Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Růže chuti přerozkošné - Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století

Autor: Kateřina Smyčková , Šárka Hálečková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou byt pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního umění. Značnou část repertoáru přejímají rukopisné zpěvníky ze starší, tištěné produkce, ale mnoho písní se dochovalo pouze v rukopisné podobě a díky

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými - Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické…

Autor: Marie Škarpová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kancionál český mnohostranně literárně činného jezuity Matěje Václava Šteyera (1630-1692) patří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemikálním kancionálům. Během let 1683-1764 byl vytištěn šestkrát a jeho užívání je doloženo minimálně do začátku 20. století. Obsahuje téměř 1000 českých písňových textů a více než 800 nápěvů, a to od raně středověké písně Hospodine, pomiluj ny až po písňovou

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Na cestě k westminsterskému statutu - Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech…

Autor: Jaroslav Valkoun

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Vztahy ostrovního státu a jeho dominií výrazně ovlivnily vývoj Britského impéria na konci 19. a v první třetině 20. století. Především vzájemný postoj ke konstitucionálním otázkám, o nichž dominiální a britští představitelé kontinuálně jednali na koloniálních, respektive imperiálních konferencích, představoval jeden z hlavních aspektů, formující vazby mezi mateřskou zemí a zámořskými autonomními

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Lokální funkce kultury - Teoreticko-metodologická východiska

Autor: Ondřej Hubáček , kol.

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Publikace je prvním ze tří plánovaných výstupů projektu "Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb" Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), jehož cílem je navrhnout a v praxi ověřit systém evaluace veřejných kulturních služeb. To znamená systém, který spočívá v sadě nástrojů a postupů zjišťování a vyhodnocování přínosů podpory lokálních a

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Prima to bývalo a prima je to i teď! - Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK

Autor: Jakub Mlynář , Markéta Sedláčková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. Publikace jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho založení v roce 1965.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z britských a amerických dějin

Autor: Stanislav Tumis , Jan Koura , Jaromír Soukup

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících kapitol, je věnována dějinám Anglie (Velké Británie) a Ameriky (Spojených států amerických) od počátku novověku do současnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

(Ne)šťastná Ukrajina - Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945

Autor: Mychajlo Fesenko , Petr Hlaváček

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Lokální funkce kultury II - Analýza a evaluace kulturních služeb

Autor: Lenka Opletalová , kol.

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Publikace je druhým ze tří plánovaných výstupů projektu "Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb" Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Spřízněni měnou - Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953

Autor: Jakub Šlouf

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kniha analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protestů éry československého stalinismu, plzeňskou červnovou revoltu proti peněžní reformě v roce 1953. Metodologicky přitom vychází z teorií tzv. nových sociálních hnutí.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Trojí tvář Váchánu - Proměny tradičního způsobu života horalů žijících na území Afghánistánu,…

Autor: Libor Dušek

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Monografie pojednává o etnicko-jazykové skupině Váchánců, žijících v oblasti pamírsko-hindukušského horského uzlu na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu. Důsledkem soupeření Ruska a Velké Británie v průběhu 19. století v rámci tzv. Velké hry (Great Game), byla nucena koncem 19. století část do té doby homogenního etnika opustit rodný Váchánský koridor, načež se Váchánci ocitli na území

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941 - Od zániku Československé republiky do…

Autor: Milan Sovilj

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá velmi složitými československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím začátku. V této době už Československo jako nezávislý stát neexistovalo a Jugoslávie balancovala mezi zájmy silnějších států, především Německa a Velké Británie, aby uchránila své teritorium a zajistila svým občanům jakoukoliv budoucnost bez válečného konfliktu. Jugoslávský

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z obecných dějin - Panu profesorovi s láskou...

Autor: Kolektiv autorů - Václav Drška, Martin Kovář

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Tato kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících statí z dějin diplomacie a mezinárodních vztahů, představuje obor světových, respektive obecných dějin z mnoha různých úhlů pohledu.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Mýtus o znovuzrození

Autor: Jakub Drábik

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Britskou unii fašistů (British Union of Fascists, BUF) založil Sir Oswald Mosley dne 1. října 1932. Třebaže se jednalo o největší britskou fašistickou stranu, nikdy se ani vzdáleně nepřiblížila významu svého německého a italského protějšku a bez výrazného úspěchu po zákazu britské vlády v červnu 1940 ukončila svou činnost.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Jedna si jedina moja domovina? - Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013

Autor: Ondřej Žíla

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů - Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných událostí v 90. letech.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Čtrnáct svatých pomocníků - K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi

Autor: Petr Hlaváček

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogové a vědci ve stínu dějin

Autor: Alenka Doležalová - Jensterle , Jansa Honzak Jahić , Andrej Šurla

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Stoleté trvání jakéhokoli vztahu už samo o sobě zaslouží respekt a je důvodem nejen k oslavě, ale také k zamyšlení nad tím, co k jeho úspěchu přispělo a jakou inspiraci si z jeho historie můžeme vzít pro jeho další rozvoj a rozkvět. Zvláště když jde o vztah, který se v průběhu svých sta let musel vypořádat s lecjakou nepřízní osudu, kterou mu historické podmínky tu a tam postavily do cesty.

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Na černé listině - Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947-1960)

Autor: Daniel Srch

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Mezi lety 1947-1960 se v americkém filmovém průmyslu uplatňovala politika zakazující zaměstnávání členů či sympatizantů Komunistické strany Spojených států amerických. Tato praktika se označuje jako tzv. černá listina (blacklist).

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura a totalita II. - Válka

Autor: Ivan Klimeš , Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Předkládaná kniha je druhým výstupem několikasvazkového komplexu, který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity.

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus - Impéria a ti ostatní ve východní a…

Autor: Stanislav Tumis , Hanuš Nykl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie více než desítky badatelů působících na několika fakultách a pracovištích Univerzity Karlovy a na dalších českých univerzitách v Brně a v Ostravě si všímá specifických rysů prekolonialismu, kolonialismu a postkolonialismu na rozsáhlém prostoru východní a jihovýchodní Evropy, včetně areálu někdejšího Sovětského svazu a bývalé Osmanské říše. Práce se vyznačuje

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Pouť mého života

Autor: František Teplý

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Paměti kněze a archiváře Františka Teplého přibližují děj v oblasti českobudějovické diecéze, části jejího českého i německého venkova a města Jindřichova Hradce v letech 1891-1923.

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Jak čtou Romové - Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků

Autor: Kateřina Šormová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Studie Jak čtou Romové je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový, výsledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou pravděpodobnost, že budou mít vyšší sebevědomí, lepší zdravotní stav, uspokojivější zaměstnání a vyšší mzdy než lidé s nízkými gramotnostními dovednostmi.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura a totalita III.

Autor: Ivan Klimeš , Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Předkládaná kniha představuje třetí výstup výzkumného projektu, který – vycházeje z umění a kultury především českých zemí, ovšem na pozadí důsledně reflektovaných souvislostí zejména evropského umění a kultury 19. a 20. století – zkoumá rozmanité projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity v její „dlouhé“ perspektivě, tedy napříč 19. a 20. stoletím.

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

René Descartes - Metafyzika lidského dobra

Autor: Richard Zika

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
V předkládané interpretaci autor akcentuje Descartovu bytostnou tendenci po nalezení dobra lidského života, které spočívá v sebeurčování vykazujícím charakter sebezajišťování, a Heideggerem inspirovanou onto-theo-logickou povahu takového filozofování. Pozornost věnuje Descartovu ranému spisu Pravidla pro vedení ducha, jeho nejmetafyzičtějšímu spisu Meditace o první filozofii a také Rozpravě o

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

The return of kral Majales - Prague's International Literary Renaissance 1990-2010 An Anthology

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
This ground-breaking anthology includes the work of

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

SklademPřihlášení uživatele