Registrace | Přihlášení


Rusko

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějiny Ruska 20. století - 2. díl 1940-2007

Autor: Zubov Andrej

publisher: Argo

3.7 / 5
15 % Sleva
Dvousvazková, moderně pojatá a na oficiální prokremelské propagandě nezávislá práce kolektivu ruských autorů, vedená profesorem Andrejem Borisovičem Zubovem, představuje jedinečný pokus o syntetický výklad dějin Ruska 20. století. Autoři se v ní pokoušejí odpovědět na otázku, proč se ruské dějiny po pádu carismu ubíraly cestami vedoucímu k vytvoření totalitního, nelidského, cynického, navenek

Sleva 15 % z běžně ceny 778 Kč

Naše cena: 661 Kč

Skladem

Tabu dějin

Autor: Ferro Marc

publisher: Pavel Mervart

1 / 5
Marc Ferro (*1924) je jedním z vedoucích redaktorů revue Annales a na Vysoké škole sociálních studií (EHESS) vede výzkumnou skupinu Kinematografie a historie. Kromě dějin filmu se ve svém díle soustředil především na dějiny Ruska, Sovětského svazu a východní Evropy, a rovněž historii kolonialismu. Jeho živý zájem vzbuzuje i zkoumání způsobů, jak o dějinách psát a jak je analyzovat. Mezi Ferrova

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Pochod na Moskvu

Autor: Ward Thomas J.

publisher: Ideál

0 / 5
17 %
Ojedinělý životní příběh zakladatele deníku Washingtonn Times v boji proti komunismu od Dr. Thomase J. Warda, který je profesorem na universitě v Bridgeportu, USA.

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Lokomotivy dějin - revoluce a utváření moderního světa

Autor: Malia Martin

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
12 %
Kniha amerického historika Martina Malii Přináší originální a přitažlivý pohled na fenomén revoluce a sílu, s níž je schopna přetvářet dějiny. S obdivuhodnou šíří záběru zkoumá revoluční tradici Západu - od husitského hnutí přes francouzskou revoluci až po socialistické revoluce dvacátého století. Nabízí rovněž novou interpretaci vzniku a rozvoje socialismu v detailním pohledu na události ruského

Sleva 12 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

23. červen aneb Opravdový den "M"

Autor: Solonin Mark

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
17 %
Mark Solonin patří mezi ruské historiky nové generace, která již není výrazněji zatížena zkušenostmi z dob, kdy tzv. stranickost historie byla nejdůležitějším aspektem historikovy práce. Zároveň měl během devadesátých let možnost studovat hromadně odtajněné fondy v ruských vojenských archivech a zaměřil se přitom na období jara a léta 1941. Získané materiály přetvořil v několik publikací, v nichž

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Život za cara

Autor: Vydra Zbyněk

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
17 %
Protižidovské pogromy, organizování atentátů na politické odpůrce, demagogická hesla a neochvějná věrnost carskému režimu. Takový je tradiční obraz ultrapravice v Rusku před rokem 1917. O této i dalších tvářích radikálně pravicového hnutí detailně pojednává kniha Zbyňka Vydry, která je prvním původním českým zpracováním problematiky pravicového extremismu v carském Rusku. Autor za využití

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Ocelové století - Sociální historie sovětské společnosti

Autor: Damier Vadim

publisher: Nakladatelství Anarchistické federace

0 / 5
15 %
Ocelové století mapuje sociální historii Ruska od revolučních let 1917–1921 do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Autor popisuje politickou snahu SSSR „dohnat a předehnat“ Západ za každou cenu a sociální odpor lidových mas proti „shora“ vnucenému kurzu. Sleduje postupný vývoj forem sebeorganizace a vzdoru námezdních pracujících a rolnictva, ukazuje jejich sílu i slabost. Věnuje pozornost i

Sleva 15 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem u dodavatele

Očista

Autor: Suvorov Viktor

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
16 %
Moderní ruská, ale i dřívější protistalinská sovětská histografie hodnotí výsledky Stalinových čistek v Rudé armádě v letech 1937 - 1938 mimo jiné takto: ... z pěti maršálů byli popraveni tři. Z pěti velitelů armády nezůstal naživu ani jeden. Čistku nepřežil ani jeden armádní komisař prvního stupně. Ze dvanácti armádních velitelů druhého stupně bylo pohřbeno všech dvanáct, ... . Celkem přišlo v

Sleva 16 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Rusko a střední Evropa v 18. století - I. díl

Autor: Stellner František

publisher: SET OUT

0 / 5
17 %
Kniha je rozsáhlou studií dějin Ruska v 18. století. Přední český historik František Stellner zde rozpracoval politický a diplomatický vývoj carského Ruska s ohledem na mezinárodní vztahy a konsekvence z toho vyplývající. Vydaná práce je prvním dílem, po kterém se očekává vydání knihy s tématikou politickohospodářskou.

Sleva 17 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Východ - Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989

Autor: Kolektiv autorů - Tejchman Miroslav,Vykoukal Jiří,Litera Bohuslav

publisher: Libri

0 / 5
15 %
V jednotlivých na sebe navazujících statích je nejprve vylíčen zrod a vývoj sovětského impéria a poté se autoři věnují politickému vývoji jednotlivých zemí sovětského bloku - včetně bývalého Československa či NDR - resp. výkladu věnovanému širším regionům střední, východní a jihovýchodní Evropy, a to až po rozpad bloku a zánik SSSR. Kniha, která krátce po svém vydání získala Cenu rektora UK.

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 587 Kč

Skladem u dodavatele

Moskva, čtvrtý Řím - Stalinismus, kosmopolitanismus a vývoj sovětské kultury1931-1941

Autor: Clarková Katerina

publisher: Academia

0 / 5
18 %
Na začátku 16. století prohlásil mnich Filofej Moskvu za „třetí Řím“. Pro intelektuály a umělce byla ve třicátých letech 20. století kosmopolitním centrem sekulárního osvícenství. Clarková popisuje a interpretuje kulturní dějiny Moskvy ve třicátých letech a prostřednictvím díla Sergeje Ejzenštejna, Sergeje Treťjakova, Michaila Kolcova a Ilji Erenburga přibližuje čtenáři jedinečnou atmosféru

Sleva 18 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 489 Kč

Skladem

Dopisy z Ruska - Rusko v roce 1839

Autor: de Custine Astolpe

publisher: Argo

0 / 5
11 % Sleva
Výrazně politologicky a sociologicky laděné cestopisné dílo z pera francouzského aristokrata a spisovatele (1790 – 1857) po letech na významu nejenže neztratilo, ale naopak nabylo. Často je nazýván „Tocquevillem Ruska“ a význačný americký diplomat a historik George F. Kennan se o něm vyjádřil takto: „Není-li to velmi dobrá kniha o Rusku v roce 1839, je to skvělá kniha, nesporně nejlepší ze všech,

Sleva 11 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Sibírsky autonomizmus

Autor: Harbuľová Ľubica

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
14 % Sleva
Práca sa zameriava na priblíženie zdrojov sibírskeho autonomizmu, ktoré siahajú do konca 19. storočia a sú späté s činnosťou sibírskeho oblastníckeho hnutia. Markantnejšie sa autonomistické hnutie prejavilo na Sibíri po roku 1917 a vrcholilo v roku 1918, keď došlo k vyhláseniu Dočasnej sibírskej vlády. Pád vlády admirála A. V. Kolčaka priniesol emigráciu predstaviteľov sibírskeho autonomistického

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Moc, energie a nový ruský imperialismus

Autor: Orbánová Anita

publisher: Argo

0 / 5
19 % Sleva
Maďarská politoložka Anita Orbánová v této knize ukazuje, jak Kreml systematicky využívá monopolu státem kontrolovaných ropných a plynařských společností k nemerkantilistické na energiích založené zahraniční politice. Poukazuje i na neoimperiální tendence Ruska vůči americkým klíčovým spojencům ve střední a východní Evropě a předvídá, že v budoucnosti ruský ekonomický a diplomatický vliv v Evropě

Sleva 19 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko a střední Asie po rozpadu SSSR

Autor: Horák Slavomír

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Monografie se zaměřuje na komplexní zpracování dynamiky vztahů Ruska a středoasijských států po rozpadu SSSR. Přestože se vliv Ruska na tomto prostoru postupně snižuje, závislost místních režimů na bývalém centru nadále trvá, i když specifickým způsobem. Tuto závislost, resp. její formy zkoumá publikace v rovině politické, vojenské, ekonomické a sociální/humanitární. Přestože se Střední Asie jeví

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: Portréty

Autor: Drápelová Gkantzios P.

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
Sleva
Kolektivní monografie Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska III: portréty je zaměřena na osobnosti východoevropských dějin: autoři vycházejí z předpokladu, že pojmy dějiny, kultura nebo národ neoživují a nenaplňují "procesy", ale životy lidí, kteří svým myšlením i činy vytvářejí obraz své epochy a jsou články v živém řetězci, jenž ústí až do naší současnosti. Proto jsou v této publikaci

Sleva 10 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko a střední Evropa v 18. století - II. díl

Autor: Stellner František

publisher: SET OUT

0 / 5
17 % Sleva
Druhý díl knihy Rusko a střední Evropa v 18. století přináší hlubší pohled do kulturního, sociologického a ekonomického vývoje Ruska, zatímco v prvním díle autor sledoval více podíla Ruska na mezinárodní politické a diplomatické scéně.

Sleva 17 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Sovětská bělorusizace jako cesta k národu - Iluze nebo realita?

Autor: Marková Alena

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
Sleva
Kniha se zabývá průběhem národnostní politiky (bělorusizace), jejíž úspěchy a selhání výrazným způsobem rozhodly o celé epoše běloruských dějin. Hlavní důraz je kladen na ideologickou rovinu tohoto procesu, včetně rozboru otázek národní identity a spolupráce komunistické strany a inteligence. Studium politiky bělorusizace odhaluje anatomii fungování mocenských nástrojů a mechanismů dobového

Sleva 10 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Ruská středověká literatura (Výbor textů 11.–14. Století)

Autor: neuveden

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
12 % Sleva
Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského (Výbor textů 11.–14. Století) Od 11. století se na Rusi vytvářelo vlastní mnohotvárné písemnictví, jehož vývoj zachycuje v reprezentativních ukázkách tato antologie. Čtenář v ní mimo jiné nalezne homilie metropolity kyjevského Ilariona, Kirila Turovského a Serapiona Vladimírského, legendy o sv. Borisu a Glebovi či Sergiji Radoněžském, vyprávění o

Sleva 12 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty k boholidství

Autor: Sládek Karel

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 % Sleva
Kniha Karla Sládka se pokouší velmi čtivým a přesto řemeslně zdatným způsobem o uchopení ruské spirituality 19. století a první poloviny 20. století. Text, který rozebírá náročné otázky, je psán velmi přesvědčivě a s patřičnou akribií. Autor se soustředí na nejznámější a nejvlivnější autory a osobnosti zvoleného období. Mezi duchovními otci ruských teologů 20. století si vybírá Dostojevského a

Sleva 15 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele