Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Náboženství v globální občanské společnosti

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
18 %
Kniha přináší reflexe o povaze občanské společnosti v éře globalizace a o rozmanitých pozitivních i negativních rolích, které v občanské společnosti mohou sehrávat náboženská společenství. Sborník je koncipován jako domácí interdisciplinární diskuse nad inspirativním zahraničním textem, jímž je esej renomovaného amerického sociologa Petera Bergera. Pozvání k diskusi přijali: Rita Collinsová, Jan

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanská sociální etika

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
18 %
V této knize podává Arno Anzenbacher systematický přehled sociální etiky z perspektivy křesťanské filosofie a morální teologie. Po úvodním vysvětlení a vymezení pojmů sociální etiky a křesťanské sociální etiky se Anzenbacher věnuje politickým a sociálním aspektům společenského vývoje v moderní době a seznamuje čtenáře s rozmanitými podobami sociálně filosofických koncepcí. Do tohoto kontextu pak

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Podstata člověka - O ohrožení lidské legitimity - O ohrožení lidské legitimity

Autor: Rémi Brague

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
21 %
O tom, že je člověk jakožto biologický druh ohrožen, není pochyb: tři největší hrozby představují zbraně hromadného ničení, znečišťování životního prostředí a demografické vymírání. Ohrožení pro člověka však přichází i z oblasti myšlení. V jakém smyslu? Na to se pokouší Rémi Brague odpovědět v této knize tím, že se podrobně věnuje myšlence humanismu a jejím proměnám. Ukazuje, že idea humanismu,

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

V pasti eura

Autor: Hans-Werner Sinn

publisher: Centrum pro studium demokracie

3.8 / 5
18 %
Euro je jako časovaná bomba, která stále tiká. Mnohé země eurozóny, tvořené skupinou kulturně a hospodářsky velmi rozdílných států, jsou kvůli jeho přijetí dlouhodobě nekonkurenceschopné a trpí masovou nezaměstnaností. Prostřednictvím různých záchranných fondů byly zemím zasaženým krizí poskytnuty již biliony eur. To sice snížilo bolestivost jejich potíží, ale oddálilo jejich nezbytnou

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010

publisher: Centrum pro studium demokracie

2.5 / 5
21 %
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se dočkaly řady přívlastků, jako např. přelomové či překvapivé. Jejich výsledky jsou označovány jako nečekané a revoluční, odrážející jasný vzkaz veřejnosti politické elitě. Publikace Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 se snaží volební proces analyzovat v co největší možné šíři. Knihu lze rozdělit do tří pomyslných oddílů. První se

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská unie

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace o Evropské unii v České republice, jejíž první dvě vydání nechybí v žádné z odborných knihoven. Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky – seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým způsobem

Sleva 21 % z běžně ceny 698 Kč

Naše cena: 551 Kč

Skladem u dodavatele

O dobyvačnosti a uzurpaci a jejich vztazích s evropskou civilizací

Autor: Benjamin Constant

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Dílo tohoto intelektuála, publicisty, politika a znalce evropských myšlenkových tradic je spjato s liberálním myšlením, s odporem vůči teroru a naopak příklonem k hledání svobody, respektive svobody v moderní, dynamicky se rozvíjející společnosti. Jeho vzdělání mu umožňovalo srovnání antických a moderních idejí i institucí. Jeho pronikavý intelekt i politický instinkt z něj dělají jednoho z

Sleva 18 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání duše zítřka

Autor: Karel Floss

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Vybrané texty filosofa, vysokoškolského učitele a překladatele Karla Flosse jsou svědectvím o duchovním proudění v českých zemích v druhé polovině minulého století, ale též na úsvitu nových časů po sametové revoluci. Za vytrvalým hledáním nadějnější cesty stojí osobnosti na první pohled sice stěží slučitelné (M. Habáň, J. L. Fischer, H. Küng), autor je však přesvědčen, že nakonec je pro všechno

Sleva 18 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem u dodavatele

Para-militarismus v České republice

Autor: Miroslav Mareš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Publikace seznamuje čtenáře s obecným pojetím para-militarismu a stručně nastiňuje jeho historii na území českých zemí. Věnuje se státním, a zejména pak nestátním paramilitárním jednotkám v současné České republice. Obsahuje přehled právních aspektů činnosti paramilitárních uskupení. Predikuje další vývoj tohoto fenoménu a zasazuje jej do evropského kontextu. Je určena politologům, bezpečnostním

Sleva 18 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Vojvodovo : historie, obyvatelstvo, migrace

Autor: Marek Jakoubek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Kniha je již čtvrtou monografií v řadě věnovanou této pozoruhodné obci. Od předchozích publikací se tato kniha liší tím, že prezentuje obecně řečeno jiný pohled na danou obec a její obyvatele, než jaké jsou v rámci vojvodovských zkoumání v současnosti dostupné či běžné. V jednotlivých kapitolách jsou tak prezentovány doposud neznámé informace o řadě událostí (např. rozpad metodistického sboru),

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Většinový systém pro sněmovní volby?

Autor: Stanislav Balík

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Kniha předních českých politologů reaguje na aktuální debaty o žádoucí podobě volebního systému pro volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nejprve sumarizuje české historické zkušenosti s většinovým systémem z doby před první světovou válkou, dále si všímá působení tohoto systému v senátních volbách po roce 1996 a rekapituluje pokus o změnu volebního systému z let 2000–2001. Důkladnou diskusí

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská obec - Druhý vatikánský koncil a české země

Autor: Pierre Manent

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
„Co si dnes skutečně představujeme pod slovem člověk, které tak často používáme? O kom to mluvíme, když hájíme lidská práva nebo když pěstujeme humanitní vědy? Na tuto otázku nejen že nemáme žádnou jednoznačnou odpověď, ale nevíme ani, jakým směrem a jakými postupy bychom se ji měli vydat hledat.“ Těmito slovy, které mají záměrně upomenout na svatého Augustina a jeho rozlišování lidské a boží

Sleva 18 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003 - 2012

Autor: Josef Smolík

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Předkládaná publikace analyzuje českou krajně pravicovou scénu a zaměřuje se primárně na Národní stranu, která se v poslední dekádě pokusila sjednotit integrálně nacionální proud české politiky. Text diskutuje nejenom tuto politickou stranu, ale zaměřuje se na základní témata a termíny současné krajní pravice, kterými jsou například národ, národní zájmy, vlastenectví, vlast, patriotismus, národní

Sleva 18 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Návraty k hodnotám aneb Za co jsme bojovali

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Kniha vznikla s cílem připomenout hrůznost komunistického režimu, který na desítky let zásadním způsobem ovlivnil životy občanů naší země. Nejtragičtěji zasáhl ty, kteří se jeho ideologii vzepřeli a rozhodli se bojovat za svobodu, demokracii a další hodnoty, které komunistický režim devastoval. Bojovníci za svobodu skončili v komunistických žalářích a pracovních táborech, mnozí z nich za

Sleva 18 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva

Autor: Martin Jabůrek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Tato kniha je první českou monografií pojednávající o myšlení ruského filosofa Nikolaje Berďajeva (1874–1948). Berďajevova filosofie je zde představena jako specifický proud křesťanského existencialismu. Důraz, který Berďajev klade ve svém vrcholném díle na eschatologický význam své metafyziky, vede autora knihy k tomu, že o Berďajevově variantě existencialismu hovoří jako o eschatologickém

Sleva 18 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Tichý hlas voličov - Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Táto kniha ako prvá prináša komplexné spracovanie témy preferenčného hlasovania v parlamentných voľbách na Slovensku. Tento mechanizmus sa v slovenských podmienkach uplatňuje od roku 1990, no jeho dosah na personálne zloženie parlamentu je značne obmedzený. Autor v publikácii uskutočňuje detailnú analýzu súčasného stavu a predstavuje jeho hlavné aspekty a dôsledky. Nad rámec toho rozoberá

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Dynamika křesťanské tradice

Autor: Jaroslav Vokoun

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Tato studie se věnuje dynamice křesťanské tradice v perspektivě humanitních a společenských věd. S využitím Gadamerovy filosofické hermeneutiky, Lotmanovy a Uspenského kulturní a historické sémiotiky a Luhmannovy systemické teorie navrhuje autor tři modely, které umožňují lépe pochopit pohyb a proměny křesťanské tradice a aktivně se účastnit na jejím dnešním utváření. Jaroslav Vokoun (1956) je

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Sensorium Dei - Člověk – prostor – transcendence - Člověk – prostor – transcendence

Autor: Karel Rechlík

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Tato kniha nabízí zamyšlení nad vztahem mezi člověkem, prostorem a transcendencí. Z různých perspektiv a na odlišných příkladech ukazuje, jak člověk vnímá posvátné v rámci své zkušenosti specifického prostoru. Autoři jednotlivých příspěvků reprezentují rozličné obory – přírodovědu, teologii, religionistiku, historii, teorii umění, filmu a architektury –, mnozí však překračují obvyklý diskurs své

Sleva 18 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

České prezidentské volby v roce 2013

Autor: Jakub Šedo

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
V lednu roku 2013 měli občané možnost si poprvé zvolit prezidenta přímou volbou. Naplnil se tím požadavek, který opakovaně zazníval v minulých letech v průzkumech veřejného mínění i programech politických stran. Zároveň bylo také možné učinit první kroky na cestě, na níž česká společnost poznává, zda se splní očekávání příznivců přímé volby, nebo naopak varování jejích odpůrců. A to jak těch, kdo

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Militantní demokracie ve střední Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Mareš,Štěpán Výborný

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Ve středu Evropy vedou zdejší demokracie boj s extremismem na svém území. Zvolily si k tomu nástroje militantní demokracie, tedy konceptu, který reaguje na tragické zkušenosti s autoritativními a totalitními režimy a hnutími z dvacátého století i na působení současných extremistů. Rozpouštění stran, tresty za užití extremistických symbolů či popírání holokaustu, zákazy nenávistných shromáždění.

Sleva 18 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 221 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí