Registrace | Přihlášení


Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Náboženství v globální občanské společnosti

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
14 %
Kniha přináší reflexe o povaze občanské společnosti v éře globalizace a o rozmanitých pozitivních i negativních rolích, které v občanské společnosti mohou sehrávat náboženská společenství. Sborník je koncipován jako domácí interdisciplinární diskuse nad inspirativním zahraničním textem, jímž je esej renomovaného amerického sociologa Petera Bergera. Pozvání k diskusi přijali: Rita Collinsová, Jan

Sleva 14 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

V pasti eura

Autor: Hans-Werner Sinn

publisher: Centrum pro studium demokracie

3.8 / 5
14 %
Euro je jako časovaná bomba, která stále tiká. Mnohé země eurozóny, tvořené skupinou kulturně a hospodářsky velmi rozdílných států, jsou kvůli jeho přijetí dlouhodobě nekonkurenceschopné a trpí masovou nezaměstnaností. Prostřednictvím různých záchranných fondů byly zemím zasaženým krizí poskytnuty již biliony eur. To sice snížilo bolestivost jejich potíží, ale oddálilo jejich nezbytnou

Sleva 14 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010

Autor: Stanislav Balík

publisher: Centrum pro studium demokracie

2.5 / 5
17 %
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se dočkaly řady přívlastků, jako např. přelomové či překvapivé. Jejich výsledky jsou označovány jako nečekané a revoluční, odrážející jasný vzkaz veřejnosti politické elitě. Publikace Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 se snaží volební proces analyzovat v co největší možné šíři. Knihu lze rozdělit do tří pomyslných oddílů. První se

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Čeští svědkové promýšlené víry - Filosofie a teologie v interakci u současných českých myslitelů

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Sborník příspěvků ze symposia, které pořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s úmyslem zmapovat krajinu současného českého myšlení v jeho metafyzické, náboženské a teologické dimenzi. Jednotliví autoři se věnují dílčím aspektům vztahu filosofie a teologie, a při tom prezentují východiska a metody svého myšlení. Zvučná jména přispěvatelů jistě přitáhnou pozornost

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Miscellanea patristica: Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Příspěvky shromážděné v tomto sborníku zazněly jako referáty na setkání mladých patrologů, které se konalo v říjnu roku 2006 na Cyrilo­metodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod patronací Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Matyáš Havrda představuje pojetí víry Klementa z Alexandrie (cca 150–215) v souvislosti s otázkou po kritériu pravdy a

Sleva 17 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem u dodavatele

Jednota a mnohost

Autor: Martin Jabůrek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k 80. narozeninám Karla Flosse.Příspěvky v tomto sborníku zazněly na mezinárodní konferenci Jednota a mnohost uspořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při příležitosti osmdesátých narozenin doc. PhDr. Karla Flosse. Vzhledem k celoživotní filosofické orientaci

Sleva 14 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Ekumenické církevní dějepisectví - Dějiny, analýzy, perspektivy

Autor: neuveden

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Lze psát církevní dějiny ekumenicky? Neznamená to, že se zničí samotné základy historické práce, nebo že se oslabí identita jednotlivých křesťanských konfesí? Na tyto otázky se pokouší dát odpověď sborník textů, do něhož přispěl významný německý badatel Bernd Jaspert a celá řada domácích teologů a historiků, mimo jiné F. X. Halas, J. Štefan, J. Vokoun, P. Ambros, J. Konzal, T. Machula aj Hoblík.

Sleva 17 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Koncil a česká společnost - Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Druhý vatikánský koncil (1962-65) představuje jeden z klíčových momentů vývoje římskokatolické církve ve 20. století. Měl dalekosáhlý vliv na strukturu a procesy uvnitř církve a na jiné křesťanské konfese, náboženské a politické systémy, dokonce i na lidskou mentalitu. Publikace představuje jednu z interdisciplinárních diskusí na koncilní tma. Umožňuje čtenáři orientaci ve spletitých

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Náboženství a lidé západní Evropy 1789-1989

Autor: Hugh McLeod

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Období po Francouzské revoluci bývá v dějinách evropského křesťanství spojováno především s procesem sekularizace, přední anglický historik a teolog Hugh McLeod však v této propracované studii dokládá, že skutečnost byla mnohem bohatší a nejednoznačnější: nejenže „sekularizace“ měla na různých místech a v různých prostředích různý význam, ale v mnoha oblastech převažovaly po dlouhou dobu naopak

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 1989–2005

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Nedílnou součást našeho polistopadového vývoje tvořila „moravská otázka", jež nalezla svou intenzivní politickou artikulaci v rámci moravistických subjektů hájících specifickou pozici Moravy. Tato kniha předkládá první komplexní analýzu vývoje a činnosti moravistického proudu v období mezi lety 1989 až 2005. Důraz je kladen zejména na nejvýznamnější moravistický subjekt Hnutí za samosprávnou

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Duch a nevěsta - Z dějin církevního podzemí ve 2. polovině 20. století

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Anotace Vzpomínky Jana Konzala, teologa a biskupa skryté církve a po roce 1989 přední autority pražské obce, uvádějí čtenáře do osobního dobrodružství života zasvěceného liturgickému životu i konkrétním aktivitám, do myšlení člověka, který se nebojí vydat na nové cesty víry. A nejen to: reprezentují jedno z vynikajících svědectví o době komunistického režimu v Československu i o době následného

Sleva 17 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Teologická věda a vědecká teologie

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Sborník z ekumenické konference Teologie jako věda, kterou uspořádala na své domovské fakultě katedra systematické teologie Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v říjnu 2005. Těžiště sborníku tvoří tři hlavní příspěvky z této konference: Martin Vaňáč mapuje osudy teologické fakulty (potažmo teologických fakult) v dějinách Univerzity Karlovy; Tomáš Machula se z pohledu teologa, který

Sleva 17 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Vznik státu jako proces sekularizace - Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Bockenfordeho

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
První svazek edice Quaestiones quodlibetales obsahuje studii německého filosofa a historika Ernsta-Wolfganga Böcken­fördeho o sekularizaci politického a společenského řádu v Evropě a diskusi nad touto studií, k níž přijali pozvání čeští badatelé z oboru historie, teologie, práva, filosofie a sociologie. Publikace tak nabízí humanitně či sociálně­vědně zaměřenému čtenáři komplexní pohled na

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

České konzervativní myšlení (1789-1989)

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
konzervatismus politologie

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

Autor: Lukáš Fasora

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších samosprávných svazků ukazovala jako zvláště významná. Mnozí historikové v této souvislosti dokonce hovoří o „škole demokracie“, kterou představoval především obecní a okresní

Sleva 14 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Boží božství a boží lidství - Sedm kratších textů

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Reprezentativní výběr studií a přednášek jednoho z nejvýznamnějších teologů 20. století, sestavený předním českým odborníkem na Barthovo dílo, evangelickým teologem Janem Štefanem. Výběr začíná dvěma přednáškami z doby, kdy zazářila hvězda dialektické teologie, následují čtyři přístupněji podané texty z Barthova vrcholného období z počátku 30. let a závěr výběru tvoří autorovo hodnocení vlastního

Sleva 14 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Lidé jako boží příběh

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
14 %
Autor, nar. 1914 v belgických Antverpách, patří bezesporu k žijícím legendámkatolické teologie 20. století. Vydávaná kniha je poslední částí volnétrilogie, věnované podstatným rysům křesťanské zkušenosti s Bohem v JežíšiKristu. České vydání je doplněno o rozsáhlejší autorovu předmluvu, v nížjsou vyjádřeny stěžejní myšlenky předchozích dvou dílů. Tématy knihy, kteráuplatňuje nový teologický

Sleva 14 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Úvahy o české politické krizi

Autor: Kolektiv autorů - Petr Fiala,František Mikš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Kniha vychází z textů publikovaných k otázkám české politiky v revui Proglas od června 1997 do ledna 1998, tj. v období vládní krize, jež vedla k demisi vlády Václava Klause, k rozpadu vládní koalice a k výrazné proměně české pravice.

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem u dodavatele

Emil Dlouhý - Pokorný - Život a působení katolického modernisty, politika a žurnalisty

Autor: Pavel Marek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
17 %
Námětem knihy jsou dramatické životní osudy Emila Dlouhého-Pokorného (1867–1936), dnes takřka zapomenuté postavy veřejného života konce 19. a první poloviny 20. století. Na počátku bouřlivých 90. let se stal průkopníkem křesťanského socialismu v našich zemích a řadí se k zakladatelským osobnostem katolického politického stranictví. Patřil tehdy k několika málo osobnostem, které pochopily dobové

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Katolická sociální nauka a současná věda - Interdisciplinární analýza sociálních encyklik Jana…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
23 %
Katolická církev, zvláště v dokumentech druhého vatikánského koncilu, zdůraznila autonomii vědy a důležitost vědeckého poznání. Ozývají se však výtky, že tuto tezi vztáhla v praxi především na přírodní vědy, zatímco její akceptace poznatků společenských věd přichází jen velmi pomalu a s mnoha obtížemi. Právě toto tvrzení může být považováno za výchozí výzkumnou otázku této publikace. Jejím

Sleva 23 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí