Registrace | Přihlášení


Ostatní

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sebrané spisy III. - Svět atd.

Autor: Ladislav Klíma

publisher: Torst

4.3 / 5
Z šestisvazkových Sebraných spisů Ladislava Klímy dosud vyšly tři obsáhlé svazky: I. Mea (filosofův deník), II. Hominibus (filosofova korespondence) a IV. Velký roman (nejrozsáhlejší Klímovo beletristické dílo). Svazek III. Philosophica žurnalistica obsahuje veškerou Klímovu filosofickou tvorbu psanou pro dobové zveřejnění (knihy /Svět jako vědomí a nic, Traktáty a diktáty, Vteřina a věčnost/,

Sleva 10 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 538 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk budoucnosti 1 - První krok do budoucnosti - První krok do budoucnosti

Autor: S. N. Lazarev

publisher: Amaratime

4.8 / 5
15 %
"Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:32 Výsledky mého výzkumu v oblasti bioenergetiky jsou podmíněny mým třicetiletým bádáním v této oblasti, pochopením světa z filozofického hlediska a také přesvědčivým potvrzením základních filozofických a teoretických předpokladů v mé praktické práci. V současné době čelí lidstvo vážným problémům a na tom, zda je dokáže vyřešit či nikoliv,

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Co je život? Duch a hmota

Autor: Erwin Schrödinger

publisher: Vutium

5 / 5
Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně Vutium zpřístupňuje touto knihou tři spisy Erwina Schrödingera (12. 8. 1887–4. 1. 1961): fyzikálně-biologické dílo Co je život? (1944) proslulé jasnozřivou předpovědí struktury a funkce genetického kódu, rozsáhlý fi losofi cký esej Duch a hmota (1958) založený na přírodovědném přístupu k odvěkému problému lidského bytí a koncepčně originální nástin

Sleva 3 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Ústava Země

Autor: Josef Šmajs

publisher: PRO

4.8 / 5
Něco se stalo. Optimismus z počátku tisíciletí dnes vystřídaly obavy a nejistota. Nejprve euro-americká finanční, pak globální ekonomická a s ní spojená sociální krize, i zdánlivě nesouvisející klimatická změna. Roste hrozba vojenských konfliktů, terorizmu, stěhování či migrace lidí a národů. Skrytě narůstá zásadní existenciální konflikt lidské kultury se Zemí. Chybí nám zkušenost, hodnoty i

Sleva 10 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

Síla mýtu

Autor: Kolektiv autorů - Josepf Campbell,Bill Moyers

publisher: Argo

4.3 / 5
19 %
Síla mýtu je knižní přepis proslulého šestihodinového cyklu rozhovorů amerického antropologa, religionisty a filozofa Josepha Campbella (1904-1987) s moderátorem Billem Moyersem, v zasvěcených sondách do nejrůznějších kultur, civilizací a náboženství věnovaných proměnám úlohy mytologie v dějinách lidstva a jejímu smyslu v současném globalizovaném světě, kde stále výrazně zasahuje do představ a

Sleva 19 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem

Budoucnost náboženství

Autor: Richard Rorty

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Dva slavní světoví filosofové Richard Rorty a Gianni Vattimo sice vycházejí z odlišných intelektuálních tradic, oba však spojuje kritický přístup k metafyzice. Ve svém díle se zabývají otázkami, které přesahují rámec filosofie, a přehodnocují základní otázky náboženského života i víry v Boha. Trvají na tom, že odmítnutí metafyzické pravdy neznamená nezbytně smrt náboženství; naopak, podle nich se

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Boží božství a boží lidství - Sedm kratších textů

Autor: Karl Barth

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
12 %
Reprezentativní výběr studií a přednášek jednoho z nejvýznamnějších teologů 20. století, sestavený předním českým odborníkem na Barthovo dílo, evangelickým teologem Janem Štefanem. Výběr začíná dvěma přednáškami z doby, kdy zazářila hvězda dialektické teologie, následují čtyři přístupněji podané texty z Barthova vrcholného období z počátku 30. let a závěr výběru tvoří autorovo hodnocení vlastního

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Bída historicismu

Autor: Karl R. Popper

publisher: Oikoymenh

0 / 5
15 %
Kritická studie zabývající se problémem dějin a jejich smyslu. Druhé opravené vydání.

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Pohyb člověka na biodromu: Cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie - Cesta životem z…

Autor: Miloš Bednář

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie využívá metafor biodromu a cesty k reflexím životních pohybů člověka. Kinantropologii jakožto "nauku o člověku v pohybu" rozšiřuje nad empirický rámec návratem k původnímu chápání logu v celé šíři jeho konotací, tedy i jako smyslu a přesažného řádu. Pokouší se podrobněji mapovat a interpretovat dějinné "vzorce lidství" - s vědomím, že dosažení "definitivního" vzorce či nalezení

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Časovost a smrtelnost I.

Autor: Jaroslav Novotný

publisher: Togga

0 / 5
15 %
Čas, časovost a smrtelnost příslušejí k základním konstitutivním určením lidství a přiměřeně tomu mají i své místo v tradici západního metafysického myšlení, ze kterého vyrůstá i náš dnešek určovaný vědou a technikou. K základní fenomenální bázi časovosti, smrtelnosti a dalších souvisejících fenoménů se koncentrují studie obsažené v této publikaci. Jejich záměrem je ukázat v různém zohlednění

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Časovost a smrtelnost II. - Studie k časové konstituci lidské existence - časovost v dějinných…

Autor: Jakub Marek

publisher: Togga

0 / 5
15 %
Druhá publikace z řady Časovost a smrtelnost. Studie k časové konstituci lidské existence, s podtitulem Časovost v dějinných proměnách je tvořena pěti samostatnými studiemi k problémům času, věčnosti, temporálních charakterů lidské existence či ohledu celistvosti lidského života. Autoři (S. Synek, V. Zajíc, M. Vrabec, T. Kunca a J. Marek) představují výrazné analýzy orientované k filosofickému

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Časovost a smrtelnost III. Studie k časové konstituci lidské existence – cesty Heideggerova myšlení…

Autor: neuveden

publisher: Togga

0 / 5
15 %
Ve třetím díle studií Časovost a smrtelnost jsou předloženy tři vhledy do Heideggerovy myšlenkové cesty. V prvním se obšírně sleduje a interpretuje Heideggerův pokus o dopracování problematiky Bytí a času (1927) v jeho přednáškách Základní problémy fenomenologie (1927). Zde však Heideggerova fundamentální ontologie začíná narážet na své vlastní meze, což posléze vede k postupné proměně

Sleva 15 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

K filosofii náboženství

Autor: Otakar A. Funda

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jak sděluje reprodukce na přebalu, každý, kdo se věnoval filosofickému tázání, se určitým způsobem vyjádřil na tržišti idejí i k tématu náboženství. Toto téma nemůže filosofie obejít. Funda v textu nesmlčuje důvody svého ateistického přesvědčení, zároveň však v plné úctě a vážnosti vyzvedá jedinečné antropologické momenty, které artikuluje náboženství, v našem kulturním kontextu křesťanství. Činí

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

František Mareš - Od fyziologie k filosofii - Od fyziologie k filosofii

Autor: Helena Pavličíková

publisher: Epocha

0 / 5
27 %
Kniha pojednává o životě, díle, vědecké práci, myšlenkových sporech a v neposlední řadě zejména o vlivu významného fyziologa a filosofa Františka Mareše na český intelektuální život konce devatenáctého a první třetiny dvacátého století. František Mareš byl významným představitelem kritiky českého pozitivismu, stoupencem i kritikem Immanuela Kanta, obhájcem vitalistického pojetí života a jako

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Public Policy

Autor: Martin Potůček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. Představuje originální příspěvek k již publikovaným učebnicím veřejné politiky - jakožto mladé, leč rychle se rozvíjející mezioborové disciplíny. Čerpá z mnohaletých zkušeností autora z výzkumu i z výuky této disciplíny v České republice i v zahraničí. První část je teoretická, kapitoly jsou řazeny od nejobecnějších témat

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Technokratismus - Kapitál ve službách techné - Kapitál ve službách techné

Autor: Jan Štern

publisher: Sdružení pro vydávání revue Pr

0 / 5
17 %
Kapitalismus coby systém založený primárně na bezohledném zvětšování zisku je překonaný, stejně jako jsou překonané vlastnické struktury, které s klasickým kapitalismem nebo tržním hospodářstvím souvisely. Ekonomický systém, který dnes funguje globálně, nepohání v prvé řadě snaha generovat zisk, ale logika technovědy, která tržní systém ovládla. Kapitalismus byl skutečně ve své rané podobě i v

Sleva 17 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Řeč a zjevnost

Autor: Pavel Kouba

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Studie Řeč a zjevnost stručně načrtává pojetí řeči a rozumění v Heideggerově Bytí a času a poté se věnuje způsobu, jímž dnes raného Heideggera recipuje americký normativní pragmatismus (Dreyfus, Brandom, Crowell ad.). Problematické body této recepce umožňují exponovat na malé ploše obecnější rozdíl mezi filosofiemi jazyka (komunikace) a filosofií rozumění, jež řeč a řečovou povahu zkušenosti

Sleva 10 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Když ruce mluví - Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení - Gesto a znakový jazyk v…

Autor: Josef Fulka

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
15 %
Kniha filozofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky interpretuje některé - zejména filosofické - texty, jež tím nebo oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka. V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi, které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. století nebyly tyto oblasti nijak

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Imaginace a myšlení ve hře dějin

Autor: Jiří Pechar

publisher: Pulchra

0 / 5
15 %
Vztah mezi myšlením a imaginací má zcela zásadní význam pro literaturu i filosofii. Kniha, v níž je konfrontováno středoevropské vnímání reality s myšlením sousedních kultur ovlivněných odlišnou historií. Nová kniha Jiřího Pechara (1929), estetika, literárního teoretika, filosofa a překladatele vřazuje český pohled na prolínání filosofie a literatury do kontextu světové tvorby a uvažování.

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Formalismus v polemice s marxismem - Theoretica & historica - Theoretica & historica

Autor: Hana Kosáková

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
15 %
Předkládaná edice zpřítomňuje polemické střetnutí stoupenců formalistického a marxistického pojetí umění, k němuž došlo v Rusku (SSSR) v první polovině dvacátých let minulého století. Cílem je ukázat vymezování obou přístupů k literatuře, stejně jako vývoj a důsledky dané konfrontace. Polemika mezi marxismem a formalismem představuje zásadní střet určující pro utváření veškerých uměnovědných

Sleva 15 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 116 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí