Registrace | Přihlášení


Gender studies, feminismus

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kde ženy vládnou

Autor: Kolektiv autorů - Simon Bird,Kateřina Karásková

publisher: KRIGL

3.4 / 5
27 %
Že Amazonky dávno vymřely? Hloupost. Vítejte ve společnostech, kde mají navrch ženy! Nápaditý cestopis vás zavede do čtyř velmi neobvyklých kultur. Poznáte mexické indiánky, které své muže překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný muslimský matriarchát. Vysoko v čínských Himálajích navštívíte nejromantičtější etnikum na světě. A nakonec se na severovýchodě

Sleva 27 % z běžně ceny 273 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách - Jak se věda mýlila v ženách

Autor: Angela Sainiová

publisher: Academia

3.8 / 5
27 %
Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles Darwin pravdu, když považoval ženy za méně vyvinuté a intelektuálně podřadné? Britská vědkyně, novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini v knize Od přírody podřadné zkoumá fenomén výzkumů mezipohlavních rozdílů, který od dob Darwina patří

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech - Rovnost mezi…

Autor: Kristina Koldinská

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora či Evropského soudu pro lidská práva. Tato kniha se věnuje rovnosti mužů a žen především z perspektivy

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Eunuška

Autor: Germaine Greer

publisher: One Woman Press

0 / 5
15 %
Eunuška (1970) je nekompromisně upřímná analýza situace, v níž se nacházela západní žena na konci 60. let 20. století. V jednotlivých kapitolách (Kosti, Vlasy, Lůno prokleté, Energie, Puberta, Ideál, Altruismus, Objekt mužské fantazie, Rodina ad.) podrobně a s charakteristickým suchým humorem rozebírá, jak se žena prostřednictvím mechanismu podmiňování učí od dětství ženskému stereotypu,

Sleva 15 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 467 Kč

Skladem

Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989

Autor: Kolektiv autorů - Hana Hašková,Alena Křížová

publisher: SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS, Sociolog

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá tématem, jehož systematické pokrytí je nutné nejen pro budování odborného diskursu genderových studií u nás, ale také pro úplnější poznání transformačních procesů v České republice po roce 1989. Svým rozsahem a tématem je tato publikace důležitým zdrojem především pro vysokoškolské studující a vyučující v kursech genderových studií, médií, sociálních hnutí a

Sleva 15 % z běžně ceny 231 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

HerStorky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Argo

0 / 5
Provokativní básnická sbírka ženské poetické skupiny Fatální Fámy. Společnou prvotinu zahajuje womanifest, v němž básnířky definují nejen svou tvorbu, ale především vlastní nazírání umění slova i života. Sbírku otevírá výbor Johanky Katové „Malá čarodějná“, s veršotepectvím AnnyGramové a Ropy Interior se může čtenář konfrontovat v částech „Podstatná přídavná jména“ a „Tortily s panenkovým pyré“.

Sleva 10 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Lovci a sběračky plodů

Autor: Francine Proseová

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Román ironicky nahlíží na módní hnutí New Age a na jisté směry feminismu, tedy na aktuální fenomény typické pro žhavý dnešek. V jeho příběhu o několika mužích a ženách se však skrývá univerzální přesah.

Sleva 19 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Všechny naše včerejšky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nadace Gender Studies

0 / 5
Projekt PAMĚŤ ŽEN, který iniciovala Nadace Gender Studies, se snaží zhmotnit pomocí zpovědí žen různých generací, povolání a zaměření, životní zkušenost žen doby nedávno minulé, zmapovat čím žily, jak samy sebe reflektovaly a reflektují dnes. Záměrně se výběr respondentek nesoustředil na známé osobnosti, s nimiž je neodmyslitelně spjata určitá dějinná éra, ale na "bezejmenné" tváře, jejichž

Sleva 5 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Decivilizace

Autor: Mirek Vodrážka

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 %
Kniha je výborem esejů z let 1990 - 2007 na téma undergroundu, chaosu, feminismu a transgenderu.„Společnost je ovládána staronovou logikou mužského vyprávění, které upřednostňuje politiku stejnosti.“ Tak popisuje naši současnost přední český feminista Mirek Vodrážka v reprezentativním souboru esejů s názvem Decivilizace, mapujícím jeho tvorbu v posledních patnácti letech. V oddílech nazvaných

Sleva 12 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Právní postavení žen v České republice

Autor: neuveden

publisher: Nadace Gender Studies

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! - Magické obřady bengálských žen

Autor: kolektiv autorů

publisher: DharmaGaia

0 / 5
15 %
Ženské obřadnictví odevždy patřilo k hinduismu právě tak jako rituály kněží – bráhmanů. Přesto donedávna zůstávalo skryto ve vnitřních částech domů nejen před cizinci a nehinduisty, ale – ve svých nejmagičtějších projevech – i před mužskými příslušníky vlastní rodiny. O tom vypráví úvod a poznámkový aparát této knihy. Její hlavní část představuje samy obřady: obětní předpisy, magické verše mantry

Sleva 15 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Sexualizovaná realita pracovních vztahů - Analýza sexuálního obtěžování v České republice - Analýza…

Autor: kolektiv autorů

publisher: SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS, Sociolog

0 / 5
15 %
Sexuální obtěžování představuje jeden z projevů a současně jednu z příčin genderové nerovnosti na trhu práce. Tento jev má vliv na finanční ohodnocení, možnosti postupu, rovnost příležitostí žen a mužů v zaměstnání, ale i na jednotlivé faktory pracovního prostředí a organizační kultury. Nejedná se ovšem o úzce vymezený pojem, naopak sexuální obtěžování zahrnuje širokou škálu možných

Sleva 15 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Žádná ženská člověk není - Polarizace genderů v českojazyčné literatuře 2. poloviny 18. století

Autor: Kolektiv autorů - Jana Ratajová,Lucie Storchová

publisher: Scriptorium

0 / 5
15 %
Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století. Doprovozeno vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou proměn a kontinuity konstrukce genderu v české literatuře 18. století.

Sleva 15 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta zpátky: Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice

Autor: Helena Tomešová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
23 %
Jak vypadá návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené? Co ovlivňuje jejich chování? S jakými se potýkají problémy a jak je řeší? Jak se dívají na současnou rodinou politiku v České republice? To jsou základní otázky předkládané publikace. V teoretické rovině jsou rozpracovány jak makro-sociální, tak i mikro-sociální souvislosti problematiky, zatímco druhou část publikace tvoří

Sleva 23 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

S genderem na trh - Rozhodování o dalším vzdělávání patnáctiletých

Autor: neuveden

publisher: Slon

0 / 5
12 %
Kniha se věnuje vzdělávání a trhu práce, které zkoumá jako provázané systémy. Jádrem knihy je kvalitativní výzkum, provedený v rodinách a školách patnáctiletých dívek a chlapců, který je zasazen do kontextu současných českých a evropských výzkumů vzdělávacího systému a sféry placené práce se zaměřením na genderové aspekty. Výzkum se zabýval problémem rozhodování o střední škole a budoucím

Sleva 12 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Pohlaví a temperament u tří primitivních společností

Autor: Margaret Meadová

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Tato práce je zkoumáním, jak tři primitivní společenství seskupují své sociální postoje podle temperamentu (tedy podle rysů připsaných každému pohlaví jako příslušně „maskulinních“ nebo „femininních“), aby nakonec vyústila v často citovaný ultrarelativistický závěr, že mnohé, ne-li všechny osobnostní rysy, ať už mužské, nebo ženské, jsou s pohlavím spojeny právě tak málo jako oděv, mravy nebo

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Práce a péče - Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie

Autor: Radka Dudová

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Péče a konkrétně péče o děti je v současné době velmi diskutované téma, a to jak v českém, tak v evropském kontextu. Tato kniha se tématu péče o děti věnuje z hlediska legislativního a institucionálního rámce podpory péče o děti a genderových důsledků současného společenského nastavení v České republice, jakož i v kontextu současného směrování politiky péče v jiných evropských zemích. Jejím cílem

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Protest proti globalizaci

Autor: Marta Kolářová

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá genderovými aspekty globalizace a antiglobalizačního hnutí ve světě a v České republice. Hlavní otázka, kterou si autorka položila, zní: Kde se setkává a míjí antiglobalizační kritika s feministickým pojetím globalizace? Práce představuje feministickou kritiku globalizace a její začlenění v antiglobalizačním diskurzu. Jako průsečík feminismu a antiglobalismu ve světě chápe

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní dráhy žen v České republice

Autor: Lenka Formánková

publisher: Slon

0 / 5
12 %
Tato kniha sleduje v biografické perspektivě životy žen z různých věkových skupin v odlišných fázích rodinného cyklu i v různých situacích na trhu práce, a to na pozadí historického vývoje současné české společnosti i v kontextu teoretických přístupů feministické sociologie ke studiu pracovní a rodinné sféry.

Sleva 12 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Nejisté vyhlídky - Proměny vědecké profese z genderové perspektivy - Proměny vědecké profese z…

Autor: Kolektiv autorů - Marcela kolektiv autorů, Linková

publisher: Slon

0 / 5
12 %
Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt. Úvodní kapitola odkrývá kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o vědě

Sleva 12 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí