Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Současná filosofie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Člověk mezi rozprostraněností a krajinou - Studie k rozmanitosti

Autor: Jaroslav Novotný

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Oproti reduktivním snahám matematizovaného pojímání prostoru se v této publikaci předkládá pokus o předestření výseče rozmanitosti zkušenosti a chápání prostoru napříč různými obory. Východiskem je konfrontace Descartesova pojetí prostoru jako pouhé rozprostraněnosti těles s Heideggerovou mnohem bohatší tematizací prostorovosti lidské existence a prostorové konstituce vazby člověka a světa. Jako

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a realita - Metafyzika lidského bytí

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Dílo Člověk a realita (metafyzicky podložené křesťanské chápání světa) je zásadní filosofickou prací z posledních let života ruského filosofa S. L. Franka (vázaného celoživotně zejména na německé a francouzské exilové prostředí). Knižně vychází titul až v padesátých letech, po autorově smrti, a to v Paříži, posléze v Londýně nebo New Yorku. Autor nazývaný kolegy doctor subtilis je v dějinách

Sleva 16 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuneš,Martin Vrabec

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Moderní myšlení vzniklo z přesvědčení, že člověk sice je součástí světa a je na něj odkázán, že však svět jako svět je zde teprve a pouze s člověkem. Člověk tak začíná vystupovat jako světatvorný. Ve světě se nachází jako individuum mezi jinými, jako subjekt rozumění světu však ve světě není - tento svět teprve klade a klade do něho i sebe jako individuum.

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a stát

Autor: Jacques Maritain

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Významné dílo světové politické filosofie Člověk a stát od francouzského filosofa Jacquesa Maritaina (1882–1973). Řada myšlenek tohoto klasického díla nabývá právě dnes nové aktuality v konfrontaci s problémy, jimiž se politická věda a politická filosofie zvláště intenzivně zabývá. Na prvním místě je to problém svrchovanosti neboli suverenity ve vztahu ke státu, pro běžného českého občana

Sleva 32 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Vědomí a jeho teorie

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Vědomí a jeho teorie je první česká kniha, která mapuje aktuální stav filosofického a vědeckého výzkumu vědomí. Kniha představuje vznik zájmu o vědomí v novověké filosofii a vědě, probírá hlavní filosofické teorie vědomí a ukazuje, co nám k vědomí říká současná neurověda, jež se zaměřuje na hledání neurální báze vědomí. Jaké lze rozlišit druhy vědomí? Jaký je rozdíl mezi vědomým a nevědomým

Sleva 21 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Nástin filozofie vědy - Empirické základy vědy v analytické tradici

Autor: Lukáš Hadwiger Zámečník

publisher: Host

0 / 5
32 %
Má smysl požadovat po filozofii normativní poselství? Je vědecká teorie lepší, když více předpovídá, nebo více vysvětluje? Lze jednoznačně odlišit vědu od pseudovědy? Skončí sociální a humanitní obory jako karikatury uměleckých spolků? Můžeme veškeré vědy naturalizovat? Navrhnout řešení zmíněných problémů, nebo dokonce poskytnout jednoznačné odpovědi se pokouší kniha Nástin filozofie

Sleva 32 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Teorie velkého třesku a filosofie

Autor: Kolektiv autorů - Dean A. Kowalski,Irwin William

publisher: XYZ

0 / 5
25 %
Knížka Teorie velkého třesku a filozofie uvádí oblíbený seriál do kontextu uvažování největších filozofů v dějinách. Navíc vám odpoví na spoustu otázek o seriálu i o jeho vědátorských hrdinech. Možná si raději přečtete jiné vědecké či kosmologické knihy, ale jen v téhle se dozvíte podrobnosti o speciálním Darth Vaderově škrcení, o klonování Leonarda Nimoye nebo o umpa-lumpech mezi inženýry. Co by

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Spinoza a politika

Autor: Étienne Balibar

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Étienne Balibar (1942), žák Louise Althussera, je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha Spinoza a politika (1985) představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy politiky. Balibar se postupně zabývá třemi velkými Spinozovými díly, Teologicko-politickým traktátem, Politickým traktátem a Etikou, a rozebírá řadu

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Zen a umění údržby motocyklu

Autor: Robert M. Pirsig

publisher: Volvox Globator

0 / 5
23 %
„Hvězdné nebe nade mnou, seřízený motor pode mnou a zenový klid ve mně,“ nabízí se poznamenat po přečtení této knihy. Pirsig se svým Zkoumáním hodnot (jak zní podtitul svazku) vlétl do rozčarovaných 70. let jako sršeň do vosího hnízda a způsobil na literární, filosofické i vědecké scéně menší zemětřesení. Kniha se stala okamžitě bestsellerem, následovala vlna více či méně úspěšných epigonů a

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Komenský a Bacon - Dvě raně novověké cesty k obnově vědění - Dvě raně novověké cesty k obnově vědění

Autor: Jan Čížek

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
32 %
Protože česká komeniologie a intelektuální historie dosud postrádají komplexnější monografické pojednání o vztahu Komenský – Bacon, je cílem této knihy přiblížit koncepci reformy (respektive obnovy) vědění obsaženou v dílech obou jmenovaných osobností – českého teologa, filozofa a pedagogického reformátora Jana Amose Komenského (1592–1670) a anglického filozofa a státníka Francise Bacona

Sleva 32 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Ctnost sobectví - Nové pojetí egoismu

Autor: Ayn Randová

publisher: Kinkor Jiří

0 / 5
32 %
Sobectví – ctnost? Učili vás celý život, že sobectví, egoismus je zlou morálkou? Že vzoremm morálky je ten, kdo se obětuje? Myslíte si, že jednat sobecky znamená chovat se bezohledně na úkor ostatních a nikdy nikomu nepomoci? Pokládáte si někdy otázku, proč je politika tak hanebná, zoufale hloupá a zkorumpovaná? Protože lidé odmítli sobectví a místo něj přijali obludnou morálku

Sleva 32 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

O člověku trochu jinak aneb tajenka a křížovka života - Tajenka a křížovka života

Autor: Bohumil Ždichynec

publisher: Aesculapus

0 / 5
21 %
Lidská existence je plná záhad a otazníků, v jistém smyslu i dobrodružstvím poznání. V uzlových bodech na prahu krizových prožitků si často klademe otázky: Žijeme? Nežijeme? Rozumíme příslovečnému „tady a teď“? Naše cesta je tajenkou i křížovkou, plyne jako tok řeky v touze po naplnění dokonalosti a vlévá se do moře krásy žití. Nahlédněme očima lékaře do reflexe lidské psychiky. Jedinečnost

Sleva 21 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Bytí

Autor: Karel Pexidr

publisher: Toga

0 / 5
21 %
Studium a práce v oboru filosofie je jednou z celoživotních dominant Karla Pexidra. Jeho filosofické myšlenky a přístupy mohly být ovšem veřejně uplatňovány až po roce 1989, kdy odpadla ideologická blokáda ze strany bývalého komunistického režimu. V letech 1993 až 1999 působil autor v oboru filosofie na Západočeské univerzitě v Plzni. Vydal celkem – včetně nynější knihy „Bytí“ – deset

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Spát, běžet a rozumět

Autor: Alexandr Matoušek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
21 %
Kniha ve svých šesti studiích přináší fenomenologický výklad lidského života orientovaný a vedený centrálním deskriptivním vodítkem, jímž jsou bytostně spjaté a vzájemně se podmiňující děje vydělování, závislosti, interakce a otevírání. Tyto děje, jakožto základní rozměr života, jsou sledovány jak na rovině v užším smyslu tělesné, tak na úrovních komplexnějších, týkajících se lidské existence

Sleva 21 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Na rozhraních fenomenologie - Transcendence, jevení a zkušenost

Autor: Dominique Janicaud

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Edmund Husserl vytyčil nové filosofické téma: pole samotné zkušenosti. Když Emmanuel Levinas hovoří o Touze a Druhém, jakým zkušenostem tato okázale pronášená slova vlastně odpovídají? Dá se ještě tvrdit, že se jejich domnělý obsah stává předmětem sledovatelné filosofické úvahy? A navazuje současná fenomenologie ve Francii na Husserla, nebo na Levinase? Takto lze schematicky shrnout jádro stále

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Benyovszky,Josef Matoušek

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Ročenku pro filosofii a fenomenologický výzkum (2018) uvádí rozsáhlejší anglicky psaná stať Filipa Horáčka o Synesiově listu o námořní plavbě roku 401, která po přípravné části zabývající se problematikou fikce a fakticity v tomto dopise ukazuje, jak „kulturně-kanonické texty“ pojímání jednak předcházejí, jednak směřují jeho reflexi. Rozsahově široká stať Martina Bojdy Racionalismus Zjevení:

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Čas a rytmus

Autor: Jan Sokol

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Kniha Čas a rytmus je pokusem o shrnutí celé tradice myšlení o čase od antiky po současnost. Především tradice filosofické, od Hésioda a Platóna až po Heideggera, Patočku a Lévinase, ale také tradice vědecké. Na dnešním pojetí času se totiž významně podíleli také ti, kdo kdysi pozorovali oblohu a vytvářeli kalendáře, i ti, kdo konstruovali různé hodiny. Právě na vývoji mechanických hodin ukazuje

Sleva 16 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Bolzanova logika

Autor: Lubomír Valenta

publisher: Univerzita Palackého v Olomouc

0 / 5
21 %
Třetí svazek Sebraných spisů Lubomíra Valenty zahrnuje práce zabývající se dílem Bernarda Bolzana, významného českého matematika, logika a filozofa první poloviny 19. století. Jádro tvoří dvě rozsáhlé statě. Za prvé se jedná o kapitolu „Vědosloví“, která byla dříve publikována jako součást průkopnické monografie Jaroslava Loužila s názvem Bernard Bolzano. Za druhé je zde poprvé zveřejněna

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí