Registrace | Přihlášení


Německo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Bavorsko - Stručná historie stát

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš kolektiv autorů, Novotný

publisher: Libri

2.5 / 5
15 %
Kniha seznámí čtenáře s vývojem největší spolkové země Německa od formování Bavorů a raného středověku, kdy území patřilo nejprve do franské a poté východofranské říše, přes vznik vlastního vévodství a jeho vztahy s panovníky římskoněmecké říše, s rolí za reformace i třicetileté války, se začleněním do sjednoceného Německa a proslulým Kulturkampfem. Jedná se o první souhrnné zpracování dějin této

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938

Autor: Eva Broklová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autorka analyzuje politickou kulturu německých politických stran, jež se v období 1926 - 1938 podílely na vládě - Německé sociálně demokratické strany dělnické, Svazu zemědělců a Německé křesťansko-sociální strany lidové. Původní monografie o politickém vývoji českých Němců během tzv. první republiky (1918 - 1938).

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Pod německou vlajkou - Příběh jedné koloniální říše

Autor: Jan Klíma

publisher: Libri

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Konečné řešení - Přesun národů a vyhlazení evropských Židů

Autor: Götz Aly

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Monografie německého historika Götze Alyho je jednou z prvních prací, která důkladně rekonstruuje formování a hlavní rozhodovací procesy předcházející realizaci nacistického holocaustu. Jeho kniha pokrývající časový horizont let 1933–1942 fundovaně dokládá, že základní podmínkou pro uskutečnění holocaustu byla nacistická antisemitská politika prováděná od roku 1933. Samotné rozhodnutí vyvraždit

Sleva 19 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Řád teroru: koncentrační tábor - Koncentrační tábor

Autor: Wolfgang Sofsky

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Syntetická práce německého sociologa Wolfganga Sofského patří k významným pracím moderní zahraniční historiografie věnovaných historii nacistických koncentračních táborů a jejich postavení a úloze v systému státně institucionalizovaného násilí. Sofského kniha je nejen analýzou typologické struktury koncentračních táborů, jejich sociálních struktur, organizace a podob teroru, ale současně i

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem

Výmarská republika: Problémy demokracie v Německu 1918-1932 - Problémy demokracie v Německu…

Autor: Dagmar Moravcová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autorka analyzuje příčiny ztroskotání výmarské demokracie na vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní rovině od konce první světové války do jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem v lednu 1933. V jednotlivých kapitolách se soustřeďuje na podstatné faktory ovlivňující vývoj demokratického politického systému. V centru pozornosti je i zahraniční politika, kdy vztahy k dalším

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Hitlerův národní stát

Autor: Götz Aly

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Alyho kniha, jež vzbudila nejen v Německu nebývalý ohlas, je věnována obyčejným Němců v letech 1933–1945. Hlavní důraz je v ní položen na sociální aspekty národně socialistického režimu a na jeho snahy získat obyčejné Němce na stranu nacistů. Aly zde systematicky zkoumá zásahy státu do sociální sféry v podobě striktní měnové politiky či sociálního a zdravotního zabezpečení do té doby

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Bijeme na poplach! - Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933)

Autor: Matěj Spurný

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
17 %
Otázka, proč poměrně velká část německé společnosti vynesla k moci Adolfa Hitlera, a umožnila tak vládu brutální diktatury, která za sebou zanechala miliony obětí, je jedním z nejpalčivějších problémů moderních dějin. V knize nechává autor promluvit ty, kteří v Německu jako první před nacistickým režimem varovali, a to ještě před osudovým rokem 1933. V originální studii se nesetkáte jen s

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Třetí říše a rozklad malé dohody: Hospodářství - Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech…

Autor: Drahomír Jančík

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha přibližuje spojnice a protiklady Malé dohody (Českoslovenko, Rumunsko a Jugoslávie) v druhé polovině třicátých let, "hospodářskou diplomacii" v boji o její balkánské členy a následně její rozpad.

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Když Krupp byl „dělovým králem“...

Autor: Zdeněk Jindra

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha líčí dějiny největšího německého podniku 19. století, který dlouhá léta udával krok nejen vývoji celého železářství a železniční techniky, tj. vůdčím sektorům německé industrializace, nýbrž sehrál význačnou úlohu též v soudobém "převratu ve vojenství" jako výrobce a konstruktér těžkých palných zbraní. Autorovi však nejde o pouhý popis vývoje Kruppova podniku. Daleko zajímavější a poučnější

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Eichmann - Jeho život a zločiny - Jeho život a zločiny

Autor: David Cesarani

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Působivý, obsáhlý a čtivý životopis z pera Davida Cesaraniho, přednášejícího novodobé dějiny na Londýnské univerzitě, představuje první dílo, které o Eichmannovi a jeho životě bezprostředně po soudním procesu s tímto nacistickým zločincem vyšlo. Adolf Eichmann hrál ústřední roli v genocidě, kterou nacisté v letech 1941 až 1945 páchali na evropských Židech. Přestože se přímo přičinil o to, že více

Sleva 19 % z běžně ceny 678 Kč

Naše cena: 549 Kč

Skladem u dodavatele

Konkurence i partnerství: Německé a československé hospodářství v letech 1918 - 1945 - Německé a…

Autor: Boris Bath

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sborník mapuje vývoj československo-německých hospodářských vztahů v letech 1918 až 1945.

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918–1926 - Britská okupace Kolínské zóny…

Autor: Jaromír Soukup

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Od uzavření příměří v listopadu 1918 do podpisu versailleské mírové smlouvy v červnu 1919 potřebovaly dohodové mocnosti zajistit, aby se Německo nevrátilo k bojovým akcím. Z tohoto důvodu se dohodly na okupaci levého břehu Rýna, tedy území, jež se mělo v případě německého útoku stát „nárazníkovým pásmem“. Tento problém se řešil rovněž na Pařížské mírové konferenci, na níž Francie prosadila další

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

S Hitlerem v Polsku

Autor: Heinrich Hoffmann

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
27 %
S Hitlerem v Polsku je dalším svazkem ediční řady Vojenské dějiny ve fotografii. V této edici nakladatelství Naše vojsko vydává nejen původní dobové publikace, ale také nové autorské práce, věnované vojenským dějinám 19. a 20. století. Publikace, kterou držíte v rukou, zobrazuje nejen německý vojenský úspěch, ale zároveň také vypovídá o přízemnosti německé propagandistické mašinérie. Účelem této

Sleva 27 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Tajná služba v akci

Autor: Reinhard Gehlen

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
27 %
Od prvého německého vydání Gehlenovy knihy již uplynuly více než tři desítky let, ale přesto zůstává svou autenticitou a bezprostředností vynikajícím pramenem poznání většinou hluboce skrytých proudů německých i světových dějin.

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Lucemburkové - Pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308–1437 - Pozdně středověká…

Autor: Kolektiv autorů - Jorg Hoensch,Ian Kershaw

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Přehledně pojatá monografie věnována císařskému a královskému rodu, původně leníkům francouzského krále, představuje poslední práci německého historika Jörga K. Hoensche, autora celé řady historických knih, především pak biografií dvou českých králů Přemysla Otakara II. a Matyáše Korvína. Hlavní důraz v ní autor samozřejmě položil na osobu císaře Jindřicha VII., jehož prostřednictvím si

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Česi a Němci - Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti - Studie proveditelnosti…

Autor: Václav Makrlík

publisher: Ideál

0 / 5
27 %
Autor podává svůj výklad historie vztahů Čechů a Němců netradičním způsobem s mnoha originálními postřehy a někdy i odvážnými tvrzeními. Hledá v těchto vztazích dějinné souvislosti, které ovlivňují i současnou evropskou a světovou politickou scénu. Do celého díla vložil autor své srdce a duši. Kniha je napsána na základě poctivé a důkladné dějezpytné přípravy, se zaujetím, silnou vnitřní

Sleva 27 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Vraždění po německu

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Krutina,Jiří Vacek

publisher: Krutina - Vacek

0 / 5
15 %
Podle rasistických teorií hitlerovského Německa měli být Češi jako méněcenná rasa vyvražděni a Čechy a Morava natrvalo osídleny výhradně Němci. V průběhu války tuto genocidu Němci počali i uskutečňovat například plánovaným vražděním českého důstojnického sboru, české inteligence, legionářů a sokolů. Tím způsobili českému národu obrovské škody duchovní i hmotné. Do dnešního dne jsme se za to

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Zlověstné oceány 3. - Německá ponorková válka 1915-1916 - Německá ponorková válka 1915-1916

Autor: Emmerich Hakvoort

publisher: Českycestovatel.cz

0 / 5
27 %
Největší ponorková esa 1. světové války v akci! Zkáza lodi Ancona, korzár, který zakládal dětské vesničky, maháradžův poklad v podpalubí parníku Persia, ponorkový útok na Madeiru, u-booty v Černomoří, korzár, který skončil před norimberským tribunálem, tajná operace na pomoc irským povstalcům a mnohé další kapitoly z historie ponorkové války 1914-1918.

Sleva 27 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Proměny Německa a můj život

Autor: Fritz Stern

publisher: H+H

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 474 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí