Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Exodus a exil - Malá biblická teologie I.

publisher: Eman

5 / 5
18 %
V událostech exodu a exilu, tedy vyjití Izraele z otroctví v Egyptě a návratu z babylonského zajetí, nachází Deurloo ústřední poselství částí Starého zákona označovaných jako Zákon a Proroci. V několika okruzích odkrývá, jak jsou tato dvě témata navzájem provázána a jak určují víru a vyznání starozákonních i novozákonních svědků.

Sleva 18 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Věřit a rozumět

publisher: Eman

5 / 5
20 %
Výběr z teologizujících esejů výrazného evangelického theologa. Autor, zasazený v teologii 20. století a dobře obeznámený s reformačními důrazy, umí vytříbeným jazykem a s pochopením pro současného člověka sdělit to, co je na křesťanství podstatné.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

O svatosti milosrdného Boha

Autor: Pavel Skála

publisher: Eman

0 / 5
21 %
Pavel Skála (1956 - 2003) působil jako diakon a farář ve sborech českobratrské církve ve Strmilově, Miroslavi a Horní Krupé. K desátému výročí jeho úmrtí vychází výbor z jeho kázání. Editor Jiří Šimsa je sestavil do několika souvislých celků: na Mariino Magnificat, na texty z proroků Izaiáše, Micheáše a evangelistů Matouše a Jana. Promlouvají k posluchači překvapivě aktuálně, už tím, že do obzoru

Sleva 21 % z běžně ceny 163 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Světa Jaroslava Šimsy

Autor: Milena Šimsová

publisher: Eman

0 / 5
21 %
Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnosti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Akademické Ymky a účastníka protinacistického odboje. Práce zpřístupňuje dosud nepublikované dokumenty z pozůstalosti i záznamy rozhovorů s pamětníky. Rozsah a skladba textů nabízí překvapivě čtivou, ba dobrodružnou sondu do světa Jaroslava Šimsy, jak ho

Sleva 21 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Krása - Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013 - Sborník textů z kurzu…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013. Krása a její souvislost s (nejen) evangelickým křesťanstvím, jeho východisky, tradicí, tvorbou i aspiracemi. Pohled teologa, biblisty, historika umění, filososofa, architekta, literárního editora. Obsahuje kázání J. Štefana (Pohleďte, koho si Bůh povolává) a přednášky J. Mrázka (Krása v Novém zákoně), F. Karfíka (Krása u filozofů), P. Hoška

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Přijmi nás ještě i dnes - Modlitby z Blahoslavova domu

publisher: Eman

0 / 5
21 %
Výběr ze vstupních modliteb k bohoslužbám po celý církevní rok. Pozvání pro ty, kdo hledají, s čím se postavit před Boží tvář, i vítaná změna pro ty, kdo hledají inspiraci (nejen) při přípravě k bohoslužbám. Určeno návštěvníkům bohoslužeb, necírkevním zájemcům i kazatelům.

Sleva 21 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Pijte z něho všichni - Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm - Kostel u sv. Martina ve zdi a…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Eman

0 / 5
21 %
Kostel u sv. Martina ve zdi má pro české protestanty zvláštní význam, před šestisty lety tu bylo podle tradice obnoveno vysluhování večeře Páně podobojí. Ve sborníku, který uspořádal evangelický farář Mikuláš Vymětal, najdete studie o obnoveném vysluhování podobojí v Praze 1414 z pera D. Coufala, o historické mentalitě, která tuto změnu provázela, i o jejích teologických a společenských

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Tobiáš

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
21 %
Pozdně biblický příběh o Tobiášovi odráží zkušenosti, kolik neštěstí a smutků může dopadnout do lidského života. Ale především jím prozařuje důvěra, že i v takových chvílích si do našich životů razí cestu Boží milosrdenství a jeho uzdravující moc. Jen je potřeba vydat se na cestu jako Tobiáš. Dětem se příběhy z bible poslouchají nejlépe, když jim je vypravují jejich nejbližší. A převyprávění pro

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Quo vadis, čce? - Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2014 - Texty z kurzu Spolku…

Autor: neuveden

publisher: Eman

0 / 5
21 %
Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním současného světa, nahlédnout úskalí tzv. restitucí a vystavit se výzvě sociální spravedlnosti. Obsahuje společné kázání P. Slámy a R. Mazura (O Božích pastýřích) a přednášky J. Štefana (Theologie ČCE), M. Rejchrta (Církev v ekumenické frontě), Z. Vojtíška (Andělé a démoni), M.

Sleva 21 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Povídá se… podle Tóry

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
21 %
V novém přepracovaném a doplněném vydání vychází převyprávění biblických příběhů pěti knih Mojžíšových od známého nizozemského vykladače a vypravěče. Autor před čtenářem otevře kompletní bohatství a sílu příběhů stvoření a praotců a nově přidává příběhy o vyvedení z otroctví egyptského a cestě pouští do zaslíbené země. Poutavost vypravěče, který podle mnoha ohlasů vrátil biblické příběhy

Sleva 21 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Ve světě a ne ze světa

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Interpretace základních poloh křesťanství s ohledem na moderního člověka. Texty zásadní i příležitostné povahy.

Sleva 18 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Příběhy nových počátků: Třiadvacet kázání na první kapitoly bible - Třiadvacet kázání na první…

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Třiadvacet kázání na první kapitoly bible. Druhé doplněné vydání.

Sleva 18 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Vyjdi, i vyšel: Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův - Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Řada kázání o Abrahamovi, která inspirativně představují jeho příběh a zasahují do leckdy překvapivých aktuálních souvislostí. Osobitá práce se slovem dává proznívat Slovu. Dramaturg Josef Kovalčuk napsal doslov inspirován tím, jak se autorovo zvěstování odráží ve světě kultury.

Sleva 18 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Aby se slovo dostalo ke slovu, podněty pro tvořivou katechezi

publisher: Eman

0 / 5
18 %
rápí vás, jak svět biblických příběhů zprostředkovat mladé generaci? Stává se vám nabídka desítek pracovních metod spíš překážkou než pomocí? Nabízená kniha vám pomůže najít základní katechetické orientační body, dodá chuť k práci a tvořivému i účelnému zužitkování nejrůznějších metod, jak zpřístupňovat biblické texty. Tématem této knihy je biblická práce ve skupině. Metodicky je zaměřena na

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

... nakonec bude spasen i ďábel

publisher: Eman

0 / 5
21 %
Soubor kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů předčasně zesnulé evangelické kazatelky. Konfrontace syrových životních témat a nejhlubších východisek křesťanské zvěsti.

Sleva 21 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem u dodavatele

Boží okno: Meditace na cestu k velikonocům - Meditace na cestu k velikonocům

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Meditace na cestu k velikonocům.

Sleva 18 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Člověče, kde jsi ? Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2010. - Sborník textů z…

publisher: Eman

0 / 5
20 %
Příspěvky: Hana Pfannová (Úvodní bohoslužby), Milan Balabán (Fatální rozhodnutí proroka Jeremjáše), Tomáš Trusina (Člověk před boží tváří podle Žalmu 8), Petr Gallus (Teologicky o člověku), Anna Hogenová (Člověk v době postmoderní – filosoficky o člověku), Friedhelm Kraft (Dětská teologie jako cesta k objevení dítěte), Oldřich Matoušek (Mladí lidé ohrožení sociálním selháním), Giuseppe Maiello

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Biblická abeceda

publisher: Eman

0 / 5
18 %
O východiscích a základních liniích biblického myšlení. Eseje nizozemského biblisty, v jehož vykladačských postupech hraje důležitou roli rozhovor s podněty M. Bubera a F. Rosenzweiga

Sleva 18 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

V šat bílý odění. Zápasy a oběti Akademické Ymky 1938–1945. Vzpomínky, svědectví a záznamy…

publisher: Eman

0 / 5
18 %
„Kdo jsou ti krásní lidé, v šat bílý odění?“ ptá se Sváťa Karásek v písničce parafrázující nebeskou vizi z biblické apokalypsy. A odpovídá – „Lidé co k trůnu přišli z velikého soužení.“ V této perspektivě shromáždila a převyprávěla brněnská historička Milena Šimsová příběhy členů studentského křesťanského hnutí, Akademické Ymky, kteří se ze své víry, naděje a lásky postavili nacistické okupaci a

Sleva 18 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Ježíšova politika: Vicit agnus noster - Cesta kříže a její společenský dosah - Vicit agnus noster -…

publisher: Eman

0 / 5
18 %
J. H. Yoder je významný americký teolog, autor děl ze systematické teologie, etiky, historické teologie či biblické hermeneutiky, iniciátor a aktivista rozhovorů o nenásilí a ekumenického i mezináboženského dialogu. Stal se zatím asi nejdůležitější představitelem teologického a společensko-kritického odkazu tzv. radikální reformace a jeho nejvlivnějším interpretem v rozpravě s jinými tradicemi. V

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí