Registrace | Přihlášení


Archeologie

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Habsburkové - Nelehká samota trůnu

Autor: Vladimír Mertlík

publisher: Edice České televize

3.9 / 5
25 %
Dynastie Habsburků jako jediná překročila hranice středověku v plné síle a spoluutvářela dějiny nejen kontinentální Evropy, ale i světa, a to po 640 let, až do 20. století. Jejich osud byl po staletí také osudem naší země. Kniha odstraňuje falešné mýty, klišé a nepravdy, které líčí vládu Habsburků jako dobu temna či žalář národů. Habsburkové ve skutečnosti přes konzervativnost své politiky

Sleva 25 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Emil Boček - Strach jsem si nepřipouštěl

Autor: Jiří Plachý

publisher: Jota

4.7 / 5
27 %
Životní příběh a svědectví armádního generála Emila Bočka, dosud žijícího válečného hrdiny a veterána bojů 2. světové války. Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující. Narodil se roku 1923 v Brně, odkud odešel tajně na konci roku 1939, balkánskou cestou se dostal do Bejrútu. Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 byl již v Británii a

Sleva 27 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele

Autor: Filip Čapek

publisher: Vyšehrad

5 / 5
21 %
Paměť, identita a jejich vliv na dějinné vědomí Kniha popisuje vznik starověkého Izraele ze tří hlavních úhlů pohledu, respektive zdrojů, které se snaží metodologicky držet v rovnováze a pouštět do rozhovoru vzhledem k jejich výpovědním možnostem. Prvním je hmotná nepísemná kultura (archeologie), druhým písemné doklady nebiblické provenience (zvl. asyrské texty) a třetím biblické texty. Důraz je

Sleva 21 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí koruny české I. - do roku 1197

Autor: Kolektiv autorů - Marie Bláhová,Jan Frolík

publisher: Paseka

5 / 5
19 %
První díl obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí od prvního osidlování až do roku 1197.

Sleva 19 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 640 Kč

Skladem

Arnošt z Pardubic - Arcibiskup, zakladatel a rádce - Arcibiskup, zakladatel a rádce

Autor: Zdeňka Hledíková

publisher: Vyšehrad

4.3 / 5
21 %
Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup a blízký spolupracovník a rádce císaře Karla IV., patří bezesporu k nejznámějším postavám českých středověkých dějin. Kniha přední české medievalistky, znalkyně především církevních dějin, profesorky Zdeňky Hledíkové, představuje Arnošta z Pardubic nejen v jeho roli „pravé ruky“ Karlovy, ale také a v první řadě jako neúnavného a kreativního organizátora

Sleva 21 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Muži a ženy středověku

Autor: Jacques Le Goff

publisher: Vyšehrad

5 / 5
21 %
Žijící legenda světové medievistiky, francouzský historik Jacques Le Goff, připravil s týmem spolupracovníků působivou sbírku portrétů významných mužů a žen středověku. Králové a královny, světice a učenci, obchodníci a objevitelé, umělci a povstalci, kacíři a inkvizitoři předstupují před čtenáře představeni výstižnými a čtivými portréty, jejichž autory jsou více než čtyři desítky evropských

Sleva 21 % z běžně ceny 698 Kč

Naše cena: 551 Kč

Skladem u dodavatele

František Udržal (1866-1938) - Sedlák a politik - Sedlák a politik

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Rokoský,Jiří Urban

publisher: Vyšehrad

5 / 5
21 %
Stopadesáté výročí narození Františka Udržala, jež připadalo na 3. ledna 2016, je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za životními osudy a dílem význačného českého politika a sedláka. Tento státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr národní obrany a v letech 1929–1932 předseda vlády ČSR, se po květnu 1945 vytratil z veřejného povědomí, ačkoliv se podstatně zasloužil o

Sleva 21 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Teorie archeologie

Autor: Evžen Neustupný

publisher: Aleš Čeněk

3.7 / 5
Kniha se zabývá významnou částí teorie artefaktů, které jsou spolu s člověkem nedělitelným základem lidského světa. Pojem artefaktu je logicky rozvíjen a v souladu s archeologickým poznáním je odvozován jeho význam pro adaptaci přírody člověkem, pro vytváření lidské společnosti, pro neverbální komunikaci a pro vyjadřování osobní i skupinové identity. Jedna kapitola je věnována novému

Sleva 3 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem u dodavatele

František Josef I. - Císař rakouský a král uherský - Císař rakouský a král uherský

Autor: Kolektiv autorů - Karl Vocelka,Michaela Vocelková

publisher: Paseka

3.5 / 5
19 %
Málokterý monarcha splývá s představou domnělých „starých dobrých časů“ jako poslední habsburský císař František Josef I. (1830–1916). V moderně a čtivě pojatém životopise není však pro nostalgii místo. Představuje muže v centru vytrvalých politických a soukromých bouří, čelícího nejtvrdším ranám osudu. Krásná Sisi, s níž se oženil z lásky, se mu postupně odcizila, korunní princ Rudolf spáchal

Sleva 19 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Mexiko-symbolismus a archeologie

Autor: neuveden

publisher: Nová Akropolis

0 / 5
15 %
Všechny staré civilizace se vyjadřovaly prostřednictvím symbolů. Pozůstatky jejich kultur v sobě skrývají hluboké poznatky o zákonech přírody a vnitřních zákonech člověka. Jejich umění je nutné interpretovat symbolickým způsobem a snažit se pochopit jeho vnitřní význam, protože sloužilo především pro povznesení duše. Předsudky naší doby nám často brání podívat se na archeologické nálezy

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Adolf Kolínský - Český dozorce ve službách gestapa

Autor: Jaroslav Nečas

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Starší generace si jistě vybaví statečného dozorce „Kolína“ z Fučíkovy nesmrtelné knihy Reportáž psaná na oprátce. Byl Adolf Kolínský (1905–1973) skutečně tím bájným hrdinou, za kterého jej vydávala komunistická historiografie? Předkládaná monografie se snaží představit dozorce vězňů Adolfa Kolínského jako obyčejného člověka od začátků jeho kariéry až po časté výslechy příslušníků StB na sklonku

Sleva 27 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Vratislav - První král Čechů

Autor: Lukáš Reitinger

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Monografie Vratislav II. První král Čechů vychází z autorovy doktorské práce obhájené na Masarykově univerzitě v Brně. Nejedná se o klasickou biografii, kterou není možné na základě dochovaných pramenů v případě prvního českého krále napsat tak, aby splňovala požadavky moderního životopisu. Reitinger naopak zvolil metodu analytických sond do Vratislavovy domácí a zahraniční politiky, s důrazem na

Sleva 19 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Napoleon I. - Generál Bonaparte (1769-1804)

Autor: Jiří Kovařík

publisher: BLOK

0 / 5
27 %
První svazek dvoudílné práce sleduje dobu mládí a vzestupu Korsičana, který se stal Francouzem, vyhnaným z rodného ostrova těmi, kteří chtěli jeho samostatnost. Generálské epolety si Napoleon Bonaparte vysloužil dobytím Toulonu, velení armádě v Itálii potlačením pokusu o roajalistický převrat v Paříži a roku 1796 zahájil své první vítězné tažení. V roce 1798 si podmanil Egypt a po návratu do

Sleva 27 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Fire and Fury : Inside the Trump White House

Autor: Michael Wolff

publisher: Little Brown

0 / 5
21 %
The first nine months of Donald Trump's term were stormy, outrageous - and absolutely mesmerising. Now, thanks to his deep access to the West Wing, bestselling author Michael Wolff tells the riveting story of how Trump launched a tenure as volatile and fiery as the man himself.In this explosive book, Wolff provides a wealth of new details about the chaos in the Oval Office. Among the revelations:

Sleva 21 % z běžně ceny 469 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

Marie Terezie - Život císařovny slovem i obrazem - Život císařovny slovem i obrazem

Autor: Juliana Weitlaner

publisher: Vitalis

0 / 5
15 %
Marie Terezie Rakouská – jméno jako concerto grosso, žena jako kantáta z krásy, nádhery a panovnického lesku. Julianě Weitlanerové se podařilo dostat u císařovny audienci a nyní vykresluje její jemně stínovaný portrét, od boje o dědictví po předcích, přes nekonečné války s pruským sokem, Friedrichem Velikým, až k velkému reformnímo dílu pozdějších let. Tady ze stránek vykukuje veselé děvče, tu

Sleva 15 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Český ministr ve Vídni - Ve službách císaře, národa a politické strany

Autor: Martin Klečacký

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Roku 1900 zasedl ve vídeňské vládě ministr bez portfeje, jehož posláním bylo hájit české zájmy v rámci mnohonárodnostní monarchie. Vedle poslanců v říšské radě se tak český zástupce objevil i na ministerském postu a následujících deset let cíleně podporoval český průmysl, umění nebo školství. Čeští ministři ve spolupráci s poslanci v té době nejsilnější mladočeské strany cíleně prosazovali české

Sleva 27 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Aristotelés o lidské přirozenosti - Od myšlení k anatomii - Od myšlení k anatomii

Autor: Karel Thein

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Kniha představuje Aristotelovo pojetí člověka jako výraz přesvědčení, že určující podobou skutečnosti jsou konkrétní živé bytosti. Rozdíly mezi těmito bytostmi jsou dány různými druhy činností, které jsou té či oné živé bytosti vlastní a které se promítají přímo do její tělesné stavby. Lidská anatomie je z tohoto hlediska výrazem schopnosti myslet i možností tuto schopnost realizovat. Aristotelův

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Jsem svobodný...

Autor: Martin Šámal

publisher: Národní muzeum

0 / 5
15 %
Komentovaná, zasvěcenými výkladovými statěmi doprovázená edice korespondence Vojty Náprstka přibližuje rozsáhlý a velice cenný fond z archivu Náprstkova muzea. Důležitý pramen pro další poznání dějin 19. století je doplněn rozsáhlou fotografickou přílohou.

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Václav Koranda mladší - Utrakvistický administrátor a literát - Utrakvistický administrátor a…

Autor: Jindřich Marek

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
17 %
Václav Koranda mladší (1425—1519) byl představitelem třetí generace českých utrakvistů. Byl univerzitním mistrem, církevním úředníkem a autorem mnoha polemických spisů. Zemřel krátce předtím, než do Čech začaly pronikat první reformační myšlenky z německých zemí a ačkoliv tehdejší utrakvismus žádné věroučné inovace nepřinášel, Koranda se velmi aktivně podílel na vymezování utrakvistických pozic

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Tři životy - František Falerski - skaut, politický vězeň a osobnost K 231 - František Falerski -…

Autor: Lucie Šmídová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Studie seznamuje čtenáře s životem politického vězně Františka Falerskiho (1927–1969). V období dětství a mládí jej kromě církevních škol formoval převážně skauting, kde se záhy dokázal prosadit a stal se vedoucím legendárního Čtvrtého pražského oddílu Junáka. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen v procesu „Skálová a spol.“ Ve vězení strávil deset let a mezi spoluvězni získal mimořádný respekt, mj.

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí