Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Středomoří v dějinách - Pocta prof. Eduardu Gombárovi k 60. narozeninám - Pocta prof. Eduardu…

Autor: Josef kolektiv autorů

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Středomoří bylo vždy dynamickým regionem, ve kterém docházelo k setkáváním nebo střetům náboženství, říší, národů či etnik. Přední čeští a slovenští historici, arabisté, islamologové a orientalisté v knize zkoumají, na území vymezeném Irákem a Granadou, dynamiku těchto dějů od středověku až po současnost. I když se jednalo o velmi rozsáhlé teritorium, lze zde vysledovat velké množství společných

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Do srdce Asie - 10 let české archeologie ve Střední Asii - 10 let české archeologie ve Střední Asii

Autor: Ladislav Stančo

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli pracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i skutečné archeologické mapě. Knížka, představuje stručný souhrn hlavních informací o této expedici, o její činnosti, výsledcích její práce, ale také vyprávění o všednodenních

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Vytěsněná elita - Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze - Zapomínaní učenci z Německé …

Autor: Kolektiv autorů - Petr Hlaváček,Dušan Radvanovič

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Fotografii na obálce pořídila roku 1941 v protektorátní Praze agentura Centropress. Publikována byla v antisemitské knize Tajemství pražského hřbitova (Praha 1942), která je překladem části kontroverzního románu Biarritz, jehož autorem měl být John Retcliff. Za pseudonymem se skrývá německý spisovatel a sveřepý antisemita Herrmann Goedsche († 1878), uctívaný nacionálními socialisty. Fotografie je

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Vědomí a svoboda - L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky - L. S. Vygotskij a jeho teorie…

Autor: Naďa Soukupová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Běloruský psycholog L. S. Vygotskij (1896 až 1934) se do vědy zapsal tzv. kulturněhistorickou teorií, popisující lidskou psychiku jako zprostředkovanou kulturními nástroji. Na svou dobu byla Vygotského práce neobyčejně moderní, nicméně již za jeho života se stala terčem ideologické kritiky a po jeho smrti byla dokonce zakázána. Znovu začala jeho díla vycházet až na konci padesátých let. V

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Měnící se společnost?

Autor: Jan Vávra

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kniha se zabývá vztahem člověka a životního prostředí z pohledu různých oborů zejména společenských věd. V šesti kapitolách se jednotliví autoři zamýšlejí z pohledů svých specializací (filozofie, kulturologie, etnografie, dějiny umění, regionalistika a environmentalistika) nad otázkou, zda ve společnosti dochází k posunu směrem k environmentální šetrnosti, respektování environmentálních hodnot,

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Knihy podle norem - Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné…

Autor: Eva Forstová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Práce Knihy podle norem se zabývá proměnou nakladatelské sféry po přijetí vydavatelského zákona v roce 1949 až do vzniku Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1953. Tehdy došlo k takové centralizaci řízení, jaká umožnila aplikovat na vydavatelskou činnost ideologické a výrobní normy, jejichž prostřednictvím prosazovala komunistická strana svůj zájem v oblasti vydávání

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi

Autor: Eva Novotná

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Práce mapuje profesní uplatnění absolventů magisterského oboru překladatelství a tlumočnictví Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (v dřívějších letech realizovaného na Katedře překladatelství a tlumočnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Universitě 17. listopadu). Navazuje na průzkum uplatnění absolventů uvedených ústavů uskutečněný v roce 1997

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Zápas o východní Středomoří - Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v…

Autor: Jan Koura

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž historii významně poznamenala studená válka. Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvýrazněná výsledky světového konfliktu z let 1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o vliv v těchto zemích přispěl ke změně americké zahraniční politiky vůči SSSR a k přijetí nového strategického konceptu, pro který se vžil název

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Vědění a učení v globalizovaném světě - Aktéři a změny

Autor: Martin Kopecký

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Jaké podněty poskytuje proces globalizace lidskému učení? Může existovat vědění nezávislé na sociálních vztazích? Podporuje ekonomická globalizace rozvoj vzdělávání, nebo způsobuje jeho úpadek? Takové a podobné otázky si kladou autoři této knihy. Používají při tom postupy globálních studií, oboru pracujícího na pomezí dlouhodobě rozvíjených disciplín, jako je filosofie, sociologie, politologie

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Zkušenosti a vztahy - Lotyšská a česká společnost ve 20. století - Lotyšská a česká společnost ve…

Autor: Pavel Štoll

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Cílem autorů bylo prozkoumat vzájemné zkušenosti a vztahy české a lotyšské společnosti ve 20. století. První část monografie pojednává o procesu česko-slovenského uznání prvního lotyšského státu a následné spolupráci, o novém pohledu na Lotyšsko ve druhé světové válce, o mezinárodním postavení poválečného Pobaltí, o nezdařeném lotyšském pokusu o reformu socialismu, o úloze lotyšské redakce Rádia

Sleva 21 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR

Autor: Kolektiv autorů - Gerald M. Sprengnagel,Michal Stehlík

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Publikace je jedním z výstupů Stálé konference rakouských a českých historiků, která vznikla v roce 2009 a zabývá se kontinuálně problematikou moderních česko-rakouských dějin. Pohled na situaci po roce 1969 v obou zemích přináší zajímavé porovnání vývoje ve střední Evropě: na jedné straně žily obě země v odlišných politických systémech, nejen symbolicky rozděleny železnou oponou, na straně druhé

Sleva 21 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura a totalita I - Národ - Národ

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Klimeš,Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
První svazek celkem pětidílného kolektivního projektu, který pracuje s pojmem "totalita" v jeho širokém významu, jak s ním operují obory jako filozofie, dějiny umění či teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy "totálních" forem a rámců, které provázejí éru modernity. Jako organizující kritérium celé

Sleva 21 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964)

Autor: Michal Ulvr

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kniha čtenářům představuje velmi kontroverzní téma mediálního pokrytí jaderného testování a jeho vliv na americkou společnost čtyřicátých, padesátých a šedesátých let dvacátého století. Zároveň dokazuje, že zástupci americké administrativy úmyslně manipulovali s médii, aby rizika jaderného zbrojení bagatelizovali, nebo naopak v Američanech vyvolávali pocit strachu, když to pomáhalo naplnit jejich

Sleva 21 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavatele

Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou - Politika vzdělávání a učení se dospělých…

Autor: Martin Kopecký

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Vzdělávání dospělých se v současné době stalo globálním fenoménem, patří k proklamovaným prioritám rozhodujících ekonomických a politických aktérů soudobého světa. Z oblasti, která byla od 19. století chápána především jako sféra snah o spravedlivější společnost a seberealizaci, se v posledních desetiletích stal předmět politik sledujících cíle ekonomického růstu a adaptace lidí na podmínky

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries

Autor: Renata Kociánová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
The "Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries" is based on national studies which are systematically compared in an attempt to address four key themes. First, the authors place the education of older adults in context, along with focusing on political, legal, economic, social and cultural aspects. Second, the publication, which is also

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Evropa!!? - Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989 - Fragmenty českého přemýšlení o Evropě…

Autor: Petr Hlaváček

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity považovaly za autonomního aktéra celoevropského dění. Tento proces později vyústil v plné obnovení české státnosti ve formě republikánského Československa. Následné dynamické

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kolektivní monografie Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení vznikla jako jeden z výstupů oslav 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 a navazuje na stejnojmennou konferenci, které se zúčastnili přední historici, kunsthistorici, etnografové, politologové a religionisté z České republiky a ze Slovenska. Monografie

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Uzel na kapesníku - Vzpomínka a narativní konstrukce dějin

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
V návaznosti na alegorii zauzlovaného kapesníku rozvíjí tato kniha diskuzi o vztahu nestabilní vzpomínky a historiografické konstrukce dějin. Rozpadá se při tom do tří částí. Nejdříve dochází ke zpochybnění utopie autentické vzpomínky a kritického dějepisectví. Druhá část následně hledá ztracené spojení s minulostí právě v krizových momentech dějin. Závěrečná část se pak propracovává opět k nové

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z obecných dějin - Panu profesorovi s láskou... - Panu profesorovi s láskou...

Autor: Kolektiv autorů - Václav Drška,Martin Kovář

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Tato kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících statí z dějin diplomacie a mezinárodních vztahů, představuje obor světových, respektive obecných dějin z mnoha různých úhlů pohledu. Jednotlivé kapitoly potvrzují hlubokou, až do středověku zakořeněnou tradičnost řady postupů a stereotypů v mezinárodní politice a diplomacii. Zároveň přinášejí poznání, že vedle těchto neustále se

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Mýtus o znovuzrození - Britská unie fašistů a její propaganda

Autor: Jakub Drábik

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Britskou unii fašistů (British Union of Fascists; BUF) založil Sir Oswald Mosley dne 1. října 1932. Třebaže se jednalo o největší britskou fašistickou stranu, nikdy se ani vzdáleně nepřiblížila významu svého německého a italského protějšku a bez výrazného úspěchu po zákazu britské vlády v červnu 1940 ukončila svou činnost. Navzdory tomu se těší významnému badatelskému zájmu, což vyplývá zejména

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí