Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy - Jiří Hanuš

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Náboženství v globální občanské společnosti

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
18 %
Kniha přináší reflexe o povaze občanské společnosti v éře globalizace a o rozmanitých pozitivních i negativních rolích, které v občanské společnosti mohou sehrávat náboženská společenství. Sborník je koncipován jako domácí interdisciplinární diskuse nad inspirativním zahraničním textem, jímž je esej renomovaného amerického sociologa Petera Bergera. Pozvání k diskusi přijali: Rita Collinsová, Jan

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Nostalgie v dějinách

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Tato knížka vznikla na základě kolokvia o tématu nostalgie, které uspořádal Historický ústav FF MU ve spolupráci s CDK koncem roku 2013 v Brně. Je originálním pokusem o tematizování této lidské emoce, která hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Jednotliví autoři pojednávají o různých projevech nostalgie v českých, evropských a amerických souvislostech a zamýšlejí se nad

Sleva 18 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Ve znamení naděje - Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Sborník přednášek z teologického setkání, pořádaného CDK v dubnu 1996 v Brně. Příspěvky O.I. Štampacha, F.J. Holečka, M. Ryškové, J. Spousty, P. Filipiho, J. Smolíka, P. Fialy, V. Ventury, F. Kunetky.

Sleva 21 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Tradice českého katolicismu ve 20. století

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Publikace přináší pohled na základní rysy českého katolicismu ve 20. století, na jeho proměny vzhledem k procesu sekularizace i vzhledem ke celospolečenským kontextům (ideologie a praxe nacismu a především komunismu). Důraz je kladem na kulturní fenomény, na filozoficko-historické interpretace tradic významných osobností katolického prostředí, na ekumenický kontext, na problémy, s nimiž se

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Koncil a česká společnost - Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Druhý vatikánský koncil (1962-65) představuje jeden z klíčových momentů vývoje římskokatolické církve ve 20. století. Měl dalekosáhlý vliv na strukturu a procesy uvnitř církve a na jiné křesťanské konfese, náboženské a politické systémy, dokonce i na lidskou mentalitu. Publikace představuje jednu z interdisciplinárních diskusí na koncilní tma. Umožňuje čtenáři orientaci ve spletitých

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Vznik státu jako proces sekularizace - Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Bockenfordeho

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
První svazek edice Quaestiones quodlibetales obsahuje studii německého filosofa a historika Ernsta-Wolfganga Böcken­fördeho o sekularizaci politického a společenského řádu v Evropě a diskusi nad touto studií, k níž přijali pozvání čeští badatelé z oboru historie, teologie, práva, filosofie a sociologie. Publikace tak nabízí humanitně či sociálně­vědně zaměřenému čtenáři komplexní pohled na

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Autorita v abrahamských náboženstvích - Náboženské a politické aspekty autority v judaismu,…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Sborník studií o pojetí náboženské a světské autority v dějinách a současnosti uvedených monoteistických náboženství. Jednotlivé příspěvky se věnují otázkám autority v zakladatelských nebo jiných významných textech, v raných i moderních dějinách a analyzují současné podoby chápání a uplatňování autority v těchto náboženstvích i v politických systémech z nich vycházejících. Úmyslem sborníku je

Sleva 18 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Pohledy na dějiny a současnost

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
21 %
Reprezentativní publikace mapuje hlavní obrysy vývoje i aktuální stav brněnské filozofické fakulty, která vždy patřila k předním českým vysokoškolským institucím a osobnosti s ní spjaté spoluurčovaly ráz celého regionu. Autoři se zaměřili jednak na politický a hospodářský vývoj fakulty a její vědecký přínos, jednak na vztah učitelů a žáků a na proměny vztahů mezi fakultou a dalšími společenskými

Sleva 21 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Evropa a její duchovní tvář - Eseje - komentáře - diskuse

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Kniha nabízí obsáhlou diskusi o náboženství v Evropě. Padesát českých historiků, politologů, sociologů, filosofů, teologů a dalších odborníků komentuje osm esejů renomovaných zahraničních autorů, věnovaných evropské náboženské, geografické a politické identitě (Brague, Diner), příčinám, formám a důsledkům sekularizace (Casanova, Gellner), vztahu náboženství a politiky (Maier, Walzer), a konečně

Sleva 21 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Interpretace ruské revoluce 1917

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Sborník příspěvků z konference věnované revoluci ruské, která se konala na podzim v roce 2007 na půdě Filozofické fakulty MU v Brně a již zorganizovalo Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav AV ČR, v.v.i. a Centrum pro studium demokracie a kultury.

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Primasové katolické církve - Země střední Evropy v čase komunismu

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Publikace přináší v českém i středoevropském prostředí unikátní perspektivu - zkoumá životy a roli primasů katolické církve v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR, Rakousku a na Ukrajině v druhé polovině dvacátého století v čase komunismu v komparativním pohledu. Kniha si všímá až zarážejících rozdílů mezi první a druhou generací primasů. Jednotlivé příspěvky jsou věnovány kardinálům Josefu

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanství a romantismus

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Sborník z mezinárodního a interdisciplinárního kolokvia konaného v rámci Setkání zájemců o teologii Institutu ekumenických studií ve spolupráci s CDK v říjnu v roce 2010 v Praze. Přispěvatelé se zamýšlejí nad teologickými, historickými a literárními aspekty romantického hnutí a pokoušejí se vystihnout ambivalentní vztah mezi křesťanstvím různých konfesí a národními romantizujícími tendencemi.

Sleva 21 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Fasora,Jiří Hanuš

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Prostřednictvím takzvaných „mýtů“ se autoři pokusili odkrýt několik problémů univerzit, které jsou z historické perspektivy významné pro evropské (středoevropské) prostředí a zvláště pak pro prostředí české. Cílem historického bádání na poli univerzitní kultury je poukázat na kontinuitu i diskontinuitu vývoje univerzit, a to od jejich středověkých počátků až po současnost. Autoři proti sobě staví

Sleva 29 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Předminulé století - Evropa v politice a kultuře 19. století

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hanuš,Vít Hloušek

publisher: Books & Pipes Publishing

0 / 5
32 %
Kniha nabízí čtenáři exkurzi do Evropy předminulého století, do doby, kdy se rodila evropská modernita. Autoři rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho uvažování je ovlivněno dobou, v níž se Evropa stala dominantním kontinentem. Tehdejší vývoj a ideje se staly základem pro budování institucí a organizací, které dosud ovlivňují náš

Sleva 32 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Služebníci neužiteční - Kněžská identita v českých zemích ve 20. století - Kněžská identita v…

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
V čem spočívá identita duchovních katolické církve? Lze vůbec hovořit o jedné identitě, nebo jde spíše o komplex dílčích identit spojených s institučními a ideovými aspekty církve? Je kněžská identita spíše individuální, nebo je v určitém společenství v konkrétní době obecně sdílená? Nakolik je pojetí kněžství historicky a kulturně podmíněné? Je možné identifikovat nějaké „kněžské generace“? Jaké

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Jak mohou přežít hodnoty?

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury. Sborník z konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury ve spolupráci se Senátem PČR v listopadu 2016, která se věnovala dnes tolik diskutovanému tématu hodnot. Základní ideou setkání bylo představit hodnoty zejména v jejich vazbě na instituce, které je chrání, udržují a předávají dál. Kniha proto

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Rio Preisner - Portrét konzervativního myslitele

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Books & Pipes

0 / 5
32 % Předprodej
Kniha přináší první důkladnou a všestranně zaměřenou interpretaci díla a myšlení Ria Preisnera (1925–2007), českého konzervativního myslitele, filozofa, básníka, teatrologa, germanisty a překladatele. Do dějin české kultury se Preisner zapsal jako autor sedmi básnických sbírek, knihou o totalitarismu (Kritika totalitarismu), rozborem americké politiky a kultury (Americana), úvahami o smyslu

Sleva 32 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 235 Kč

vyjde 30. 10. 2020AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí