Registrace | Přihlášení


Gender studies, feminismus

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pro příštích sedm generací

Autor: Schaefer Camillo

publisher: DharmaGaia

4.5 / 5
12 %
V některých domorodých amerických kulturách kmenoví náčelníci s radou starších žen konzultovali veškerá rozhodnutí, která se měla dotýkat celé společnosti. Kniha představuje vhledy a návody třinácti domorodých babiček z pěti kontinentů, z nichž některé jsou žijícími legendami svých národů. Tyto ženy nám nabízejí moudrost, kterou můžeme využít při přípravě potravy pro své rodiny, zlepšování

Sleva 12 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Bibliodiverzita - Manifest nezávislé nakladatelky

Autor: Hawthorne Susan

publisher: wo-men

0 / 5
12 %
Kniha pokládá řadu důležitých otázek: Jaký je dnes ve společnosti status nezávislých nakladatelů, co se od nich očekává? Jaké úkoly a poslání mají v globálně řízené ekonomice? Jak se v 21. století chovají obří knižní korporace, a co je toho důsledkem? Přežijí v budoucnu knihy, které se dělají pomalu a s přesvědčením? Jaké jsou možné strategie udržení nezávislé knižní kultury při životě? Jaký

Sleva 12 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťans

Autor: Šaríf Abd al-‘Azím

publisher: Ústředí muslimských obcí

0 / 5
Tato kniha se zabývá postavením ženy ve třech zjevených náboženstvích, s odvoláním na jejich základní věroučné zdroje. Postavení ženy v těchto náboženstvích, jež lze definovat mimo jiné jejími právy, privilegii a odpovědnostmi, je patrně jedním z nejnepochopenějších a nejzkreslenějších, nicméně nejdiskutovanějších témat ve vztahu k ženám - a to platí zejména pro mýty provázející postavení

Sleva 10 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Bol lásky prodejné

Autor: Wagnerová Alena

publisher: Argo

0 / 5
15 %
Když Alena Wagnerová připravovala svoji knihu o Sidonii Nádherné (Argo, 2010), narazila v pozůstalosti Sidoniina staršího bratra Jana na unikátní konvolut několika desítek dopisů pražských lehkých žen a dívek z prvního desetiletí dvacátého století. Na jeho základě A. Wagnerová načrtla portrét Jana Nádherného, velmi zajímavé, výrazné osobnosti s bohatým společenským a kulturním životem a se

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Protest proti globalizaci

Autor: Kolářová Marta

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá genderovými aspekty globalizace a antiglobalizačního hnutí ve světě a v České republice. Hlavní otázka, kterou si autorka položila, zní: Kde se setkává a míjí antiglobalizační kritika s feministickým pojetím globalizace? Práce představuje feministickou kritiku globalizace a její začlenění v antiglobalizačním diskurzu. Jako průsečík feminismu a antiglobalismu ve světě chápe

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastním hlasem / In Her Own Voice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Národní muzeum

0 / 5
15 %
V roce 2019 si připomínáme 100 let od chvíle, kdy ženy v českých zemích mohly poprvé volit a být voleny na základě všeobecného a rovného volebního práva. Bylo to v obecních volbách 15. června 1919. Definitivně pak volební právo žen v Československu stvrdila ústava z roku 1920. Česko-anglická publikace s bohatým obrazovým doprovodem, vydaná ke stejnojmenné výstavě, zachycuje mnohovrstevnatý a

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Žádná ženská člověk není

Autor: Kolektiv autorů - Storchová Lucie,Ratajová Jana

publisher: Scriptorium

0 / 5
15 %
Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století. Doprovozeno vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou proměn a kontinuity konstrukce genderu v české literatuře 18. století.

Sleva 15 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Milá Ijeawele aneb Feministický manifest v patnácti doporučeních

Autor: Adichieová Chimamanda Ngozi

publisher: Host

0 / 5
27 % Předprodej
Na spisovatelku Chimamandu Ngozi Adichieovou se před několika lety obrátila přítelkyně z dětství s otázkou, jak má vychovat dceru v duchu feminismu. Adichieová jí odpověděla dopisem. V knížce Milá Ijeawele, která je poupravenou verzí tohoto dopisu, předkládá patnáct doporučení feministické výchovy — vřelých, vnímavých a vtipných. Radí, jak v praxi uplatnit přístup, který nastínila v eseji

Sleva 27 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem 5. 9. 2022

K hříchu i k modlitbě - Žena devatenáctého století

Autor: Lenderová Milena

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Monografie Mileny Lenderové zachycuje postavení žen, zvláště ze středního městského stavu, v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. Přihlíží k vývoji střední a zčásti západní Evropy; využívá pramenných podkladů, opírá se o osobní deníky, korespondenci, memoáry, ženský tisk a autentickou odbornou literaturu lékařskou, filozofickou, pedagogickou, právnickou. Vychází i z dobových feministických

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Závažná těla - O materialitě a diskursivních mezích "pohlaví"

Autor: Butlerová Judith

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
V knize se filosofka a genderová teoretička vyrovnává s námitkami, které jí byly adresovány po vydání spisu Potíže s rodem (Gender Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky tělesnosti jakožto materiality, otázky, která se jejím kritikům zdála v raném pojetí performativní konstituce genderu, jak jej Butlerová rozpracovává, nedostatečně zohledněny. Butlerová se v reakci na tyto námitky snaží

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Ó Matko Lakšmí, dej mi dar!

Autor: kolektiv autorů

publisher: DharmaGaia

0 / 5
15 %
Ženské obřadnictví odevždy patřilo k hinduismu právě tak jako rituály kněží – bráhmanů. Přesto donedávna zůstávalo skryto ve vnitřních částech domů nejen před cizinci a nehinduisty, ale – ve svých nejmagičtějších projevech – i před mužskými příslušníky vlastní rodiny. O tom vypráví úvod a poznámkový aparát této knihy. Její hlavní část představuje samy obřady: obětní předpisy, magické verše mantry

Sleva 15 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Decivilizace

Autor: Vodrážka Mirek

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
Kniha je výborem esejů z let 1990 - 2007 na téma undergroundu, chaosu, feminismu a transgenderu.„Společnost je ovládána staronovou logikou mužského vyprávění, které upřednostňuje politiku stejnosti.“ Tak popisuje naši současnost přední český feminista Mirek Vodrážka v reprezentativním souboru esejů s názvem Decivilizace, mapujícím jeho tvorbu v posledních patnácti letech. V oddílech nazvaných

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Lovci a sběračky plodů

Autor: Proseová Francine

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Román ironicky nahlíží na módní hnutí New Age a na jisté směry feminismu, tedy na aktuální fenomény typické pro žhavý dnešek. V jeho příběhu o několika mužích a ženách se však skrývá univerzální přesah.

Sleva 19 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

HerStorky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Argo

0 / 5
Provokativní básnická sbírka ženské poetické skupiny Fatální Fámy. Společnou prvotinu zahajuje womanifest, v němž básnířky definují nejen svou tvorbu, ale především vlastní nazírání umění slova i života. Sbírku otevírá výbor Johanky Katové „Malá čarodějná“, s veršotepectvím AnnyGramové a Ropy Interior se může čtenář konfrontovat v částech „Podstatná přídavná jména“ a „Tortily s panenkovým pyré“.

Sleva 10 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Mnohohlasem

Autor: Kolektiv autorů - Hašková Hana,Křížová Alena

publisher: Sociologický ústav AV ČR

0 / 5
Publikace se zabývá tématem, jehož systematické pokrytí je nutné nejen pro budování odborného diskursu genderových studií u nás, ale také pro úplnější poznání transformačních procesů v České republice po roce 1989. Svým rozsahem a tématem je tato publikace důležitým zdrojem především pro vysokoškolské studující a vyučující v kursech genderových studií, médií, sociálních hnutí a

Sleva 10 % z běžně ceny 231 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Abused, Battered, or Stalked - Violence in Intimate Partner Relations Gendered

Autor: Kolektiv autorů - Buriánek Jiří,Pikálková Simona

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Monografie analyzuje data z projektu „Intimate partner violence: follow-up research to IVAWS 2003“ v kontextu teorií genderové (a)symetrie. Nabízí srovnání dvou reprezentativních podsouborů mužů a žen dotazovaných v letech 2012 a 2013. Kniha uvádí základní prevalence výskytu v oblasti fyzického násilí i psychologického zneužívání, zabývá se podmínkami jeho vzniku a důsledky pro oběti. Přináší též

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech

Autor: Koldinská Kristina

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora či Evropského soudu pro lidská práva. Tato kniha se věnuje rovnosti mužů a žen především z perspektivy

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Volání rodu

Autor: Kolektiv autorů - Hanáková Petra,Heczková Libuše

publisher: Akropolis

0 / 5
38 %
Kniha shrnuje texty Petry Hanáková, Libuše Heczkové, Evy Kalivodové a Kateřiny Svatoňové, které v letech 2005–2011 v rámci Centra genderových studií FF UK společně promýšlely možnosti genderové analýzy v literární, filmové a kulturní teorii a kritice. Texty vzniklé v této době ukazují nezpochybnitelnost genderového úhlu pohledu, ale zároveň také jeho úskalí. Kniha je členěna do tří kompaktních –

Sleva 38 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Gender před tabulí

Autor: Jarkovská Lucie

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Práce je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Snaží se ji zachytit na různých úrovních: na úrovni každodenních interakcí (doing gender), v rovině diskursu a umísťování jedinců v rámci diskursu a v rovině individuálních identit a významů, které genderu připisují samy děti. Vychází z etnometodologické

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Nejisté vyhlídky - Proměny vědecké profese z genderové perspektivy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Linková Marcela

publisher: Slon

0 / 5
12 %
Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt. Úvodní kapitola odkrývá kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o

Sleva 12 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele