Registrace | Přihlášení


Historické památky, hrady

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Autor: Kolektiv autorů - Petr, st. David,Vladimír Soukup

publisher: Universum

3.6 / 5
20 % Doprava zdarma
Hrady patří k nejvýmluvnějším svědkům naší minulosti a tvoří nepřehlédnutelnou součást české krajiny. Některé jsou oblíbenými cíli zástupů turistů, jiné slouží hospodářským účelům, další se již stovky let rozpadají v malebné zříceniny. Výpravná publikace Dějiny hradů, hrádků a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je podrobnou encyklopedií našich hradů, která sleduje jejich vývoj od románských

Sleva 20 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 798 Kč

Skladem

Encyklopedie českých tvrzí III.díl S-Ž

Autor: kolektiv autorů

publisher: Argo

5 / 5
23 %
Třetí díl moderně pojednané, bohatě ilustrované encyklopedie, která vyplňuje bílé místo v nabídce odborné a populárně naučné literatury zaměřené na sídla nižší šlechty. Třetí svazek zahrnuje katalog tvrzí (včetně nákresů a stavebních plánů), podrobněji seznamuje čtenáře s vybranými stavbami jak notoricky známými, tak i se stavbami donedávna považovanými za zmizelé. Součástí je i terminologický

Sleva 23 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Tajemná historie hradů v Čechách a na Moravě

Autor: Magdalena Wagnerová

publisher: Plot

5 / 5
21 %
Těžko nlezneme v našich zemích hrad, který by neskrýval nějakou tajemnou událost, která ovlivnila život tamních pánů. Odhalování těchto událostí je dobrodružnou výpravou nejen v našich dějinách, ale i v naší historické povaze.

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Příběhy olomouckých pomníků a hřbitovů

Autor: Milan Tichák

publisher: Burian a Tichák

2 / 5
18 %
Autor pohlíží do historie města tentokrát skrze pomníky a pamětní desky v ulicích upomínající na významné osobnosti i dějinné události, ale rovněž o náhrobky na všech zdejších hřbitovech. Pomníky a pamětní desky autor popisuje od nejstarších, zachovaných již od středověku (také však těch, které již zmizely), až po nejnovější pamětní kameny (Stolpersteine). Nejde však jen o popis a výčet předmětů,

Sleva 18 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Hrady, zámky a tvrze Království českého - 15.díl Kouřimsko

Autor: August Sedláček

publisher: Argo

0 / 5
Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.

Sleva 10 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 711 Kč

Skladem u dodavatele

Hrady, zámky a tvrze Království českého - 14.díl (Žatecko, Litoměřicko)

Autor: August Sedláček

publisher: Argo

0 / 5
Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.

Sleva 10 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 711 Kč

Skladem u dodavatele

Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II.

Autor: Luděk Štěpán

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Druhý díl knihy přináší nové poznatky, zaměřené na potřeby majitelů mlýnů, památkářů a badatelů. Naši přední odborníci seznamují čtenáře s obnovou památek postavených mlynáři a sekerníky, se soupisy mlýnů a mlynářským slovníkem.

Sleva 19 % z běžně ceny 698 Kč

Naše cena: 565 Kč

Skladem u dodavatele

Pomník Mistra Jana Husa - Český symbol ze žuly a bronzu

Autor: Jan Galandauer

publisher: Havran

0 / 5
18 %
Zrod záměru postavit Mistru Janu Husovi pomník se váže k debatě na jednání českého zemského sněmu 25. listopadu 1889 ohledně umístění tabulky s Husovým jménem na budovu Národního muzea. Záhy poté vznikl Spolek pro zbudování pomníku Mistra Jana Husa. Rozhořčené tiskové polemiky a bojovné diskuse se vedly zejména o tom, má-li Husův pomník stát na Staroměstském náměstí vedle sloupu s mariánskou

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Boskovická synagoga - průvodce

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
11 %
Obrazový průvodce, který chce veřejnosti přiblížit tuto unikátní památku z roku 1639 a její bohatou malířskou výzdobu. Nástěnné malby ze 17. století, které tu byly během nedávné rekonstrukce odkryty, představují nejstarší a nejucelenější příklad východoevropské tradice výzdoby synagog v České republice a svým významem daleko přesahují její hranice. Textová část se zabývá historií stavby a maleb i

Sleva 11 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Poutní místa Soběslavska a Třeboňska - Místopisné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti

Autor: Jiří Černý

publisher: Veduta

0 / 5
15 %
Kniha podrobně zpracovává poutní místa v jihočeských regionech bývalých okresů Tábor a Jindřichův Hradec. V přídavné části si orientačně všímá též sousední oblasti Dolních Rakous. Podobně jako v autorových předchozích titulech text vychází především z historického a uměleckohistorického studia a je uspořádán encyklopedicky podle jednotlivých lokalit s bohatou obrazovou dokumentací. Pozornost je

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých tvrzí I.díl A-J

Autor: kolektiv autorů

publisher: Argo

0 / 5
23 %
Moderně pojednaná, bohatě ilustrovaná publikace vyplňuje bílé místo v nabídce odborné a populárně naučné literatury, zaměřené na sídla nižší šlechty. Publikace je dělena do dvou oddílů. První oddíl zahrnuje obecně historický a stavební popis vzniku, vývoje a typů sídel a tvrzí (včetně přechodných typů) od 11. do 17. století (s důrazem na stavby 14.-16. století).

Sleva 23 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Hrady, zámky a tvrze Království českého - 4.díl Táborsko

Autor: August Sedláček

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Dosud nepřekonané dílo české kastelologie. Fotoreprint původního vydání z roku 1885. Detailní popis hradů a tvrzí v dané oblasti, včetně historie a erbů příslušných rodů.

Sleva 19 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 640 Kč

Skladem u dodavatele

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji - Okresy České Budějovice,…

publisher: Jalna

0 / 5
Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. O každém sloupu (pilíři) byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž (ve vztahu k charakteru degradace památky) byla analyzována i materiální složka sochařských děl. Publikace obsahuje 460

Sleva 10 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

České hrady - kapesní, ilustrovaný průvodce, 1. díl - Severní, Východní a Střední Čechy, Českosaské…

Autor: Vladimír Peša

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Průvodce kapesního formátu přináší zajímavé i praktické informace o asi 360 vybraných hradech severovýchodních a středních Čech, Kladska a Českosaského Švýcarska. Území popisované průvodcem je rozděleno do 11 celků: 1. Praha, Polabí a dolní Poohří, 2. východní Krušnohoří, 3. České středohoří, 4. Českosaské Švýcarsko, 5. Lužické hory, 6. Českolipsko a Kokořínsko, 7. Pojizeří, 8. Jičínsko, 9.

Sleva 19 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Středověké hrady v Čechách a na Moravě

Autor: kolektiv autorů

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha je shrnutím studia středověkých hradů během posledních třiceti let na celém území České republiky a svým pojetím se poněkud odlišuje od doposud publikovaných prací. V úvodu je nastíněna koncepce knihy a přehled důležitých etap studia středověkých hradů u nás. Vlastní text se skládá ze tří částí. První část nazvaná Hradní dispozice a její prvky, která bývá v evropské literatuře označována

Sleva 19 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem u dodavatele

Papír a ruční papírny v Jihlavě a kraji Vysočina - v Jihlavě a kraji Vysočina

Autor: Václav Šplíchal

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
Historie výroby papíru u nás není sice až tak dlouhá, ale přesto je velmi důležitá, zajímavá a podmětná. Kniha pojednává o vzniku papíren od 16. století až po počátek minulého století v Jihlavě a v kraji Vysočina.

Sleva 10 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Na Vikárce v Litoměřicích

Autor: Oldřich Doskočil

publisher: Kupka Jiří

0 / 5
15 %
Kniha je neobvyklým pokusem o živočichopis malé vinárny v malém městě, která se stala symbolem zápolení kultů. Konflikt česko-německý dnes oprávněně vytlačený z politiky do šera dějin a na pole vědy historické se odvíjel od 80.let 19.století. Tehdy se vinárna stala také baštou vlivných německých liberálních intelektuálů. Ti svojí činností překračovali význam nejen města a státu, ale v některých

Sleva 15 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

Hrady, zámky a tvrze Království českého - 13.díl Plzeňsko

Autor: August Sedláček

publisher: Argo

0 / 5
Reprint historického vydání díla o dějinách hradů, zámků a tvrzí v dané oblasti.

Sleva 10 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 711 Kč

Skladem u dodavatele

Pražský hrad ve fotografii 1939-1989

Autor: Kolektiv autorů - Klára Halmanová,Pavel Scheufler

publisher: KANT, Správa Pražského hradu

0 / 5
13 %
Kniha fotografií Pražského hradu.

Sleva 13 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

České hrady, zámky a tvrze - severní Čechy - Severní Čechy

Autor: Franz Alexander Heber

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Další díl proslulého a sběratelsky ceněného sedmisvazkového díla o českých hradech Böhmens Burgen, Vesten und Bergslösser z poloviny 19. století. Cyklus je uspořádán na rozdíl od původního německého vydání do pěti svazků po jednotlivých krajích. Důraz je kladen na vysokou kvalitu reprodukce nádherných rytin, pro které je toto dílo obzvlášť ceněno.

Sleva 19 % z běžně ceny 998 Kč

Naše cena: 808 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí EMG doprava zdarma - na pozadí