Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Normani v evropských dějinách

Autor: Charles Homer Haskins

publisher: H+H

4.5 / 5
32 %
Americký medivalista Haskins je spolu s Josephem Strayerem považován za zakladatele významné historické školy "Nová historie", těšící se na Novém kontinentě dodnes podobné vážnosti jako v Evropě francouzská škola Annales. Kniha o Normanech je jednou ze dvou Haskinsových nejvýznamějších studií. Na rozdíl od mnohých jiných autorů Haskins nevidí ve Vikinzích primitivní kořistnické hrdlořezy a

Sleva 32 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti II. - Podzim středověku a renesance

Autor: Václav Černý

publisher: H+H

4 / 5
32 %
Druhý svazek autorových univerzitních přednášek je vymezen lety 1321 - úmrtím Dantovým - a l616, kdy zemřel William Shakespeare. Autor zde charakterizuje duchovní podstatu renesance, latinský i národní humanismus, tvorbu předních renesančních básníků, sleduje proměnu gotických literárních žánrů v typ renesanční povídky a v tři typy renesančního románu (rytířský, pastýřský a realistický či

Sleva 32 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

My z Jedwabneho

Autor: Anna Bikont

publisher: H+H

0 / 5
32 %
Autorka rekonstruuje události v Jedwabnem, které se odehrály v červenci r. 1941, jejichž následkem bylo masové vyvraždění Židů v obci, na němž se podíleli Poláci. Založila svou knihu na desítkách rozhovorů s pamětníky tehdejších událostí, vzpomínkách zachráněných obětí a jejich rodin i lidí, kteří s nasazením života zachraňovali svědky zločinu, ale i na rozhovorech s těmi, kteří se zločinu

Sleva 32 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 354 Kč

Skladem

Lipanské ozvěny

Autor: Petr Čornej

publisher: H+H

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Grál - Od keltského mýtu ke křesťanskému symbolu

Autor: Roger Loomis Sherman

publisher: H+H

0 / 5
32 %
Roger Sherman Loomis se domnívá, že původ legendy o svatém Grálu je keltský. Své mínění dokládá četnými paralelami mezi legendami artušovského okruhu a keltskými mytologickými příběhy. V nich nachází mnohé předobrazy motivů těchto legend. Látka o Grálu tak podle Loomise doputovala od Keltů do Bretaně, kde se dále předávala a rozvíjela, až byla nakonec obohacena také prvky křesťanských apokryfů a

Sleva 32 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Pokoušení nesvobody - Intelektuálové v čase zkoušek - Intelektuálové v čase zkoušek

Autor: Ralf Dahrendorf

publisher: H+H

0 / 5
32 %
Autor v knize zkoumá, jak se chovali intelektuálové v době totalitních režimů 20. století, vystaveni pokoušení nacismu a komunismu. Tak jako všichni lidé mají i veřejně činní vzdělanci na vybranou – podlehnout svodům a připojit se k mocným, ať už z přesvědčení, nebo z oportunismu a kariérismu, anebo lákavé píšťalce nesvobody odolat. Dahrendorf si pro svou studii zvolil generaci narozenou v letech

Sleva 32 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Freudové - Biografie jedné rodiny

Autor: Eva Weissweilorá

publisher: H+H

0 / 5
32 %
Sigmund Freud v roce 1936 napsal spisovateli Arnoldu Zweigovi: „Kdo se stane životopiscem, ten se zavazuje ke lži, zatajování, pokrytectví, přikrašlování, neboť biografická pravda není k mání, a i kdyby byla, nedala by se použít.“ Tuto jeho averzi k líčení soukromí převzali téměř všichni Freudovi životopisci, nikoliv však autorka této biografie. Eva Weissweilerová zachycuje i to, co Freud sám

Sleva 32 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Shopenhauerova vůle

Autor: Jack Matthews

publisher: H+H

0 / 5
33 %

Sleva 33 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Hledání ztracené generace

Autor: Helena Kosková

publisher: H+H

0 / 5
31 %

Sleva 31 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Nebe, peklo, svět

Autor: Aron Gurevič Jakovlevič

publisher: H+H

0 / 5
32 %
Kniha se věnuje mj. tématům: Lidová kultura a středolatinská literatura od Caesaria z Arles po Caesaria z Heisterbachu, Rolníci a světci, Lidová kultura v zrcadle zpovědních knih, "božská komedie" před Dantem atd. Základní problém středověké kultury - skutečnost, že není nikde písemně fixována a lze ji studovat jen na základě toho, jak je reflektována v dobové "oficiální" literatuře - je u

Sleva 32 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Evropské salony - Vrcholy zaniklé ženské kultury

Autor: Verena von der Heyden-Rynsc

publisher: H+H

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné

Autor: Josef Vachek

publisher: H+H

0 / 5
32 %
Autor, až do svého skonu aktivní člen Pražského lingvistického kroužku, vydává zde svědectví o vzniku a činnosti tohoto vědeckého uskupení, sleduje vývoj pražské jazykovědné teorie, portrétuje zakladatelské osobnosti PLK a líčí těžká poválečná desítiletí. Součástí textu jsou též stanovy kroužku a přehled přednáškové činnosti.

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Koncepty literární vědy

Autor: Kolektiv autorů - Warren Austin Warren,René Wellek

publisher: H+H

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Romantismus a Čechy

Autor: Zdeněk Hrbata

publisher: H+H

0 / 5
32 %
Evropský romantismus má v jednotlivých národních variantách své nezaměnitelné rysy, vyznačuje se však také obecnými znaky: společnými tématy, emblémy, symboly, mýty. První část knihy si proto klade otázku, jak se tohoto ''''obecného majetku'''' romantismu, reprezentovaného např. romantickou poutí či obrazem ruin a hradů, chopila česká literatura, jmenovitě Mácha, Němcová či Zeyer. Druhá část

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Svět postmoderních her

Autor: Ivan Vágner

publisher: H+H

0 / 5
33 %
Autor se zabývá elektronickým boomem, charakterizuje obrovský rozmach masmediálních prostředků (TV, video, počítačové hry atd.), který trvá od 70. let. 60. léta se svou krizí a zpochybněním dosavadních etických i uměleckých hodnot byla podle autora spouštěcím momentem jevu, jejž nazýváme postmodernismem. Zábavným způsobem popisuje "virtuální realitu" - fiktivní světy, vytvářené pomocí

Sleva 33 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Pátrání po identitě

Autor: Robert B. Pynsent

publisher: H+H

0 / 5
30 %
Základním tématem knihy jsou "různé varianty vztahu jednotlivce ke kolektivu". Pojem identity je tu vztažen k dílu a postavám českých osobností jako např. V. Havel, P. J. Šafařík, J. Kollár, K. H. Borovský, J. Fučík, J. Palach. Anglický bohemista analyzuje pojetí identity a ne-identity i na příkladu "mýtu Slovanstva", českých dekadentů či problému vzájemného vymezování Čechů a Slováků.

Sleva 30 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 14 Kč

Skladem

Jan Slavík - Příběh zakázaného historika

Autor: Jaroslav Bouček

publisher: H+H

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Táhne mi na dvě stě - Neuvěřitelné příběhy stoletého legionáře

Autor: Dana Emingerová

publisher: H+H

0 / 5
32 %
Úsměvná knížka české publicistky zachycuje nejen mnohdy tragikomické rodinné vzpomínky, ale je i zobrazením doby od 1. světové války po zhroucení komunistického režimu, jak poznamenala osudy několika generací. Humorné a mnohdy drsné příběhy bývalého legionáře, amatérského vynálezce s mnoha patenty a neúspěšného spisovatele s přebytkem nespoutané fantazie doprovázejí koláže herce a architekta

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Tristan z města do města

Autor: František Listopad

publisher: H+H

0 / 5
31 %

Sleva 31 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Překonávat hranice - Životní vzpomínky - Životní vzpomínky

Autor: Ralf Dahrendorf

publisher: H+H

0 / 5
32 %
Světově známý sociolog, novinář a politik se vrací ke svému dětství a k začátkům své novinářské, vědecké i politické kariéry. Nejedná se o klasickou autobiografii nejen proto, že vyprávění končí ještě před autorovým věkem třiceti lety ale také protože se Dahrendorf nesnaží svůj život podávat jako jeden souvislý příběh, jehož jednotlivé kapitoly na sebe harmonicky navazují. Dahrendorf, který

Sleva 32 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 190 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí