Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Starověká filosofie

Nejprodávanější v této kategorii

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.8 / 5
20 % Doprava zdarma
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Základy. Knihy VII-IX

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Třetí díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti; nejvydávanější knihy všech dob hned po Bibli. Kniha přináší zejména úvodní pojednání Petra Vopěnky Pojednání o přirozených číslech a dále jím přepracované znění aritmetických knih Euklidových. V druhé polovině přináší kniha vlastní autentické znění původního překladu všech třech obsažených knih. Z nich je pak patrné, jak se

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Antické a biblické pojetí krásna - jako základ evropské kultury

Autor: Petra Štěpánová

publisher: Štěpánová Petra

0 / 5
20 %
Kniha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Cogito, ergo sum

Autor: Kolektiv autorů - Petr Glombíček,Jan Kuneš

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník sestavený editory Petrem Glombíčkem a Janem Kunešem nabízí český překlad několika základních soudobých badatelských textů ke klíčovému tématu Descartovy filosofie – k problematice Descartova prvního principu, obvykle vyjadřovanému slavnou větou cogito, ergo sum (myslím, tedy jsem). Uveřejněné studie poskytují jak standardní školský výklad tématu, tak některá z jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 % Novinka
Devátý svazek ediční řady Platónovy spisy. Páté, opravené vydání.

Sleva 24 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Bída relativismu

Autor: Raymond Boudon

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Relativismus příliš lacině naznačuje, že opouštíme všechny verze projektu osvícenství a nemáme k němu žádnou alternativu. Kniha Raymonda Boudona brání tu verzi sociální vědy, jež neústí v pesimismu či nihilismu, částečně také proto, že Boudon oživuje ideu morálního cítění a obhajuje ideu vědění zdravého rozumu.

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Anaximandros z Mílétu

Autor: Radim Kočandrle

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
20 %
Anaximandros z Mílétu je autorem jednoho z prvních řeckých spisů s tématem přírody. Stojí tak u zrodu iónského "zkoumání přírody" a zároveň na samém počátku filosofie. Ačkoli se z jeho spisu dodnes zachovala patrně pouze některá slova, zlomek DK 12 B 1 je považován za první filosofický text. Ve svém spise vyložil vznik světa a popsal univerzum, které postrádá nebeskou klenbu. Společně s výkladem

Sleva 20 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem u dodavatele

O duchu zákonů I.

Autor: Charles Montesquieu

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Nový překlad jednoho z nejdůležitějších děl politické filosofie dobyosvícenství vychází ze současného stavu bádání o politické teorii autoraDucha zákonů. Překlad je opatřen předmluvou překladatele a vysvětlivkami. Překlad prvního dílu je součástí projektu překladu celéhoDucha zákonů včetně Obrany „Ducha zákonů“ (druhý díl a Obranav češtině ještě nikdy nevyšly), kterou Montesquieu napsalv odpověď

Sleva 20 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem u dodavatele

Novoplatonismus a paramádvaita - Srovnávací studie a překlad Spandakáriky

Autor: Michal Just

publisher: DharmaGaia

0 / 5
20 %
Novoplatonismus, pozdně antický platónský filosofický systém byl v posledních sto letech opakovaně srovnáván s některými proudy indické filosofie. Bylo tomu tak jednak pro jeho monistické tendence, jednak pro důraz na osobní zkušenost kontemplujícího filosofa, jehož jednotlivé roviny kontemplace byly zároveň klíčem k pochopení jednotlivých rovin jeho hierarchicky uspořádaného metafyzického

Sleva 20 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Kratylos

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Formou rozhovoru, jehož vůdčí osobností je Sókrates, uvažuje Platón o vztahu věci, pojmu a pojmenování. První svazek řecko-českých vydání Platónových dialogů.

Sleva 20 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Obec a politično v Aristotelově myšlení

Autor: Jakub Jinek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Podrobný výklad vybraných pěti knih Aristotelovy Politiky ukazuje politickou vědu v okamžiku jejího zrodu, kdy je vyčleněna obec jako samostatný filosofický problém a současně předmět praktické péče. Význam tohoto kroku vystupuje především ve srovnání s předchozí tradicí, zejména se stanoviskem Platónovým. S rozpoznáním obce a její vnitřní struktury jako skutečné osy politického života a myšlení

Sleva 24 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem u dodavatele

Byzantská filozofia

Autor: Zozuľak Ján

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Monografia Byzantská filozofia je na Slovensku prvou systematickou publikáciou, ktorá sa zaoberá filozofickým myslením vo východnej časti Rímskej (Byzantskej) ríše, kde dominoval grécky jazyk a grécka kultúra. Autor analyzuje byzantské filozofické myslenie a pokúša sa odpovedať na otázku, aký pokrok urobili byzantskí filozofi vo svojej dobe, čím obohatili myslenie svojich predchodcov a do akej

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Co je antická filosofie?

Autor: Pierre Hadot

publisher: Vyšehrad

0 / 5
20 %
V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o dějinách ideje přírody. V jedné ze svých nejznámějších knih se věnuje nejen dějinám, ale i pojetí filosofie ve starověkém Řecku a Římě.

Sleva 20 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Platónova Obrana Sókrata

Autor: Jakub Jinek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie se systematicky věnuje hlavním filosofickým problémům Platónovy Obrany, zejména péči o duši, povaze moudrosti a vědění a vztahu filosofa k náboženství, smrti a k obci. Zvláštní pozornost je věnována dramaturgickým kulisám, tedy situaci na soudu, a jedinečné postavě Sókratově.

Sleva 20 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

Timaios, Kritias

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 % Novinka
Nový český překlad F. Karfíka v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami.

Sleva 24 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Aristotelská nauka o potencích

Autor: David Peroutka

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie schopností začíná u běžných vlastností, jakými jsou např. hořlavost, křehkost či stavitelský um, čili o tzv. ‚kinetické potence‘. Autor sleduje, jak Aristotelés a jeho následovníci schopnosti definují a jakou ontologickou analýzu kinetických schopností tato filosofická tradice

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlení v nás - Tři platónské studie

Autor: Karel Thein

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Spojnicí tří různých studií je motiv rozvažování ve smyslu rozhodování mezi

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Anamnesis - Augustin mezi Platonem a Plotinem

Autor: Lenka Karfíková

publisher: Vyšehrad

0 / 5
20 %
Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se otázkou, zda Augustin počítal se vzpomínkou na minulé vidění duchovních (inteligibilních) předmětů, jež duše zřela před sestupem do těla, anebo chápal tyto předměty jako stále přítomné pro vtělenou duši, případně v jakém smyslu. Porovnání s představami Platonovými

Sleva 20 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Plato's Philebus

Autor: Jakub Jirsa , Filip Karfík , Štěpán Špinka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie z 9. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 14.–16. listopadu 2013.

Sleva 20 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavateledoprava zdarma
doprava zdarma

Přihlášení uživatele