Registrace | Přihlášení


Dějiny a teorie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Politická filozofie. Významné osobnosti a témata

Autor: Přemysl Rosůlek

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace, volně navazující na knihu Politická filozofie. Aktuální problémy, je tentokráte zaměřena na významné osobnosti a témata soudobé politické filozofie. V první části knihy představují autoři vlivné postavy filozofie naší doby - Richarda Rortyho, Francise Fukuyamu, Petera Singera, Johna Rawlse, Jürgena Habermase a Otfrieda Höffa. Druhý oddíl se zaobírá tématy aplikovaného myšlení a tématy,

Sleva 3 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofie 18.-20. století

Autor: neuveden

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Tato kniha má být pomůckou pro studium dějin filosofie pozdního novověku, od konce 18. století do současnosti. Publikace je zaměřena na vybrané osobnosti a směry, ty, které mohou být považovány za klíčové pro dané období. Autor usiluje o to, aby více přiblížil situaci, v níž se filosofie nachází, a to na základě soustředění pozornosti na vybrané osobnosti reprezentující tu či onu dobu a

Sleva 3 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Beckett:filosofie a literatura

Autor: Kolektiv autorů - K. Císař,P. Koťátko

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Kniha přináší původní i překladové stati, jež se pokoušejí z pozic filosofie, estetiky a literární vědy interpretovat dílo Samuela Becketta.

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Problém nacistické právní filosofie

Autor: Knapp Viktor

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
JUDr. Milan Kindl, CSc. k této knize napsal: Problém nacistické právní filosofie, který nenapsal ještě prof. JUDr. PhDr. Dr.h.c. Viktor Knapp, DrSc., ale jen dr. Viktor Knapp, je však pro všechny, kdo se setkali s jeho pozdějšími texty, skutečným překvapením. Ačkoli jde o Knappovo velice rané dílo, nalezneme v něm již onen nezaměnitelný knappovský sloh a brilantní logiku, jaké jsme uvykli u jeho

Sleva 3 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii

Autor: Bohuš Tomsa

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Tomsova kniha o idejích spravedlnosti a práva v řecké právní filosofii náleží k dílům, jejichž kvalitu a životnost prověřil čas. Stojí za to přiblížit si jejím čtením myšlenkový svět velkých řeckých filosofů. Od Řeků odvozujeme vše, co je typické pro sociokulturní prostředí naší civilizace. Nejinak je tomu i ve vztahu k dnešnímu hledání a pojímání práva a spravedlnosti. Zájemce překvapí životnost

Sleva 3 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie a kultura v evropských dějinách

Autor: Jiří Vaněk

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha - učebnice, doplněná řadou fotografií, provází čtenáře vývojem filosofického a kulturního myšlení Evropy od vzniku řecké filosofie až po současnost

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Antonio Rosmini - Od nepřijetí k uznání

Autor: Pietro Prini

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
Ontologista, jak se uvádělo v místech vyhrazených ve scholastických příručkách pro nadstandardní filosofy, Rosmini Antonio - dnes rehabilitovaný, čeká na svou beatifikaci - poprvé mezi západními filosofy užíval výraz theosis, theoria: kontemplovat Boha. Dramatický život, a to i z jeho politické tvorby z doby Garibaldiho, a inspirativní ukázky z jeho děl, zpřístupňuje janovský historik filosofie.

Sleva 10 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Causa efficiens - Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem

Autor: Tomáš Machula

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Kniha se snaží prozkoumat a srovnat základní rysy diskuse o kauzalitě, jež se rozvinula mezi dvěma velkými - a v minulosti do značné míry znepřátelenými - filosofickými proudy 20. století, novotomismem a analytickou filosofií. Oba tyto směry prošly v průběhu 20. století výraznou proměnou. Novotomismus, který byl dominantní od poloviny 19. do poloviny 20. století především v seminářích a na

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii - Husserl a fenomenologie ve Francii

Autor: Karel Novotný

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Fenomenologie se po druhé světové válce "přestěhovala" z Německa do Francie, kde si vydobyla a uchovává status živého a aktuálního myšlení. Cílem antologie je ukázat rozmanitost tamějších fenomenologických projektů posledních padesáti let prizmatem problematiky jednoho ústředního pojmu, kterým je fenomenalita, povaha jevení jako takového. Tato problematika se dostala do centra fenomenologického

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Bůh a člověk hledající smysl

Autor: Kolektiv autorů - Viktor E. Frankl,Pinchas Lapide

publisher: Cesta

0 / 5
15 %
Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly publikovány. Zvláštností tohoto svazku je především snaha obou autorů zcela se otevřít perspektivě té druhé disciplíny a její vědění využít ve službách hledání pravdy. Oba diskutující se přitom neustále potkávají ve svých

Sleva 15 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Pojem vědomí: Jeho jednota a rozmanitost

Autor: Kolektiv autorů - James Hill,Jindřich Karásek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Rozdíl mezi starověkou a středověkou filosofií a filosofií po Descartovi bývá obvykle spatřován v tom, že ve starověké a středověké filosofii nenajdeme pojem, který by přesně odpovídal našemu pojmu vědomí. Tento náhled je ovšem správný jen částečně. Jednak se totiž interpreti a komentátoři starověkých autorů nerozpakují používat termín vědomí v rámci svých výkladů, jednak je pojem vědomí zatížen

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Centrum medievistických studií v Praze 2008 – 2018

Autor: neuveden

publisher: Filosofia

0 / 5
Výroční publikace Centra medievistických studií shrnuje působení tohoto interdisciplinárního pracoviště v posledním desetiletí a navazuje tak na brožuru Centrum medievistických studií. Badatelství, doktorandská výchova, mezinárodní spolupráce 1998–2008. Přináší evidenci a podrobný popis projektů, vydaných publikací, konferencí, akcí pro doktorandy a veškerých významnějších aktivit CMS. Publikaci

Sleva 9 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Do světa filosofů - Učební materiály pro výuku filosofie - Učební materiály pro výuku filosofie

Autor: Kolektiv autorů - Roman Cardal,Jiří Fuchs

publisher: Academia Bohemica

0 / 5
15 %
Obsah této knihy se zrodil v rámci projektu inovace výuky filosofie na středních školách. Její autoři vycházeli z přesvědčení, že malý zájem o filosofii závisí také na způsobu, jakým je filosofie ve školách předkládána. Proto přišli s pokusem o jinou formu zpřístupnění náročného filosofického tématu. Kniha je zamýšlena jako první seznamování s důležitými otázkami filosofie. Obsahuje vybrané

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Eseje o politické filosofii I

Autor: Leo Strauss

publisher: Oikoymenh

0 / 5
15 %
První díl dvousvazkového výboru nejvýznamnějších esejů L. Strausse, tvůrce svébytného pojetí politické filosofie a zakladatele vlivné školy politického myšlení. Výbor je koncipován tak, aby čtenáře seznámil s oběma pilíři Straussovy koncepce, v níž systematická zkoumání jsou vždy opřena o výsledky bádání v oblasti dějin politického myšlení. První svazek obsahuje texty zkoumající pojmy politické

Sleva 15 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce - Studie o základních pojmech a představách -…

Autor: Pavel Hobza

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Vše, co se nám dochovalo od tří mílétských myslitelů (Thaléta, Anaximandra a Anaximena), jsou pouhá nepřímá svědectví, která pocházejí především ze dvou zdrojů: od Aristotela a jeho žáka Theofrasta. Kvůli nedostatku jiných zpráv jsou dochované informace většinou považovány za věrohodné. Pavel Hobza je naproti tomu přesvědčen, že jsou často značně zkreslené a že míru jejich zkreslení lze posoudit

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Guido List - poeta vates der österreichischen Alldeutschen

Autor: Petr Pytlík

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Ein Beitrag über die literarische Produktion des Völkisch gesinnten Schriftstellers, Dichters und Denkers Guido List Název v češtině: Guido List – poeta vates rakouských všeněmců. Příspěvek o literární tvorbě všeněmeckého spisovatele, básníka a myslitele Guida Lista Práce analyzuje rané dílo spisovatele a zakladatele ariosofie Guida Lista (1848–1919). Guido List je v ní představen jako zvláštní

Sleva 23 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Opium intelektuálů

Autor: Raymond Aron

publisher: Academia

0 / 5
15 %
Kniha renomovaného francouzského filozofa, sociologa a politologa, jedné z největších postav sociálních věd 20. století, představuje vrchol autorova kritického zkoumání podstaty komunistických systémů a způsobů myšlení spojených s fenoménem komunismu. Je stále aktuální nesmlouvavou kritikou ještě nedávno přímo posvátných pojmů, jako jsou „levice“, „revoluce“ a „proletariát“, a ideologického

Sleva 15 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie lexikální sémantiky

Autor: Dirk Geeaerst

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové práce a dominantní postavy pěti lingvistických směrů: historicko-filologické sémantiky, strukturalistické sémantiky, generativní sémantiky, neostrukturalistické sémantiky a kognitivní sémantiky, přičemž

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Chymická svatba Christiana Rosenkreutze a rosenkruciánské manifesty – prameny a studie

Autor: Johann Valentin Andreae

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Sborník obsahuje nové překlady Chymické svatby i slavných rosenkruciánských manifestů ze 17. století a tři novodobé vědecké studie (R. Edighoffera, C. Gillyho a J. Ritmana) zabývající se nejen problémem jejich autorství, nýbrž i širším kontextem historického dění, všudypřítomnou symbolikou a vkladem či inspirací jednotlivých osobností, které se snažily, jak říká R. Edighoffer, o „přemostění

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem

Kořeny teosofického myšlení - Poetická metafyzika Jakuba Böhma

Autor: Martin Žemla

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Kniha je zamyšlením nad dílem pozoruhodného a mimořádně vlivného teosofa a mystika Jakuba Böhma (1575–1624). Nesnaží se shrnout jeho učení, ale spíš poukázat v širokém záběru na myšlenkové cesty, které jsou skrytě přítomny v jeho slavném pojmu Ungrund – „Bezedno“. Rozplétá klubko filosoficko-metafyzických postupů, alchymických představ, mystiky a teosofie. V první části knihy usiluje o to,

Sleva 15 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 211 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí