Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Krédo - Základy ekumenické dogmatiky

Autor: Jan Milíč Lochman

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ekumeně. V autorově mateřštině vychází podruhé (1. v. 1996) a také tentokrát završuje české vydání jeho "malé dogmatické trilogie", výkladů klasických biblických a křesťanských textů - Desatera a Otčenáše (2. v. 2012). Staví na základě Apoštolského

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Polemika o kalich - Mezi teologií a politikou 1414–1431 - Mezi teologií a politikou 1414–1431

Autor: Dušan Coufal

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Vyzrálá disertační práce mladého husitologa se komplexně zabývá jedním z nejpohnutějších odborných střetů českých duchovních dějin pozdního středověku: učenou polemikou o laickém přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína, jak ji vedli stoupenci římské církve a husitští mistři v letech 1414-1431. Na husitské straně poprvé přehledně popisuje tři hlavní pilíře teologie kalicha Jakoubka ze

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Zlínské sboropění

Autor: Ladislav Moravetz

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Nová notová publikace Ladislava Moravetze chce přispět k obnově a ke zpestření vícehlasu v církvi i mimo ni.

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Otřásání základů

Autor: Paul Tilich

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Otřásání základů (The Shaking of the Foundations, 1948) je první ze tří Tillichových souborů kázání. Pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými biblickými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým uchopením křesťanského poselství. Jak autor uvádí v předmluvě, kázání zde obsažená pomohou ukázat, že přísně systematická povaha nemusí teologii

Sleva 21 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Amica sponsa mater - Bible v čase reformace - Bible v čase reformace

Autor: Ota Halama

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kralické Bible (1613–2013) pokusilo napříč náboženským spektrem i historickými obory přehlédnout dějiny biblického překladu v českých zemích. Formou kolektivního díla pak představit širší veřejnosti nejen sám jazyk staročeských biblí a jejich výkladové pomůcky, ale částečně i výklad biblického textu v pozdním středověku a

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Etika

publisher: Kalich

0 / 5
16 %
Každý, kdo má povědomí o Dietrichu Bonhoefferovi (1906-1945) a jeho svědectví, bude od této knihy právem očekávat přístup odvážný a provokativní, ale též hluboce autentický a krytý autorovým životním postojem. Tříbení časů nedovolilo tomuto významnému teologovi psát v akademickém závětří či z pozice moralisty, který se nešpiní se světem. Nedokončené dílo zůstalo ležet na stole v den, kdy

Sleva 16 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Století evangelických časopisů 1849–1948

publisher: Kalich

0 / 5
16 %
Tato práce je prvním uceleným a vědecky zpracovaným přehledem českých a moravských evangelických časopisů z let 1849-1948. Ideová a teologická orientace časopisů je zde poprvé zřetelně a výstižně naznačena a zasazena minimálně do středoevropských souvislostí. Zvláštního ocenění zaslouží rozsáhlý kritický poznámkový aparát. Vůbec se nejedná o nudné čtení, jak by mohl název díla napovídat. Ba

Sleva 16 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Stezka ve skalách - Postila - Postila

Autor: Jan Heller

publisher: Kalich

0 / 5
16 %
Nový soubor kázání profesora Evangelické teologické fakulty UK, religionisty, biblisty a evangelického kazatele Jana Hellera, navazuje svou formální úpravou na jeho první, čtenářsky velmi úspěšnou sbírku kázání nazvanou „Jak orat s čertem“ (Kalich, 2005). Odlišuje se od ní však svou koncepcí i rozsahem. „Stezka ve skalách“ je klasická postila, obsahuje přes šedesát kázání rozčleněných podle

Sleva 16 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Exulantský kazatel: Biografická novela o Václavu Blanickém (1720–1774), zakladateli exulantských…

publisher: Kalich

0 / 5
16 %
Edita Štěříková patří ke kmenovým autorům nakladatelství Kalich. Čtenářům je dobře známa jako neúnavná autorka rozsáhlých historických studií, jimiž soustavně mapuje dějiny české náboženské emigrace. Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století, Pozváni do Slezska, Zelów, Exulantská útočiště v Lužici a Sasku, Země otců a naposledy „tenký“ průvodce Stručně o pobělohorských exulantech – to

Sleva 16 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Na rozhraní věků - Cesty reformace

Autor: Amedeo Molnár

publisher: Kalich

0 / 5
16 %
Kniha předního českého historika české i světové reformace profesora Amedeo Molnára „Na rozhraní věků“ přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan Husa, Jana Calvina, Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho, Martine Bucera a Jednoty bratrské kladou důraz i na zřetele často přehlížené: „Směřování a konflikty těchto mužů, kteří

Sleva 16 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní revoluce v srdci Evropy

Autor: Přemysl Pitter

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Kniha je výsledkem Pittrova celoživotního zájmu o české dějiny a zároveň ideovým odkazem. V galerii významných postav českých dějin přibližuje základy české duchovní tradice - tradice demokratického smýšlení a humanistických ideálů. Ve shodě s T. G. Masarykem spatřuje smysl našich dějin a poslání českého národa ve výzvě "Ježíš - ne Caesar" a ve výroku F. Palackého "Kdykoli jsme vítězili, dálo se

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý list Petrův - Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně - Nejmladší apoštolský list v Novém…

Autor: Jiří Josef Otter

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Nevelký spisek 2 Pt je adresován křesťanským společenstvím v římské provincii Malá Asie a tradicí je připsán Ježíšovu učedníkovi Petrovi. Autor výkladu dovozuje, že „Petrem“ mohl být i petrovský učitel a tlumočník Petrova poslání. Hlavním tématem petrovského listu je druhý příchod Kristův jako radikální vlom Božího království do našeho světa, kdy „rozbřeskne se den a jitřenka vzejde v srdcích

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Bohuslava Bílejovského Kronika česká

Autor: neuveden

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Vydání České kroniky utrakvistického kněze Bohuslava Bílejovského z roku 1532, kterou čtenář právě drží v rukou, je vášnivou obhajobou tradičního utrakvismu před útoky Říma, stejně jako důrazným varováním před jakýmkoli typem kacířství. Obsahuje na jedné straně legendární myšlenku o nepřetržené praxi laického kalicha v českých zemích od dob cyrilometodějských, současně však střízlivě popisuje

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Slova útěchy

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Kniha je do jisté míry populárním výkladem díla dánského filosofa Sorena Kierkegaarda a úvahou o smyslu útěchy a soucitu v lidském životě. Autor, známý protestantský farář a spisovatel, se Kierkegaardovým dílem a myšlením zabýval po celý život a pro jeho existenciální závažnost se rozhodl zpřístupnit jej široké čtenářské obci. Vychází z Kierkegaardových útěšných dopisů přátelům a známým,

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu - Mezigenerační…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Macek,Petr Macek

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
V knižním kolokviu se nejprve setkávají Švýcaři Huldrych Zwingli a Karl Barth a jako dodatečný partner dostávají slovo i reformační nonkonformisté z Curychu a okolí, jak je bylo (i jak je nebylo) slyšet v rozmezí několika málo let v první polovině dvacátých let šestnáctého století.

Sleva 21 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Knihy kacířů se mají číst - Mistr Jan Hus

Autor: Jan Hus

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější? Z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem opatřil Martin Wernisch.

Sleva 21 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Svatý Jan Hus - Stručný přehled projevů domácí úcty k českému mučedníku v letech 1415 - 1620 -…

Autor: Ota Halama

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Práce Svatý Jan Hus stručně představuje dvousetletou úctu, kterou po svém upálení požíval mistr Jan Hus jako mučedník a světec v českých zemích. Vedle laického kalicha to byla totiž právě husovská úcta, která spoluvytvářela identitu husity, utrakvisty, českého bratra nebo luterána, tedy identitu tehdejší většiny českého národa. Husova posvátná autorita však nacházela uplatnění nejen v polemice

Sleva 21 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Procesuální teologie - Příručka pro rozpačité - Příručka pro rozpačité

Autor: Bruce G. Epperly

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Epperlyho uvedení do procesuální teologie přichází k českým čtenářům jako vůbec první obsáhlý text, který se tomuto teologickému směru věnuje. Uvádí do světa procesuálního myšlení, objasňuje jeho pojmosloví a vybízí k imaginativnímu přemýšlení. Kniha je určena nejen studentům teologie a farářům, ale především laikům, každému, kdo rád zakouší křesťanskou víru a spiritualitu z nezvyklých,

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Poeticko-kritický katechismus - Meditace o víře a rozumu - Meditace o víře a rozumu

Autor: Gerd Theissen

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Tento katechismus je pokusem o shrnutí křesťanské víry do meditativních textů, které zvou čtenáře ke kontemplaci. Chce podnítit k přemýšlení o základních a mezních otázkách života. Stejně jako klasický katechismus je rozčleněn do otázek a odpovědí. Autor, přední německý teolog Gerd Theissen, se snažil každý oddíl formulovat tak, aby byl srozumitelný sám o sobě a aby se mohl číst pokud možno i

Sleva 21 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Bůh je rozpálená pec plná lásky

Autor: Martin Luther

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Editor svazku Ondřej Macek sestavil slovníček pojmů Lutherovy teologie, které provedou čtenáře zásadními důrazy Lutherova svěžího myšlení. Vychází jako první lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropské reformace.

Sleva 21 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí