Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850-1918

Autor: Aleš Vyskočil

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

1 / 5
21 %
Publikace obsahuje biogramy 350 osob, ve své době významně ovlivňujících chod společnosti. Jedná se o vrcholné reprezentanty státní správy, kteří vedli některý z politických úřadů na okresní, krajské nebo zemské úrovni. Sérii portrétů doplňuje studie o vývoji správy na Moravě, modelech úřednické kariéry a hodnostní hierarchii, přibližující svět františko-josefínské správy a jejích zaměstnanců.

Sleva 21 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 419 Kč

Skladem u dodavatele

Soudce v čase práva i bezpráví - Paměti Václava Nedělky (1881-1965) - Paměti Václava Nedělky…

Autor: Pavel Kůrka

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Paměti dr. Václava Nedělky jsou pramenem, který do mnoha detailů postihuje profesní i soukromý život soudce na sklonku rakouské monarchie, v průběhu první republiky i za protektorátu, zachycuje také mnoho podrobností o společenském dění v místech, kde působil. V. Nedělka pocházel z rodiny železničního strážníka, po studiích na pražské právnické fakultě působil ve Znojmě, v Mikulově a v Jihlavě,

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Konsenzus a kompromis - Budování politického systému první Československé republiky 1918-1922 -…

Autor: Josef Harna

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
První Československá republika se uchovala jako stabilní demokratický stát po celé dvacetiletí své existence. Pevné zakotvení demokratických principů vládnutí bylo podmíněno řadou historických i kulturních faktorů, nejvýznamnější roli však sehrálo chování několika masových českých politických stran, které se dokázaly v okamžicích zhroucení habsburské říše chopit ini-ciativy a vytvořit funkční

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Československo-sovětská smlouva 1943

Autor: Jan Němeček

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Československo-sovětská smlouva podepsaná v Moskvě 12. prosince 1943 vyvolává především v české a slovenské publicistice a historiografii stále celou řadu emocí. Ba co víc, její existence se promítá i do oblasti politiky a jejím prostřednictvím je ovlivněn častokrát i celospolečenský postoj. Bylo tomu tak od samého jejího vzniku, počínaje mezinárodním vyjednáváním o jejím podpisu v roce 1943.

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana - Acta Romana…

Autor: Stanislav Petr

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo) -…

Autor: Kolektiv autorů - Roman Baron,Roman Madecki

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Češi a Poláci jsou již více než tisíc let sousedy. Z hlediska historie obou národů se tedy jedná o velmi dlouhé období, v němž oba národní celky měly možnost shromáždit řadu zkušeností a poznatků, rovněž o sobě navzájem. V průběhu této doby lze hovořit o historických proměnách modelu česko-polského sousedství, ovlivňování a soužití, jež zahrnovalo období vzájemné spolupráce a inspirace, projevy

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Ženy a děti ve dvorské společnosti

Autor: Dana Dvořáčková-Malá

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Publikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ústraní. Cílem této kolektivní monografie je proto představit pestrost tématu i jeho rozsah v maximální možné šíři, a tím nastínit možnosti dalšího výzkumu. Kniha je rozdělena do

Sleva 21 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Diplomatický deník 1919 – 1922.

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Kniha přináší kritické vydání rukopisného deníku českého historika a československého diplomata K. Krofty (1876-1945) z prvních let po té, co opustil akademickou dráhu a z podnětu prezidenta Masaryka vstoupil do rodící se diplomatické služby Československé republiky. Většina z jeho záznamů reflektuje jeho téměř dvouleté působení ve funkci prvního vyslance republiky ve Vatikánu (1920-21) a řadu

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Junáci, horalé a lenoši. - Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti, 1830-2006.

Autor: František Šístek

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Malá, ale odbojná a nezávislá Černá Hora, jež se vyznačovala v Evropě ojedinělým kmenovým uspořádáním společnosti a patriarchálním způsobem života, v 19. století fascinovala celou řadu českých spisovatelů, malířů, novinářů, vědců i prvních turistů, kteří tehdy začínali objevovat Balkánský poloostrov. Černohorci byli v českých zemích po celá desetiletí s nadšením oslavováni jako nárůdek

Sleva 21 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Akademická encyklopedie českých dějin II.-Č/1

Autor: kolektiv autorů

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách.

Sleva 21 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 592 Kč

Skladem u dodavatele

Ve službách šlechty - Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620)

Autor: Martin Holý

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Předkládaná kniha se zaměřuje na vychovatele šlechty z českých zemí v letech 1500-1620. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena na osm kapitol. První se zabývá terminologií užívanou pro vychovatele v raném novověku stejně jako i v době moderní. Na způsob jejich výběru a kritéria, která se při něm uplatňovala, se zaměřuje následující kapitola. Dále je sledována náplň, průběh a délka vychovatelské

Sleva 21 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 419 Kč

Skladem u dodavatele

Československá zahraniční politika v roce 1943 - svazek 1. - svazek 1.

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jan Němeček

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Pokračování válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. ledna do 31. července 1943 a přináší 249 dokumentů, které dokumentují přelomovou fázi druhé světové války a rozvíjení aktivit československého zahraničního odboje. Zachycuje široké spektrum problémů zahraničně- i vnitropolitických, hospodářských či sociálních, které souvisely s jednáním se

Sleva 21 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938

Autor: Josef Harna

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Osmý svazek edice politických programů přináší výběr z programů a příbuzných pramenů vztahujících se k Československé národní demokracii a Národnímu sjednocení v letech 1918-1938. Dokumentují ideově politickou orientaci jedné z významných integrálních složek politického systému první Československé republiky. Přinášejí i určitý okruh zdrojů k dějinám první republiky, které zůstávaly poněkud

Sleva 21 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Parlamentní volby 1946 a Československo - Souvislosti, prognózy, fakta, následky - Souvislosti,…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Friedl,Blanka Jedličková,Jana Škerlová

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Volby, ať už na jakékoli úrovni v rámci společnosti, jsou vnímány jako jeden ze zásadních znaků demokracie. Občané mají možnost vybrat si své zástupce podle jimi deklarovaných programů a podílet se tím na rozvoji a směřování své obce, země či regionu, v nichž žijí. Druhá světová válka znamenala velký politický otřes pro celou Evropu, a to nejen z pohledu materiálního, ale i duchovního. Ačkoli

Sleva 21 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu - Osobnosti v názvech měst a míst - Osobnosti v názvech měst a míst

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Křížová,Jiří Martínek

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Mezi toponymy, jmény objektů na zemském povrchu, které bývají kartograficky fixovány v mapách, tvoří specifickou kategorii ta, jež se vytvářela na základě osobních jmen. Předmětem výzkumu se z nich zpravidla stávala a stávají toponyma honorifikační, zvolená na oslavu významných osobností. Užívání a důvody k udělení se však v průběhu času měnily, stejně jako typy pojmenovávaných objektů; nicméně

Sleva 21 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

České země a Bavorsko - Konfrontace a paralely - Konfrontace a paralely

Autor: Kolektiv autorů - Milan Hlavačka,Robert Luft,Ulrike Lunov,Magdalena Pokorná

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Psát a vydávat paralelní dějiny je nevděčná práce. Psát a vydávat paralelní dějiny sousedů, jejichž silná a sebevědomá minorita se nacházela na území druhého, kde jsou dnes její dějiny a kultura téměř vymazány, je navíc spojeno s mnoha předsudečnými riziky. Čechy a Bavorsko jsou takovým nevděčným, ale lákavým příkladem. V minulosti kráčely mnohokrát spolu, v moderní době více proti sobě a úplně

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Historikové versus minulost - Interpretace, inscenace, imaginace - Interpretace, inscenace,…

Autor: Svatava Raková

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Fiktivní Overtonovo okno s přesným návodem, jak manipulovat diskursem, Schrödingerova kočka, která zároveň je i není živá – tyto mezníky kognitivních teorií by mohly tvořit širší referenční rámec knihy. Jejích čtrnáct kapitol je věnováno posunům a obratům ve výkladu a hodnocení klíčových témat koloniálních a raných národních dějin USA v poválečném období. Jednotlivé studie dokládají, jak

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Historica Třeboň 1526–1547 - Díl II. Písemnosti z let 1536–1540

Autor: Tomáš Sterneck

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie Druhý svazek edice písemností z let 1526–1547, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni ve sbírce Historica Třeboň, v zásadě pokrývá quinquennium začínající rokem 1536 a končící rokem 1540; v závěrečných partiích se setkáme s ojedinělými chronologickými přesahy za práh pátého decennia 16. věku.

Sleva 21 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem u dodavatele

Přežít revoluci - Cestovní deník Nicholase Cresswella 1774-1777 - Cestovní deník Nicholase…

Autor: Kolektiv autorů - Nicholas Cresswell,Svatava Raková

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Deník Nicholase Cresswella z let 1774-1777 je strhujícím dokumentem, jenž den po dni mapuje prolínání individuálního osudu s mašinérií celospolečenské krize, ústící do revolučního převratu. Mladý Angličan, oddaný loajalista a britský vlastenec, přijel do Virgínie právě v době propukající koloniální revolty, aby tu místo uskutečnění snu o úspěchu musel zápasit o svobodu a život. Věčné téma osudu

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Československá zahraniční politika v roce 1942 - Svazek II - Dokumenty československé zahraniční…

Autor: Kolektiv autorů - Jan Němeček,Daniela Němečková

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Druhý svazek třetího dílu z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1942 a přináší 154 dokumentů, které dokumentují zejména proces od uznání mnichovské dohody ze strany Velké Británie a Francouzského národního výboru, německé masakry v okupovaném Československu a dalších státech a reakce na ně v podobě přípravy potrestání

Sleva 21 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 395 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí