Registrace | Přihlášení


Společenské vědy - Jouza Ladislav

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pracovní právo v kostce

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Ústav práva a právní vědy

0 / 5
Zákoník práce je základním pracovněprávním předpisem. Jeho poslání v posledním období významně ovlivnilo několik základních právních předpisů. Patří mezi ně občanský zákoník (č. 89/20122 Sb.) i zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) Těmito předpisy byly vytýčeny obecné základní zásady, na nichž je vybudováno pracovní právo jako součást soukromého práva. Mezi základní zásady

Sleva 8 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Poradce 8/2020 - Zákon o zaměstnanosti s komentářem a Zákon o odpovědnosti za škodu s komentářem

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Poradce 8/ 2020 Vám přináší zákon o odpovědnosti a zákon o zaměstnanosti v platném znění s komentářem renomovaných autorů. Státní politika zaměstnanosti má za cíl dosažení plné zaměstnanosti a ochranu proti nezaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti vám přinášíme za účelem vytvořit povědomí zaměstnavatelů a dalších subjektů o jejich právech, povinnostech a zákonných postupech, jakož i o

Sleva 33 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem

Práce a mzdy 4-5/2020 - Zdravotně postižené osoby - zvýšení příspěvku

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Srážky ze mzdy nově, Sdílené pracovní místo, Vysílání zaměstnanců do EU Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením – zvýšení příspěvku Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýšil o 800 Kč oproti dosavadní výši. Maximální částka příspěvku nyní činí 12 800 Kč. Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o příklady z praxe a aktuální judikaturu. Je rozdělen na

Sleva 33 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Práce a mzdy 6/2020 Kurzarbeit - náhrada mzdy v krizových situacích, Pandemie a ošetřovné

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Toto číslo měsíčníku jsme přizpůsobili situaci v naší společnosti – pandemii koronaviru a přinášíme vícero příspěvků na toto téma. Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti – tzv. kurzarbeit upravuje zákon o zaměstnanosti. Toto opatření je většinou přechodné, časově omezené. Měsíčník obsahuje aktuální

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

PaM 7-8/2020 - Práce a mzdy bez chyb, pokut a penále

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o příklady z praxe a aktuální judikaturu. Je rozdělen na rubriky: Aktuálně, Pracovní právo, Chyby a pokuty, Judikatura, Pracovní cesta, Automobil v podnikání, Odvody, Veřejná správa, Vedoucí pracovník … - PráPlatební neschopnost zaměstnavatele – mzdové nároky zaměstnanců - PráPracovní neschopnost a Covid-19 - PráKompenzační bonus – kdo jej může

Sleva 33 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

PaM 9/2020 - Zdravotní pojištění a karanténa

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Dočasné přidělení zaměstnance - zmírnění dopadů pandemie koronaviru, Insolvenční návrh zaměstnanců – dočasně jinak, Hypoteční úvěry a odpočet úroků – aktuálně a chystané změny Karanténa může být nařízena jak zdravému zaměstnanci, tak i zaměstnanci, který již infekční nemocí onemocněl nebo má její příznaky. Karanténa ovlivňuje stanovení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. Mnoho

Sleva 33 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Zaměstnávání v období pandemie - Opatření proti koronaviru

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Řešení dopadů mimořádných opatření, které byly přijaty v souvislosti s pandemií koronaviru, se dotýká rovněž pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají v této souvislosti své povinnosti. Publikace přináší pohled na překážky v práci, odměňování během i po koronakrize, osobní ochranné pracovní prostředky, homeoffice, dohody během karantény, výdaje, sociální fond, kratší pracovní

Sleva 33 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem

PaM 11-12/2020 Novela zákoníku práce - přechod práv a povinností

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Krácení dovolené po novele zákoníku práce, Kompenzační bonus – novela, Změny v doručování písemností, Novela školského zákona Ke změnám v novele ZP došlo s účinností od 30. července 2020 v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. K přechodu může dojít jen podle § 338 odst. 1 ZP, nebo podle zvláštních právních předpisů, např. podle občanského zákoníku nebo podle zákona o obchodních

Sleva 33 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí - Zákoník práce po novele, Reklama a propagace

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
35 %
Novela zákoníku práce přinesla změny ve výpočtu dovolené, přinesla institut tzv. sdíleného pracovního místa; upravila právo na náhradu škody a nemajetkové újmy pozůstalých po zaměstnanci, který v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel; vztahuje se na vyslané zaměstnance … a mnohé další. Mnoho firem bude v rámci oživování ekonomiky potřebovat reklamu. Přinášíme příklady, jak řešit

Sleva 35 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

DÚVaP 12/2020 - Vzory smluv dle zákoníku práce, Obchodní korporace - přeměny

Autor: Kolektiv autorů - Jouza Ladislav,Mirčevská Dalimila

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Vzory smluv dle zákoníku práce Vzory vycházejí z pracovněprávních předpisů platných a účinných k 30. červenci 2020 a 1. lednu 2021, tedy po novele zákoníku práce č. 285/2020 Sb. Jde zejména o zákoník práce (v textu zkratka „ZP“), nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (v textu zkratka NOZ), zákon o zákazu diskriminace a dodržování rovnosti (č. 198/2009 Sb.), zákon na ochranu zaměstnanců při

Sleva 33 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

DaÚ č. 1/2021 - Novela zákona o DPH – daňový balíček, Opožděné daňové přiznání a pozdě zaplacená…

Autor: Kolektiv autorů - Macháček Ivan,Jouza Ladislav,Cardová Zdenka,Děrgel Martin,Sedláková Eva,Daněk Antonín,Máchová Helena,Fetter R. W.,Malovič Pavel

publisher: Poradce

0 / 5
34 %
Nová lhůta pro podání daňového přiznání se použije na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které skončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ustanovení § 136 odst. 2 zákona č.

Sleva 34 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

PaM 10/2020 - Novela zákoníku práce – přehled změn, Změny v odškodňování pracovních úrazů po novele…

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
23 %
Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021- přehled změn Změny v právní úpravě dovolené - Podle nové úpravy § 213 ZP zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní

Sleva 23 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

PaM 3/2021 Zvýšení minimální i zaručené mzdy - Cestovní náhrady pro rok 2021, Zahraniční stravné,…

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o příklady z praxe a aktuální judikaturu. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci svému zaměstnanci. Nová právní úprava s účinností od 1. ledna 2021 zvýšila základní sazbu minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin ze současných 14 600 Kč na 15 200 Kč, tj. o 600 Kč a

Sleva 33 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

PaM 6-7/2021 Zákon o kompenzačním bonusu - nový zákon

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Srážky ze mzdy nově, Podpora v době částečné nezaměstnanosti - novela. Zákon o kompenzačním bonusu je nový zákon a upravuje daňový bonus, jehož účelem je kompenzovat určitý okruh ekonomických následků souvisejících s pandemií. Cílem nového kompenzačního bonusu je zmírnit dopady současné epidemie na osoby samostatně výdělečně činné, resp. na společníky malých společností s ručením omezeným.

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí - Výdaje, Mzdy / Daňové výdaje, Nedaňové výdaje, Závislá činnost - daň z…

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Odborná publikace, která přináší odpovědi a řešení z účetní, daňové, mzdové a personální praxe související s novelami zákonů. Každá publikace obsahuje otázky a odpovědi na 2 aktuální témata, které reagují v daném období na novelizované zákony. Titul obsahuje: Výdaje – V zákoně o daních z příjmů jsou stanoveny výdaje daňově uznatelné, tj. výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení

Sleva 33 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí Pandemický zákon s komentářem, OSVČ - Mimořádná opatření a kompenzace

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
21 %
Pandemický zákon s komentářem – Přinášíme úplné znění zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (pandemický zákon) s komentářem a souvisejícími příklady. OSVČ - Přinášíme řešení problémů OSVČ z hlediska daně z příjmů, odvodů, přerušení, obnovení a ukončení podnikání. Titul obsahuje: 100 Otázek a odpovědí je

Sleva 21 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

PaM 8/2021 Pandemický zákon, Náhrada za nevyplacenou mzdu v období pandemie - změny, Stravenky a…

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
34 %
Veřejná správa - Příspěvková organizace zřízená ÚSC, Čerpání FKSP PaM radí při řešení složitých úloh, nabízí správné postupy a články odborníků na aktuální témata z oblasti vzdělávání a školení zaměstnanců. Pracovní problémy řeší prostřednictvím příspěvků, příkladů, otázek a odpovědí. Úplné znění zákonů k dané problematice je uvedeno přímo v příspěvcích. Hlavním cílem mimořádných opatření je

Sleva 34 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Poradce 2-3/2022 Zákon o zaměstnanosti s komentářem

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Zákon o zaměstnanosti po novele s komentářem – Zákon o zaměstnanosti upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Poslední novelou zákona s účinností od 1. července 2021 došlo k zásadním úpravám v oblasti část tečné zaměstnanosti (dříve tzv. kurzarbeit) a ke změnám v právní úpravě podpory v ne zaměstnanosti,

Sleva 27 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

PaM 9/2021 Kurzarbeit - nová právní úprava příspěvku při částečné práci

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
33 %
Novela zákona o zaměstnanosti přinesla novou právní úpravu příspěvku při tzv. částečné práci. Ze zákoníku práce byl vypuštěn pojem „částečná nezaměstnanost,“ a zásadně byla přepracována právní úprava tzv. příspěvku v době částečné práce. V nařízení vlády může být poprvé stanovena doba poskytování příspěvku na 6 měsíců. Může však být prodloužena vždy maximálně o 3 měsíce, a to až do vyčerpání její

Sleva 33 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí Cestovní náhrady, Společnost s.r.o.

Autor: Jouza Ladislav

publisher: Poradce

0 / 5
26 %
Cestovní náhrady – Novela ZDP zavedla další formu podpory stravování zaměstnanců, tzv. stravenkový paušál. Jaká pravidla platí při poskytování stravenek a stravenkového paušálu a při poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách přinášíme formou praktických řešení. Společnost s.r.o. – Praktické rady týkající se využití zisku s.r.o. v dalším podnikání, řešení ztráty, vznik, zánik a

Sleva 26 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 117 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí