Registrace | Přihlášení


Lingvistika, sémiotika

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Věda kontra iracionalita 6

Autor: Kolektiv autorů - Leoš Kyša,Čeněk Zlatník

publisher: Academia

0 / 5
25 %
Sborník je určen širší veřejnosti a má přispět k popularizaci kritického myšlení a vědeckého přístupu. Obsahuje patnáct příspěvků analyzujících rozličná sporná odborná nebo společenská témata. Zabývá se příčinami a povahou antivědeckých postojů, mylnými představami o paranormálních jevech a schopnostech, nedůvěrou ve vědeckou medicínu, mýty o škodlivosti očkování nebo příčinách autismu,

Sleva 25 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Jak se tlumočilo a tlumočí v Namibii - Pohled na mezijazykovou a mezikulturní komunikaci v Namibii…

Autor: Jelizaveta Getta

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá dějinami tlumočení v Namibii zvláště v období německé koloniální správy (1884–1915). Jedná se o první práci, která poskytuje systematický souhrn historie tlumočení v kontextu formování německého koloniálního panství. Monografie, která vychází z namibijských a německých archiválií, nejprve podává souhrn jazykové a kulturní situace v kolonizované Namibii s ohledem na komunikační

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Proměny české pohádky - K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století

Autor: Luisa Nováková

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Výprodej
Publikace Proměny české pohádky se zamýšlí nad konkrétními texty vybraných českých autorů-pohádkářů, především těch významnějších a významných, a snaží se tak ilustrovat i hlouběji postihnout základní charakteristiky, problémy a vývojové trendy české pohádky, literární i autorské, ve čtyřicátých letech dvacátého století, tedy v období pro vývoj žánru klíčovém. Chce být příspěvkem k

Sleva 23 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Čeština Bedřicha Smetany - Analýza Smetanovy česky psané korespondence

Autor: Lucie Rychnovská

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany (1824–1884). Tento významný hudební skladatel žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v době, pro niž je z jazykového hlediska charakteristické nahrazení němčiny češtinou ve funkci vyšší komunikační variety a formování normy novodobého spisovného jazyka. V popředí zájmu publikace stojí

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Střední Evropa Rudolfa Chmela

Autor: Kolektiv autorů - Mira Nábělková,Jana Pátková

publisher: Univerzita Karlova - Filozofic

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie vznikla k osmdesátým narozeninám Rudolfa Chmela, zakladatelské osobnosti slovakistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přední odborník v literární slovakistice a hungaristice, je neodmyslitelně svázán s hledáním odpovědi na otázku „co je střední Evropa“ na mnoha úrovních svého profesního života: nejen jako pedagog, literární vědec, publicista, ale také jako politik

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Gramatické rozbory češtiny - Výklad a cvičení s řešeními

Autor: Robert Adam

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Studijní příručka určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia bohemistiky obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka, doprovázené řadou příkladů, a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Cílem výkladů je, aby uživatelé příručky po jejich prostudování zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Publikace dále přináší

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Nedostupné

Pod maskou benevolence - Zneschopňování neslyšící komunity - Zneschopňování neslyšící komunity

Autor: Harlan Lane

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Studie Harlana Lanea představuje komplexní (lingvistický, antropologický, historický) pohled na reprezentaci neslyšící komunity, otázku znakového jazyka a vzdělávání neslyšících. Autor zaujímá jasné stanovisko: tato komunita je jazykovou a kulturní menšinou, která má právo na svůj jazyk a kulturní hodnoty. Lane se snaží hledat historické kořeny medikalizace hluchoty a s ní souvisejících jevů

Sleva 20 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Black Friday - scyscraper