Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Současná filosofie

Nejprodávanější v této kategorii

Člověk a stát

Autor: Jacques Maritain

publisher: Triáda

0 / 5
20 %
Významné dílo světové politické filozofie Člověk a stát od francouzského filozofa Jacquesa Maritaina (1882–1973) vychází z jeho amerických přednášek, shrnutých nejprve do svazku Man and the State (1951) a později vydaných francouzsky pod názvem L’Homme et l’état (1953).

Sleva 20 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Vědomí a jeho teorie

Autor: Tomáš Marvan , Michal Polák

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
20 %
Vědomí a jeho teorie je první česká kniha, která mapuje aktuální stav filosofického a vědeckého výzkumu vědomí. Kniha představuje vznik zájmu o vědomí v novověké filosofii a vědě, probírá hlavní filosofické teorie vědomí a ukazuje, co nám k vědomí říká současná neurověda, jež se zaměřuje na hledání neurální báze vědomí.

Sleva 20 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Nástin filozofie vědy - Empirické základy vědy v analytické tradici

Autor: Lukáš Hadwiger Zámečník

publisher: Host

0 / 5
26 %
Má smysl požadovat po filozofii normativní poselství? Je vědecká teorie lepší, když více předpovídá, nebo více vysvětluje? Lze jednoznačně odlišit vědu od pseudovědy? Skončí sociální a humanitní obory jako karikatury uměleckých spolků? Můžeme veškeré vědy naturalizovat? Navrhnout řešení zmíněných problémů, nebo dokonce poskytnout jednoznačné odpovědi se pokouší kniha Nástin filozofie vědy.

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie velkého třesku a filosofie

Autor: Kolektiv autorů - Irwin William, Dean A. Kowalski (eds.)

publisher: XYZ

0 / 5
25 %
Geekovská sonda do světa hrdinů kultovního seriálu!

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Zen a umění údržby motocyklu

Autor: Robert M. Pirsig

publisher: Volvox Globator

0 / 5
24 %
„Hvězdné nebe nade mnou, seřízený motor pode mnou a zenový klid ve mně,“ nabízí se poznamenat po přečtení této knihy. Pirsig se svým Zkoumáním hodnot (jak zní podtitul svazku) vlétl do rozčarovaných 70. let jako sršeň do vosího hnízda a způsobil na literární, filozofické i vědecké scéně menší zemětřesení. Kniha se stala okamžitě bestsellerem, následovala vlna více či méně úspěšných epigonů a

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd

Autor: Cathrine Z. Elginová , Nelson Goodman

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
20 %
Kniha je již třetí knihou amerického filozofa Nelsona Goodmana přeloženou do češtiny. Jeden z nejvýraznějších představitelů analytické filosofie a estetiky, autor knih Jazyky umění (1968, česky 2007) či Způsoby světatvorby (1978, česky 1996) ji napsal ve spolupráci s Catherine Z. Elginovou. Společná kniha domýšlí a svým způsobem završuje autorovy klíčové práce. Co vlastně pojí filozofii, umění a

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Umění péče o duši u Jana Patočky

Autor: Jan Josl

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Inspirace antickou filosofií, zvláště sókratovsko-platónským momentem, se v díle Jana Patočky promítla do klíčového motivu „péče o duši“, který v různé podobě určoval jeho filosofii dějin od 30. do 70. let. Duše, která u Sókrata už není homérský stín ani mytická představa, byla ve filosofickém náhledu pojata jako síla rozhodnout se, zaujmout určitou pozici, směr. Patočka proto duši považoval

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Apoteóza vykořeněnosti

Autor: Lev Šestov

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Základní dílo ruského existencialisty.

Sleva 20 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk mezi rozprostraněností a krajinou - Studie k rozmanitosti

Autor: Jaroslav Novotný

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Oproti reduktivním snahám matematizovaného pojímání prostoru se v této publikaci předkládá pokus o předestření výseče rozmanitosti zkušenosti a chápání prostoru napříč různými obory. Východiskem je konfrontace Descartesova pojetí prostoru jako pouhé rozprostraněnosti těles s Heideggerovou mnohem bohatší tematizací prostorovosti lidské existence a prostorové konstituce vazby člověka a světa. Jako

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Svět bez Boha - Ateismus jako druh náboženské zkušenosti

Autor: Anselm Grün , Tomáš Halík

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Benediktinský mnich Anselm Grün a český filozof náboženství Tomáš Halík, kteří patří k nejčtenějším autorům současné spirituální literatury v Evropě, napsali společnou knihu. V ní se z různých úhlů, daných též rozdílným typem životního příběhu a prostředí, v němž vyrůstali, zamýšlejí nad možným přínosem ateismu pro prohloubení křesťanské víry. Rozlišují různé druhy náboženskosti a různé druhy

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Spinoza a politika

Autor: Étienne Balibar

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Étienne Balibar (1942), žák Louise Althussera, je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha Spinoza a politika (1985) představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy politiky. Balibar se postupně zabývá třemi velkými Spinozovými díly, Teologicko-politickým traktátem, Politickým traktátem a Etikou, a rozebírá řadu

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuneš,Martin Vrabec

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Moderní myšlení vzniklo z přesvědčení, že člověk sice je součástí světa a je na něj odkázán, že však svět jako svět je zde teprve a pouze s člověkem. Člověk tak začíná vystupovat jako světatvorný. Ve světě se nachází jako individuum mezi jinými, jako subjekt rozumění světu však ve světě není - tento svět teprve klade a klade do něho i sebe jako individuum.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Athény a Jeruzalém

Autor: Lev Šestov

0 / 5
20 %
Co má společné antické, jakoby „profánní“ dědictví s myšlením biblickým? Tuto otázku si křesťanští myslitelé stavěli v každé době. Krajně nezařaditelný ruský myslitel-existencialista hledá odpověď ve svých upřímně hledačských exkurzech.

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a realita - Metafyzika lidského bytí

Autor: S.L. Frank

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Dílo Člověk a realita (metafyzicky podložené křesťanské chápání světa) je zásadní filosofickou prací z posledních let života ruského filosofa S. L. Franka (vázaného celoživotně zejména na německé a francouzské exilové prostředí). Knižně vychází titul až v padesátých letech, po autorově smrti, a to v Paříži, posléze v Londýně nebo New Yorku. Autor nazývaný kolegy doctor subtilis je v dějinách

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Komenský a Bacon - Dvě raně novověké cesty k obnově vědění

Autor: Jan Čížek

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
20 %
Protože česká komeniologie a intelektuální historie dosud postrádají komplexnější monografické pojednání o vztahu Komenský – Bacon, je cílem této knihy přiblížit koncepci reformy (respektive obnovy) vědění obsaženou v dílech obou jmenovaných osobností – českého teologa, filozofa a pedagogického reformátora Jana Amose Komenského (1592–1670) a anglického filozofa a státníka Francise Bacona

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele