Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Normani v evropských dějinách

Autor: Charles Homer Haskins

publisher: H+H

4.5 / 5
26 %
Americký medievalista Haskins je považován za jednoho ze zakladatelů významné historické školy Nová historie, těšící se na Novém kontinentě dodnes podobné vážnosti jako v Evropě francouzská škola Annales. Kniha o Normanech je jednou ze dvou jeho nejvýznamnějších studií. Na rozdíl od mnoha jiných autorů Haskins nevidí ve Vikinzích primitivní kořistnické hrdlořezy a lupiče, kteří svými nájezdy

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Grál. Od keltského mýtu ke křesťanskému symbolu

Autor: Roger Sherman Loomis

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Středověká legenda o grálu - příběh o hledání nejvyššího mystického zážitku - nepřestává fascinovat vědce i spisovatele bohatstvím a rozmanitostí svých podob. Autor ve svém dnes již klasickém rozboru záhad a rozporů hlavních verzí této legendy ukazuje, jak se z grálu, původně keltské nádoby hojnosti, vyvinul křesťanský grál obdařený zázračnými schopnostmi.

Sleva 26 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Pokoušení nesvobody - Intelektuálové v čase zkoušek

Autor: Ralf Dahrendorf

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Autor v knize zkoumá, jak se chovali intelektuálové v době totalitních režimů 20. století, vystaveni pokoušení nacismu a komunismu. Tak jako všichni lidé mají i veřejně činní vzdělanci na vybranou – podlehnout svodům a připojit se k mocným, ať už z přesvědčení, nebo z oportunismu a kariérismu, anebo lákavé píšťalce nesvobody odolat. Dahrendorf si pro svou studii zvolil generaci narozenou v letech

Sleva 26 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Freudové - Biografie jedné rodiny

Autor: Eva Weissweilerová

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Sigmund Freud v roce 1936 napsal spisovateli Arnoldu Zweigovi: „Kdo se stane životopiscem, ten se zavazuje ke lži, zatajování, pokrytectví, přikrašlování, neboť biografická pravda není k mání, a i kdyby byla, nedala by se použít.“

Sleva 26 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Schopenhauerova vůle

Autor: Jack Matthews

publisher: H+H

0 / 5
24 %
Biografická esej o Arthuru Schopenhauerovi, jedné z nejrozporuplnějších postav německé klasické filosofie, je pravým opakem akademických dějin filosofie. Autor, inspirován mimo jiné psychoanalýzou, vychází z reálií filosofova života, z jeho myšlenek i faktů historických a s využitím kolážových postupů vytváří osobitě poetizovanou mozaiku, plastický obraz osobnosti a doby. Jeho tvůrčí vklad do

Sleva 24 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. - Podzim středověku a renesance

Autor: Václav Černý

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Druhý svazek autorových univerzitních přednášek je vymezen lety 1321 - úmrtím Dantovým - a l616, kdy zemřel William Shakespeare. Autor zde charakterizuje duchovní podstatu renesance, latinský i národní humanismus, tvorbu předních renesančních básníků, sleduje proměnu gotických literárních žánrů v typ renesanční povídky a v tři typy renesančního románu (rytířský, pastýřský a realistický či

Sleva 26 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Hledání ztracené generace

Autor: Helena Kosková

publisher: H+H

0 / 5
24 %
Publikace přibližuje a rozebírá tvorbu autorů (B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Kundera, V. Linhartová, I. Vyskočil, L. Fuks, V. Páral, A. Kliment, I. Klíma, K. Pecka, L. Vaculík, Z. Salivarová, J. Vejvoda, E. Kriseová, J. Gruša, K. Sidon), kteří se v šedesátých letech podíleli na rozkvětu české prózy a přes všechny vnější okolnosti udržovali kontinuitu jejího vývoje.

Sleva 24 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Středověk je kolem nás

Autor: Horst Fuhrmann

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Autor se v jedné ze svých nejznámějších knih zaměřil na struktury a jevy, které mají svůj původ ve středověku a v určité formě přežily do současnosti. S mnohými z nich se setkáváme v běžném životě doslova na každém kroku, jen je nedokážeme rozpoznat. Fuhrmann hledá kořeny takových jevů, jako jsou každodenní pozdravy, ekonomické myšlení, pojetí pravdy, nepřátelství mezi národy, názory na úrokové

Sleva 26 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Proměny Německa a můj život

Autor: Fritz Stern

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Nejnovější kniha jednoho z největších současných amerických historiků Fritze Sterna, jeho osobní paměti, je zároveň jakousi pamětí století - svědectvím nebývalých a překotných proměn Německa od posledních dnů Výmarské republiky až po současnost. Ústředním tématem jeho práce je snaha o objasnění vzniku a vzestupu národního socialismu v Německu. Druhou oblastí bádání Fritze Sterna je historie

Sleva 26 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 481 Kč

Skladem

Nebe peklo svět

Autor: Aron Jakovlevič Gurevič

publisher: H+H

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Evropské salony - Vrcholy zaniklé ženské kultury

Autor: Verena von der Heyden-Rynsc

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Literární salon patří k fascinujícím jevům evropských kulturních dějin. Od svých prvotních forem za italské renesance až po zánik počátkem 20. století vytvářel prostor pro ženskou kulturu a vybraný životní styl. Tuto společnost, v jejímž středu byla vždy dáma, charakterizovaly duchaplné myšlenkové rozlety, intelektuální lesk, vzrušující erotično i odvážná politická revolta. Kouzlo této enklávy

Sleva 26 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné

Autor: Josef Vachek

publisher: H+H

0 / 5
24 %
Autor, až do svého skonu aktivní člen Pražského lingvistického kroužku, vydává zde svědectví o vzniku a činnosti tohoto vědeckého uskupení, sleduje vývoj pražské jazykovědné teorie, portrétuje zakladatelské osobnosti PLK a líčí těžká poválečná desítiletí. Součástí textu jsou též stanovy kroužku a přehled přednáškové činnosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Koncepty literární vědy

Autor: René Wellek

publisher: H+H

0 / 5
24 %
Publikace je výběrem studií ze dvou knih amerického literárního vědce Reného Welleka (Concepts of Critism a Discriminations: Further Concepts of Critism). Autor se v nich pokouší o synetizující pohledy na problematiku pojetí literární historie, teorie a kritiky, přičemž mu jde především o projasňování širokého spektra výrazně odlišných metodologií a pojmů ustavujících se v evropské i zámořské

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Romantismus a Čechy

Autor: Zdeněk Hrbata

publisher: H+H

0 / 5
24 %
Evropský romantismus má v jednotlivých národních variantách své nezaměnitelné rysy, vyznačuje se však také obecnými znaky: společnými tématy, emblémy, symboly, mýty. První část knihy si proto klade otázku, jak se tohoto "obecného majetku" romantismu, reprezentovaného např. romantickou poutí či obrazem ruin a hradů, chopila česká literatura, jmenovitě Mácha, Němcová či Zeyer. Druhá část knihy

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Svět postmoderních her

Autor: Ivan Vágner

publisher: H+H

0 / 5
25 %
Autor se zabývá elektronickým boomem, charakterizuje obrovský rozmach masmediálních prostředků, který nastal od 70. let. 60. léta se svou krizí a zpochybněním dosavadních etických i uměleckých hodnot byla podle autora spouštěcím momentem jevu, jenž nazýváme postmodernismem. Zábavným způsobem popisuje "virtuální realitu" - fiktivní světy, vytvářené pomocí počítačového programu, působení reklamních

Sleva 25 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Pátrání po identitě

Autor: Robert B. Pynsent

publisher: H+H

0 / 5
25 %
Pohled anglické vědy na aktualizovaný problém národní identity v knize známého a mnohdy provokujícího bohemisty a slavisty R. B. Pynsenta. Kniha se skládá ze čtyř kapitol: Pátrání po indentitě a odpovědnosti v díle Václava Havla, Mýtus slovanství: Pavel Josef Šafařík a Jan Kollár, Dekadentní Já, Vymezení národní identity v obraze mučedníků.

Sleva 25 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 15 Kč

Skladem

Jan Slavík - Příběh zakázaného historika

Autor: Jaroslav Bouček

publisher: H+H

0 / 5
24 %
Monografie představuje v současnosti pozapomenutého historika, který byl za první republiky kritizován z obou stran politického spektra a po roce 1948 definitivně umlčen. Historik Jan Slavík (1885-1978) patřil mezi nejvýraznější osobností českého dějepisectví v meziválečném období. Od mládí se věnoval problematice slovanských, především ruských dějin, roku 1925 se stal ředitelem Ruského

Sleva 24 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Táhne mi na dvě stě - Neuvěřitelné příběhy stoletého legionáře

Autor: Dana Emingerová

publisher: H+H

0 / 5
24 %
Úsměvná knížka české publicistky zachycuje nejen mnohdy tragikomické rodinné vzpomínky, ale je i zobrazením doby od 1. světové války po zhroucení komunistického režimu, jak poznamenala osudy několika generací. Humorné a mnohdy drsné příběhy bývalého legionáře, amatérského vynálezce s mnoha patenty a neúspěšného spisovatele s přebytkem nespoutané fantazie doprovázejí koláže herce a architekta

Sleva 24 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Tristan z města do města

Autor: František Listopad

publisher: H+H

0 / 5
26 %

Sleva 26 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Překonávat hranice - Životní vzpomínky

Autor: Ralf Dahrendorf

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Světově známý sociolog, novinář a politik se vrací ke svému dětství a k začátkům své novinářské, vědecké i politické kariéry. Nejedná se o klasickou autobiografii nejen proto, že vyprávění končí ještě před autorovým věkem třiceti lety ale také protože se Dahrendorf nesnaží svůj život podávat jako jeden souvislý příběh, jehož jednotlivé kapitoly na sebe harmonicky navazují.

Sleva 26 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Sociální práce v hospici a paliativní péče

Autor: Johann Christoph Student

publisher: H+H

0 / 5
26 %

Sleva 26 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy

Autor: Ondřej Hník

publisher: H+H

0 / 5
26 %

Sleva 26 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

My z Jedwabneho

Autor: Anna Bikont

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Autorka rekonstruuje události v Jedwabnem, které se odehrály v červenci r. 1941, jejichž následkem bylo masové vyvraždění Židů v obci, na němž se podíleli Poláci. Založila svou knihu na desítkách rozhovorů s pamětníky tehdejších událostí, vzpomínkách zachráněných obětí a jejich rodin i lidí, kteří s nasazením života zachraňovali svědky zločinu, ale i na rozhovorech s těmi, kteří se zločinu

Sleva 26 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem

Lipanské ozvěny

Autor: Petr Čornej

publisher: H+H

0 / 5
26 %
Kniha vznikla průběžně při práci autora na díle Lipanská křižovatka. Jejím hlavním cílem je konfrontace vědecké rekonstrukce významné dějinné události s jejím obrazem v historickém povědomí na Českobrodsku a v pražském kulturním centru.

Sleva 26 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 72 Kč

SklademPřihlášení uživatele