Registrace | Přihlášení


Archeologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ostia - 2 knihy

Autor: Hlinovský Pavel

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
35 %
Svazek 1 - Přístav antického Říma Svazek 2 - Průvodce archeologickou lokalitou Ostia. Přístav antického Říma. Kniha přináší zevrubné informace o Ostii, antickém přístavu, který v minulosti hrál stěžejní roli v zásobování Říma. Na pozadí událostí římských dějin je v ní popsáno, jak se Ostia vyvíjela a jak se proměňoval její vztah k hlavnímu městu říše. Zvláštní pozornost je věnována

Sleva 35 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem

Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele

Autor: Čapek Filip

publisher: Vyšehrad

5 / 5
11 %
Paměť, identita a jejich vliv na dějinné vědomí Kniha popisuje vznik starověkého Izraele ze tří hlavních úhlů pohledu, respektive zdrojů, které se snaží metodologicky držet v rovnováze a pouštět do rozhovoru vzhledem k jejich výpovědním možnostem. Prvním je hmotná nepísemná kultura (archeologie), druhým písemné doklady nebiblické provenience (zvl. asyrské texty) a třetím biblické texty. Důraz

Sleva 11 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Černí baroni od Černé věže

Autor: Gális Radek

publisher: Měsíc ve dne

5 / 5
15 %
Kniha Černí baroni od Černé věže obsahuje třináct rozhovorů s bývalými příslušníky pomocných technických praporů – vojenských táborů nucených prací, pocházejícími z Českobudějovicka. O svém životě vyprávějí Stanislav Češka, JUDr. Jan Decker, Petr Frank, Mons. Václav Kulhánek, Ing. Julius Lukeš, Jiří Pešek, Miroslav Petrášek, P. Hugo Josef Pitel, Bohumil Šabatka, Karel Šulčík, RNDr. Václav

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Emil Boček - Strach jsem si nepřipouštěl

Autor: Plachý Jiří

publisher: Jota

4.7 / 5
38 %
Životní příběh a svědectví armádního generála Emila Bočka, dosud žijícího válečného hrdiny a veterána bojů 2. světové války. Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující. Narodil se roku 1923 v Brně, odkud odešel tajně na konci roku 1939, balkánskou cestou se dostal do Bejrútu. Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 byl již v Británii a

Sleva 38 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

František Udržal

Autor: Kolektiv autorů - Urban Jiří,Rokoský Jaroslav

publisher: Vyšehrad

5 / 5
32 % Sleva
Stopadesáté výročí narození Františka Udržala, jež připadalo na 3. ledna 2016, je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za životními osudy a dílem význačného českého politika a sedláka. Tento státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr národní obrany a v letech 1929–1932 předseda vlády ČSR, se po květnu 1945 vytratil z veřejného povědomí, ačkoliv se podstatně zasloužil o

Sleva 32 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Braškov - nové naleziště přezleticienu ve středních Čechách

Autor: Kolektiv autorů - Fridrich Jan,Sýkorová-Fridrichová Ivana

publisher: KRIGL

0 / 5
37 %
Dvanáct let po objevu a čtyři roky po odchodu jednoho z autorů, dostává se čtenářům do rukou publikace, věnovaná detailnímu zpracování staropaleolitického naleziště Braškov I a II. Kniha je věnována nejstarší historii Braškova, která se začala psát před neuvěřitelnými 750 000 lety. K objevu sídliště staropaleolitických lovců a sběračů na úpatí kopce Horka došlo při stavbě dálnice v r. 1999. Jejím

Sleva 37 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Jandavlattepa: The Excavation Report for Seasons 2002-2006 VOL.1

Autor: Stančo Ladislav

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha je rozdělena na tři základní části. První z nich obsahuje všeobecný popis regionu a samotné lokality, dějiny výzkumů a rovněž geografické a topografické poznámky. Druhou - stěžejní - část tvoří popis a interpretace výzkumů v jednotlivých sektorech, zvláštní pozornost je věnována zejména sektoru 20, tzv. citadele. Třetí část sestává ze studií, zabývajících se jednotlivými skupinami

Sleva 21 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Bohové, hroby a učitelé - Cesty českých spisovatelů do pravěku

Autor: Sklenář Karel

publisher: Libri

0 / 5
15 % Sleva
Autor, renomovaný archeolog a vynikající popularizátor, zpracoval téma vztahu české literatury a spisovatelů k naší dávné minulosti a archeologii. Vedle známých a očekávaných jmen (Jirásek, Štorch) se tu objevuje mnoho dalších, ať již pozapomenutých, nebo s tímto žánrem většinou nespojovaných (Tyl, Podlipská aj.). Čtivě napsané vyprávění tak zaujme nejen zájemce o historii a archeologii, ale i o

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Můj život s Egyptem + DVD

Autor: Verner Miroslav

publisher: Eminent

0 / 5
25 %
Toto je kniha o dobrodružství, které se skrývá pod slovem egyptologie a je spojeno s objevy, jimiž naši archeologové jedinečným způsobem obohatili poznání starého Egypta. Je a zároveň tak trochu není o Miroslavu Vernerovi (1941), legendě české a světové archeologie. Bez jeho odborných znalostí, které se rozbíhají do mnoha oborů, ale také osobní odvahy, vytrvalosti a schopnosti vyjednávat by dnes

Sleva 25 % z běžně ceny 469 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů

Autor: Maříková Vlčková Petra

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Publikace uceleně představuje pohřbívání a zádušní představy egyptské civilizace v proměnách času – od samotných počátků jejich vývoje, přes hlavní období faraonské historie (Stará, Střední a Nová říše, Pozdní doba, řecko-římské období) po vyústění v pohřebních praktikách arabských dobyvatelů Egypta. Jednotliví autoři zmiňují nejen hrobky králů a královen, ale i nejvýznamnější pohřebiště vysoce

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Skotsko země dávných

Autor: Hrdina Jan R.

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Autor na základě tří výprav do Skotska, jejichž výsledky byly podpořeny a doplněny studiem pramenů a literatury, mapuje v jedenácti kapitolách nejasné, pozoruhodné či prakticky neznámé momenty skotských dějin od doby kamenné až po 19. století. Zároveň však kniha přibližuje i mnohé z významných okamžiků a osobností. Kromě historie a archeologie se kniha dotýká také skotských tradic, legend a

Sleva 19 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

K poctě Vladimíru Podborskému: Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Zu Ehren von Vladimír…

Autor: Kazdová Eliška

publisher: Muni Press

0 / 5
16 % Sleva
Sborník prací k jubileu významného archeologa, člena Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc.

Sleva 16 % z běžně ceny 747 Kč

Naše cena: 627 Kč

Skladem

Metody průzkumu historických materiálů

Autor: Kopecká Ivana

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace je určena především restaurátorům, kurátorům sbírek nebo historikům umění. Tedy těm, kteří nemají speciální přírodovědné znalosti, ale přicházejí do styku s materiálovými průzkumy uměleckých děl a často je také sami zadávají. Měla by jim pomoci orientovat se ve výsledcích a závěrech chemických analýz a představit ty analytické metody, které jsou při studiu historických materiálů

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika

Autor: Halama Jakub

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby. Navazující kapitoly pojednávají o typech českých lokalit (germánská sídliště versus pohřebiště; četnost na lokalitách a

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Laténské hrnčířské pece ve střední Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Mangel Tomáš,Thér Richard

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Během doby laténské se v oblastech severně od Alp poprvé uplatňují významné technologické inovace v hrnčířské výrobě. Jednou z nich je užití dvoukomorových vertikálních pecí k výpalu keramiky. Nálezy těchto pecí ukazují značnou konstrukční a tvarovou rozmanitost, která poskytuje vodítka k řešení otázek spojených s jejich původem, vývojem a v neposlední řadě též významem pro poznání organizace

Sleva 24 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Mexiko-symbolismus a archeologie

Autor: neuveden

publisher: Nová Akropolis

0 / 5
15 %
Všechny staré civilizace se vyjadřovaly prostřednictvím symbolů. Pozůstatky jejich kultur v sobě skrývají hluboké poznatky o zákonech přírody a vnitřních zákonech člověka. Jejich umění je nutné interpretovat symbolickým způsobem a snažit se pochopit jeho vnitřní význam, protože sloužilo především pro povznesení duše. Předsudky naší doby nám často brání podívat se na archeologické nálezy

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Studies of Homeric Greece

Autor: Bouzek Jan

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha je přepracovaným a doplněným přehledem archeologie a historie pozdně mykénského a geometrického Řecka a společenství geometrických stylů rané doby železné v Evropě a severní Eurasii, ve vztahu k egyptským a předovýchodním civilizacím: období od 13. do 8. století př. Kr., tzv. axiální době lidských dějin a počátkům přechodu od předfilozofického k filozofickému myšlení, od mýtu k logu. Kniha

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Smrt bez spravedlnosti

Autor: Tichý Martin

publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

0 / 5
15 %
Byla vražda Anny Kvašové, spáchaná v lednu 1952, promyšleným činem nebo excesem pachatele? Urychlila kolektivizaci na Kutnohorsku, jak se všeobecně tvrdilo? Došlo v roce 1958 k nalezení spravedlnosti, nebo snad měl tehdy vedený proces blíže k institucionalizované mstě komunistického režimu? Představuje násilná smrt tehdy neznámé funkcionářky stín protikomunistického odboje, či naopak v daném

Sleva 15 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Jaro na krku - Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Autor: Havlíček Dušan

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
24 %
Kniha vzpomínek aktivního účastníka demokratizačního pokusu před padesáti lety. V Knihovně Listů je rozšířená o aktuální autorův úvod, krátké portréty hlavních aktérů a fotografie. D. Havlíček působil v roce 1968 jako vedoucí úseku tisku, rozhlasu a televize ÚV KSČ. Podává detailně a zblízka svědectví o dramatickém dění roku 1968 až do svého odchodu z funkce a poté do exilu, okolnosti okupace

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Jeroným Pražský - Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice

Autor: Pavlíček Ota

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících regionů a center vzdělanosti. Po odsouzení kostnickým koncilem a smrti upálením se tento český myslitel stal podobně jako jeho přítel Jan Hus

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele