Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Čestně o bohu. Debata pokračuje

Autor: John A.T. Robinson

publisher: Kalich

5 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu

Autor: Blahoslav Pípal

publisher: Kalich

5 / 5
20 %
4. vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 292 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Dopisy vnučce

Autor: Jiřina Šiklová

publisher: Kalich

3.4 / 5
20 %
Nová knížka socioložky Jiřiny Šiklové, koncipovaná jako dopisy staromilské babičky dospívající vnučce, je poučenou a přitom dokonale srozumitelnou formou dialogu mezi generacemi. Dopisy jsou sice adresovány mladým lidem, ale jsou určeny i lidem starým, tedy „babičkám“. Cílevědomě ukazují na kontinuitu generací a snaží se vytvářet mezi nimi porozumění: aby mladí trochu chápali, jak uvažuje stará

Sleva 20 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Etika

Autor: Dietrich Bonhoeffer

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Každý, kdo má povědomí o Dietrichu Bonhoefferovi (1906-1945) a jeho svědectví, bude od této knihy právem očekávat přístup odvážný a provokativní, ale též hluboce autentický a krytý autorovým životním postojem. Tříbení časů nedovolilo tomuto významnému teologovi psát v akademickém závětří či z pozice moralisty, který se nešpiní se světem. Nedokončené dílo zůstalo ležet na stole v den, kdy

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Kolik zbývá z noci - Kázání

Autor: Pavel Filipi

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Sbírka kázání profesora praktické teologie na Univerzitě Karlově – Evangelické teologické fakultě a evangelického kazatele obsahuje třicet šest kázání na starozákonní i novozákonní texty, postavených na pečlivém zpracování textu a zároveň na konkrétním výkladu vycházejícím z aktuální situace. Jsou opravdovými signály světla, jaké se rozsvěcují na každé kazatelně, kde se zvěstuje evangelium.

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Jak orat s čertem - Kázání

Autor: Jan Heller

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Sbírka kázání profesora Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, pozorného vykladače a překladatele bible, vznikla z iniciativy jeho žáků. Obsahuje čtyřicet šest kázání, která procházejí Starým i Novým zákonem, od knih Mojžíšových až po Zjevení Janovo. Živé slovo kazatele obdařeného mimořádným interpretačním darem je výrazem a ztělesněním křesťanské naděje. Uspořádal Mikuláš Vymětal.

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Stezka ve skalách. Postila - Postila

Autor: Jan Heller

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Nový soubor kázání profesora Evangelické teologické fakulty UK, religionisty, biblisty a evangelického kazatele Jana Hellera, navazuje svou formální úpravou na jeho první, čtenářsky velmi úspěšnou sbírku kázání nazvanou „Jak orat s čertem“ (Kalich, 2005). Odlišuje se od ní však svou koncepcí i rozsahem. „Stezka ve skalách“ je klasická postila, obsahuje přes šedesát kázání rozčleněných podle

Sleva 20 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Zpovzdálí se dívaly také...

Autor: Jana Opočenská

publisher: Kalich

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 5 Kč

Naše cena: 4 Kč

Skladem u dodavatele

Knihy kacířů se mají číst - Mistr Jan Hus

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější? Z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem opatřil Martin Wernisch.

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Amica sponsa mater - Bible v čase reformace

Autor: Ota Halama

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kralické Bible (1613–2013) pokusilo napříč náboženským spektrem i historickými obory přehlédnout dějiny biblického překladu v českých zemích. Formou kolektivního díla pak představit širší veřejnosti nejen sám jazyk staročeských biblí a jejich výkladové pomůcky, ale částečně i výklad biblického textu v pozdním středověku a

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Otřásání základů

Autor: Paul Tilich

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Otřásání základů (The Shaking of the Foundations, 1948) je první ze tří Tillichových souborů kázání. Pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými biblickými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým uchopením křesťanského poselství. Jak autor uvádí v předmluvě, kázání zde obsažená pomohou ukázat, že přísně systematická povaha nemusí teologii

Sleva 20 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Procesuální teologie - Příručka pro rozpačité

Autor: Bruce G. Epperly

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Epperlyho uvedení do procesuální teologie přichází k českým čtenářům jako vůbec první obsáhlý text, který se tomuto teologickému směru věnuje. Uvádí do světa procesuálního myšlení, objasňuje jeho pojmosloví a vybízí k imaginativnímu přemýšlení. Kniha je určena nejen studentům teologie a farářům, ale především laikům, každému, kdo rád zakouší křesťanskou víru a spiritualitu z nezvyklých,

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Poeticko-kritický katechismus - Meditace o víře a rozumu

Autor: Gerd Theissen

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Tento katechismus je pokusem o shrnutí křesťanské víry do meditativních textů, které zvou čtenáře ke kontemplaci. Chce podnítit k přemýšlení o základních a mezních otázkách života. Stejně jako klasický katechismus je rozčleněn do otázek a odpovědí. Autor, přední německý teolog Gerd Theissen, se snažil každý oddíl formulovat tak, aby byl srozumitelný sám o sobě a aby se mohl číst pokud možno i

Sleva 20 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Věřím - Výklad apoštolského vyznání víry

Autor: Luděk Rejchrt

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Jednotlivé oddíly z Písma mají vnitřní souvislost, protože však sledují stanovený motiv daného článku, nejsou výkladově vyčerpány. Někde zůstávají jen nápovědí či výzvou k adoraci. Jinde jsou záměrně postaveny proti sobě oddíly, jež mají odlišné důrazy, aby bylo patrné, jak dravost Božího Slova neumožňuje víře odříkávat hotové formule – jak naopak i vyznávající víra je stálý zápas o plnost

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

List Židům a List Judův

Autor: Jiří J. Otter

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
„Dvě biblické knihy, kterým se tu Jiří J. Otter věnuje, nepatří k nejznámějším spisům Nového zákona. Místo v biblickém kánonu nezískaly snadno, ale nakonec se prosadily jako cenné svědectví o zbožnosti a myšlení křesťanů žijících koncem třetího století. Epištola (traktát) Hebreům vychází z dědictví apoštola Pavla připomenutím Ježíšova pozemského utrpení a slabosti, která přitom nebyla spojena s

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Na rozhraní věků

Autor: Amedeo Molnár

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Kniha předního českého historika české i světové reformace profesora Amedeo Molnára „Na rozhraní věků“ přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan Husa, Jana Calvina, Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho, Martine Bucera a Jednoty bratrské kladou důraz i na zřetele často přehlížené: „Směřování a konflikty těchto mužů, kteří

Sleva 20 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Svatý Jan Hus - Stručný přehled projevů domácí úcty k českému mučedníku v letech 1415 - 1620

Autor: Ota Halama

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Práce Svatý Jan Hus stručně představuje dvousetletou úctu, kterou po svém upálení požíval mistr Jan Hus jako mučedník a světec v českých zemích. Vedle laického kalicha to byla totiž právě husovská úcta, která spoluvytvářela identitu husity, utrakvisty, českého bratra nebo luterána, tedy identitu tehdejší většiny českého národa. Husova posvátná autorita však nacházela uplatnění nejen v polemice

Sleva 20 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní revoluce v srdci Evropy

Autor: Přemysl Pitter

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Kniha je výsledkem Pittrova celoživotního zájmu o české dějiny a zároveň ideovým odkazem. V galerii významných postav českých dějin přibližuje základy české duchovní tradice - tradice demokratického smýšlení a humanistických ideálů. Ve shodě s T. G. Masarykem spatřuje smysl našich dějin a poslání českého národa ve výzvě "Ježíš - ne Caesar" a ve výroku F. Palackého "Kdykoli jsme vítězili, dálo se

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý list Petrův - Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně

Autor: Jiří J. Otter

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Nevelký spisek 2 Pt je adresován křesťanským společenstvím v římské provincii Malá Asie a tradicí je připsán Ježíšovu učedníkovi Petrovi. Autor výkladu dovozuje, že „Petrem“ mohl být i petrovský učitel a tlumočník Petrova poslání. Hlavním tématem petrovského listu je druhý příchod Kristův jako radikální vlom Božího království do našeho světa, kdy „rozbřeskne se den a jitřenka vzejde v srdcích

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Bohuslava Bílejovského Kronika česká

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Vydání České kroniky utrakvistického kněze Bohuslava Bílejovského z roku 1532, kterou čtenář právě drží v rukou, je vášnivou obhajobou tradičního utrakvismu před útoky Říma, stejně jako důrazným varováním před jakýmkoli typem kacířství. Obsahuje na jedné straně legendární myšlenku o nepřetržené praxi laického kalicha v českých zemích od dob cyrilometodějských, současně však střízlivě popisuje

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu - Mezigenerační…

Autor: Petr Macek

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
V knižním kolokviu se nejprve setkávají Švýcaři Huldrych Zwingli a Karl Barth a jako dodatečný partner dostávají slovo i reformační nonkonformisté z Curychu a okolí, jak je bylo (i jak je nebylo) slyšet v rozmezí několika málo let v první polovině dvacátých let šestnáctého století.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Zlínské sboropění

Autor: Ladislav Moravetz

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Nová notová publikace Ladislava Moravetze chce přispět k obnově a ke zpestření vícehlasu v církvi i mimo ni.

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Dietrich Bonhoeffer / Křesťan v opozici

Autor: Renate Wind

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Životopis teologa Dietricha Bonhoeffera (1906–1945) přibližuje jeho zápas o porozumění evangeliu, sobě, druhým a vlastnímu místu ve světě. Postupně se slovy i činy vyhraňoval vůči církevní politice a státní moci až k účasti v odboji a přípravám atentátu na Hitlera, které vyústily v Bonhoefferovo věznění a popravu. Teoložka a církevní historička Renate Windová (1950) podává jeho život v

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Polemika o kalich - Mezi teologií a politikou 1414–1431

Autor: Dušan Coufal

publisher: Kalich

0 / 5
20 %
Vyzrálá disertační práce mladého husitologa se komplexně zabývá jedním z nejpohnutějších odborných střetů českých duchovních dějin pozdního středověku: učenou polemikou o laickém přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína, jak ji vedli stoupenci římské církve a husitští mistři v letech 1414-1431. Na husitské straně poprvé přehledně popisuje tři hlavní pilíře teologie kalicha Jakoubka ze

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele