Registrace | Přihlášení


Společenské vědy - Cabada Ladislav

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Smíšené volební systémy

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Publikace se v úvodu zabývá volebním systémem, tj. zejména otázkou, co je volební systém a jaká je jeho typologie. Tématu smíšeného volebního systému jsou věnovány dvě samostatné kapitoly, kde je mimo jiné představeno různorodé chápání pojmu smíšeného volebního systému v průběhu historie, jeho současnou obecnou definici a typologii. V knize jsou dále představeny faktory ovlivňující smíšený

Sleva 3 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Koalice a koaliční vztahy

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je aktuálním příspěvkem do odborné politologické diskuse o tvorbě koalic a obecněji o koaličním vládnutí v soudobých evropských demokraciích. Příspěvky renomovaných českých i zahraničních politologů jsou věnovány jak situaci v České republice, tak i srovnání se situací ve vybraných evropských zemích. V první části práce jsou na různých teoretických modelech ověřovány a analyzovány

Sleva 3 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Czechoslovakia and Czech in World Politics

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Cabada,Šárka Waisová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
The book Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics is designed for use in courses on Czech and Central European politics for foreign students participating on various study programs at the Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen. Unlike a number of such textbooks, we believe it is necessary and possible to introduce students to the literature on Czech,

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Contemporary Security Dilemas

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
The book focuses on the contemporary regionalizing security dynamic and analyzes the insecurity dilemma on former "border of decisions" - Far East and South-Eastern Asia and Central Europe - with the stress on East Asia's issues and comparison with the Central European affairs. The aim of such option is to present the highly interesting isuue of East Asia's security to the Czech and (Central)

Sleva 3 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do studia politické vědy

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publika je produktem přípravy studijního programu politologie na ZČU v Plzni a všichni autoři, kteří do knihy přispěli svými texty, se podíleli na jeho přípravě. Publikace je vhodná nejen pro pracovníky a studenty politologie a příbuzných oborů v rámci všech českých vysokých škol, ale i pro zájemnce z neakademického prostředí, především zástpuce médií, pracovníky státní správy a samosprávy a také

Sleva 3 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem u dodavatele

Integrating with the European Union

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
The book you are holding in your hands is a compilation of research articles presented at the conference. The quality of contributions has been tested in several stages. Primarily, all proposals for conference papers were first considered by selection board. The ones fulfilling the highest criteria have been approved for publication and later pee-reviewed. We believe this book proves to be a

Sleva 3 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Evropa regionů

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Regionalizace a regionalismus představují politické procesy, které v posledních desetiletích významným způsobem ovlivňují vývoj Evropy, Evropské unie a jejích členských států. Revitalizace regionálních etnonacionalistických politických proudů v 60. a zejména 70. letech 20. století i shora řízený proces decentralizace evropských států vedly k oživení regionálních procesů a v mnoha případech ke

Sleva 3 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Etika a mezinárodní politika

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Cabada,Šárka Waisová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Již celá desetiletí probíhá diskuse o významu etiky pro mezinárodní politiku a její relevanci pro teoretické zkoumání mezinárodních vztahů. Tato diskuse je vedena mezi těmi, kteří říkají, že mezi etikou a zahraniční politikou neexistuje naprosto žádná spojitost, a těmi, kteří se domnívají, že morální hodnoty jsou esenciálním prvkem mezinárodních vztahů. Domníváme se, že v době, kdy ve jménu

Sleva 3 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

Europeanisation of National Political Parties

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Odborná kniha v anglickém jazyce.

Sleva 3 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Komunistická ideologie a její utopický charakter se na přelomu 19. a 20. století staly pro velkou část levicové kulturní scény v českých zemích ideálem, k němuž se představitelé levicové kultury přihlásili jak v deklarativní rovině, tak umělecky. Předkládaná kniha mapuje vývoj levicové kulturní scény v českých zemích od přelomu 1í. a 20. století až po rozkol na kulturní levici v roce 1938. Kniha

Sleva 3 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Český stranický systém ve 20.století

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
ublikace pojednává o vývoji politického stranictví v českých zemích v průběhu 20. století. Zabývá se jednotlivými etapami vytváření stranicko-politické soustavy, hlavními politickými aktéry a vztahy mezi nimi. První část publikace popisuje vývoj politického stranictví od konce 19. století po rok 1989, druhá část publikace analyzuje obnovení stranicko-politické soustavy v českých zemích, resp.

Sleva 3 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Panregiony ve 21. století: vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Rozpad bipolárního mezinárodního systému na přelomu 80. a 90. let 20. století výrazně posílil potenciál a dynamičnost politických procesů vázaných na světové makroregiony. Panregiony tak v soudobých politických procesech spojených s posilováním vzájemné interdependence a víceúrovňového vládnutí přestavují významné aktéry, jimž je nutné věnovat dostatečnou badatelskou pozornost. Cílem knihy je na

Sleva 3 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem u dodavatele

Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika - Visegrádské skupiny

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Cabada,Šárka Waisová

publisher: Togga

0 / 5
15 %
Visegrádská skupina se po rozpadu sovětského bloku stala nejvýraznějším regionálním uskupením v prostoru střední Evropy. Historicky se jedná o region s mimořádnou geopolitickou senzitivitou, přičemž po pádu železné opony se státy v něm ležící jednoznačně vyslovily pro definitivní začlenění do západních integračních struktur. Nehledě na úspěch tohoto snažení a členství v EU a NATO vnímají i v

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Ztraceny v tranzici?: Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
23 %
Monografie se zabývá tradicemi stranictví ve střední a východní Evropě v době před nástupem komunismu a v době komunismu. Dále se zabývá fragmentací a polarizací stranických systémů, vztahy stran a společnosti, působení stran ve vládách. To vše na příkladu členských států EU z vlny tzv. východního rozšíření. Autoři komparují vybrané ukazatele a rovněž se zamýšlejí nad srovnáním západní a

Sleva 23 % z běžně ceny 217 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Současná komparativní politologie - Klíčové koncepty

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S využitím multidisciplinárních a transdisciplinárních přístupů se autoři zaměřují na klíčová témata, jež tvoří jádro sou-dobé politologie. Postupně jsou tak představeny a analyzovány politické ideologie, systémy vládnutí, státnost, regionalismus, reprezentace zájmů, političtí

Sleva 3 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Zahraniční politika Slovinska

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Cabada,Hana Hlaváčková

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Kniha se zaměřuje na etablování Slovinska jako samostatného aktéra mezinárodních vztahů po jeho vystoupení z jugoslávské federace. Analýza sleduje procesy formulování a prosazování zahraniční politiky státu téměř v reálném čase, bez historických nánosů a zkreslení. V dílčích kapitolách se soustředí na proces vzniku státu, jeho začleňování do mezinárodních organizací, evropeizaci, vztahy se

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí