Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Starověká filosofie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.5 / 5
21 %
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlení v nás - Tři platónské studie

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Spojnicí tří různých studií je motiv rozvažování ve smyslu rozhodování mezi alternativami. Tímto motivem vystihuje Platón stejně tak božské jako lidské myšlení: v obou případech se jedná o rozvažování odlišné od modelu neotřesitelně téhož myšlení, vztahujícího se vždy týmž způsobem k týmž věcem. Kniha by měla ukázat, že platónský motiv nesmrtelného a nestárnoucího stavu myšlení v nás (známý z

Sleva 21 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Základy - Knihy VII-IX

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
21 %
Třetí díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti; nejvydávanější knihy všech dob hned po Bibli. Kniha přináší zejména úvodní pojednání Petra Vopěnky Pojednání o přirozených číslech a dále jím přepracované znění aritmetických knih Euklidových. V druhé polovině přináší kniha vlastní autentické znění původního překladu všech třech obsažených knih. Z nich je pak patrné, jak se

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury - jako základ evropské kultury

publisher: Neuveden

0 / 5
21 %
niha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali starověcí řečtí filosofové a jak ji tvořili řečtí umělci. Jejich hodnotné a nadčasové dílo převzal starověký Řím, který se pak pod vlivem biblického poselství krásna přeměnil z pohanského na křesťanské impérium. Propojením antického a biblického pojetí krásna se tak vytvořil základ nově se rozvíjející evropské kultury, která po celá

Sleva 21 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Aristotelská nauka o potencích

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie schopností začíná u běžných vlastností, jakými jsou např. hořlavost, křehkost či stavitelský um, čili o tzv. ‚kinetické potence‘. Autor sleduje, jak Aristotelés a jeho následovníci schopnosti definují a jakou ontologickou analýzu kinetických schopností tato filosofická tradice

Sleva 21 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Bída relativismu

Autor: Raymond Boudon

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Relativismus příliš lacině naznačuje, že opouštíme všechny verze projektu osvícenství a nemáme k němu žádnou alternativu. Kniha Raymonda Boudona brání tu verzi sociální vědy, jež neústí v pesimismu či nihilismu, částečně také proto, že Boudon oživuje ideu morálního cítění a obhajuje ideu vědění zdravého rozumu. Shrneme-li argumentaci této knihy do jedné věty, bude znít takto: Sociální vědy

Sleva 18 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Anaximandros z Mílétu

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
32 %
Anaximandros z Mílétu je autorem jednoho z prvních řeckých spisů s tématem přírody. Stojí tak u zrodu iónského "zkoumání přírody" a zároveň na samém počátku filosofie. Ačkoli se z jeho spisu dodnes zachovala patrně pouze některá slova, zlomek DK 12 B 1 je považován za první filosofický text. Ve svém spise vyložil vznik světa a popsal univerzum, které postrádá nebeskou klenbu. Společně s výkladem

Sleva 32 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Kratylos

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Formou rozhovoru, jehož vůdčí osobností je Sókrates, uvažuje Platón o vztahu věci, pojmu a pojmenování. První svazek řecko-českých vydání Platónových dialogů.

Sleva 16 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Obec a politično v Aristotelově myšlení

Autor: Jakub Jinek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Podrobný výklad vybraných pěti knih Aristotelovy Politiky ukazuje politickou vědu v okamžiku jejího zrodu, kdy je vyčleněna obec jako samostatný filosofický problém a současně předmět praktické péče. Význam tohoto kroku vystupuje především ve srovnání s předchozí tradicí, zejména se stanoviskem Platónovým. S rozpoznáním obce a její vnitřní struktury jako skutečné osy politického života a myšlení

Sleva 16 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie jako lék - Partnerský vztah filosofie a medicíny v Platónově myšlení

Autor: Roman Cardal

publisher: Academia Bohemica

0 / 5
21 %
Platónovo myšlení se často krčí ve stínu děl myslitelů, kterým na filosofickém kolbišti přisoudili rozhodčí lepší skóre. Mnohá pojednání o Platónovi se odvíjejí ve stereotypních kolejích a popisují tohoto řeckého filosofa jako nějaký muzeální artefakt, který byl umístěn za vitrínu společně s dalšími exponáty a jemuž se obdivují pouze milovníci pozůstatků dávné minulosti. Kdo se však do Platóna

Sleva 21 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Anamnésis - Augustin mezi Platónem a Plótinem - Augustin mezi Platonem a Plotinem

Autor: Lenka Karfíková

publisher: Vyšehrad

0 / 5
25 %
Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se otázkou, zda Augustin počítal se vzpomínkou na minulé vidění duchovních (inteligibilních) předmětů, jež duše zřela před sestupem do těla, anebo chápal tyto předměty jako stále přítomné pro vtělenou duši, případně v jakém smyslu. Porovnání s představami Platónovými a

Sleva 25 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Novoplatonismus a paramádvaita - Srovnávací studie a překlad Spandakáriky

Autor: Michal Just

publisher: DharmaGaia

0 / 5
21 %
Novoplatonismus, pozdně antický platónský filosofický systém byl v posledních sto letech opakovaně srovnáván s některými proudy indické filosofie. Bylo tomu tak jednak pro jeho monistické tendence, jednak pro důraz na osobní zkušenost kontemplujícího filosofa, jehož jednotlivé roviny kontemplace byly zároveň klíčem k pochopení jednotlivých rovin jeho hierarchicky uspořádaného metafyzického

Sleva 21 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Co je antická filosofie?

Autor: Pierre Hadot

publisher: Vyšehrad

0 / 5
25 %
Význačný francouzský znalec antického myšlení představuje ve svém díle řeckou filosofii jako způsob život a a duchovní cvičení Známý francouzský historik, filosof a filolog Pierre Hadot (1922–2010) se specializoval na antickou filosofii, helénismus a novoplatonismus. Ve svých dílech se věnoval zvláště myšlení Plótinovu, samostatné publikace zasvětil také postavám, jako je Marius Victorinus,

Sleva 25 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Plato´s Philebus

Autor: Kolektiv autorů - Jakub Jirsa,Filip Karfík,Štěpán kolektiv autorů

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Kolektivní monografie z 9. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 14.–16. listopadu 2013.

Sleva 16 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí