Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Náboženství v globální občanské společnosti

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hanuš,Jan Vybíral

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
15 %
Kniha přináší reflexe o povaze občanské společnosti v éře globalizace a o rozmanitých pozitivních i negativních rolích, které v občanské společnosti mohou sehrávat náboženská společenství. Sborník je koncipován jako domácí interdisciplinární diskuse nad inspirativním zahraničním textem, jímž je esej renomovaného amerického sociologa Petera Bergera. Pozvání k diskusi přijali: Rita Collinsová, Jan

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Podstata člověka - O ohrožení lidské legitimity

Autor: Rémi Brague

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
15 %
O tom, že je člověk jakožto biologický druh ohrožen, není pochyb: tři největší hrozby představují zbraně hromadného ničení, znečišťování životního prostředí a demografické vymírání. Ohrožení pro člověka však přichází i z oblasti myšlení. V jakém smyslu? Na to se pokouší Rémi Brague odpovědět v této knize tím, že se podrobně věnuje myšlence humanismu a jejím proměnám. Ukazuje, že idea humanismu,

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

V pasti eura

Autor: Hans-Werner Sinn

publisher: Centrum pro studium demokracie

3.8 / 5
15 %
Euro je jako časovaná bomba, která stále tiká. Mnohé země eurozóny, tvořené skupinou kulturně a hospodářsky velmi rozdílných států, jsou kvůli jeho přijetí dlouhodobě nekonkurenceschopné a trpí masovou nezaměstnaností. Prostřednictvím různých záchranných fondů byly zemím zasaženým krizí poskytnuty již biliony eur. To sice snížilo bolestivost jejich potíží, ale oddálilo jejich nezbytnou léčbu.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Jednota a mnohost

Autor: Martin Jabůrek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k 80. narozeninám Karla Flosse.Příspěvky v tomto sborníku zazněly na mezinárodní konferenci Jednota a mnohost uspořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při příležitosti osmdesátých narozenin doc. PhDr. Karla Flosse. Vzhledem k celoživotní filosofické orientaci

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Řeč o Bohu

Autor: Josef Petr Ondok

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
V knize Řeč o Bohu podává J. P. Ondok základní charakteristiku analytické filosofie - tj. filosofie "obrácené k jazyku", orientované na logickou formalizaci jazyka a analýzu užívání přirozeného jazyka - a ukazuje některé možnosti využití metod této filosofie v teologii. Autorovi nejde o propagaci nějakého nového paradigmatu v teologii, ale spíše o vyplnění mezery v české teologické literatuře, v

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hanuš,Jan Vybíral

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Sborník studií o současných pastorálních a etických výzvách v oblasti manželství, rodiny a sexuality (jako jsou např. problémy rozvodů, druhého manželství, nesezdaného soužití, asistované reprodukce a další bioetické otázky spjaté se vznikem a koncem života; dále problémy sexuální etiky, potratů, adopce dětí homosexuálními páry apod.). Záměrem editorů je iniciovat diskusi o tom, jaké klíčové

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Fasora,Jiří Hanuš,Jiří Malíř

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších samosprávných svazků ukazovala jako zvláště významná. Mnozí historikové v této souvislosti dokonce hovoří o „škole demokracie“, kterou představoval především obecní a okresní

Sleva 15 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem u dodavatele

Katolická sociální nauka a současná věda - Interdisciplinární analýza sociálních encyklik Jana…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
24 %
Katolická církev, zvláště v dokumentech druhého vatikánského koncilu, zdůraznila autonomii vědy a důležitost vědeckého poznání. Ozývají se však výtky, že tuto tezi vztáhla v praxi především na přírodní vědy, zatímco její akceptace poznatků společenských věd přichází jen velmi pomalu a s mnoha obtížemi. Právě toto tvrzení může být považováno za výchozí výzkumnou otázku této publikace. Jejím

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Mezi křížem a národem - Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném…

Autor: Jaroslav Šebek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Kniha Mezi křížem a národem je první českou monografií, která shrnuje dějiny sudetoněmeckého politického katolicismu v meziválečném Československu. Historik a publicista Jaroslav Šebek se v ní věnuje jednak strukturálnímu, ideovému a politickému vývoji křesťansko-sociální strany, jednak aktivitám katolických spolků, jež se sice deklarovaly jako nepolitické, ale zvláště ve 30. letech významně

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Autorita v abrahamských náboženstvích - Náboženské a politické aspekty autority v judaismu,…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Fiala,Jiří Hanuš,Jan Vybíral

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Sborník studií o pojetí náboženské a světské autority v dějinách a současnosti uvedených monoteistických náboženství. Jednotlivé příspěvky se věnují otázkám autority v zakladatelských nebo jiných významných textech, v raných i moderních dějinách a analyzují současné podoby chápání a uplatňování autority v těchto náboženstvích i v politických systémech z nich vycházejících. Úmyslem sborníku je

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

České prezidentské volby v roce 2013

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
V lednu roku 2013 měli občané možnost si poprvé zvolit prezidenta přímou volbou. Naplnil se tím požadavek, který opakovaně zazníval v minulých letech v průzkumech veřejného mínění i programech politických stran. Zároveň bylo také možné učinit první kroky na cestě, na níž česká společnost poznává, zda se splní očekávání příznivců přímé volby, nebo naopak varování jejích odpůrců. A to jak těch, kdo

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Přírodní zdroje a ozbrojené konflikty - Aktuální trendy

Autor: Kolektiv autorů - Petr Martinovský, Tomáš Šmíd

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Války o suroviny budou podle názorů mnohých odborníků dominantním typem ozbrojených konfliktů v tomto století. Nárůst poptávky, vyčerpávání snadno dostupných ložisek ropy stejně jako neklid v mnoha producentských zemích zintenzivňují mezinárodní soupeření o dostupné zdroje fosilních paliv. Jiné charakteristiky vykazují často opomíjené konflikty o obnovitelné přírodní zdroje – vodu, půdu či dřevo.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Militantní demokracie ve střední Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Mareš, Štěpán Výborný

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Ve středu Evropy vedou zdejší demokracie boj s extremismem na svém území. Zvolily si k tomu nástroje militantní demokracie, tedy konceptu, který reaguje na tragické zkušenosti s autoritativními a totalitními režimy a hnutími z dvacátého století i na působení současných extremistů. Rozpouštění stran, tresty za užití extremistických symbolů či popírání holokaustu, zákazy nenávistných shromáždění.

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Vojvodovo - Identity, tradice a výzkum

Autor: Marek Jakoubek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Hlavním tématem knihy Vojvodovo: identity, tradice a výzkum je Vojvodovo, česká obec v severozápadním Bulharsku, založená roku 1900 asi dvaceti evangelickými rodinami z české vsi Svatá Helena v (dnes rumunské části) Banátu, které Svatou Helenu opustily z důvodu náboženských rozporů a nedostatku půdy. I přes několik válečných konfliktů, jichž se Bulharsko v prvních dekádách dvacátého století

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Nostalgie v dějinách

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hanuš, Vít Hloušek, Kateřina Hloušková, Petr Horák, Lukáš Jirsa, Denisa Nečasová, Svatava Raková, Ivana Ryčlová, Radomír Vlček

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Tato knížka vznikla na základě kolokvia o tématu nostalgie, které uspořádal Historický ústav FF MU ve spolupráci s CDK koncem roku 2013 v Brně. Je originálním pokusem o tematizování této lidské emoce, která hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Jednotliví autoři pojednávají o různých projevech nostalgie v českých, evropských a amerických souvislostech a zamýšlejí se nad

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Mladší princ

Autor: Marie Macková

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Mladším princem a současně hrdinou této publikace je polní zbrojmistr rakouské armády Karl Gustav Wilhelm princ Hohenlohe-Langenburg (1777–1866).

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Stejné povolání, rozdílní muži - Vývoj kněžství ve Spojených státech po druhém vatikánském koncilu

Autor: Stephen J. Fichter , Mary L. Gautierová , Paul M. Perl

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Sociologická studie z Centra pro aplikovaný výzkum apoštolátu na George­townské univerzitě zkoumá generační proměny katolických kněží ve Spojených státech od 70. let 20. století do současnosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Co kdyby láska nikdy neskončila - Láska v díle paní de La Fayette, Ingmara Bergmana, Philipa Rotha…

Autor: Alain Finkielkraut

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Ve své půvabné knížce přeložené pod názvem Co kdyby láska nikdy neskončila uvažuje Alain Finkielkraut o čtyřech podobách moderní lásky, která je sice vyvázána z tradičních svazujících pout přísné morálky a zatěžujících zvyků, přesto je spíše křehká a v ohrožení. Láska je dnes sice „volná jako ptáče“, ale je třeba se s autorem na chvíli pozastavit a ptát se, jaké podoby má dnes tato základní

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Jít Hospodinu po krku - Woody Allen, kniha Job a židovská teologie po holokaustu

Autor: Jason Kalman

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Málokoho by napadlo vzít vážně vtipy, gagy a kousavé poznámky na adresu Boha a náboženství, které se objevují ve filmech a textech Woodyho Allena.

Sleva 15 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

Monitoring evropské legislativy 2013–2014

Autor: Ondřej Krutílek (ed.)

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Monitoring evropské legislativy 2013–2014 je osmým a závěrečným svazkem v českém prostředí ojedinělého projektu, který během svého desetiletého mandátu podporoval europoslanec Hynek Fajmon.

Sleva 15 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem u dodavatele

Hudební cesta

Autor: Philippe Nemo

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Hudební cesta je osobním vyznáním současného francouzského filozofa Philippa Nema o hudbě jako o jedné z nejpodstatnějších složek lidského života.

Sleva 15 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem u dodavatele

Íránský státní terorismus - Od Chomejního po Ahmadínežáda

Autor: Josef Kraus

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Islámská republika Írán je dlouhodobě v médiích, na politických fórech, v oficiálních zprávách ministerstev zahraničí a zpravodajských služeb i v odborné literatuře ostrakizována coby největší podporovatel terorismu na světě. Podle USA a Izraele představuje Írán a jeho aktivity hlavní hrozbu regionální stabilitě i zájmům Západu v oblasti Blízkého a Středního východu. Írán je velice aktivní v

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Volební geografie libereckého kraje 1992-2010 - Voličské chování z pohledu explorační prostorové…

Autor: Pavel Maškarinec

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Kniha zkoumá volební chování v Libereckém kraji v letech 1992 až 2010 s využitím metod explorační prostorové analýzy dat (exploratory spatial data analysis, ESDA), které se snaží řešit problémy spojené se statistickou analýzou prostorových dat.

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanský svět - Celosvětové dějiny křesťanství

Autor: Martin Marty

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Americký historik náboženství Martin Marty podává v této knize stručný přehled o celosvětových dějinách křesťanství od jeho vzniku až po 20. století. Syntetickým a velice čtivým způsobem se věnuje šíření, rozkvětu, problémům a zvláštnostem křesťanství na jednotlivých kontinentech a v různých dějinných epochách. Kniha představuje další z bilančních titulů, které se objevily v souvislosti s výročím

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele