Registrace | Přihlášení


Genealogie, heraldika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

KINŠTÍ

Autor: Pavel Juřík

publisher: Universum

5 / 5
20 % Prémiový titul
Kinští patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody Království českého a habsburské monarchie. Jejich kořeny sahají až do 13. století. V roce 1628 byli povýšeni do hraběcího stavu, v roce 1720 vznikla větev knížecí, ze které se oddělila hraběcí větev kostelecká. Zámky Kinských v Chlumci nad Cidlinou, Kostelci nad Orlicí a Žďáru nad Sázavou patří mezi časté cíle milovníků historie a turistiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

ROŽMBERKOVÉ

Autor: Pavel Juřík

publisher: Universum

4.2 / 5
20 % Prémiový titul
Kniha „ROŽMBERKOVÉ – První po českém králi“ přibližuje historii a osudy nejvýznamnějšího českého panského rodu. Od Vítka I. z Prčic, prvního známého předka rodu Vítkovců, zmíněného již v roce 1169, až po vymření rodu Rožmberků v roce 1611, zaujímali páni z Rožmberka přední místa v zemských a dvorských úřadech. Členové rodu, jako byli Vok I., Oldřich II. či Vilém a Petr Vok z Rožmberka, se

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

Svatováclavská smlouva - Urození versus neurození

Autor: Jindřich Francek

publisher: Havran

4.5 / 5
15 %
Na sklonku 15. a v prvních desetiletích 16. století probíhalo dramatické soupeření českých šlechticů s měšťany královských měst. Konkurenční boj přerostl brzy do politické sféry a významně ovlivnil vývoj českého státu. Provázelo jej i záškodnické působení různých „škůdců zemských“, z nichž nejznámější je patrně Jiří Kopidlanský. Spory částečně ukončila až Svatováclavská smlouva, první doplněk

Sleva 15 % z běžně ceny 192 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů

Autor: Pavel Juřík

publisher: Libri

5 / 5
17 %
Autor se znovu vrátil do jižních Čech, tentokrát s přesahem hlavně na jižní Moravu, aby popsal zrod, rozkvět, ale i zánik nejslavnějších rodů spojených s regionem: pánů z Hradce (jedné z větví pánů z Růže), jejich nástupců Slavatů a pak Czerninů, ale také Krajířů z Krajku a dalších, včetně jejich sídel, a to i v Praze, Vídni a na dalších místech. Nezapomíná ani na zdejší malebná města Jindřichův

Sleva 17 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 818 Kč

Skladem

Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Če

Autor: Pavel Juřík

publisher: Libri

5 / 5
15 %
Oslnivý společenský vzestup od bezvýznamného vladyckého rodu po nejbohatší panský rod v Čechách s aspirací na českou královskou korunu, tak lze ve zkratce charakterizovat působení na dějinné scéně rodu Smiřických ze Smiřic. Jeho jméno je dnes téměř zapomenuto, přestože příslušníci rodu zasahovali téměř 200 let, od počátku 15. století až do roku 1618, do našich politických a kulturních dějin a

Sleva 15 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 672 Kč

Skladem u dodavatele

Ve znamení tří deklarací - Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu - Šlechta…

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Hazdra,Dita Jelínková

publisher: Ústav pro studium totalitních

5 / 5
15 %
Katalog vychází u příležitosti konání výstavy stejného jména. Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů,

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Habsburští orli 1. 1914-1918 - 1914-1918

Autor: Juraj Červenka

publisher: Českycestovatel.cz

4 / 5
22 %
Rakousko-uherské letectvo, jeho největší esa a protivníci na frontách 1. světové války nad srbskou, ruskou, italskou, albánskou a rumunskou frontou. Obrazově bohatě vypravená publikace se 16 stranami barevné přílohy!

Sleva 22 % z běžně ceny 409 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 5

Autor: Milan Mysliveček

publisher: Chvojkovo nakladatelství

5 / 5
17 %
Cesta pátého dílu "Erbovní mapy" nás zavede do krajiny severozápadně od Prahy. Mapuje území bývalého Slánského kraje připojeného v roce 1714 k Rakovnickému kraji. Na severu projdeme dolní tok řeky Ohře od Postoloprt přes Louny až k Budyni a ještě o kousek dál až k Roudnici nad Labem. Jižní část mapy tvoří Rakovnicko s rozlehlými křivoklátskými lesy, které byly vyhledávaným lovištěm českých

Sleva 17 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 7

Autor: Milan Mysliveček

publisher: Chvojkovo nakladatelství

5 / 5
Středem sedmého dílu "Erbovní mapy" je krajské město Plzeň. Jsou zde zaznamenány hrady, zámky a tvrze v povodí řek Mže, Radbuzy,Úhlavy a Úslavy, které se v metropoli západních Čech slévají. Důležitým prvkem na tomto území jsou významné kláštery - Teplá, Plasy, Chotěšov a Kladruby, které měly v době předhusitské v tomto kraji nemalou moc i majetky. Jejich obnovu a nový rozkvět, který nastal po

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Společenstvo hrdinů: Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750

publisher: NLN s.r.o.

2 / 5
17 %
Válečné skutky cti, slávy a hrdinství vždy patřily k základním identifikačním prvkům šlechtictví. Kniha zachycuje šlechtu z českých zemí na prahu novověku, kdy jiné pojetí válek a nástup nových profesionalizovaných armád zbavovaly aristokracii válečného monopolu a ona sama objevovala značnou atraktivitu jiných civilních modelů kariér. V centru pozornosti tak nestojí válka samotná, ale její

Sleva 17 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 373 Kč

Skladem u dodavatele

LOBKOWICZOVÉ - Popel jsem a popel budu

Autor: Pavel Juřík

publisher: Universum

0 / 5
20 % Prémiový titul
Lobkowiczové jsou jedním z nejvýznamnějších a světově nejznámějších českých šlechtických rodů. Jejich historie sahá do konce 14. století. V dalším století se rozdělili na větve Hasištejnských a Popelů z Lobkowicz. Dodnes žije pouze větev popelovská, která se dělí na roudnickou primogenituru a mělnickou sekundogenituru a ty ještě na další větve. Dlouhá řada významných politiků, diplomatů,

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Rytíři české země

Autor: Dagmar Štětinová

publisher: Agentura Pankrác

0 / 5
22 %
Kniha je ojedinělá svým obsahem i zpracováním. Vyžadovalatři desítky let studia, složitého a napínavého pátrání izpracování. Jedna se o genealogickou beletrizovanou literaturufaktu. Postavy českých rytířů z Neuberka, zejména čtyřzasloužilých generací, procházejí dějištěm 300 let, odstaroměstské exekuce, po první pozemkovou reformu. Autorka sevěnuje i muži, který pomáhal zakládat archeologickou

Sleva 22 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Rodinné strategie šlechty - Mensdorffové-Pouilly v 19. století

Autor: Radmila Švaříčková-Slabáková

publisher: Argo

0 / 5
16 %
Devatenácté století můžeme nazvat nejen stoletím rodiny, ale též stoletím, kdy v habsburské monarchii vyvrcholila snaha měšťanstva o získání tradičních pozic šlechty. Šlechta ze svých pozic ustupovala nerada: bránila se a rozvíjela strategie a taktiky, které jí pomáhaly v tomto boji odolávat. Rodina Mensdorffů-Pouilly, původem starobylá šlechta z Lotrinska, však paralelně zápasí ještě o něco

Sleva 16 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem

Česká republika v symbolech, znacích a.. - Poslední dekády 20. století první novodobé české…

Autor: neuveden

publisher: Arbor vitae

0 / 5
Kniha popisuje města a obce ČR mající erb.

Sleva 10 % z běžně ceny 793 Kč

Naše cena: 714 Kč

Skladem u dodavatele

Rytíři svatého Jana

Autor: Ondřej Fibich

publisher: Fibich Ondřej

0 / 5
15 %
Katalog k výstavě Holandského grafika.

Sleva 15 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2013

Autor: Karel Vavřínek

publisher: Zdeněk Vavřínek

0 / 5
15 %
Další svazek řady českých rytířů.

Sleva 15 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Kořeny 3

Autor: Alois Sassmann

publisher: Karmášek

0 / 5
17 %
Na základě stejnojmenného seriálu Českého rozhlasu České Budějovice o rodopise a hledání rodových kořenů, tvorbě rodokmenů, způsobech pátrání po předcích a o všem, co dnes tolik zajímá nejen genealogy-amatéry. Třetí díl se podrobně věnuje dalším desítkám obcí nejen v jižních Čechách, navíc zkoumá celé skupiny obyvatel podle původu, povolání atd. Z názvů kapitol vybíráme: Věžní v jižních

Sleva 17 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem u dodavatele

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců I. - Díl první - Král a šlechta

Autor: Jiří Kuthan

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
17 %
Už první knížata z rodu Přemyslovců položila základy českého státu, uvedla křesťanství do naší země a zařadila český národ do společenství kulturních národů křesťanské Evropy. Vladařské dílo českých knížat a králů sehrálo v následujících staletích namnoze podstatnou úlohu, výrazně se vepsalo do podoby českých zemí i dalších krajin, které čeští panovníci ovládali. Léta Jiřího z Poděbrad a jeho

Sleva 17 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 231 Kč

Skladem u dodavatele

Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti - Od Bílé hory do…

Autor: Petr Mašek

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Encyklopedie představuje nejrozsáhlejší soupis informací o všech šlechtických rodech a osobách se šlechtickým predikátem na území Zemí Koruny české od roku 1620.Obsahuje přes 10 000 hesel a zmiňuje více než 23 800šlechtických predikátů. Zahrnuje rody žijící v hranicích dnešní České republiky a Slezského Těšínska (Bílsko) dokonce rakousko-uherské monarchie a také rody žijící na území celého

Sleva 19 % z běžně ceny 998 Kč

Naše cena: 808 Kč

Skladem u dodavatele

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2012

Autor: Karel Vavřínek

publisher: Zdeněk Vavřínek

0 / 5
15 %
Další svazek řady českých rytířů.

Sleva 15 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí EMG doprava zdarma - na pozadí