Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Současná filosofie

Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuneš,Martin Vrabec

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Moderní myšlení vzniklo z přesvědčení, že člověk sice je součástí světa a je na něj odkázán, že však svět jako svět je zde teprve a pouze s člověkem. Člověk tak začíná vystupovat jako světatvorný. Ve světě se nachází jako individuum mezi jinými, jako subjekt rozumění světu však ve světě není - tento svět teprve klade a klade do něho i sebe jako individuum.

Sleva 18 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a stát

Autor: Jacques Maritain

publisher: Triáda

0 / 5
24 %
Významné dílo světové politické filozofie Člověk a stát od francouzského filozofa Jacquesa Maritaina (1882–1973) vychází z jeho amerických přednášek, shrnutých nejprve do svazku Man and the State (1951) a později vydaných francouzsky pod názvem L’Homme et l’état (1953).

Sleva 24 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Vědomí a jeho teorie

Autor: Tomáš Marvan , Michal Polák

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
18 %
Vědomí a jeho teorie je první česká kniha, která mapuje aktuální stav filosofického a vědeckého výzkumu vědomí. Kniha představuje vznik zájmu o vědomí v novověké filosofii a vědě, probírá hlavní filosofické teorie vědomí a ukazuje, co nám k vědomí říká současná neurověda, jež se zaměřuje na hledání neurální báze vědomí.

Sleva 18 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Nástin filozofie vědy - Empirické základy vědy v analytické tradici

Autor: Lukáš Hadwiger Zámečník

publisher: Host

0 / 5
24 %
Má smysl požadovat po filozofii normativní poselství? Je vědecká teorie lepší, když více předpovídá, nebo více vysvětluje? Lze jednoznačně odlišit vědu od pseudovědy? Skončí sociální a humanitní obory jako karikatury uměleckých spolků? Můžeme veškeré vědy naturalizovat? Navrhnout řešení zmíněných problémů, nebo dokonce poskytnout jednoznačné odpovědi se pokouší kniha Nástin filozofie vědy.

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Teorie velkého třesku a filosofie

Autor: Kolektiv autorů - Irwin William, Dean A. Kowalski (eds.)

publisher: XYZ

0 / 5
24 %
Geekovská sonda do světa hrdinů kultovního seriálu!

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Spinoza a politika

Autor: Étienne Balibar

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Étienne Balibar (1942), žák Louise Althussera, je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha Spinoza a politika (1985) představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy politiky. Balibar se postupně zabývá třemi velkými Spinozovými díly, Teologicko-politickým traktátem, Politickým traktátem a Etikou, a rozebírá řadu

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Zen a umění údržby motocyklu

Autor: Robert M. Pirsig

publisher: Volvox Globator

0 / 5
24 %
„Hvězdné nebe nade mnou, seřízený motor pode mnou a zenový klid ve mně,“ nabízí se poznamenat po přečtení této knihy. Pirsig se svým Zkoumáním hodnot (jak zní podtitul svazku) vlétl do rozčarovaných 70. let jako sršeň do vosího hnízda a způsobil na literární, filozofické i vědecké scéně menší zemětřesení. Kniha se stala okamžitě bestsellerem, následovala vlna více či méně úspěšných epigonů a

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Komenský a Bacon - Dvě raně novověké cesty k obnově vědění

Autor: Jan Čížek

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Protože česká komeniologie a intelektuální historie dosud postrádají komplexnější monografické pojednání o vztahu Komenský – Bacon, je cílem této knihy přiblížit koncepci reformy (respektive obnovy) vědění obsaženou v dílech obou jmenovaných osobností – českého teologa, filozofa a pedagogického reformátora Jana Amose Komenského (1592–1670) a anglického filozofa a státníka Francise Bacona

Sleva 24 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Ctnost sobectví

Autor: Ayn Randová

publisher: Kinkor Jiří

0 / 5
24 %
Sobectví – ctnost? Americká filozofka a spisovatelka Ayn Randová (bestsellery Atlasova vzpoura a Zdroj) zvolila právě tento provokativní titul své knihy, protože chce světu něco radikálního sdělit. Jejím cílem je odstranit po dlouhá staletí nahromaděné nánosy pojmového chaosu, který zničil jeden z nejdůležitějších pojmů našeho slovníku.

Sleva 24 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

O člověku jinak - Tajenka a křížovka života

Autor: Bohumil Ždichynec

publisher: Aesculapus

0 / 5
18 %
Lidská existence je plná záhad a otazníků, v jistém smyslu i dobrodružstvím poznání. V uzlových bodech na prahu krizových prožitků si často klademe otázky: Žijeme? Nežijeme? Rozumíme příslovečnému „tady a teď“? Naše cesta je tajenkou i křížovkou, plyne jako tok řeky v touze po naplnění dokonalosti a vlévá se do moře krásy žití. Nahlédněme očima lékaře do reflexe lidské psychiky. Jedinečnost

Sleva 18 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Bytí

Autor: Pexidr Karel

publisher: Toga

0 / 5
18 %
Studium a práce v oboru filosofie je jednou z celoživotních dominant Karla Pexidra. Jeho filosofické myšlenky a přístupy mohly být ovšem veřejně uplatňovány až po roce 1989, kdy odpadla ideologická blokáda ze strany bývalého komunistického režimu. V letech 1993 až 1999 působil autor v oboru filosofie na Západočeské univerzitě v Plzni. Vydal celkem – včetně nynější knihy „Bytí“ – deset

Sleva 18 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Spát, běžet a rozumět

Autor: Matoušek Alexandr

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Kniha ve svých šesti studiích přináší fenomenologický výklad lidského života orientovaný a vedený centrálním deskriptivním vodítkem, jímž jsou bytostně spjaté a vzájemně se podmiňující děje vydělování, závislosti, interakce a otevírání. Tyto děje, jakožto základní rozměr života, jsou sledovány jak na rovině v užším smyslu tělesné, tak na úrovních komplexnějších, týkajících se lidské existence

Sleva 18 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Na rozhraních fenomenologie - Transcendence, jevení a zkušenost

Autor: Dominique Janicaud

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Edmund Husserl vytyčil nové filosofické téma: pole samotné zkušenosti. Když Emmanuel Levinas hovoří o Touze a Druhém, jakým zkušenostem tato okázale pronášená slova vlastně odpovídají? Dá se ještě tvrdit, že se jejich domnělý obsah stává předmětem sledovatelné filosofické úvahy? A navazuje současná fenomenologie ve Francii na Husserla, nebo na Levinase? Takto lze schematicky shrnout jádro stále

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Benyovszky, Josef Matoušek

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Ročenku pro filosofii a fenomenologický výzkum (2018) uvádí rozsáhlejší anglicky psaná stať Filipa Horáčka o Synesiově listu o námořní plavbě roku 401, která po přípravné části zabývající se problematikou fikce a fakticity v tomto dopise ukazuje, jak „kulturně-kanonické texty“ pojímání jednak předcházejí, jednak směřují jeho reflexi. Rozsahově široká stať Martina Bojdy Racionalismus Zjevení:

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Čas a rytmus

Autor: Jan Sokol

publisher: Oikoymenh

0 / 5
15 %
Kniha Čas a rytmus je pokusem o shrnutí celé tradice myšlení o čase od antiky po současnost. Především tradice filosofické, od Hésioda a Platóna až po Heideggera, Patočku a Lévinase, ale také tradice vědecké. Na dnešním pojetí času se totiž významně podíleli také ti, kdo kdysi pozorovali oblohu a vytvářeli kalendáře, i ti, kdo konstruovali různé hodiny. Právě na vývoji mechanických hodin ukazuje

Sleva 15 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Problém dějinného vědomí

Autor: Hans-Georg Gadamer

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Středobodem předložených přednášek je zrod dějinného vědomí v humanitních vědách. Gadamer načrtává, jak se toto vědomí vyvíjelo napříč Schleiermacherovým, Hegelovým, Droysenovým a Diltheyovým dílem. Zvláštní důraz klade na Heideggerovu hermeneutiku fakticity. Na pozadí této skici rozvíjí vlastní koncepci hermeneutiky, a přednášky proslovené francouzskému publiku krátce po sepsání knihy Pravda a

Sleva 18 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Bolzanova logika

Autor: Lubomír Valenta

publisher: Univerzita Palackého v Olomouc

0 / 5
18 %
Třetí svazek Sebraných spisů Lubomíra Valenty zahrnuje práce zabývající se dílem Bernarda Bolzana, významného českého matematika, logika a filozofa první poloviny 19. století. Jádro tvoří dvě rozsáhlé statě. Za prvé se jedná o kapitolu „Vědosloví“, která byla dříve publikována jako součást průkopnické monografie Jaroslava Loužila s názvem Bernard Bolzano. Za druhé je zde poprvé zveřejněna

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele