Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Manifest za filosofii a jiné texty

Autor: Alain Badiou

publisher: Herrmann & synové

4.5 / 5
21 %
Je dnes filosofie možná? Lze ji definovat? Jaký vztah ji pojí k oblastem jako umění, politika, láska nebo věda? Je či může být filosofie systematická? Výbor Manifest za filosofii a jiné texty představuje způsob, jakým na tyto a jiné otázky odpovídá francouzský filosof a spisovatel Alain Badiou. Jeho Manifest za filosofii byl v době svého vzniku (1989) ojedinělým pokusem o nalezení takové formy

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Zlomky - Empedoklés II

publisher: Herrmann & synové

5 / 5
21 %
Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad. Svazek obsahuje také detailní analýzu filosofova jazyka, výklad edičních a překladatelských postupů a zvláštní studii o nově objeveném zlomku (jeho edice a překlad jsou

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.5 / 5
21 %
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Kniha hodinek (Cathemerinon) - Cathemerinon

Autor: Prudentius

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
V češtině první kompletní překlad Prudentiových hymnů, jejichž autor ještě ve své osobě i tvorbě spojuje rysy doznívající pohanské antiky a vzmáhajícího se křesťanství a z nichž některé se staly součástí Římského breviáře. Cathemerinon přináší modlitby k různým denním dobám, církevním svátkům během roku či významným situacím lidského života, v nichž se odráží prvokřesťanský entuziasmus i pozdně

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Historie českých komunit v Rumunsku

Autor: Desideriu Gesce

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Ambiciózní projekt místních učitelů pojednává o fenoménu "český Banát" v dosud nebývalé časové i tematické šíři a z hlediska rozličných aspektů. Českého čtenáře zaujme také u nás neobvyklé zpracování problematiky osídlení-kolonizace z pohledu rumunských intelektuálů s velmi dobrou znalostí prostředí. Kniha obsahuje množství starých fotografií z rodinných archivů, české vydání je doplněno o snímky

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Modlitba - Duchovní cvičení a zkušenost - Duchovní cvičení a zkušenost

Autor: Hans-Werner Schroeder

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Učebnice modlitby Hanse-Wernera Schroedera vzešla z jeho dlouholeté zkušenosti kněze a učitele kněžského semináře a byla původně psána právě pro ty, s nimiž jako farář a učitel pracoval ve své domovské Obci křesťanů a v antroposoficky zaměřených kruzích. V knize autor zdůrazňuje důležitost modlitby pro každodenní život a uvádí do modlitební praxe na základě ústřední modlitby křesťanů, Otčenáše.

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Věštění v antickém Řecku II. - Tělo a sny - Tělo a sny

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Druhý díl studie souborně nazvané Věštění v antickém Řecku nese titul Tělo a sny a ve své první části přináší výklad věštebných technik soustředěných především na tělo, jež byly z velké části využívány nejen v antice, ale i později ve středověku. Zaměřovaly se jednak na lidské tělo, jeho vzhled, chování, mimovolné pohyby a projevy, jednak na tělo zvířecí oběti, tedy opět jeho vzhled, chování

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Zákonem nechť je budována zem - Staroseverské zákony a zákoníky - Staroseverské zákony a zákoníky

Autor: Jiří Starý

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťanské právní kultury. Kniha poutavě popisuje a mnoha citáty ilustruje formy, jichž zákonodárství v různých dobách nabývalo, a zabývá se rovněž otázkou pojetí pravdy či spravedlnosti v

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Bůh a stát

Autor: Michail Bakunin

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Michail Bakunin, ruský filozof, revolucionář a anarchista, představil ve svém nejznámějším textu nazvaném Bůh a stát výklad společenského vývoje, podle nějž člověk překonává stadium zvířete a božského otroctví díky své schopnosti vzpoury. Stát a náboženství ve službě kapitálu ničí svobodu a důstojnost člověka. Církev a stát se svým idealismem a národní tradicí jsou vždy založeny na útlaku a

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Záhyb - Leibniz a baroko - Leibniz a baroko

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Fascinující text francouzského filosofa Gillese Deleuze přehýbá Leibnizovy barokní koncepce do naší epochy poznamenané podobně jako baroko ztrátou racionalistických a pozitivistických jistot, a z mnohých perspektiv nahlíží na zásadní problémy uspořádání světa, jako jsou například otázky duše, Boha, potenciality, singularity či mnohosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Raymond Roussel

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské literatury, díky němuž Roussel po dlouhém období zapomnění vstoupil do povědomí čtenářů, ale také o vybudování určité teorie vztahu mezi subjektem, řečí a světem. Právě zde se Foucault snad nejvýrazněji

Sleva 21 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Parmenidova filosofie

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Svébytná interpretace myšlenkového odkazu jedné z nejvýznamnějších postav předsokratovské filosofie. Původně disertační práce levicově orientovaného filosofa a novináře, v procesu s Miladou Horákovou odsouzeného k trestu smrti, sepsaná koncem dvacátých let a zaměřená na interpretaci učení předsókratovského myslitele z hlediska pochopení Parmenidovy perspektivy a filosofického prostředí vzniku

Sleva 21 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Pusté ostrovy a jiné texty

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Pusté ostrovy shrnují méně známé texty, které Gilles Deleuze publikoval v letech 1953-1974 v různých časopisech, jeho předmluvy a rozhovory či kapitoly ve sbornících a kolektivních dílech. Představují nedocenitelný vstup do jinak myšlenkově značně náročných knih tohoto francouzského filosofa, věnovaných nejen filosofii (Hume, Nietzsche, Bergson aj.), ale i literatuře, filmu a výtvarnému umění.

Sleva 21 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon a právo v archaických kulturách

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a historicitu dochovaného legislativního materiálu, na typy autorů, jimž byly zákonné normy přisuzovány, autoritu, jimiž byly zašťiťovány, a

Sleva 21 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Manifest existenciálních dějin

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Dlouhodobý spor o dějiny, minulost, instituci paměti národa nebo ústav zkoumající povahu totalitních režimů zakrývá skutečnost, že jeho jádrem je filosofické pojetí času. Tato esej vznikla paralelně s občanskými aktivitami autora v roce 2010, kdy spolu s Neelou Winkelmann-Heyrovskou a dalšími přinášeli v rámci Iniciativy neustrčených informace o mravní a odborné nezpůsobilosti historika Jiřího

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Dějiny křesťanského písemnictví - De viris illustribus

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Hieronymus ze Stridonu čili svatý Jeroným napsal na sklonku 4. století podle modelu, zděděného od antických rétorů, první dějiny křesťanského písemnictví. Zahrnul do nich autory knih Nového zákona, teology pravověrné i heretické, i první autory duchovní poezie. Bral v potaz jak teologickou, tak literární stránku jejich díla. Vytvořil tak svérázné „work in progress“, ve kterém pokračovali v 5.

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Empedoklés III - Komentář

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Závěrečný díl rozsáhlého empedokleovského opusu nabízí detailní komentáře textů vydaných v předcházejícím druhém svazku. Autor se snažil podchytit všechny sporné a nejasné prvky, přehledně představit jejich možná řešení a zasadit je do kontextu minulého i současného bádání. Jedná se o nejpodrobnější a nejinformativnější výklad, jaký byl kdy předsókratovskému filosofu věnován.

Sleva 21 % z běžně ceny 666 Kč

Naše cena: 526 Kč

Skladem u dodavatele

Mýtus a geografie

Autor: Sylva Fischerová

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako kosmický celek, jako svět ,za´ naším světem. V základu všech příspěvků přitom stojí kontrast mezi dvěma cestami, jimiž člověk k těmto světům přistupuje: mezi cestou, již lze označit jako mytickou, a cestou

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Spánek a sny

Autor: kolektiv autorů

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Sborník Spánek a sny obsahuje dvanáct studií předních českých badatelů a čtenář v něm může získat hlubší přehled o postojích ke spánku a snu, které převládaly v osmi vybraných archaických kulturách. Sborník pokrývá reprezentativní geografickou i historickou oblast: od nejstarších čínských snů, zaznamenaných za vlády dynastie Shang (13. st. př. n. l.), a snů, o nichž mluví indické upanišady, přes

Sleva 21 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Proklos

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Novoplatonik Proklos (412-485) byl jedním z největších pozdně antických helénských filosofů. Významně ovlivnil středověkou, renesanční i německou klasickou filosofii, přesto však v českém prostředí zůstává takřka neznámý. Předkládaná publikace je v celosvětovém měřítku prvním systematickým úvodem do Proklova myšlení. Po základním historickém úvodu do novoplatonismu podává zevrubný rozbor Proklovy

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí