Registrace | Přihlášení


Historické podobory

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury

Autor: Kolektiv autorů - Večerková Eva,Frolcová Věra

publisher: Vyšehrad

5 / 5
20 %
Kniha líčí kulturní tradice spojené s oslavou Vánoc národů evropského Západu a Východu. Mnohé se dochovaly do současnosti a mají křesťanské i mimokřesťanské kořeny. Kapitoly odhalují pozůstatky pohanských slavností spojených se slunovratem, s novoroční magií a hostinami uprostřed zimy; patří k nim obřadní spalování vánočního polena, pečení velkých kulatých chlebů nebo koledování. Zvláštní

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Spiritualismus a odvrácená strana přírody

Autor: Budil Ivo T.

publisher: Triton

4 / 5
27 %
Kniha v širším historickém kontextu přibližuje zrod, rozmach a úpadek spiritualistického hnutí, které přibližně od padesátých let devatenáctého století do dvacátých let dvacátého století významně ovlivnilo intelektuální a duchovní život Západu a usilovalo o radikální proměnu moderního světa. Čtenář se seznámí s nejvýznamnějšími předchůdci, průkopníky a představiteli spiritualismu a motivy, které

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Utajené hrady a zámky II. aneb Prahou podruhé po stopách panských sídel

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák Otomar,Snětivý Josef Pepson

publisher: Čas

5 / 5
17 %
Po úspěchu publikace Utajené hrady a zámky I. (aneb Prahou po stopách panských sídel) se Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý znovu vydali do pražských ulic a zákoutí, pod povrch dnešní zástavby i do archivů – a představují další skryté skvosty na místech, kde by je často nečekal ani poučený čtenář (vždyť kdo z dnešních milovníků památek ví například to, kde stával krásný zámeček Sakrabonka?).

Sleva 17 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Šumava - krajina pod sněhem

Autor: Kolektiv autorů - Hudičák Petr,Špinar Jindřich,Mrázková Zdena

publisher: Českokrumlovský rozvojový fond

4 / 5
15 %
Na dobových fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, je zachycena zasněžená tvář šumavské krajiny, jejích horských vrcholů, přírody, památek a život lidí v závěru 19. a v první polovině 20. století. Horské samoty zaváté sněhem, dramatické lidské příběhy, zimní svátky, tradice a obyčeje, zimní výroba saní, lyží, ale i umrlčích prken. Zachyceny jsou první lyžařské výpravy a počátky

Sleva 15 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem u dodavatele

Zbraně sečné a bodné

Autor: Wagner Eduard

publisher: Aventinum

3.6 / 5
14 %
Kniha určená především pro zájemce z řad milovníků a sběratelů historických zbraní, ale také pro širší laickou veřejnost zajímající se o historii, používání a umělecké ztvárnění sečných a bodných zbraní, pojednává o zbraních evropského původu nebo těch, které evropské armády převzaly a používaly od středověku v průběhu následujících staletí. Na více než 250 barevných tabulích jsou zobrazeny a

Sleva 14 % z běžně ceny 1 750 Kč

Naše cena: 1 513 Kč

Skladem

100 years of the koruna. Monetary policy, Institutions, Money

Autor: Tomšík Vladimír

publisher: Čeněk Aleš

3 / 5
Sleva
The book was prepared to mark an important anniversary – one hundred years of our national currency. It was written by a team of Czech National Bank experts headed by CNB Vice-Governor, Professor Vladimír Tomšík. This publication charts the monetary policy history of our central bank (or, to use older terminology, the bank of issue) and describes its institutional development and the banknotes it

Sleva 3 % z běžně ceny 685 Kč

Naše cena: 664 Kč

Skladem u dodavatele

Zdánlivá smrt - Noční můra osvícenské Evropy

Autor: Grubhoffer Václav

publisher: Argo

0 / 5
15 %
Téma zdánlivé smrti, jejíž možnost děsila naše předky ještě v první půli minulého století (a některé jedince možná děsí dosud), téma, jímž se historiografie na západ od našich hranic zaobírá už delší dobu, rezonovala zatím jen slabě v prostředí české historiografie. Tuto mezeru velmi zdařile vyplňuje Václav Grubhoffer, který ve své publikaci navazuje na svůj dosavadní výzkum a publikační činnost,

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk romantismu a jeho svět

Autor: Furet Francois

publisher: Vyšehrad

0 / 5
21 %
Období romantismu patří mezi ta, která nejvýrazněji zformovala politický, sociální a kulturní profil dnešní Evropy. Ač trváním nedlouhá, zapsala se tato epocha revolucí, velkých utopických projektů i jejich troskotání, vzestupu nacionalismu a formování dnešních národních států – Německa a Itálie –, i významných počinů vědeckých a uměleckých, hluboko do evropských dějin. Kolektiv předních

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Velký koncil na malém městě

publisher: Vyšehrad

0 / 5
21 % Sleva
Kniha navazuje na řadu autorů – především historiků a teologů, kteří se tématem prvního vatikánského koncilu v různých souvislostech zabývali a zabývají již téměř půldruhého století. Jejím záměrem je spojit velké téma všeobecného církevního koncilu s lokálními dějinami, respektive s děním v Českých Budějovicích v době příprav, trvání a krátce po přerušení sněmu. Pohybuje se tedy ve dvou

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Nerovný boj o víru

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha „Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný“ se zabývá proměnou identity slánských měšťanů v 17. století. Vypráví o postupné ztrátě hodnot, vlastní minulosti, paměti, léta budovaných sociálních vazeb a především vyznání, které museli měšťané královského města Slaný čelit po fatálním a neúspěšném střetu s pány z Martinic. Na základě dosud nezpracovaných pramenů

Sleva 21 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

O šušickém betlému trochu jinak

Autor: Kolektiv autorů - Bubeníková Marte,Tittl Karel

publisher: Tittl Karel

0 / 5
15 %
Vzpomínky jednoho z autorů známého betlému na to, jak dílo postupně vznikalo a proč jsou zde vybrané domy v Sušici, ale hlavně další místa nejen v okolí města. Vyprávění o nich doplňují příběhy a báje k jednotlivým artefaktům, včetně popisu života staré Šumavy. Dávno již zaniklá řemesla zobrazená v sušickém betlému v knize znovu ožívají tak, aby čtenáře přenesla do doby, kdy takto lidé na Šumavě

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 6 - Sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2016 v Kodani

Autor: kolektiv autorů

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
15 %
Sborník příspěvků z 6. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2016 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Státním okresním archivem Chomutov se sídlem v Kadani. Stejně jako předchozí semináře – konané v roce 2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku, 2010 v Tachově, 2012 v Trutnově a 2014 v Teplicích – zaměřil se i tento seminář,

Sleva 15 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Kostel svatého Jakuba v Brně

Autor: Kolektiv autorů - Uhlířová Hlavicová Zuzana,Slouk Václav,Číhalík Martin

publisher: Fotep

0 / 5
11 % Sleva
Kostel svatého Jakuba v Brně se od dob konce 2. světové války zásadně odlišuje od ostatních gotických kostelů v Evropě velkou intenzitou bílého světla, protože jeho barevné vitráže v oknech nebyly po jejich zničení již obnoveny. Interiér plný světla tak dává vyniknout jeho čistým gotickým liniím. Fotografie v této publikaci umožní čtenáři vnímat vyjímečnou krásu prosvětleného kostela, která ještě

Sleva 11 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

Stezky a strategie I - Metodologické trajektorie dějepisu umění (především ve střední Evropě)

Autor: Bakoš Ján

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
15 %
Kniha je souborem esejí, které se zabývají metodologií dějin umění. V roce 2013 byly publikovány pod názvem Discourses & Strategies ve vydavatelství Petera Langa ve Frankfurtu nad Mohanem. Některé ze studií, které jsou zařazeny do českého vydání, jsou značně prepracovány a doplněny. Spojuje je nejen zorný úhel, z něhož autor problematiku nahlíží – perspektiva středoevropského badatele –, ale také

Sleva 15 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

Autor: Kolektiv autorů - Brodský Pavel,Šumová Martina

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů, zejména církevních. V odborné literatuře byly doposud podchyceny nesystematicky a z tohoto důvodu byly předmětem badatelského zájmu jen nahodile. Katalog iluminovaných rukopisů v českých archivech, vytvořený v souladu s

Sleva 10 % z běžně ceny 1 450 Kč

Naše cena: 1 305 Kč

Skladem

Paměť-expozice-ukládání: Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

Autor: Kolektiv autorů - Kováč Dušan,Řezník Miloš

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
15 %
Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu. Politické a společenské zvraty přitom často vedou k přetváření muzeí a muzejních expozicí, ke zřizování nových a

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Obrázky z lázní / Bilder aus dem Bad

Autor: Petráková Blanka

publisher: Archa

0 / 5
15 %
Luhačovice před 100 lety objektivem Brunera-Dvořáka / Luhačovice vor 100 Jahren durch die Linse von Bruner-Dvořák Publikace Obrázky z lázní přináší nový pohled na historii luhačovického lázeňství v podobě padesáti fotografií, které doprovází padesátka krátkých příběhů. Snímky byly vybrány z rozsáhlého fotografického cyklu pražské firmy Bruner-Dvořák, jenž zachycuje interiéry a exteriéry

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Od anděliky po zimostráz

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
15 %
Kniha se zaměřuje na prvopočátky tradice středověkých, latinsky a česky psaných herbářů bohemikálního původu. Představuje především první latinský herbář, sestavený známým pražským astronomem, matematikem a lékařem Křišťanem z Prachatic na konci 14. století, a sleduje jeho další, doposud zcela neznámou cestu v pozdější staročeské naučné literatuře. Na základě studia desítek středověkých rukopisů

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Krása němých svědků

Autor: Jordan Hanuš

publisher: Národní muzeum

0 / 5
12 %
Kniha je věnována památkám na osobnosti českého divadla ze sbírek Národního muzea. Po úvodní historické stati přináší obrazový katalog vybraných sbírkových předmětů, dále soupis všech památek na osobnosti spjaté s českým divadlem a medailony těchto osobností.

Sleva 12 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem u dodavatele

Jen života více! - Válečný deník volyňské Češky Dobromily Šebestové

Autor: Štambera František

publisher: Národní muzeum

0 / 5
15 %
Komentovaná a historickým úvodem doprovozená edice deníků volyňské Češky Dobromily Šebestové. Ve svých zápiscích zachycuje dobu před 2. světovou válkou, ale především válečné události ve Svobodově armádě. Obrazovou přílohu tvoří dobové fotografie.

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele