Registrace | Přihlášení


Podle zemí a kontinentů

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

České země I. 1848 -1918

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

5 / 5
15 %
V mnoha směrech klíčové období, v němž skončil emancipační proces formování novodobého českého národa, který po skončení 1. světové války získal i politickou samostatnost, je předmětem prvního svazku edice Dějiny českých zemí. Obdobně jako v dalších svazcích i zde tvoří výklad politických dějin jen jednu, třebaže významnou část. Stejně velkou pozornost věnuje autorka vývoji soudobé civilizace v

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 417 Kč

Skladem u dodavatele

Pákistán - stručná historie států

Autor: Marek Jan

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Náš přední orientalista líčí bouřlivé dějiny území Pákistánu od starověku přes vznik samostatného státu (po rozpadu britského koloniálního panství po roce 1945) až po dnešní neklidnou současnost. Tu poznamenává jak napjatý vztah k Indii, tak vnitřní neklid spojený s působením islámských radikálů. Součástí knihy je i tentokrát přehledné encyklopedické heslo a rady turistům.

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Odbory v českých zemích v letech 1918-1948

Autor: Čapka František

publisher: CERM

0 / 5
15 %
Novým zpracováním historie odborů dotváří tato publikace komplexní pohled na období let 1918-1948, tedy tří rozdílných společensko-politických úseků novodobých českých dějin: prvorepublikové demokracie, protektorátu a krátkého období poválečného lidově demokratického systému. Publikace vydané před listopadem 1989 pojímaly činnost odborů převážně z marxistického hlediska, v jednostranně úzkém

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Toulky Vrchovinou

Autor: Pleva František

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Publikace Františka Plevy Toulky vrchovinou mapuje historii i současnost sto dvaceti tří měst a obcí bývalého ledečského okresu. Její první vydání mělo mezi čtenáři velký úspěch.& V knize je publikováno velké množství černobílých a barevných fotografií, plánů a dalších materiálů.

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Podkarpatská Rus

Autor: Hrbek Antonín

publisher: Poznání

0 / 5
24 %
Kniha je určena nejširší veřejnosti. Byla napsána k stoletému výročí vzniku Podkarpatské Rusi a je věnována památce těch, kteří se o rozvoj Podkarpatské Rusi v době první republiky zasloužili. Autor vycházel především z osobních vzpomínek svých rodičů, rodinných přátel a jejich památek. Kde to bylo možné, uvádí jména těch, kteří se na tomto rozvoji podíleli, aby neupadla v zapomnění.

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Židovské spolky v českých zemích v letech 1918-1948

Autor: Křesťan Jiří

publisher: Sefer

0 / 5
15 %
Historická studie se soustřeďuje na dvě hlavní témata: na legislativní rámec spolkového života Židů a na veřejné působení židovských spolků ve vztahu k multietnické společnosti v českých zemích.

Sleva 15 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Moravy v Datech

Autor: Čapka František

publisher: CERM

0 / 5
11 %
Chronologický přehled moravských dějin (a dějin tzv. českého Slezska), zejména politických a hospodářských, a také přehled samosprávního a státoprávního vývoje Moravy v minulosti, a to od pravěku až do současnosti. Jednotlivé jevy a události jsou řazeny podle dat v ročních cyklech. Součástí je přehled moravských vladařů a církevních představitelů a bohaté ilustrace.

Sleva 11 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Theatrum mundi minoris

Autor: neuveden

publisher: Atlantis

0 / 5
12 %
Symbolický popis světa jako divadla či zrcadla známe dobře z Komenského labyrintu. Tato představa je samozřejmě starší a sahá do pozdních dob. Velmi oblíbenou se stala v období rozvinutého humanismu. Je snahou obsáhnout lidskou představou rámec světa, uchopit jeho mechanismy a morálně prověřit jeho aktéry. Takovým byl i spis francouzského humanisty Pierra Boaistuaua, který se stal předlohou

Sleva 12 % z běžně ceny 252 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Brazílie - stručná historie států

Autor: Klíma Jan

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Největší a nejlidnatější země Latinské Ameriky má i díky neobyčejně bohaté a rozmanité zásobě nerostného bohatství všechny předpoklady k ekonomickému růstu. Zatím jsme však spíše svědky neúspěšného boje s prudce rostoucí populací i nezaměstnaností, drancování amazonských pralesů, konfliktů s původní populací a řadou dalších palčivých problémů. Autor nás čtivě seznamuje s dějinami země od

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Politické vzpomínky I

Autor: neuveden

publisher: Atlantis

0 / 5
12 %
Paměti významného českého národohospodáře a politika tzv. Druhé republiky, prvních měsíců protektorátu a pak londýnské emigrace. Autor dvakrát odešel z rodné země a viděl jasněji než jiní. Zásadní memoárové dílo doplňuje, co dosud nebylo o minulosti řečeno, a vrhá v mnohém zcela nové světlo na události třicátých a čtyřicátých let.

Sleva 12 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Bělorusko - stručná historie států

Autor: Řezník Miloš

publisher: Libri

0 / 5
20 %
Autor sleduje dějiny Běloruska od nejstarších nálezů lidské přítomnosti, přes éru příslušnosti ke Kyjevské Rusi, období polsko-litevské nadvlády, sleduje i kulturní vazby na naše území (první běloruský tisk – bible F. Skaryny – byl vydán v Praze), následnou ruskou nadvládu a utrpení, které přineslo Bělorusům 20. století s bolševickým režimem, hrůzami 2. světové války i neúspěšným pokusem

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Stopy zapomenutého lidu

Autor: Hrabová Libuše

publisher: Veduta - Němec Bohumír

0 / 5
20 %
Dějiny Slovanů v povodí řek Labe a Sály a u Baltického moře. Od jejich příchodů do oblasti až po zánik jejich politické i národností existence. Poslední kapitola je věnovaná dodnes existujícímu národu Lužických Srbů. Černobílá vyobrazení, mapy, rodokmeny, rejstříky a resumé v němčině a lužicko-srbštině.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Dominikánská republika

Autor: Křížová Markéta

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Ostrov (včetně sousedního Haiti) byl dlouhou dobu vstupní branou, jíž Evropané pronikali na americký kontinent. Španělské panství – s kulturními vlivy, ale i dědictvím otroctví černých Afričanů – se nesmazatelně podepsalo na etnickém složení i na životním stylu. Jizvy zanechaly i diktátorské režimy 20. století. Země se často vnímá jako turistický ráj; ale kulisa přírody i magické kultury nezastře

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Baltem a Uhrami

Autor: kolektiv autorů

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Sborník obsahuje příspěvky českých i zahraničních badatelů o Komenském a dějinách středoevropských evangelíků v raném novověku (v českém, německém, polském, anglickém a francouzském jazyce). Přináší rovněž edici smlouvy o užívání Betlémské kaple z roku 1612 a tří Komenského politicky a teologicky orientovaných kratších spisů, které dosud nebyly publikovány v českém překladu. Sborník je určen všem

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Německo a Československo

Autor: Beneš Edvard

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
Spis Edvarda Beneše (1884–1948) věnovaný česko-německé a česko-sudetoněmecké problematice ve 20. a 30. letech 20. století je vydáván více než 65 let po svém vzniku. Pod šifrou X. Y. byly dvě části práce vydány německy a anglicky, ale českého vydání se rukopis doplněný o další část v roce 1938 nedočkal. Přitom jde o tak závažnou problematiku, jakou jsou československo-německé vztahy v období po

Sleva 10 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Študáci a kantoři za starého Rakouska

Autor: Řezníčková Kateřina

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Dějinám českých středních škol se věnovalo už mnoho autorů. Tato kniha se však mnohem podrobněji zabývá jejich životem, a to zejména každodenním životem jejich studentů a profesorů. Čtenář se v ní tak může například dozvědět, jak to tehdy na gymnáziu chodilo od přijímacích zkoušek až po maturitu, jací byli jeho studenti, co dělali ve svém volném čase nebo jaké bylo společenské postavení

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

T.G.Masaryk - Za ideálem a pravdou

Autor: Polák Stanislav

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
15 %
Biografie, rozvržená do šesti svazků podle výrazných period Masarykova života, představuje tímto svazkem předposledním období sice nejkratší, zato nejdramatičtější. Po vypuknutí světové války r. 1914 se Masaryk rozhodl emigrovat a na straně západních Spojenců pracovat proti Centrálním mocnostem, jejichž porážka by umožnila osvobození Čechů a Slováků v nové, demokratické Evropě. V Itálii

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Lucembursko - stručná historie států

Autor: Hulicius Eduard

publisher: Libri

0 / 5
20 %
Stručné dějiny jednoho z nejmenších evropských států, ale s velmi pozoruhodnou historií a obecně známými příbuzenskými vazbami na český trůn. Text líčí historii od nejstarších dějin přes vznik Lucemburského hradu a hrabství k éře největší slávy ve 14. a 15. století. Popisuje i postupné zaostávání okolí lucemburské pevnosti (tzv. Gibraltaru severu) trvající až do 19. století, neobyčejně složitý

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Zajímavosti ze země pyramid

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

0 / 5
20 % Sleva
Dvojice autorů, mladých, ale už zkušených egyptologů, kteří se účastnili řady našich archeologických kampaní, přináší čtivou formou popis nejvýznamnějších staroegyptských památek a lokalit, provázený názornými pérovými kresbami i fotografiemi. Knihu přivítají nejen zájemci o dějiny, architekturu a výtvarné umění, ale dobře poslouží i všem návštěvníkům této exotické země.

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele