Registrace | Přihlášení


Starověk

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Toulky českou minulostí 15 - Zlatý věk české literatury

Autor: Kolektiv autorů - Petr Hora-Hořejš,Zdeněk Volný

publisher: Via Facti

3.9 / 5
19 %
Nový, už 15. díl Toulek českou minulostí se plně věnuje historii české literatury v jejím „zlatém věku“, v 19. a na počátku 20. století. Mapuje její vývoj od vzniku první silné tvůrčí generace, která se už mohla opřít o Máchovu romantickou skladbu Máj. Toulky zlidšťují nedotknutelné modly, které známe z hodin češtiny, a vynášejí na povrch celou řadu opomíjených vztahů a skutečností, o nichž se

Sleva 19 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 347 Kč

Skladem

Války bez konce - Římské války II

Autor: Jiří Kovařík

publisher: Akcent

4 / 5
27 %
VÁLKY S JUGURTHOU, KIMBRY, TEUTONY A MITHRIDATEM, OBČANSKÁ VÁLKA A SPARTAKOVO POVSTÁNÍ Války bez konce jsou druhým svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, znovu plným příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodech, táboření, útocích, obranách, obléhání, o slávě a strádání za válek s Jugurthou v Africe,

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Toulky minulostí světa 2 - Zlatá éra dějin: starověké Řecko

Autor: Zdeněk Volný

publisher: Via Facti

4 / 5
19 %
V této knížce se budeme toulat především starověkým Řeckem, a tak navštívíme Mykény, Athény, Spartu, Delfy a další známá místa. Dozvíme se mnoho zajímavého o trójské válce, mykénském zlatě, řeckých bozích i mytologii, filosofii a divadle. Rovněž si připomeneme významné bitvy starověku - u Marathónu, Thermopyl, Salamíny a Platají, kde se řecká vojska střetla s Peršany.

Sleva 19 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Posvátná tradice ve starém Egyptě

Autor: Rosemary Clarková

publisher: Volvox Globator

4 / 5
17 %
Celá staletí lidstvo fascinuje tajemství starého Egypta. Každý další archeologický objev však znamená novou hádanku: proč tato starobylá civilizace stavěla tolik chrámů, hrobek, proč budovala pyramidy? Sku-tečným pokladem Egypta je pravý význam a smysl těchto děl, a právě to odhaluje tato kniha. Posvát-ná tradice ve starém Egyptě odkrývá, že v srdci kultury starověkého Egypta byl duchovní cíl –

Sleva 17 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 497 Kč

Skladem u dodavatele

Náboženské dějiny starověkého Izraele

Autor: Angelika Berlejung

publisher: Vyšehrad

3.7 / 5
15 %
Kniha profesorky Angeliky Berlejung Náboženské dějiny starověkého Izraele představuje vynikající úvod do dějin náboženství v oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, v křesťanském kontextu označovaná jako Starý zákon. Skládá se ze dvou hlavních částí: první se zaměřuje na přehled pramenů a základní metodologii disciplín, které se zaobírají studiem dějin starověkého Izraele a jeho posvátných knih,

Sleva 15 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Dynastie - Vzestup a pád Caesarova rodu - Vzestup a pád Caesarova rodu

Autor: Tom Holland

publisher: Dokořán

3.2 / 5
21 %
Římu nejprve vládli králové a pak se stal republikou. Ale poté co dobyl svět, se jeho republika zhroutila a Řím se topil v krvi. Občanské války byly tak strašné, že římský lid nakonec přivítal vládu autokrata, který mu dokázal přinést mír. Jejich nový pán si říkal Augustus (Vznešený) nebo také "oblíbenec bohů". Křiklavé kouzlo dynastie, kterou Augustus založil, se nikdy nevytratilo. Žádná jiná

Sleva 21 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 1 - Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku

Autor: Petr Hora-Hořejš

publisher: Baronet, Via Facti

0 / 5
19 %

Sleva 19 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Biskup Severus z Ašmúnajnu - Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě - Křesťané a muslimové ve…

Autor: Christopher Bamford

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Severus z Ašmúnajnu otevřel ve fátimovském Egyptě rozvoj arabské křesťanské literatury v linii apologetických výkladů křesťanské nauky proti herezím i filosoficko-teologických disputací mezi křesťany a muslimy. Severovým specifikem se stalo spojení arabského prvku s křesťanským v jeho helénistické i koptské tradici a vlídná, neútočná polemika s tezemi islámu, v níž především mířil na arabskou

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Catalogue of the Late Roman (AJ) - Byzantine and Barbaric Coins in the Charles University…

Autor: Federico Gambacorta

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Je velkým problémem sbírek archeologické či historické povahy, nejenom mincí, pokud nejsou publikační formou prezentovány odborné veřejnosti. Prezentovat skupinu mincí zveřejněných v tomto katalogu znamená nejen je chránit jako veřejný majetek jedné konkrétní univerzity, ale dát je k dispozici celé vědecké společnosti a tím umožnit pokrok v oblasti historických a numismatických studií. V práci

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Vítězové nad Kartágem - Římské války I

Autor: Jiří Kovařík

publisher: Akcent

0 / 5
27 %
LATINSKÉ, ETRUSKÉ, GALSKÉ A SAMNITSKÉ VÁLKY, VÁLKA S PYRRHEM, TŘI PUNSKÉ A TŘI MAKEDONSKÉ VÁLKY Vítězové nad Kartágem je kniha o vojenské historii antického Říma, plná příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodech, táboření, útocích, obranách, obléhání, o slávě, strádání i vlastnostech pravých římských vojáků,

Sleva 27 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Ave Caesar I - Cesta vzhůru (100–62 př. n. l.) - Cesta vzhůru (100–62 př. n. l.)

Autor: Karel Richter

publisher: Epocha

0 / 5
27 % Předprodej
Gaius Julius Caesar. Muž, jehož jméno se stalo synonymem moci. Muž mimořádných vlastností, vynikající vojenskou i politickou genialitou. Od mala byl vychováván v přesvědčení, že je potomkem bohů Jupitera, Venuše a zakladatelů Říma. Byla mu vštěpována cílevědomost, odpovědnost a láska k Římu. Již v raném věku se dostal kvůli strýci Mariovi, význačnému politikovi a státníkovi, do sporu s tehdy

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem 29. 7. 2021

Ave Caesar II - Na vrcholu moci (61–44 př. n. l.) - Na vrcholu moci (61–44 př. n. l.)

Autor: Karel Richter

publisher: Epocha

0 / 5
27 % Předprodej
Po mezihře v roli správce hispánské provincie se Caesarovi povedl mistrný tah. Smířil dva odvěké soupeře, Pompeia a Crassa. Vzájemnou spoluprací s těmito na svou dobu nejmocnějšími muži Říma utvořil trojici napříště známou jako první triumvirát. Tato spolupráce Caesarovi vynesla osmileté dobrodružství v Galii, které z něj po následující staletí učinilo legendu. Pokořil vzpurné Helvéty, odrazil

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem 29. 7. 2021

Poskytni králi výmluvná slova: Korespondence starověké Levanty - Korespondence starověké Levanty

Autor: Dalibor Antalík

publisher: Oikoymenh

0 / 5
3. svazek je komentovanou antologií primárních písemných pramenů korespondenční povahy, které se bezprostředně vztahují či vznikly v prostoru starověké Syropalestiny ve 3.-1. tisíciletí př. Kr. Kniha je členěna chronologicky a geograficky a to dle míst nálezu příslušných textů. Zatímco materiál z 3. tisíciletí př. Kr. je zastoupen pouze zlomkovitě, prostřednictvím dopisů z Ebly, tak texty ze 2. a

Sleva 10 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Brána nebes-Bohové&démoni starého Egypta

Autor: Jiří Janák

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Autor, egyptolog a religionista, v úvodní přehledné stati a následujících heslech popisuje barvitý a pro nás značně exotický svět egyptských bohů a mýtů v jejich tisíciletých proměnách, v návaznosti na jednotlivé lokality i na egyptské dějiny, a ohlasy v architektuře, malířství, plastice i divadle, a to až do období helénismu. Abecedně řazený, esejisticky pojatý slovník provází mnoho vyobrazení.

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Rubikon - Triumf a tragédie římské republiky - Triumf a tragédie římské republiky

Autor: Tom Holland

publisher: Dokořán

0 / 5
21 %
Římská republika byla bezesporu nejpozoruhodnějším státem v dějinách. Hrstka vesničanů se usadila mezi bažinami a pahorky a jejich potomci dobyli celý tehdy známý svět. Hollandova kniha přináší živý obraz republiky v zenitu její velikosti, která měla nakonec stát u počátku jejího pádu a transformace v císařskou diktaturu. Zachycuje období Julia Caesara, jehož posedlost slávou dovedla až k břehům

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Zajímavosti ze země pyramid - aneb 100 nej ze starého Egypta

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Okouzlení Egyptem - Ludmila Matiegková (1889 - 1960)

Autor: Hana Havlůjová

publisher: SET OUT

0 / 5
Publikace o Ludmile Matiegkové (1889-1960), jedné z prvních českých badatelek v oboru egyptologie.

Sleva 10 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Z Noyonu do Prahy - Kult svatého Eligia ve středověkých Čechách

Autor: Hana Pátková

publisher: Scriptorium

0 / 5
15 %
Sborník pěti příspěvků z různých oborů. Nejstarší památky svatého Eligia v pokladu cechu pražských zlatníků. Iluminace rukopisu Vita et Officium sancti Eligii. Kult svatého Eligia ve středověkých Čechách. Textilně-technologický rozbor tkanin z relikvií.

Sleva 15 % z běžně ceny 441 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem u dodavatele

Schody ke hvězdám - Astronomie dávných civilizací - Astronomie dávných civilizací

Autor: Anthony Aveni

publisher: Argo; Dokořán

0 / 5
19 %
Pro mnoho dávných civilizací byly pohyby Slunce, Měsíce a planet složitým jazykem, jímž k nim promlouvaly mocné síly, řídící běh světa. Tyto civilizace sice postrádaly naše technologie k pozorování i výpočtům pohybu nebeských těles, přesto si však dokázaly poradit s předpovídáním polohy těles s ohromující přesností a jejich interpretace skrytých významů nás dodnes uvádějí v úžas. Kniha jednoho

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Plavby do ráje - Objevení Ameriky 7000 let před Kristem

Autor: Jim Bailye

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Populárně–naučná kniha známého publicisty vychází z poznatků historiků, archeologů, antropologů, geografů a etnografů a za pomoci mnoha názorných příkladů ukazuje, jak už v prehistorických dobách putovali lidé mezi Amerikou, Evropou, Afrikou a Asií. Na základě svých vlastních úvah se Bailey snaží osobitým způsobem vysvětlit genezi různých náboženství, rozšíření matriarchátu, kult Velké Bohyně,

Sleva 19 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 161 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí