Registrace | Přihlášení


Středověká filosofie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Čas a řeč - Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu Silvestris

Autor: Lenka Karfíková

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Soubor sedmi statí věnovaných třem autorům 4. až 12. křesťanského století, s hlavním zaměřením k tématům času a řeči. Augustinova proslulá analýza času je zde ukázána ve spojitosti s jeho pojetím řeči jako klíče k řečově uspořádané paměti, obsahující vrozené pojmy všech věcí. Zcela jiné pojetí řeči nacházíme u Augustinova staršího současníka Řehoře z Nyssy, pro něhož je to pouhý lidský pokus

Sleva 10 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Bahá´u´lláhovy Desky - zjevené po Kitáb-i-Aqdas

Autor: neuveden

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
Soubor nejduležitějších Bahá’u’lláhových dopisů či Desek, které byly napsány v období 70. - 90. let 19. století, po sepsání nejduležitější Knihy Bahá’í víry - tj. Nejsvětější Knihy - Kitáb-i-Aqdas. Výbor obsahuje mj. Bahá’u’lláhuv dopis celému křesťanstvu, ve kterém mu oznamuje návrat Krista. Dále zde čtenář nalezne dopisy adresované celému lidstvu, vysvětlující nezbytné zásady pro budování

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie

Autor: Zdeněk Mathauser

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Ze dvou stran bývá slyšet v podstatě týž názor. Z jedné strany zní tak, že fenomenologie v tom domyšlení, jehož se jí dostalo u Husserlových nástupců, ústí do estetiky a poetiky; z druhé strany zaznívá soud, že pokud chce estetika zůstat věrna své věci, musí z ní nakonec sama fenomenologie promlouvat. Kniha mapuje snahu autora prokázat a propracovat souvislosti mezi fenomenologií a estetikou.

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Commentarius in I-IX capitula tractatus De universalibus IohannisWyclif Stephano de Palecz ascriptus

Autor: neuveden

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Edice latinského komentáře (pravděpodobně napsaného Štěpánem z Pálče) k Wyclifovu dílu De universalibus. Jde o jediný dochovaný komentář k tomuto nejdůležitějšímu Wyclifovu filosofickému dílu (přesněji k jeho prvním devíti kapitolám). Komentář nepostupoval slovo za slovem, nýbrž rozdělil kapitoly do tematických částí, které se pokouší vysvětlit. Latinský text s anglickým a českým úvodem

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Bakchantky a včely

Autor: Miroslav Šedina

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Studie předkládané v této publikaci navazují na autorovy dřívější úvahy o vztahu filosofie a básnického mýtu v rámci klasické řecké literatury. Stejné téma je nyní nahlédnuto z perspektivy rodící se křesťanské filosofie. Způsob, jakým se Klement Alexandrijský pokouší využít některých klasických postav řeckých mýtů, jako je Prométheus, Hermés či Dionýsos, k objasnění svého pojetí biblických dějin

Sleva 10 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Proti tyranům

Autor: Jan Jesenský

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha přináší politicko-filosofický spis Jana Jesenského (1566–1621) Pro vindiciis contra tyrannos oratio (tj. Řeč ve prospěch nároku na odpor proti tyranům) z roku 1620 ve dvojjazyčném latinsko-českém čtenářském vydání pod zkráceným názvem Proti tyranům. Jesenský, který jako rektor pražské univerzity náležel k čelným představitelům povstání českých stavů proti králi Ferdinandovi II., zamýšlel v

Sleva 27 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Filosofie v období středověku

Autor: Alain De Libera

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Autor předkládá v této knize souvislý esej o komplexní historičnosti středověké filosofie v jejích institucionálních a politických rámcích. De Liberova kniha je významnou měrou zaměřena polemicky proti obvyklým synoptickým prezentacím „středověkého myšlení" v singuláru; autorovým úmyslem rozhodně není podat učebnicově vyrovnaný přehled všech významných postav a témat. Jeho hlavní snahou je

Sleva 10 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 529 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí