Registrace | Přihlášení


Společenské vědy - Jiří Kovařík

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Války bez konce - Římské války II

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

4 / 5
38 %
VÁLKY S JUGURTHOU, KIMBRY, TEUTONY A MITHRIDATEM, OBČANSKÁ VÁLKA A SPARTAKOVO POVSTÁNÍ Války bez konce jsou druhým svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, znovu plným příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodech, táboření, útocích, obranách, obléhání, o slávě a strádání za válek s Jugurthou v

Sleva 38 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Války na moři - Bitvy a osudy válečníků V. 1652-1712

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

5 / 5
38 %
Pátý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje volně na Války proti králi i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Líčí boj o nadvládu na mořích, který probíhal od poloviny XVII. století souběžně s válkami na souši. Zpočátku šlo o soupeření mezi největšími námořními mocnostmi, Spojenými provinciemi nizozemskými a stuartovskou Anglií, do nějž se zvolna zapojovala Francie jako nejprve anglický

Sleva 38 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Napoleonova prohra 1810-1814

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

4 / 5
36 %
Poloostrovní válka je název letitého konfliktu napoleonských válek, který zuřil ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807 až 1814 a v mnohém přispěl k Napoleonovu pádu. Proč císař Francouzů uloupil španělskou korunu, čím proti sobě vzbudil nenávist většiny Španělů i Portugalců a proč nemohl vyhrát válku, i když Francouzi ve většině bitev vítězili? Jak probíhal barvitý zápas, do nějž se stále více

Sleva 36 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Historie evropských duelů a šermu svazek II

Autor: Kolektiv autorů - Kovařík Jiří,Křížek Leonid

publisher: Mladá fronta

4 / 5
27 %
Postupem staletí se duel – ať již chladnou či střelnou zbraní – stal neodmyslitelnou součástí života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru, ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V určitých obdobích byl natolik rozšířeným jevem, že jej současníci přirovnávali k morové epidemii. Druhý díl projektu Historie evropských duelů a šermu popisuje „zlatou dobu“ duelů,

Sleva 27 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Jutsko 1916 - Největší námořní bitva Velké války

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

4.6 / 5
38 %
Dvoudenní střetnutí v severovýchodním prostoru Severního moře, kterému Britové říkají bitva u Jutska a Němci bitva u Skagerraku, se odehrálo v posledních květnových dnech roku 1916 a stalo se až do bojů v Tichomoří v letech 2. světové války největším střetem hladinových válečných lodí všech dob. Strategickým cílem německé strany bylo oslabit Royal Navy natolik, že by se síly obou stran vyrovnaly,

Sleva 38 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Historie evropských duelů a šermu svazek III - Od duelového ke sportovnímu kolbišti

Autor: Kolektiv autorů - Kovařík Jiří,Křížek Leonid

publisher: Mladá fronta

4 / 5
27 %
Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy jej změna společenského klimatu – průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofické proudy – odsoudila takříkajíc na smetiště dějin. Přesto se s duely setkáváme ještě i ve 20. století, byť už jenom v podobě kuriózních výstřelků pošetilců a recesistů. S tímto

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Napoleonovi jezdci

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

4.5 / 5
38 %
Legendární muži, slavné útoky, druhy zbraní, způsoby boje a život ve válce i v míru Cinkot postrojů, pára od nozder, vrzání sedel, přehlušené svistem tasených šavlí či palašů, rozjezd a sílící dunění kopyt, jak koně přecházejí z klusu do cvalu. Signály trubek, vlající hřívy i zástavy, čepele vytrčené přes koňské krky kupředu, rozmach paže k seku, třesk oceli o ocel při srážce první vlny,

Sleva 38 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Boje o trůny - Bitvy a osudy válečníků II. 1588-1626

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

4 / 5
36 %
Druhý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Zahrnuje čtvrt století bojů před vypuknutím Třicetileté války 1618–1648 s boji Jindřicha IV. o trůn francouzský, Zikmunda III. Vasy o švédský a prostřednictvím vpádu pasovských i Rudolfa II. o trůn český, těžiště ale spočívá v tzv. České válce, rozpoutané v květnu 1618 vyhozením

Sleva 36 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Od Slavkova po Waterloo - Octave Levavasseur pobočník maršála Neye

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

5 / 5
38 %
V desetiletí napoleonských válek vyplněných taženími a bitvami nenajdeme proslulejší a barvitější postavu než byl maršál Michel Ney. Za jednu z prvních bitev dunajské kampaně roku 1805, která skončila v jasu slavkovského slunce, dostal titul vévody z Elchingenu, za to, co dokázal během tragického ústupu z Ruska roku 1812, obdržel titul knížete Moskevského, největší ocenění mu ale dali sami

Sleva 38 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Války v krajkách - Bitvy a osudy válečníků VII. 1709-1748

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
36 %
Sedmý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje v dějové linii na Evropu v plamenech. Je věnován dvěma velkým evropským konfliktům 1. poloviny 18. století, Velké severní válce 1700–1721 a Válce o dědictví rakouské 1740–1748. V té první potáhneme se švédským králem Karlem XII. proti caru Petru I., který jej porazil u Poltavy, a vyplujeme na severská moře s dánsko-norským národním hrdinou

Sleva 36 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Caesarovy legie - Římské války III

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
38 %
KATASTROFA U CARRHAE, GALSKÁ VÁLKA, VÁLKA CAESARA S POMPEIEM, ALEXANDRIJSKÁ, AFRICKÁ A HISPÁNSKÁ VÁLKA Caesarovy legie jsou třetím svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaným poměrně krátkému, leč bitvami a klíčovými událostmi nabitému úseku římských vojenských dějin, tomu nejproslulejšímu, a přece neznámému. Krom porážky římských legií u Carrhae, kde přišel o

Sleva 38 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Legie římského impéria - Římské války IV

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
38 %
Legie římského impéria jsou čtvrtým svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaného událostem od Caesarovy smrti do poslední čtvrtiny 1. století našeho letopočtu. Jde zde o válku Octaviána a Marca Antonia s Brutem a Cassiem, Caesarovými vrahy, která skončila bitvou u Pharsalu, o války druhého triumvirátu a jeho rozpad, po němž následoval boj, který skončil

Sleva 38 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Pád říše římské - Římské války V

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
36 %
Pád říše římské je posledním svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, zahrnujícím dlouhé období od válek dynastie Flaviovců po roce 69 až po vyplenění Říma Alarichem roku 410. Jedná se o nesmírné množství bitev a tažení římských císařů i jejich vojevůdců, o krvavé boje se sousedními Peršany, s tzv. barbary i o vnitřní války, v nichž se jeden císař snažil svrhnout druhého.

Sleva 36 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Evropa v plamenech - Bitvy a osudy válečníků VI. 1652-1718

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
33 %
Šestý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje volně na Války proti králi. Název není náhodný, neboť Evropou od Pyrenejského poloostrova na západě až po Balkán a Uhersko na jihovýchodě se hnaly plameny války s nebývalou silou. Západní a střední Evropu pustošily války Ludvíka XIV., krále Slunce, a z jihovýchodu se drali Turci. V příbězích o velkých střetech tak projdeme bojišti u

Sleva 33 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Napoleonova invaze 1807-1810

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
36 %
V mnohém přispěl k Napoleonovu pádu. Proč císař Francouzů uloupil španělskou korunu, čím proti sobě vzbudil nenávist většiny Španělů i Portugalců a proč nemohl vyhrát válku, i když Francouzi ve většině bitev vítězili? Jak probíhal barvitý zápas, do nějž se stále více zapojovali britští vojáci pod velením Arthura Wellesleye, budoucího vévody z Wellingtonu? To vše líčí na podkladě dobových pramenů.

Sleva 36 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Napoleon v Rusku 1 - Pochod na Moskvu

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
36 %
Kniha je prvním svazkem práce o tažení roku 1812, v němž chtěl císař Napoleon porazit ruského imperátora Alexandra, sám ale utrpěl navzdory všem vítězství porážku, která předznamenala jeho pád. Známý napoleonský historik a autor literatury faktu analyzuje příčiny konfliktu, síly, možnosti i plány obou stran a sleduje postup Napoleonovy Velké armády od prvního dne vpádu až po konec bitvy u

Sleva 36 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Napoleon v Rusku 2 - Zkáza Velké armády

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
36 %
Napoleon v Rusku s podtitulem Zkáza Velké armády je druhým a závěrečným svazkem práce o tažení roku 1812, v němž chtěl císař Napoleon porazit ruského imperátora Alexandra, sám ale utrpěl navzdory všem vítězstvím porážku, která předznamenala jeho pád. Známý napoleonský historik a autor literatury faktu pokračuje událostmi po bitvě u Borodina, přes ruský ústup k Moskvě, její vyklizení, požár a

Sleva 36 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem

Korzáři Krále Slunce

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
36 %
Slova korzár a korzárská válka zůstávají synonymem pirátských dobrodružství. V mnoha knihách, včetně renomovaných encyklopedií, je korzár označen za jistý druh piráta, tedy námořního lupiče. I výraz „korzárská válka“ označuje cosi nečestného a nezákonného. Jde však o omyl. Korzár nebyl pirát, ale námořník, který vedl záškodnickou válku se svolením svého vladaře či vlády. Korzárská válka měla

Sleva 36 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Válka Řeků s Peršany

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
38 %
Ladé-Marathón-Thermopyly Artemisium-Salamina-Plataje-Mykalé První v celé šíři historicky zdokumentovaný konflikt v dějinách lidstva a současně velký střet dvou odlišných civilizací ožívá v této knize v plné šíři.

Sleva 38 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Císařský kyrysník - Paměti Karla Johanna von Grueber, důstojníka rakouských kyrysníků a bavorských…

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Akcent

0 / 5
36 %
Jezdecký důstojník Karl Johann von Grueber strávil čtrnáct let ve válkách s napoleonskou Francií a jako rakouský kyrysník se účastnil bitev u Hohenlinden, Ulmu, Štoků, Aspern i Wagramu. Po boku Francouzů bojoval roku 1812 v Rusku a v další válce proti nim došel jako bavorský švališer roku 1814 do Paříže. Zanechal téměř dobrodružné vzpomínky na život v armádách Napoleonových protivníků, na boje i

Sleva 36 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 222 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí