Registrace | Přihlášení


Všeobecné a ostatní

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pražský uličník 3.díl - Encyklopedie náz

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Jíšová Kateřina

publisher: Scriptorium

5 / 5
15 %
Pokračování úspěšné encyklopedie vydané v letech 1997 a 1998, ktreré obsahuje: Nově schválené názvy, prodloužení a přejmenování ulic z let 1998–2011, opravy a doplňky k 1. a 2 . dílu, rejstřík německých názvů (jak z období okupace, tak historických). Bohatá obrazová dokumentace zahrnuje nejen pohledy na ulice, ale také portréty méně známých osob, historické plány a prameny.

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury

Autor: Kolektiv autorů - Večerková Eva,Frolcová Věra

publisher: Vyšehrad

5 / 5
20 %
Kniha líčí kulturní tradice spojené s oslavou Vánoc národů evropského Západu a Východu. Mnohé se dochovaly do současnosti a mají křesťanské i mimokřesťanské kořeny. Kapitoly odhalují pozůstatky pohanských slavností spojených se slunovratem, s novoroční magií a hostinami uprostřed zimy; patří k nim obřadní spalování vánočního polena, pečení velkých kulatých chlebů nebo koledování. Zvláštní

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Pohleďte do zrcadla! - Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku

Autor: Nejedlý Martin

publisher: Scriptorium

4 / 5
15 %
Kniha čtenářům tlumočí otázky, jež může historik položit souboru literárních děl sepsaných v 15. století na dvoře burgundských vévodů. Představuje příběhy života a tvorby několika básníků, kronikářů, romanopisců a cestovatelů, které spojuje osoba mecenáše, vévody Filipa Dobrého (1396-1467): básníka a cestovatele Guilleberta de Lannoy, jeho následovníka, "zvěda" Bertrandona de la Broquiere,

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Stručné dějiny latinské literatury středověku

Autor: Kolektiv autorů - Nechutová Jana,Stehlíková Dana

publisher: BASET

5 / 5
24 %
Latinská vzdělanost a písemnictví významně spoluutvářely podstatu evropské vzdělanosti.. Literatura psaná latinsky nezanikla s pádem římské říše, ale rozvíjela se dál v duchovním prostředí klášterů a později ve vzdělaneckém prostředí univerzit. Odtud se šířila do světských kruhů a prosakovala do jazyků evropských národů, aby plodně ovlivnila vznik jejich národních literatur až do novověku.

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Zmizelá Praha - Letiště a letadla

Autor: Plavec Michal

publisher: Paseka

4.6 / 5
27 %
Přestože první letadlo těžší vzduchu vzlétlo v Praze již v prosinci 1909, první oficiální letiště bylo v Praze založeno až v roce 1919. Do té doby využívali první aviatici nejčastěji chuchelské závodiště, pouze Ing. Jan Kašpar vzlétnul z polí u tehdejšího Proseku. Nepříliš daleko odtud vzniklo první oficiální letiště Praha, dnes známé jako Praha-Kbely. Až do roku 1937 se jednalo o největší

Sleva 27 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Hitlerův ušlechtilý Žid - Život Eduarda Blocha, lékaře chudých

Autor: Hamannová Brigitte

publisher: Prostor

3.8 / 5
23 % Sleva
Kniha Brigitty Hamannové ani zdaleka není pouhým životopisem židovského lékaře Eduarda Blocha (30. 1. 1872-1. 6. 1945), který se narodil v jihočeské Hluboké, medicínu vystudoval v Praze a usadil se v rakouském Linci. Doktor Eduard Bloch "vstoupil do dějin" tím, že v roce 1907 v Linci léčil matku Adolfa Hitlera. Rakovinou postižená Klara Hitlerová se uzdravit nemohla, Eduard Bloch alespoň zmírnil

Sleva 23 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

Židé - dějiny a kultura

Autor: Pavlát Leo

publisher: Židovské muzeum v Praze

3.7 / 5
15 %
Kniha určená pro školy, typ učebnice určené k výuce dějepisu, občanské výchovy a literatury. I zcela neznalý čtenář od 14 let výše získá základní vědomosti o židovské kultuře, jejích historických a duchovních souvislostech. Autoři v záplavě dat vybírali především skutečnosti, které se váží k českému prostředí, kultuře a dějinám. Editor Leo Pavlát.

Sleva 15 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s

Autor: Holý Jiří

publisher: Akropolis

0 / 5
24 %
Publikace shrnuje příspěvky z mezinárodního workshopu konaného v listopadu 2011 v Praze. Seminář se zabýval tématem šoa/holokaustu v literatuře, v divadle a filmu v padesátých a šedesátých letech. Navázal na předchozí workshopy v německém Gießenu a v polské Łódzi (2010, 2011). Jednotlivé příspěvky se soustřeďují zvláště na českou a polskou literaturu (Jiří Weil, Norbert Frýd, Jan Otčenášek,

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Knihovna Karáskovy galerie a její světy

Autor: Petruželková Alena

publisher: Arbor vitae

0 / 5
15 %
Básník Jiří Karásek ze Lvovic (1871-1951), významný představitel české dekadence, proslul rovněž jako sběratel výtvarného umění. Publikace ho však představuje jako nevšedního sběratele knih a zakladatele mimořádně pestré a cenné knihovny. V pěti studiích přibližuje historii knihovny a vybrané oblasti jejího fondu. Autory koncepce a textů jsou badatelé Památníku národního písemnictví, všechny

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 587 Kč

Skladem u dodavatele

Topičův salon 1937-1949

Autor: Pech Milan

publisher: Společnost Topičova salonu

0 / 5
22 %
Tento sborník je první z cyklu knih o nejstarší české soukromé síni. Věnuje se výstavním a divadelním aktivitám pořádaných v Topičově salonu v těžkém období protektorátu a poválečných let stejně jako nakladatelské činnosti. Je určena jak odborným pracovníkům, tak i běžným zájemcům o tuto problematiku. Vedle reprodukcí dobového obrazového materiálu obsahuje rozsáhlý poznámkový aparát, soupisy

Sleva 22 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Rakouská diplomacie 1848-1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

Autor: Hálek Jan

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Revoluční rok 1848 znamenal pro habsburskou monarchii nejen vnitřní, ale i zahraničněpolitické ohrožení. Rakouská diplomacie byla v tomto období určována třemi směry, které se navzájem prolínaly s tzv. německou otázkou, bojem proti uherské revoluci a rakouskými aktivitami na Apeninském poloostrově. To mělo rozhodující vliv na politiku Felixe knížete Schwarzenberga, který v listopadu roku 1848

Sleva 15 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Historie českého puškařství a zdroje mysliveckých tradic

Autor: Hanák Jiří

publisher: TeMi CZ

0 / 5
24 %
Autor této knihy ing. Jiří Hanák, MSC., je znám a mezinárodně uznáván jako expert v oboru loveckých zbraní a střeliva. Stejné renomé si získal i v oblasti, kde bez loveckých zbraní nelze dát ani ránu, v myslivosti. Sám aktivní myslivec zcestovalý po krajinách několika kontinentů a nesčetných loveckých revírech (včetně Austrálie) se o své rozsáhlé odborné znalosti a praktické zkušenosti dělí již

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Úvod do sociohistorie

Autor: Noiriel Gérard

publisher: Slon

0 / 5
11 %
Kniha stručně představuje přístup a metodu kombinující sociologii a historii. Autor nastiňuje zvláštnosti obou disciplín, charakterizuje jejich stěžejní osobnosti a díla a poté vybírá klíčová východiska, se kterými může sociohistorik pracovat. Pečlivě sbírá a syntetizuje badatelské výsledky obou disciplín, přebírá východiska, postupy i závěry a přetavuje je prostřednictvím pečlivé argumentace do

Sleva 11 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavatele

Před Draculou : Archeologie upíra

Autor: Braccini Tommaso

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Italský kulturní antropolog Tommaso Braccini zkoumá fenomén vampyrismu v evropských dějinách. Zamýšlí se nad kořeny představ o vampýrech – mrtvých, kteří opouštějí hroby, aby pronásledovali živé. Kniha se zabývá vývojem těchto představ v byzantské říši a na území obývaném slovanskými národy, kde se strach z těchto bytostí zvláště rozšířil, odhaluje kořeny vampyrismu v antickém starověku, jeho

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 3

Autor: neuveden

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
15 %
Sborník příspěvků ze semináře v Tachově.

Sleva 15 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Miluji tvory svého pohlaví - Homosexualita v dějinách a společnosti

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Himl Pavel

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha obsahuje patnáct studií, které se z různých úhlů pohledu věnují stejnopohlavním vztahům coby společenskému fenoménu v české minulosti a přítomnosti. Její autoři přinášejí detailní analýzu konkrétních případů stíhání homosexuálního chování jak v 18., tak ve 20. Století (mj. i v období 1939-1945), z různých úhlů pohledu se soustřeďují na dosud neznámé aspekty života homosexuálů a vnímání

Sleva 19 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem u dodavatele

Pochod na Moskvu

Autor: Ward Thomas J.

publisher: Ideál

0 / 5
24 %
Ojedinělý životní příběh zakladatele deníku Washingtonn Times v boji proti komunismu od Dr. Thomase J. Warda, který je profesorem na universitě v Bridgeportu, USA.

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Hledání centra - Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století

Autor: Kolektiv autorů - Kaiserová Kristina,Kunštát Miroslav

publisher: Albis International

0 / 5
21 %
Kolektivní monografie prezentuje komplexní problematiku německých vědeckých a vzdělávacích institucí v Čechách v 19. a první polovině 20. století. V tomto kontextu zároveň řeší obecný problém jejich centra. Zároveň se objevuje v tomto kontextu otázka širšího centra. Samozřejmě zde nadále hraje roli Praha, zároveň na tuto pozici aspirují další města - v prvé řadě to jsou Liberec, Ústí nad Labem a

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Praha - Vídeň - Lancaster

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
15 %
Publikace, vydaná k významnému životnímu jubileu profesora Jaroslava Krejčího, přináší výbor z jeho prací, dokumentující více než půlstoleté vědecké úsilí na poli makrosociologicky uchopených srovnávacích dějin civilizací. Na konkrétních textech, zčásti dosud nevydaných, zčásti obsažených v kolektivních sbornících, ukazuje, jak postupně tuto problematiku rozkrýval, jak se s ní metodologicky a

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny politického myšlení II/1

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
V první části druhého svazku dějin politického myšlení je podán systematický a kritický výklad politického myšlení od počátků až po vrcholný středověk. Velká pozornost je věnována ranému křesťanství, Augustinovi, byzantskému, arabskému a židovskému politickému myšlení, počátkům českého politického myšlení, zápasu mezi mocí světskou a duchovní v letech 1050 až 1200 a Tomáši Akvinskému.

Sleva 18 % z běžně ceny 638 Kč

Naše cena: 524 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele