Registrace | Přihlášení


Historiografie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kniha vrchních písařů

Autor: S’-ma Čchien

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Kniha vrchních písařů (Š'-ťi) je základním dílem čínské historiografie. Hovoří o Číně od mytických prvopočátků až po stabilizaci sjednocené říše za císaře Wua dynastie Chan (vládl 140-87 př. n. l) a utváří obraz čínské civilizace, který dodnes určuje pohled Číňanů na vlastní minulost. Její autor S'-ma Čchien (asi 145-86 př. n. l.) prostřednictvím zaznamenaných událostí a osobních poznámek

Sleva 20 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem u dodavatele

Konfliktní společenství - Češi a Němci 1780-1918 - Češi a Němci 1780-1918

Autor: Jan Křen

publisher: Karolinum

4.8 / 5
20 %
Kniha je první českou přehlednou historií česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918. Na rozdíl od běžných pojetí, soustředěných jen na dění v českých zemích, rozšiřuje svůj pohled též o vlivy rakouské a říšskoněmecké. Z titulu knihy, v české i zahraniční literatuře hojně citovaného, vyplývá, že se neomezuje jen na vzájemné nepřátelství a konflikty, ale zachycuje i soužití obou až

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Paleografická čítanka

Autor: Zdeňka Hledíková

publisher: Karolinum

3.6 / 5
20 %
Paleografická čítanka je určena studentům archivnictví a historie a dalším zájemcům o výuku čtení starých psaných textů uložených v českých archivech a knihovnách. Přináší ukázky psaného písma s přepisy a u cizojazyčných textů i s jazykovým komentářem nebo s překlady. Čítanka je sestavena převážně z písemností vzniklých v českých zemích od 9. do počátku 20. století. Ukazky jsou seřazeny

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Josef Pekař: Příběh knihy o Kosti

Autor: Josef Pekař

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha o Kosti patři bezesporu k nejoriginálnějším dílům české historiografie 20. století. Zdálo se, že o jejím autorovi stejně jako o vzniku této monografie bylo známo bezmála všechno. Ale není tomu tak. Nedávno byla nalezena původní verzi, kterou napsal Josef Pekař v létě roku 1909, dal ji vysázet a pak ji zdánlivě od základu přepracoval. Původní sazba se však zachovala, přestože nebyla dlouho

Sleva 19 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Conditio humana - Konstanta či historická proměnná? - konstanta či historická proměnná?

Autor: Lucie Storchová

publisher: Albis International

0 / 5
15 %
Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu "Antropologie - Historie - Teorie" konaného na FHS UK v Praze dne 17. 11. 2005

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medi

Autor: František Šmahel

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha náleží do žánru „Ego-Histoire“, zčásti je však i autentickouvýpovědí o badatelském úsilí generačně provázanéskupiny domácích i zahraničních historiků pozdníhostředověku. První část knihy tvoří soubory kritických recenzía drobných textů, které osvětlují mezinárodní diskusio místě husitství a české reformace v obecných dějináchEvropy. Druhá část přináší portréty a prezentacepředních

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Ekumenické církevní dějepisectví - Dějiny, analýzy, perspektivy

Autor: neuveden

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Lze psát církevní dějiny ekumenicky? Neznamená to, že se zničí samotné základy historické práce, nebo že se oslabí identita jednotlivých křesťanských konfesí? Na tyto otázky se pokouší dát odpověď sborník textů, do něhož přispěl významný německý badatel Bernd Jaspert a celá řada domácích teologů a historiků, mimo jiné F. X. Halas, J. Štefan, J. Vokoun, P. Ambros, J. Konzal, T. Machula aj Hoblík.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Confession and Nation in the Era of Reformations - Central Europe in Comparative Perspective

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Publikace přináší široké spektrum pohledů na vývoj vztahů mezi úsilím o reformu západní křesťanské církve a emancipací nacionálního vědomí od vrcholného středověku až na práh nové doby, se zvláštním přihlédnutím ke střední a středovýchodní Evropě. Oba tyto vývojové proudy se vzájemně podmiňovaly a podněcovaly. Některá hnutí výrazně ovlivnila nejen vývoj zemí, ve kterých vznikla, ale i země

Sleva 15 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

O svitku

Autor: kolektiv autorů

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
15 %
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje různé podoby jedné z nejstarších forem knihy, svitku, jak dodnes žije v židovském náboženství a kultuře. Ve výběru z 500 svitků ze sbírek Židovského muzea v Praze (vzniklých od 17. do 20. století v českých zemích, Itálii a jinde) najdeme obřadní svitky předčítané v rámci synagogální bohoslužby – především svitky Tory

Sleva 15 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Nejcitlivější místo režimu - Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů

Autor: Kolektiv autorů - Petr Blažek,Jaroslav Pažout

publisher: Pulchra

0 / 5
Názory a vzpomínky šestadvaceti členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) jsou v knize doplněny mnoha fotografiemi a dokumenty. Historici Petr Blažek a Jaroslav Pažout diskutovali s účastníky VONS 19. října 2007 v bytě Kamily Bendové na Karlově náměstí v Praze. Místo to bylo vskutku symbolické, neboť právě zde členové VONS v dubnu 1978 přijali své základní prohlášení. Diskuse byla

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Život plný střetů

Autor: Lukáš Babka

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
14 %
Kniha Život plný střetů je prvním kolektivním pokusem zachytit veřejnou činnost a odborné aktivity významného českého historika Jana Slavíka (1885-1978) ve všech jejich rozměrech. Přináší osmnáct textů, které mapují Slavíkovu práci nejen v oblastech, v nichž je poměrně dobře znám (problematika ruské revoluce, spor o smysl českých dějin, polemiky s Josefem Pekařem), ale rovněž v dalších okruzích

Sleva 14 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Dějinný úděl - Hovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem

Autor: Marcel Gauchet

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
Kniha Dějinný úděl shrnuje výjimečná setkání francouzského filozofa a historika Marcela Gaucheta s Francoisem Azouvim a Sylvainem Pironem. Gauchet, vedoucí vědecký pracovník na École des hautes études en sciences sociales a šéfredaktor revue Le Débat, vzpomíná na své mládí, na svou intelektuální formaci, přátele, „matrici“ roku 1968 a učitelskou kariéru. Jádro rozhovoru ovšem tvoří jeho názory na

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii

Autor: Veronika Středová

publisher: Scriptorium

0 / 5
15 %
Dějiny mentalit se především ve francouzské historiografii 20. století staly jednou z možných cest při hledání východiska z krize soudobého dějepisectví. Cesta k jejich ustavení trvala řadu desetiletí a v dílčích projevech sahá až do 19. století. Autorka se ve své práci zabývá hledáním obdobných předpokladů v české historické vědě a jejich rozborem a srovnáním s francouzským kontextem dospívá k

Sleva 15 % z běžně ceny 284 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce. Historická věda ve službách státní politiky a…

Autor: Boguslaw Czechowicz

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 % Výprodej
České bádání o Kladské zemi, léta zatlačované z politických důvodů, nyní prožívá rozkvět. Stále častěji se dostává do zorného pole nejen historiků, ale rovněž kunsthistoriků, etnografů, etnologů, archeologů aj. Publikace Bogusława Czechowicze se tentokrát zaměřuje na polskou historiografickou literaturu, jež se týká kladského regionu, a na její často úzké sepětí s politickou situací, ať už čistě

Sleva 15 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Historický atlas měst České republiky, sv. 19, Praha - Královské Vinohrady - Historický atlas měst…

Autor: neuveden

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
15 %
Proměna zvlněné krajiny za novoměstskými hradbami v příměstskou obec a následně město se odvíjela především od zbourání pražského opevnění v 70. letech 19. století. Přitažlivost nezasídlené oblasti v těsné blízkosti Prahy rychle rostla. Obytný ráz vznikající zástavby nenarušovala železnice ani rozsáhlá průmyslová výroba, jako tomu bylo v Libni, Karlínu nebo na Smíchově. Stopy původního charakteru

Sleva 15 % z běžně ceny 637 Kč

Naše cena: 541 Kč

Skladem u dodavatele

Archiv Matouše Konečného I - Kněžská korespondence jednoty bratské - Archiv Matouše Konečného…

Autor: Jiří Just

publisher: Scriptorium

0 / 5
15 %
„Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil.“ Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi. Jeho první část je edičně zpřístupněna v tomto svazku, je provázena úvodní studií, bohatým

Sleva 15 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Historik nad šachovnicí dějin - K pětasedmdesátinám Jana Galandauera

Autor: Dagmar Hájková

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
12 %
Kniha vznikla ke stejnojmenné výstavě v Moravské galerii v Brně. Přestože spolu Martin Polák a Lukáš Jasanský pracují již od konce 80. let a dnes patří mezi nejvlivnější umělce své generace, bylo jejich dílo dosud představováno pouze fragmentárně, izolovanými fotografickými cykly. Ani výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně si neklade za cíl být autorskou retrospektivou této

Sleva 12 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Jak se píšou dějiny

Autor: Paul Veyne

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Kniha Jak se píšou dějiny je především rozsáhlou demystifikací iluze, že historiografie je přísná a exaktní věda, odkrývající zákonitosti dějin. Text vznikl původně jako reakce na dobovou módu kvantitativní historie, spjatou zejména s představiteli francouzského nového dějepisectví z okruhu takzvané školy Annales, ovlivňované v té době neméně módním strukturalismem. Kvantitativní historie ve

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Niky české historiografie - Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě (1971–1989)

Autor: Doubravka Olšáková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
14 %
Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě (1971–1989) Publikace přináší historii uherskobrodských sympozií, která se stala jedním z útočišť ne-li přímo svobodného bádání, tedy alespoň svobodného promýšlení význačných témat české historiografie v období posrpnové normalizace. Analýza okolností jejich vzniku a formování se zaměřuje především na vztah české historiografie a mocenské

Sleva 14 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Libri Civitatis II. Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie (1517-1519) -…

Autor: Helena Hasilová

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
Edice městské knihy, která je uložena ve Státním oblastním archivu Litoměřice – Státním okresním archivu Most. Její rozsah je 168 folií, má původní restaurovanou vazbu a je psána na papíru. Jazykem knihy je němčina. Jedná se unikátní pramen k výstavbě nového pozdně gotického děkanského kostela, který byl budován po velkém požáru Mostu v roce 1515. Zápisy obsahují jednak informace o odpustkových

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí