Registrace | Přihlášení


Evropa

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějiny Polska v datech

Autor: Řezník Miloš

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými statěmi, následuje vlastní chronologie a knihu uzavírají tabulky a jmenný rejstřík-slovníček se základními daty osobností a stručnou charakteristikou.

Sleva 24 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 599 Kč

Skladem u dodavatele

Švédsko

Autor: Štěpán Jiří

publisher: Libri

4.5 / 5
24 %
Publikace se zabývá dějinami Švédského království od nejstarších dob po současnost. Není opomenuto slavné vikinské období, doba kalmarské unie, nastolení „národní“ vasovské dynastie, a zejména role Švédska na mezinárodní scéně za třicetileté války, neúspěšná tažení za války severní, jakož i nástup rodu Bernadottů, jejichž dynastie „kraluje“ zemi dodnes. Velká pozornost je pak věnována švédskému

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Španělská chřipka - Příběh pandemie z roku 1918

Autor: Salfellner Harald

publisher: Vitalis

4 / 5
15 %
Před sto roky, když se krvavý zápas národů po čtyřech letech chýlí ke konci, nabývá na obrátkách smrtonosná epidemie – pověstná pandemie španělské chřipky. Armáda mrtvých narůstá každým dnem, po desetiletích budou epidemiologové mluvit o 20 až 50, někteří dokonce o 100 milionech obětí chřipky na celém světě. Počet vyhaslých lidských životů tak vysoce překračuje krvavou daň, kterou si vybrala celá

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta Karla IV. do Francie

Autor: Šmahel František

publisher: Argo

4.3 / 5
19 %
Cesta Karla IV. představuje v domácí medievalistické literatuře dílo vskutku výjimečné. Autor poslední velkou diplomatickou cestu císaře Karla IV. pojal jako dialog mezi textem a obrazem, mezi dobovými relacemi kronikářů s reportážními vyobrazeními iluminátorů rukopisů francouzské provenience. Díky novým objevům se autorovi dokonce podařilo vizuálně sledovat cestu Karla IV. do Francie téměř krok

Sleva 19 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 051 Kč

Skladem u dodavatele

Hitlerova Vídeň

Autor: Hamannová Brigitte

publisher: Prostor

4.3 / 5
17 %
Tato poutavě napsaná kniha je jednak objevnou biografií mladého Hitlera, zachycující jeho dětství a mládí až do roku 1913, kdy Rakousko opustil, především však hlubokou kulturně-politickou sondou do života Vídně na počátku století, kdy se zde budoucí diktátor marně pokoušel uchytit a prosadit: není to kulturní metropole Freudova, Mahlerova nebo Klimtova, nýbrž Vídeň "bezvýznamných lidí",

Sleva 17 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 540 Kč

Skladem u dodavatele

Sen o novém Portugalsku v tropech - Portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580–1630)

Autor: Staněk Karel

publisher: Scriptorium

5 / 5
15 %
Kniha poutavě popisuje portugalskou objevitelskou epopej v Orientu, která započala na přelomu 15. a 16. století jako převážně obchodní podnik, ale vyústila v pokus vybudovat plnohodnotné osídlení na Šrí Lance. Ostrov Šrí Lanka hrál zpočátku význačnou roli jako producent prvotřídní skořice, avšak v letech 1580–1630 nabyl pro Portugalce specifického významu – toužili z něj vytvořit „nové

Sleva 15 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem u dodavatele

Normani v evropských dějinách

Autor: Haskins Charles Homer

publisher: H+H

4.7 / 5
32 %
Americký medivalista Haskins je spolu s Josephem Strayerem považován za zakladatele významné historické školy "Nová historie", těšící se na Novém kontinentě dodnes podobné vážnosti jako v Evropě francouzská škola Annales. Kniha o Normanech je jednou ze dvou Haskinsových nejvýznamějších studií. Na rozdíl od mnohých jiných autorů Haskins nevidí ve Vikinzích primitivní kořistnické hrdlořezy a

Sleva 32 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Střední Evropa - Komparace vývoje středoevropských států

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 %
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný. Předkládaná práce se snaží středoevropský region definovat v jeho geografických, ekonomických politických a institucionálních obrysech. Identifikuje

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Vznik Třetí internacionály

Autor: Hájek Miloš

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Kniha, která vychází s více jak dvacetiletým opožděním od svého napsání popisuje důvody vzniku a počáteční vývoj Komunistické internacionály v letech 1919-1922. Autoři popisují postupný vývoj ústředních orgánů Kominterny a vznik komunistických stran jednotlivých evropských zemí. Publikace, která obsahuje velké množství mikrobiografií čelných evropských i českých komunistů zároveň představuje i

Sleva 21 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Tábor smrti Osvětim - Válka v obrazech

Autor: Baxter Ian

publisher: Jota

3.8 / 5
38 %
Koncentrační tábor v Osvětimi-Birkenau byl místem jedné z největších masových vražd v dějinách. V plynových komorách zde zahynulo více než milion především židovských mužů, žen a dětí. Mnohem víc jich však zemřelo v důsledku nemocí a hladovění. Kniha je mrazivým dokumentem tohoto hrůzného zařízení. 250 unikátních fotografi í spolu s detailními popisky a doprovodnými texty ukazuje, jak se Osvětim

Sleva 38 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Západ - Kronika naší kultury

Autor: Chlup Vladimír

publisher: Chlup Vladimír

1 / 5
24 %
Kniha přináší ucelený přehled dějin civilizačního okruhu vzniklého na troskách západořímské říše. Kulturu Západu zachycuje od jejich počátků, kdy sv. Martin rozťal svůj plášť a rozdělil se o něj s nuzným žebrákem u brány Amiensu, přes ustanovení na synodě v Orléans roku 511, vznik říše Karla Velikého, křížové výpravy počátku druhého tisíciletí, revoluční objevy Mikuláše Koperníka a stejně

Sleva 24 % z běžně ceny 760 Kč

Naše cena: 576 Kč

Skladem

Výmarská republika: Problémy demokracie v Německu 1918-1932

Autor: Moravcová Dagmar

publisher: Karolinum

0 / 5
28 % Sleva
Autorka analyzuje příčiny ztroskotání výmarské demokracie na vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní rovině od konce první světové války do jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem v lednu 1933. V jednotlivých kapitolách se soustřeďuje na podstatné faktory ovlivňující vývoj demokratického politického systému. V centru pozornosti je i zahraniční politika, kdy vztahy k dalším

Sleva 28 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Strach nás ochromil

Autor: Plavec Michal

publisher: Svět křídel

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Mé zraněné srdce

Autor: Doerry Martin

publisher: Prostor

0 / 5
17 % Sleva
Před několika lety náhodně nalezená krabice zažloutlých dopisů připomněla jeden takřka zapomenutý tragický osud opředený mlčením. Vnukovi autorky listů Lilli Jahnové, zástupci šéfredaktora Spiegelu Martinu Doerrymu se toto mlčení po více než půl století podařilo prolomit. Lilli pocházela z židovské rodiny kolínského obchodníka, která nabízela mladé ženě bohaté kulturní zázemí. Ve dvacátých letech

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Za naši a vaši svobodu - Století polských povstání

Autor: Řezník Miloš

publisher: Argo

0 / 5
19 % Sleva
Kniha mladého historika Miloše Řezníka, který přednáší moderní dějiny na univerzitě v Saské Kamenici, je monumentální sondou po polských dějin 18. a 19. století. Autor v ní barvitým způsobem líčí proces formování se moderního polského národa "revoluční cestou", tolik odlišnou od české národní emancipace. Velmi dinamický vývoj mezi léty 1794–1864 dal autorovi možnost srovnávacím způsobem

Sleva 19 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Nesplacená minulost - Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu

Autor: Králová Kateřina

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha seznamuje čtenáře s doposud málo probádanou problematikou řecko-německých vztahů v období po druhé světové válce. Bohatě ilustrovaná historická studie přední české odbornice na moderní dějiny Řecka Kateřiny Králové je vůbec první ucelenou monografií na toto téma. Soustřeďuje se především na to, jakým způsobem se řecká společnost vypořádávala s dědictvím nacistické okupace, zvláště pak s

Sleva 21 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Rubikon - Triumf a tragédie římské republiky

Autor: Holland Tom

publisher: Dokořán

0 / 5
32 %
Římská republika byla bezesporu nejpozoruhodnějším státem v dějinách. Hrstka vesničanů se usadila mezi bažinami a pahorky a jejich potomci dobyli celý tehdy známý svět. Hollandova kniha přináší živý obraz republiky v zenitu její velikosti, která měla nakonec stát u počátku jejího pádu a transformace v císařskou diktaturu. Zachycuje období Julia Caesara, jehož posedlost slávou dovedla až k břehům

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Králové divotvůrci

Autor: Bloch Marc

publisher: Argo

0 / 5
19 % Sleva
Marc Bloch patří k zakladatelům moderní francouzské historiografie a zcela po právu může být považován za nejinspirativnějšího otce školy Annales. Jeho Králové divotvůrci stojí jakoby na počátku antropologicky laděných výzkumů, jež se sice zaobírají výsostnými politickýma otázkami středověkých dějin, avšak nahlížejí je zcela novýma očima. Je dokonce možné, že dodnes představuje tato kniha vrchol

Sleva 19 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Maďarská armáda 1919-1945

Autor: Kolektiv autorů - Kliment Charles K.,Bernád Dénes

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
38 %

Sleva 38 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Benátky Literární toulky

Autor: Fiala Václav

publisher: Paseka

0 / 5
Romantická scenérie Benátek a ohňostroj zábavy a dobrodružství po staletí přitahovaly umělce všech oborů, milence i dobrodruhy všeho druhu. Největší malíři, sochaři, hudebníci, zpěváci, divadelníci, spisovatelé a filmaři zde hledali uplatnění i inspiraci. V divadelním světě Benátek zažívali úspěch, štěstí i tragédie. Těmto viditelným i neviditelným stopám historie se věnuje další z literárních

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele