Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sekulární věk - Dilemata moderní společnosti. Vybrané kapitoly - Dilemata moderní společnosti.…

Autor: Charles Taylor

publisher: Filosofia

4 / 5
21 %
Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? V odpovědi na tuto otázku Charles Taylor dokládá, jakým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo postavení náboženství v západních společnostech. Český překlad vybraných kapitol Taylorova rozsáhlého díla ukazuje historický vývoj sekulárních aspektů moderní doby a objasňuje, jak se tyto změny promítají do naší současnosti a

Sleva 21 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi mýty a minarety - Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském…

Autor: Jan Rovenský

publisher: Filosofia

4.5 / 5
21 %
Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které odpovídá tato kniha, která

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura v době zrychlené globalizace - Studie k transkulturnímu obratu

Autor: Milan Kreuzziger

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Kniha se zabývá kulturními aspekty globalizace v období od rozpadu bipolárního světa na konci osmdesátých let 20. století do vypuknutí globální krize v letech 2007-2008. Pozornost je soustředěna na tzv. transkulturní obrat jako jeden z klíčových konceptů a jako projev komplexních sociálních, politických a kulturních změn v tomto období.

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromé jazyky: čítanka

Autor: Ondřej Beran

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Sborník překladů představuje výběr textů analyzujících nejcharakterističtější příklady „soukromých jazyků“ nejen z úzké obecně analytické perspektivy filosofie, ale především z hlediska speciálních věd, zvláště lingvistiky. Antologii, která je doplňkem k monografii Soukromé jazyky (Filosofia 2012), doprovází překladatelova úvodní studie

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Logika pro Pány, Otroky a Kibice - Filosofický průvodce světem deontické logiky - Filosofický…

Autor: Vladimír Svoboda

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Kniha nabízí českému čtenáři úvod do mimořádně zajímavé a kontroverzní oblasti logických zkoumání shrnovaných pod označení deontická logika (od řeckého deon – povinné, žádoucí). Ukazuje, jak se logická zkoumání zaměřená na normy, imperativy či obecněji předpisy vyvíjela a rozebírá filosofické problémy, jež pokusy o uchopení logiky normativního diskursu přinášejí. Snaží se čtenáře přesvědčit, že

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 26 (AJ, NJ)

Autor: neuveden

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Další svazek Acta Comeniana přináší sedm studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle analýzy nově objevených vatikánských pramenů k ranému vlivu antitrinitáře J. Palaeologa se zabývají i vlivem F. Patriziho na J. A. Komenského a jeho herbornského učitele J. H. Alsteda, dosud neidentifikovaným spisem Alstedova spolupracovníka J. H. Bisterfelda,

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Raný Husserl a filosofie jazyka - K Husserlově filosofii a myšlení jazyka v období 1891–1914 - K…

Autor: Petr Urban

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Předkládaná kniha nabízí poněkud netradiční pohled na filosofii Edmunda Husserla. Jejím cílem je ukázat, jak se Husserlova fenomenologie rodí a rozvíjí v překvapivě úzké vazbě na tázání po povaze a podstatě znaku, jazykového výrazu a významu. Podává historicko-filosofický výklad Husserlova myšlení a jeho pojetí jazyka v období od Filosofie aritmetiky (1891) přes Logická zkoumání (1900/01),

Sleva 21 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 27/1 (2012–2013)

Autor: Jiří Militký

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
První díl nového čísla Numismatického sborníku otevírá ohlédnutí za jeho již šedesátiletou historií z pera Eduarda Šimka. Studie zařazené do tohoto svazku se věnují mimo jiné nálezu keltských mincí typu Athéna Alkidemos, novému čtení nápisů na keltských mincích, pokladu pražských grošů Karla IV. a Václava IV., metrologickému porovnání brakteátů či dopadům mincovních reforem na Moravě v letech

Sleva 21 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 27/2 (2012–2013)

Autor: Jiří Militký

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Ve studiích zařazených do druhého dílu tohoto čísla sborníku se můžeme dočíst např. o pozdně římských mincích a denáru Karla Velikého v tismickém hradišti, řezenském obolu Oty Švábského nebo nálezu nového typu hexadrachmy typu Biatec. Zařazeno je rovněž druhé pokračování studie věnující se denárům mečového typu. Obvyklou rubriku o nálezech mincí na území České republiky doplňuje část věnovaná

Sleva 21 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Studie k filosofii Bertranda Russella

Autor: Milan kolektiv autorů

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Kniha obsahuje desítku odborných statí, zaměřujících se na témata z oblasti Russellovy filosofie jazyka, logiky a epistemologie. Diskutována jsou především taková klasická témata, jako je teorie deskripcí, Russellovo pojetí vlastních jmen, jeho obhajoba realismu nebo teorie smyslových dat, kterou svého času přejal od G. E. Moora.

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Morální odpovědnost a její aspekty - Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47 - Ediční řada…

Autor: Vlastimil Hála

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bezprecedentní účinnost technologií a mnohé další faktory soudobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti, zejména odpovědnosti morální. Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála a Rudolf Kolářský si v knize kladou následující

Sleva 21 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Memoria et damnatio memoriae ve středověku

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Příspěvky jednotlivých autorů analyzují podoby utváření kolektivní paměti a identity středověkých státních, národních a profesně či sociálně vymezených komunit v českém a polském prostředí 12.-15. století.

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Současné přístupy v historické epistemologii

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Prostřednictvím případových studií kniha představuje historickou epistemologii coby snahu o produktivní propojení historických a teoretických přístupů k oblasti vědy a vědění.

Sleva 21 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

25 let poté - Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice - Klaus,…

Autor: Jan Rovenský

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Čtyři čeští státníci, čtyři rozhovory, čtyři unikátní pohledy na novodobé dějiny. Kniha rozhovorů s Václavem Klausem, Petrem Pithartem, Pavlem Rychetským a Milošem Zemanem vychází při příležitosti 25. výročí sametové revoluce v Československu. Rozhovory mapují nejen vzpomínky těchto osobností na listopad 1989 na klíčové milníky posledního čtvrtstoletí (ekonomická transformace, rozpad

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Obec a duše - K Platónově praktické filosofii - K Platónově praktické filosofii

Autor: Jakub Jirsa

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Jaká duše, takový život, taková obec – tato klíčová premisa se vrací v řadě variací v celém Platónově díle, v němž neustále připomíná původní sepětí filosofické teorie s pestrým živlem praktických záležitostí. Cílem této knihy je představit různé ohledy tohoto prolínání, od otázky „co je ctnost“ přes hledání možnosti ideální filosofické výuky až po ustanovení zákonů, které by lidskou obec

Sleva 21 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Exodus bez Mojžíše - Romská emigrace jako politický problém - Romská emigrace jako politický problém

Autor: Petr Kouba

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha pojednává o romské emigraci z České republiky v letech 1997–2004, k čemuž využívá pojmové instrumenty moderní politické filosofie. Na pozadí situace Romů ve střední Evropě je tu zkoumána problematika hromadné emigrace, která svým charakterem odhaluje limity moderní politické filosofie a nutí k její kritické revizi.

Sleva 20 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Za hranicemi tváře / Levinas a socialita

Autor: Kolektiv autorů - Jan Bierhanzl,Karel Novotný

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Předmětem tohoto mimořádného čísla Filosofického časopisu je Levinasovo pojetí sociality, kterou autoři neredukují na etický vztah k druhému, jak je Levinas běžně vykládán, ale snaží se ji chápat šířeji, také jako vztah erotický a politický. Etická odpovědnost, s níž je důraz Levinasovy filosofie spojován, je u něj neodmyslitelně spjata s obhajobou subjektivity, kterou Levinas vyzdvihuje v

Sleva 21 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? - Etapy a šance procesu dějinného poučení - Etapy a…

Autor: Bernhard Sutor

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Kniha přibližuje vývoj rozborů „spravedlivé války“ v evropské politické filosofii a etice. Německý politický teoretik a etik Bernhard Sutor objasňuje pojetí spravedlivého mírového soužití a odpovídá na následující aktuální otázky: Proč si lidstvo, srostlé dnes v osudové globální společenství, světovou válku už nemůže dovolit? Jaké cesty vedou k uspořádání, které by zabraňovalo válkám a umožňovalo

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Přístupy k etice I.

Autor: Štěpán Špinka

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
V čem spočívá lidská blaženost? Jakou roli v našem úsilí o zdařilý život má ctnost, slast, přátelství, láska a vztah k bohu či bohům? A jak se do našeho pojetí blaženosti promítá naše porozumění sobě samým a celku, jehož jsme součástí? Cílem této knihy je představit šest odlišných antických a středověkých filosofických přístupů k těmto otázkám a k etickému tázání vůbec.

Sleva 21 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 27 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History…

Autor: Lucie kolektiv autorů

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Nový svazek přináší kromě recenzní rubriky sedm studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle učení židovských myslitelů v renesanční Itálii se zabývají např. vlivem španělského vědění 16. století na Francise Bacona, výrokovou logikou pozdní scholastiky, dramatikou bratrské školy v Lešně, recepcí německé rozjímavé literatury u českých humanistů, obrazem pobělohorských

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí