Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Starověká filosofie

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.5 / 5
18 %
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 18 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 455 Kč

Skladem

Základy. Knihy VII-IX

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
18 %
Třetí díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti; nejvydávanější knihy všech dob hned po Bibli. Kniha přináší zejména úvodní pojednání Petra Vopěnky Pojednání o přirozených číslech a dále jím přepracované znění aritmetických knih Euklidových. V druhé polovině přináší kniha vlastní autentické znění původního překladu všech třech obsažených knih. Z nich je pak patrné, jak se

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Bída relativismu

Autor: Raymond Boudon

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Relativismus příliš lacině naznačuje, že opouštíme všechny verze projektu osvícenství a nemáme k němu žádnou alternativu. Kniha Raymonda Boudona brání tu verzi sociální vědy, jež neústí v pesimismu či nihilismu, částečně také proto, že Boudon oživuje ideu morálního cítění a obhajuje ideu vědění zdravého rozumu.

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Anaximandros z Mílétu

Autor: Radim Kočandrle

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Anaximandros z Mílétu je autorem jednoho z prvních řeckých spisů s tématem přírody. Stojí tak u zrodu iónského "zkoumání přírody" a zároveň na samém počátku filosofie. Ačkoli se z jeho spisu dodnes zachovala patrně pouze některá slova, zlomek DK 12 B 1 je považován za první filosofický text. Ve svém spise vyložil vznik světa a popsal univerzum, které postrádá nebeskou klenbu. Společně s výkladem

Sleva 24 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Anamnesis - Augustin mezi Platonem a Plotinem

Autor: Lenka Karfíková

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se otázkou, zda Augustin počítal se vzpomínkou na minulé vidění duchovních (inteligibilních) předmětů, jež duše zřela před sestupem do těla, anebo chápal tyto předměty jako stále přítomné pro vtělenou duši, případně v jakém smyslu. Porovnání s představami Platonovými a

Sleva 24 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Novoplatonismus a paramádvaita - Srovnávací studie a překlad Spandakáriky

Autor: Michal Just

publisher: DharmaGaia

0 / 5
18 %
Novoplatonismus, pozdně antický platónský filosofický systém byl v posledních sto letech opakovaně srovnáván s některými proudy indické filosofie. Bylo tomu tak jednak pro jeho monistické tendence, jednak pro důraz na osobní zkušenost kontemplujícího filosofa, jehož jednotlivé roviny kontemplace byly zároveň klíčem k pochopení jednotlivých rovin jeho hierarchicky uspořádaného metafyzického

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Co je antická filosofie?

Autor: Pierre Hadot

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o dějinách ideje přírody. V jedné ze svých nejznámějších knih se věnuje nejen dějinám, ale i pojetí filosofie ve starověkém Řecku a Římě.

Sleva 24 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Plato's Philebus

Autor: Jakub Jirsa , Filip Karfík , Štěpán Špinka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie z 9. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 14.–16. listopadu 2013.

Sleva 15 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Obec a politično v Aristotelově myšlení

Autor: Jakub Jinek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
15 %
Podrobný výklad vybraných pěti knih Aristotelovy Politiky ukazuje politickou vědu v okamžiku jejího zrodu, kdy je vyčleněna obec jako samostatný filosofický problém a současně předmět praktické péče. Význam tohoto kroku vystupuje především ve srovnání s předchozí tradicí, zejména se stanoviskem Platónovým. S rozpoznáním obce a její vnitřní struktury jako skutečné osy politického života a myšlení

Sleva 15 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 500 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie jako lék - Partnerský vztah filosofie a medicíny v Platónově myšlení

Autor: Roman Cardal

publisher: Academia Bohemica

0 / 5
18 %
Platónovo myšlení se často krčí ve stínu děl myslitelů, kterým na filosofickém kolbišti přisoudili rozhodčí lepší skóre. Mnohá pojednání o Platónovi se odvíjejí ve stereotypních kolejích a popisují tohoto řeckého filosofa jako nějaký muzeální artefakt, který byl umístěn za vitrínu společně s dalšími exponáty a jemuž se obdivují pouze milovníci pozůstatků dávné minulosti. Kdo se však do Platóna

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele