Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Současná filosofie

Nejprodávanější v této kategorii

Ctnost sobectví

Autor: Ayn Randová

publisher: Kinkor Jiří

0 / 5
20 %
Sobectví – ctnost? Americká filozofka a spisovatelka Ayn Randová (bestsellery Atlasova vzpoura a Zdroj) zvolila právě tento provokativní titul své knihy, protože chce světu něco radikálního sdělit. Jejím cílem je odstranit po dlouhá staletí nahromaděné nánosy pojmového chaosu, který zničil jeden z nejdůležitějších pojmů našeho slovníku.

Sleva 20 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

O člověku jinak - Tajenka a křížovka života

Autor: Bohumil Ždichynec

publisher: Aesculapus

0 / 5
20 %
Lidská existence je plná záhad a otazníků, v jistém smyslu i dobrodružstvím poznání. V uzlových bodech na prahu krizových prožitků si často klademe otázky: Žijeme? Nežijeme? Rozumíme příslovečnému „tady a teď“? Naše cesta je tajenkou i křížovkou, plyne jako tok řeky v touze po naplnění dokonalosti a vlévá se do moře krásy žití. Nahlédněme očima lékaře do reflexe lidské psychiky. Jedinečnost

Sleva 20 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Umění péče o duši u Jana Patočky

Autor: Jan Josl

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Inspirace antickou filosofií, zvláště sókratovsko-platónským momentem, se v díle Jana Patočky promítla do klíčového motivu „péče o duši“, který v různé podobě určoval jeho filosofii dějin od 30. do 70. let. Duše, která u Sókrata už není homérský stín ani mytická představa, byla ve filosofickém náhledu pojata jako síla rozhodnout se, zaujmout určitou pozici, směr. Patočka proto duši považoval za

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Spinoza a politika

Autor: Étienne Balibar

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Étienne Balibar (1942), žák Louise Althussera, je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha Spinoza a politika (1985) představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy politiky. Balibar se postupně zabývá třemi velkými Spinozovými díly, Teologicko-politickým traktátem, Politickým traktátem a Etikou, a rozebírá řadu

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Zen a umění údržby motocyklu

Autor: Robert M. Pirsig

publisher: Volvox Globator

0 / 5
24 %
„Hvězdné nebe nade mnou, seřízený motor pode mnou a zenový klid ve mně,“ nabízí se poznamenat po přečtení této knihy. Pirsig se svým Zkoumáním hodnot (jak zní podtitul svazku) vlétl do rozčarovaných 70. let jako sršeň do vosího hnízda a způsobil na literární, filozofické i vědecké scéně menší zemětřesení. Kniha se stala okamžitě bestsellerem, následovala vlna více či méně úspěšných epigonů a

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd

Autor: Cathrine Z. Elginová , Nelson Goodman

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Kniha je již třetí knihou amerického filozofa Nelsona Goodmana přeloženou do češtiny. Jeden z nejvýraznějších představitelů analytické filosofie a estetiky, autor knih Jazyky umění (1968, česky 2007) či Způsoby světatvorby (1978, česky 1996) ji napsal ve spolupráci s Catherine Z. Elginovou. Společná kniha domýšlí a svým způsobem završuje autorovy klíčové práce. Co vlastně pojí filozofii, umění a

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Komenský a Bacon - Dvě raně novověké cesty k obnově vědění

Autor: Jan Čížek

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
20 %
Protože česká komeniologie a intelektuální historie dosud postrádají komplexnější monografické pojednání o vztahu Komenský – Bacon, je cílem této knihy přiblížit koncepci reformy (respektive obnovy) vědění obsaženou v dílech obou jmenovaných osobností – českého teologa, filozofa a pedagogického reformátora Jana Amose Komenského (1592–1670) a anglického filozofa a státníka Francise Bacona

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Bytí

Autor: Pexidr Karel

publisher: Toga

0 / 5
24 % Novinka
Studium a práce v oboru filosofie je jednou z celoživotních dominant Karla Pexidra. Jeho filosofické myšlenky a přístupy mohly být ovšem veřejně uplatňovány až po roce 1989, kdy odpadla ideologická blokáda ze strany bývalého komunistického režimu. V letech 1993 až 1999 působil autor v oboru filosofie na Západočeské univerzitě v Plzni. Vydal celkem – včetně nynější knihy „Bytí“ – deset

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Spát, běžet a rozumět

Autor: Matoušek Alexandr

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 % Novinka
Kniha ve svých šesti studiích přináší fenomenologický výklad lidského života orientovaný a vedený centrálním deskriptivním vodítkem, jímž jsou bytostně spjaté a vzájemně se podmiňující děje vydělování, závislosti, interakce a otevírání. Tyto děje, jakožto základní rozměr života, jsou sledovány jak na rovině v užším smyslu tělesné, tak na úrovních komplexnějších, týkajících se lidské existence

Sleva 24 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Vědomí a jeho teorie

Autor: Tomáš Marvan , Michal Polák

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
20 %
Vědomí a jeho teorie je první česká kniha, která mapuje aktuální stav filosofického a vědeckého výzkumu vědomí. Kniha představuje vznik zájmu o vědomí v novověké filosofii a vědě, probírá hlavní filosofické teorie vědomí a ukazuje, co nám k vědomí říká současná neurověda, jež se zaměřuje na hledání neurální báze vědomí.

Sleva 20 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Nástin filozofie vědy - Empirické základy vědy v analytické tradici

Autor: Lukáš Hadwiger Zámečník

publisher: Host

0 / 5
26 %
Má smysl požadovat po filozofii normativní poselství? Je vědecká teorie lepší, když více předpovídá, nebo více vysvětluje? Lze jednoznačně odlišit vědu od pseudovědy? Skončí sociální a humanitní obory jako karikatury uměleckých spolků? Můžeme veškeré vědy naturalizovat? Navrhnout řešení zmíněných problémů, nebo dokonce poskytnout jednoznačné odpovědi se pokouší kniha Nástin filozofie vědy.

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuneš,Martin Vrabec

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Moderní myšlení vzniklo z přesvědčení, že člověk sice je součástí světa a je na něj odkázán, že však svět jako svět je zde teprve a pouze s člověkem. Člověk tak začíná vystupovat jako světatvorný. Ve světě se nachází jako individuum mezi jinými, jako subjekt rozumění světu však ve světě není - tento svět teprve klade a klade do něho i sebe jako individuum.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie velkého třesku a filosofie

Autor: Kolektiv autorů - Irwin William, Dean A. Kowalski (eds.)

publisher: XYZ

0 / 5
20 %
Geekovská sonda do světa hrdinů kultovního seriálu!

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele