Registrace | Přihlášení


Historie oborů

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

ROŽMBERKOVÉ

Autor: Juřík Pavel

publisher: Universum

4.2 / 5
18 % 50 % sleva na 2. titul
Kniha „ROŽMBERKOVÉ – První po českém králi“ přibližuje historii a osudy nejvýznamnějšího českého panského rodu. Od Vítka I. z Prčic, prvního známého předka rodu Vítkovců, zmíněného již v roce 1169, až po vymření rodu Rožmberků v roce 1611, zaujímali páni z Rožmberka přední místa v zemských a dvorských úřadech. Členové rodu, jako byli Vok I., Oldřich II. či Vilém a Petr Vok z Rožmberka, se

Sleva 18 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953 - 1989

Autor: Kolektiv autorů - Povolný Daniel,Žáček Pavel,Bárta Milan,Kalous Jan,Sivoš Jerguš

publisher: Academia

5 / 5
Slovník zaplňuje bílé místo našich dějin 20.století a představuje náčelníky Státní bezpečnosti od vzniku operativních správ v roce 1953 až po jejich zrušení během pádu komunistického režimu v Československu. Jde o první publikaci encyklopedického charakteru prezentující profily 63 vysokých důstojníků Sboru národní bezpečnosti, respektive Státní bezpečnosti. Biografická hesla přinášejí

Sleva 10 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 533 Kč

Skladem

Kompletní historie medicíny

Autor: Davies Gill

publisher: CPress

3.5 / 5
22 % Sleva
Kniha Dějiny lékařství předkládá nekonečně složitou skládačku historie lékařství zahrnující časovou posloupnost, biologickou evoluci, smrtelné pandemie, společenské změny velkého dosahu a také role, které sehráli pionýři lékařské vědy, počínaje Hippokratem, přes Vesalia a Pasteura až po lékaře a vědce dnešní doby. Kniha navíc obsahuje detailní informace o nemocech, diagnóze, léčbě a chirurgických

Sleva 22 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 461 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi pionýrským šátkem a mopedem - Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970

Autor: Kolektiv autorů - Franc Martin,Knapík Jiří

publisher: Academia

3.8 / 5
17 %
Kniha, kterou připravili zkušení badatelé Jiří Knapík a Martin Franc společně s kolektivem českých i německých historiků střední generace, nabízí sondy do života českých dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let v letech 1948–1970. Zabývá se poměry v tehdejších rodinách, hmotnou kulturou obklopující tehdejší školáky, jejich mimoškolními aktivitami a formou trávení letních prázdnin. Všímá si

Sleva 17 % z běžně ceny 785 Kč

Naše cena: 648 Kč

Skladem

Dějiny finskošvédské literatury v perspektivě bourdieuovské sociologie

Autor: Dlask Jan

publisher: Pavel Mervart

2.5 / 5
15 %
Kniha nabízí první ucelené českojazyčné dějiny literatury psané na území Finska švédsky. Tato moderní menšinová literatura vzniká od přelomu 19. a 20. století; ve studii je zaznamenán její více než stodesetiletý vývoj až do současnosti. Popisovány jsou mj. peripetie vzniku a vývoje významného literárního hnutí finskošvédského modernismu, z něhož je u nás díky básnickému výboru Země, která není

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Přispět může každý: Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Autor: Hálek Jan

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
15 %
Edice je tvořena 40 dokumenty, které se vztahují k problematice vzniku a prvního roku fungování Národního fondu Masarykova. Její jádro představuje 21 zápisů vzešlých ze zasedání Sboru Národního fondu Masarykova. Fond byl založen v prosinci 1919 v souvislosti s přípravami oslav sedmdesátých narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Úkolem sboru bylo nejen shromažďování

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945.…

Autor: Kolektiv autorů - Kostlán Antonín,Šimůnek Michal V.

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Osudy vědců perzekvovaných za nacistické okupace a během druhé světové války byly dosud české veřejnosti předkládány zpravidla výběrově a bez adekvátního historického zhodnocení. Tuto mezeru se dlouhodobě snaží zacelit systematický výzkum Centra dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, jehož výsledkem je i dvousvazkový slovník, který přináší první souborný biografický přehled přímých obětí z

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů

Autor: Kolektiv autorů - Holub Pavel,Blechová Kristýna

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Edice odpovědí na národopisné dotazníky z Pelhřimovska z let 1914 a 1919 Unikátní vhled do každodenního života lidí na vesnicích a venkovských městech Pelhřimovska, Humpolecka, Pacovska i části Táborska přináší knižní novinka archiváře Pavla Holuba a etnoložky Kristýny Blechové. Základ populárně-vědeckého díla s titulem Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů vytvořily

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Challenges of mass methanol poisoning outbreaks: Diagnosis, treatment and prognosis in long term…

Autor: Zacharov Sergej

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Tato monografie shrnuje poučení z české hromadné otravy metanolem se 137 případy a více než 50 úmrtími, což představuje jednu z největších metanolových "epidemií" v XXI. století v celém světě. Specifická oblast studie je definována řadou výzev, jimž čelí zdravotní systémy během vypuknutí hromadných otrav: zpožděný kontakt pacienta s lékařem a nevčasná diagnostika, nespecifické klinické příznaky a

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatele

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše

Autor: Kolektiv autorů - Jakubec Ivan,Štemberk Jan

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Cestovní ruch a druhá světová válka, to je na první pohled paradoxní spojení. Historici Ivan Jakubec a Jan Štemberk však revidují zažitou představu, že tehdy nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují kontext říše. Jejich mimořádně erudovaná pramenná práce věnuje pozornost státní politice,

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Svoboda a neklid zvířecího života

Autor: Burgatová Florence

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Fenomenologie animality, jejíž východiska představuje kniha Florence Burgatové, neusiluje o etická řešení týkající se statusu zvířat v západní společnosti. Cílem knihy Svoboda a neklid zvířecího života je analyzovat způsoby, jakými k životu zvířat přistupovali dědici karteziánského myšlení, odprostit se od vnímání zvířete jako protipólu lidství a položit základy skutečné ontologie animality.

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa

Autor: Waic Marek

publisher: Karolinum

0 / 5
"Monografie analyzuje význam a úlohu tělesné výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční politice meziválečného Československa. Činnost organizací z oblasti tělesné kultury představovala majoritu spolkového života tzv. první republiky. Představitelé většiny tělocvičných spolků neusilovali o přímé politické působení, přesto je politické dění silně ovlivňovalo. Pozornost je věnována především

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Computerized Adaptive Testing in Kinanthropology: Monte Carlo Simulations Using the Physical…

Autor: Komarc Martin

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Cílem této publikace je představení stále populárnější metody počítačového adaptivního testování (CAT) v oblasti kinantropologie. Přizpůsobením testu úrovni jednotlivých respondentů nabízí CAT řadu teoretických a metodologických výhod, které mohou výrazně ovlivnit testování teoretických konstruktů. První část monografie se věnuje historickým, teoretických a koncepčním základům CAT včetně popisu

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Vláčen, věšen a rozčtvrcen - Příběh poprav napříč historií

Autor: Moore Jonathan J.

publisher: Pangea

0 / 5
20 % Sleva
Dějiny plné krve a násilí Toto otevřené pojednání o popravách napříč staletími začíná slastmi římského kolosea, kde zločince trhala divoká zvířata. Kniha pokračuje přes středověk – období, kdy provinilce čekalo lámání kolem, pálení, vaření, čtvrcení, topení či nabodávání na kůl. Jako další na řadu přichází umění věšení; následně se vydáme do Francie, abychom se podívali na vynález zvaný

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614

Autor: Kolektiv autorů - Šmahel František,Silagi Gabriel

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro středověké univerzity základními pravidly vnitřní organizace a v případě fakult i závaznými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení akademických titulů. První rámcová statuta vysokému učení Karlovu vydal jeho kancléř v osobě pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic roku 1360. Krátce poté si nejen univerzita, ale i její čtyři fakulty a přidružené

Sleva 21 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 427 Kč

Skladem u dodavatele

Věda pod Rokoskou

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
15 %
Na místě dnešní adresy V Holešovičkách 41, Praha 8 stávalo původně hospodářské zázemí usedlosti Rokoska. Ve třicátých letech 19. století zde byl do provozu uveden cukrovar, jenž byl na počátku dvacátého století rozsáhlými stavebními úpravami přebudován na Vydrovu továrnu poživatin. Prosperita vyhlášené prvorepublikové potravinářské firmy po smrti jejího zakladatele ovšem poklesla natolik, že

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Francouzská nemoc v radách lékařů 16. století

Autor: Divišová Bohdana

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
15 %
Konsilia tvořila důležitou součást středověké i raně novověké odborné lékařské literatury. Literární konsilium obsahovalo písemné vylíčení jednoho konkrétního případu pacienta a lékařovu radu na léčebný postup. Konsiliární literatura byla v 16. století běžnou součástí praxe mnohých významných lékařů a dnes je neprávem opomíjeným pramenem k dějinám medicíny. Tato skutečnost je doložena na

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV./2

Autor: Buben Milan M.

publisher: Libri

0 / 5
12 %
Kongreace a řeholní společnosti: saleziáni, těšitelé, eucharistini, pallotini, obláti, verbisti, kalasantini, petrini, kongregace misionářů Nejsvětější Krve, kongregace misionářů sv. Michala, klaretini, saletini, společnost Miles Jesu a kamiliáni.

Sleva 12 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Kniha představených kolínské synagogy 1730-1783

Autor: Sixtová Olga

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Rukopis knihy sedadel kolínské synagogy, vedený hebrejským písmem v jidiš, obsahující přes čtyři sta majetkových a dlužních vkladů na synagogálních sedadlech i zápisů týkajících se donací synagogálního příslušenství, nám umožňuje blíže proniknout do struktury a administrativy židovské komunity v Kolíně i do její vnitřní politiky a ekonomické situace, ale šířeji i života českého židovstva vůbec. V

Sleva 27 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Kniha jako svědek - Příběhy skryté v rukopisech a tiscích ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci

Autor: Hrabová Libuše

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
15 %
Publikace Kniha jako svědek uvádí čtenáře do světa knih a jejich tvůrců v sedmi příbězích, o nichž vypovídají knihy z fondu rukopisů a starých i raně novověkých tisků Vědecké knihovny v Olomouci. Zdrojem informací o těchto příbězích jsou knihy ve své hmotné podobě stejně jako písemné podání, které obsahují. Mozaika příběhů postihuje různou podobu výpovědí, která je dána dobou vzniku i oblastí, z

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele