Registrace | Přihlášení


Světové dějiny

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Inkvizice a středověká společnost - Moc, kázeň a odpor v Languedocu

Autor: James B. Given

publisher: Verbum

3 / 5
15 %
Téma inkvizice zpracoval J.B. Given velmi nestranným způsobem. Na několika místech se dokonce zdá, jakoby autor stranil inkvizitorům. Je si však dobře vědom důsledků soudní procedury inquisitio a z ní vyplývajícího otevřeného prostoru pro fabrikaci nepravdivých obvinění a odsuzování nevinných. Sám konstatuje, že „s inkvizitory středověkého Languedocu jsme přímo na cestě, která vede k několika

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Civilizace naší Země

Autor: Kolektiv autorů - Marcel Vanek,Marcel Vaněk

publisher: Milahelp

0 / 5
15 %
Tato kniha je plná příběhů, lidských osudů a dobrodružství. Naše putování lidskou historií a civilizacemi začíná v bájné Atlantidě. Pokračuje Egyptem, starým Řeckem, Římem, středověkem a lidské příběhy nás přivedou až do dnešní civilizace, kterou jsme nazvali "tržní svět". Tato kniha ale neřeší letopočty, přesná data či historická fakta. Snažili jsme se pochopit těžký život lidí v dávných dobách

Sleva 15 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem

Formování historie - Interpretace dějin z pohledu různých států - Interpretace dějin z pohledu…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Akademie výtvarných umění

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá interpretací dějin z pohledu různých států. Je vytvořena jako obraz jedné a té samé události - druhé světové války. Vedle sebe se potkávají přeložené části textu z učebnic dějepisu devíti různých zemí světa. Důležitým motivem této knihy je možnost porovnávání faktů, které se za normálních okolností nemají či spíše ani nemohou setkat.

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty do Svaté země XII.–XX. století: Mýty a realita v ruských a českých cestopisech

Autor: Danuše Kšicová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
23 %
Publikace analyzuje díla dvanácti autorů cestopisů: šesti ruských a šesti českých a začleňuje je do širšího evropského kontextu. Srovnání prací zástupců obou stran církevního schizmatu poukázalo nejen na rozdíly, ale i na jejich shodné rysy a cíle.

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Věda a politika - Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010) - Německé…

Autor: Kolektiv autorů - Lucie Filipová,Jiří Pešek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha představuje unikátní síť německých společenskovědních a humanitních ústavů v zahraničí, jak se utvářela a vyvíjela od osmdesátých let 19. století do poslední zásadní reformy v roce 2009. Předmětem zájmu je patnáct pracovišť působících v Evropě, USA nebo Asii, která provádějí výzkum především v oboru historie, ale i dějin umění, archeologie, ekonomie či orientalistiky. Analýza se soustředí

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny světa 5 - Vznik moderny. 1770 - 1914 - Vznik moderny 1770 - 1914

Autor: Kolektiv autorů - Walter Demel,Hans-Ulrich Thamer

publisher: Vyšehrad

0 / 5
21 %
Další svazek šestidílné edice Dějin světa se zaobírá dějinnými procesy, jež vedly ke zrodu moderny s jejími pro nás důvěrně známými rysy. Autoři se nejprve podrobně zabývají demografickými proměnami v novověku a postupnou industrializací, jež vedla k naprosté restrukturalizaci společnosti. Jestliže v 16. a 17. století došlo k novému etablování rozvíjejících se věd, pak období osvícenství je již

Sleva 21 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 631 Kč

Skladem

O filosofii dějin

Autor: Jacques Maritain

publisher: Triáda

0 / 5
27 %
Studie O filosofii dějin (vydaná anglicky v New Yorku roku 1957 a francouzsky v Paříži roku 1959) je jediný spis, který Jacques Maritain (1882–1973) věnoval výslovně filosofii dějin. Titul knihy „O filosofii dějin“ (anglicky On the Philosophy of History, francouzsky Pour une philosophie de l’histoire) naznačuje, že Maritain nechtěl napsat ani soustavné pojednání o filosofii dějin, ani ve vlastním

Sleva 27 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Jeruzalém - Průvodce dějinami města

Autor: Franco Cardini

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Jeruzalém je pro poutníky z celého světa svatým městem už po dva tisíce let a věřící tří nejvýznamnějších monoteistických náboženství – judaismu, křesťanství a islámu –, s ním spojují nejdůležitější události a momenty svých dějin. Postihnout komplikované dějiny Jeruzaléma plné rozporů, konfl iktů a hlubokých teologicko-politických sporů je proto velmi nelehký úkol. Italskému historikovi Francovi

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Stručné dějiny křesťanství

Autor: Stephen Tomkins

publisher: Volvox Globator

0 / 5
17 %
Kniha chronologicky popisuje celý vývoj a všechny velké události křesťanských dějin: od počátků křesťanství, přes nástup islámu, období křížových výprav, reformaci a protireformaci až k současnému pontifikátu papeže Benedikta XVI. Setkáme se zde se všemi významnými postavami, jakými jsou Ježíš Kristus, sv. Pavel, císař Konstantin, sv. Augustin, Martin Luther, Jan Kalvín, Jonathan Edwards, Joseph

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Pod německou vlajkou - Příběh jedné koloniální říše

Autor: Jan Klíma

publisher: Libri

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Popely ještě žhavé...II. - Konce dobrodružství - Konce dobrodružství

Autor: Karel Durman

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Pokračování monumentální historické syntézy přináší opět řadu nových pohledů na světové dějiny 20. století. I druhý díl „životního díla“ Karla Durmana pojednává především o dění v globální politice s důrazem na složitou síť vztahů mezi mocnostmi Spojených států a Sovětského svazu, tentokrát od roku 1964 až do počátku devadesátých let 20. století. Pozornost je věnována klíčovým událostem druhé

Sleva 20 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Moc, energie a nový ruský imperialismus

Autor: Anita Orbánová

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Maďarská politoložka Anita Orbánová v této knize ukazuje, jak Kreml systematicky využívá monopolu státem kontrolovaných ropných a plynařských společností k nemerkantilistické na energiích založené zahraniční politice. Poukazuje i na neoimperiální tendence Ruska vůči americkým klíčovým spojencům ve střední a východní Evropě a předvídá, že v budoucnosti ruský ekonomický a diplomatický vliv v Evropě

Sleva 19 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem u dodavatele

Vztahy Rakousko-uherska a Spojených států amerických v období první světové války

Autor: Václav Horčička

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
ublikace analyzuje rakousko-uhersko-americké vztahy v období první světové války. Této problematice dosud nebyla v domácí ani zahraniční historiografii věnována dostatečná pozornost. Existuje sice řada prací k okolnostem vzniku národních států ve střední Evropě a k roli USA v tomto procesu, není však k dispozici monografie, která by se komplexně zabývala oficiální rovinou vztahů mezi habsburskou

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Inkvizice - Stručné dějiny hanebnosti

Autor: Jiří Chalupa

publisher: Skřivan Aleš ml.

0 / 5
Inkvizice byla pravděpodobně první skutečně totalitní organizací v dějinách lidstva, organizací, která si kladla za cíl takřka stoprocentní kontrolu společnosti. A současně také organizací, za níž zůstaly desetitisíce mrtvých, statisíce trýzněných a mučených, miliony vyděšených. Zrodila se na počátku 13. století z potřeby církve rázně se vypořádat se stále početnějšími kacíři, vážně

Sleva 10 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Lotyšsko

Autor: Jindřich Dejmek

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Vůbec první česká monografie věnovaná jednomu z tzv. baltských států je prací renomovaného historika, vědeckého pracovníka Historického ústavu AV ČR Jindřicha Dejmka, který se zabývá zejména 20. stoletím. Autor zasvěceně a čtivě provádí čtenáře dějinami Lotyšska a Lotyšů od nejstarších dob po současnost, a to v rámci regionu, neboť samostatnost získali Lotyši až ve 20. století. Vyhnuli se sice

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918–1926 - Britská okupace Kolínské zóny…

Autor: Jaromír Soukup

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Od uzavření příměří v listopadu 1918 do podpisu versailleské mírové smlouvy v červnu 1919 potřebovaly dohodové mocnosti zajistit, aby se Německo nevrátilo k bojovým akcím. Z tohoto důvodu se dohodly na okupaci levého břehu Rýna, tedy území, jež se mělo v případě německého útoku stát „nárazníkovým pásmem“. Tento problém se řešil rovněž na Pařížské mírové konferenci, na níž Francie prosadila další

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Prezident, papež a premiérka - Trojice, která změnila svět

Autor: John O'Sullivan

publisher: Ideál

0 / 5
27 %
Byly to tři manažeři středního významu a nikdo si nepředstavoval, že se někdo z nich dostane až na vrchol. Ronald Reagan byl na prezidenta už moc starý - a vždy příliš konzervativní. Margaret Thatcherová nebyla jen příliš konzervativní - byla to žena a nebyla na žádném seznamu budoucích vůdců konzervativní strany. A pomyšlení na polského papeže bylo skutečně absurdní, zvlášť když kardinál, o

Sleva 27 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Achnaton a Nefertiti, faraoni slunce

Autor: Miloš Matula

publisher: MM Production

0 / 5
27 %
Kniha Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce je zasvěcena historickému, uměleckému a duchovnímu odkazu starověkého Egypta. Prostřednictvím chronologicky uspořádaného textu, který se opírá o nejnovější poznatky z archeologických výzkumů a práce renomovaných archeologů a badatelů, jsou osvětlovány hlavní historické události, kulturní a společenské procesy i náboženská (magická a duchovní)

Sleva 27 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem

Toulky minulostí světa 10

Autor: Zdeněk Volný

publisher: Via Facti

0 / 5
19 %
Desátý a zároveň poslední díl čtenářsky oblíbené řady Toulky minulostí světa se podrobně věnuje procesu vzniku evropských národních států, které mají už v 19. století hrát hlavní roli v evropských i světových dějinách. Zachycuje příčiny a průběh revolučního roku 1848 i porevoluční normalizace a obsáhle se věnuje první světové válce včetně utvoření následného versailleského systému, který

Sleva 19 % z běžně ceny 419 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Rabínské židovství a rané křesťanství

Autor: Peter Schäfer

publisher: Vyšehrad

0 / 5
21 %
Střetnutí judaizmu se vznikajícím křesťanstvím v 1. století n. l. Ve své nové knize se autor, přední znalec židovských dějin v období pozdní antiky, zabývá vzájemnou působností rabínského judaismu a křesťanství, které z židovství ve své době vykrystalizovalo. Postupně odkrývá značně provázaný myšlenkový svět dvou náboženství, která dnešní společnost vnímá spíše na základě jejich odlišnosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 196 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí