Registrace | Přihlášení


Německo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Byl jsem Mengeleho asistentem

Autor: Nyiszli Miklos

publisher: Academia

3.9 / 5
17 %
Autor, lékař z oblasti Sedmihradska, byl jako maďarský žid deportován v roce 1944 do Osvětimi, kde strávil osm měsíců. Díky své odbornosti a znalosti němčiny byl při selekci vybrán Josefem Mengelem, aby prováděl pitvy obětí jeho zrůdných experimentů. Jako prominentní vězeň poznal zblízka nelidské praktiky „anděla smrti“ při pseudovědeckém výzkumu dvojčat i nepopsatelné peklo, které představovala

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Bavorsko - Stručná historie stát

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Novotný Lukáš

publisher: Libri

2.5 / 5
15 %
Kniha seznámí čtenáře s vývojem největší spolkové země Německa od formování Bavorů a raného středověku, kdy území patřilo nejprve do franské a poté východofranské říše, přes vznik vlastního vévodství a jeho vztahy s panovníky římskoněmecké říše, s rolí za reformace i třicetileté války, se začleněním do sjednoceného Německa a proslulým Kulturkampfem. Jedná se o první souhrnné zpracování dějin této

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Výmarská republika: Problémy demokracie v Německu 1918-1932

Autor: Moravcová Dagmar

publisher: Karolinum

0 / 5
Sleva
Autorka analyzuje příčiny ztroskotání výmarské demokracie na vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní rovině od konce první světové války do jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem v lednu 1933. V jednotlivých kapitolách se soustřeďuje na podstatné faktory ovlivňující vývoj demokratického politického systému. V centru pozornosti je i zahraniční politika, kdy vztahy k dalším

Sleva 10 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Česi a Němci - Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti

Autor: Makrlík Václav

publisher: Ideál

0 / 5
17 %
Autor podává svůj výklad historie vztahů Čechů a Němců netradičním způsobem s mnoha originálními postřehy a někdy i odvážnými tvrzeními. Hledá v těchto vztazích dějinné souvislosti, které ovlivňují i současnou evropskou a světovou politickou scénu. Do celého díla vložil autor své srdce a duši. Kniha je napsána na základě poctivé a důkladné dějezpytné přípravy, se zaujetím, silnou vnitřní

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

S Hitlerem v Polsku

Autor: Hoffmann Heinrich

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
17 %
S Hitlerem v Polsku je dalším svazkem ediční řady Vojenské dějiny ve fotografii. V této edici nakladatelství Naše vojsko vydává nejen původní dobové publikace, ale také nové autorské práce, věnované vojenským dějinám 19. a 20. století. Publikace, kterou držíte v rukou, zobrazuje nejen německý vojenský úspěch, ale zároveň také vypovídá o přízemnosti německé propagandistické mašinérie. Účelem této

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Metternich a německá otázka v letech 1840–1848

Autor: Pásztorová Barbora

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
15 %
Publikace komplexně analyzuje problematiku Metternichova postoje k německé otázce v letech 1840–1848.

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918–1926

Autor: Soukup Jaromír

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Od uzavření příměří v listopadu 1918 do podpisu versailleské mírové smlouvy v červnu 1919 potřebovaly dohodové mocnosti zajistit, aby se Německo nevrátilo k bojovým akcím. Z tohoto důvodu se dohodly na okupaci levého břehu Rýna, tedy území, jež se mělo v případě německého útoku stát „nárazníkovým pásmem“. Tento problém se řešil rovněž na Pařížské mírové konferenci, na níž Francie prosadila další

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Třetí pilíř zahraniční politiky? - Západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a…

Autor: Baštová Petra

publisher: Academia

0 / 5
Pro poválečné (rozdělené i sjednocené) Německo byla, je a pravděpodobně i v příštích letech bude důležitá snaha prezentovat se na mezinárodní scéně jako spolehlivý a předvídatelný partner, vůči spojencům též jako přítel a leckdy i jako pomocník. Jedním z nejvýznamnějších politických nástrojů podpory vzájemného porozumění mezi národy je zahraniční kulturní politika. Spolková republika Německo ji

Sleva 10 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem

Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Autorka analyzuje politickou kulturu německých politických stran, jež se v období 1926 - 1938 podílely na vládě - Německé sociálně demokratické strany dělnické, Svazu zemědělců a Německé křesťansko-sociální strany lidové. Původní monografie o politickém vývoji českých Němců během tzv. první republiky (1918 - 1938).

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Eichmann - Jeho život a zločiny

Autor: Cesarani David

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Působivý, obsáhlý a čtivý životopis z pera Davida Cesaraniho, přednášejícího novodobé dějiny na Londýnské univerzitě, představuje první dílo, které o Eichmannovi a jeho životě bezprostředně po soudním procesu s tímto nacistickým zločincem vyšlo. Adolf Eichmann hrál ústřední roli v genocidě, kterou nacisté v letech 1941 až 1945 páchali na evropských Židech. Přestože se přímo přičinil o to, že více

Sleva 19 % z běžně ceny 678 Kč

Naše cena: 549 Kč

Skladem u dodavatele

Hitlerův Mnichov - Vzestup a pád hlavního města nacistického hnutí

Autor: Large David Clay

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Hitlerův Mnichov. Vzestup a pád hlavního města pokroku (1997) se řadí ke knihám, jejichž autoři zkoumají vliv kultury na velké společenské změny. Proto ji můžeme číst jako pendant k monografii Brigitte Hammanové Hitlerova Vídeň či k eseji Carla E. Schorskeho Vídeň na přelomu století. Large Mnichov přelomu 19. a 20. století nazírá jako centrum německé kulturní avantgardy. Kořeny nacionálního

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Když Krupp byl „dělovým králem“...

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Kniha líčí dějiny největšího německého podniku 19. století, který dlouhá léta udával krok nejen vývoji celého železářství a železniční techniky, tj. vůdčím sektorům německé industrializace, nýbrž sehrál význačnou úlohu též v soudobém "převratu ve vojenství" jako výrobce a konstruktér těžkých palných zbraní. Autorovi však nejde o pouhý popis vývoje Kruppova podniku. Daleko zajímavější a poučnější

Sleva 21 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Spolková republika Německo

Autor: Novotný Lukáš

publisher: Libri

0 / 5
11 %
Kniha se zabývá dějinami státu od založení v roce 1949, přes sjednocení Německa v roce 1990 až do současnosti. Popisuje jak politický systém a ekonomiku země, tak vývoj společnost a kultury. Zvláštní pozornost věnuje problematice znovusjednocení Německa a vývoje na území bývalého východního Německa (NDR) a vztahům s Československem, resp. Českou republikou.

Sleva 11 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Třetí říše a rozklad malé dohody: Hospodářství

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Kniha přibližuje spojnice a protiklady Malé dohody (Českoslovenko, Rumunsko a Jugoslávie) v druhé polovině třicátých let, "hospodářskou diplomacii" v boji o její balkánské členy a následně její rozpad.

Sleva 21 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Bijeme na poplach!

Autor: Spurný Matěj

publisher: Neuveden

0 / 5
17 % Sleva
Otázka, proč poměrně velká část německé společnosti vynesla k moci Adolfa Hitlera, a umožnila tak vládu brutální diktatury, která za sebou zanechala miliony obětí, je jedním z nejpalčivějších problémů moderních dějin. V knize nechává autor promluvit ty, kteří v Německu jako první před nacistickým režimem varovali, a to ještě před osudovým rokem 1933. V originální studii se nesetkáte jen s

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Sudetští Němci o sobě

Autor: Škrábek Josef

publisher: SUSA

0 / 5
11 % Sleva
Kniha podává jednak komentovaný přehled článků ze sudetoněmeckého tisku, týkajících se sudetoněmeckých sjezdů v posledních třech letech, jednak některé polemiky mezi sudetskými Němci. Dokládá, že sudetští Němci nejsou jednolitou skupinou, ale pestrým společenstvím s různými politickými názory. Autor (85) je synem českého otce a německé matky, dokáže se na česko-německou problematiku dívat

Sleva 11 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Francouzi a Němci na cestě ke sblížení

Autor: Filipová Lucie

publisher: Academia

0 / 5
18 %
Kniha Francouzi a Němci na cestě ke sblížení představuje první českou monografii, která přibližuje vývoj francouzsko-německých vztahů v letech 1950–2000 a jež je z velké části založena na původním výzkumu. Lucie Filipová nahlíží na toto téma v souladu s konceptem „dějin zdola“, který ukazuje, že k navázání dlouhodobé spolupráce mezi Francií a Německem přispěly nejen politické, hospodářské a

Sleva 18 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 452 Kč

Skladem

Hitlerův národní stát

Autor: Aly Götz

publisher: Argo

0 / 5
19 % Sleva
Alyho kniha, jež vzbudila nejen v Německu nebývalý ohlas, je věnována obyčejným Němců v letech 1933–1945. Hlavní důraz je v ní položen na sociální aspekty národně socialistického režimu a na jeho snahy získat obyčejné Němce na stranu nacistů. Aly zde systematicky zkoumá zásahy státu do sociální sféry v podobě striktní měnové politiky či sociálního a zdravotního zabezpečení do té doby

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Řád teroru: koncentrační tábor

Autor: Sofsky Wolfgang

publisher: Argo

0 / 5
15 % Sleva
Syntetická práce německého sociologa Wolfganga Sofského patří k významným pracím moderní zahraniční historiografie věnovaných historii nacistických koncentračních táborů a jejich postavení a úloze v systému státně institucionalizovaného násilí. Sofského kniha je nejen analýzou typologické struktury koncentračních táborů, jejich sociálních struktur, organizace a podob teroru, ale současně i

Sleva 15 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem

Konečné řešení

Autor: Aly Götz

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Monografie německého historika Götze Alyho je jednou z prvních prací, která důkladně rekonstruuje formování a hlavní rozhodovací procesy předcházející realizaci nacistického holocaustu. Jeho kniha pokrývající časový horizont let 1933–1942 fundovaně dokládá, že základní podmínkou pro uskutečnění holocaustu byla nacistická antisemitská politika prováděná od roku 1933. Samotné rozhodnutí vyvraždit

Sleva 19 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele