Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

České země v letech 1848-1918

Autor: Kolektiv autorů - Marcela C. Efmertová,Nikolaj Savický

publisher: Libri

5 / 5
18 %
V mnoha směrech klíčové období, v němž skončil emancipační proces formování novodobého českého národa, který po skončení 1. světové války získal i politickou samostatnost, je předmětem prvního svazku edice Dějiny českých zemí. Obdobně jako v dalších svazcích i zde tvoří výklad politických dějin jen jednu, třebaže významnou část. Stejně velkou pozornost věnuje autorka vývoji soudobé civilizace v

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem u dodavatele

Češi v 1. světové válce, 3. díl - Do hořkého konce

Autor: Libor Nedorost

publisher: Libri

4.5 / 5
18 %
Závěrečný díl trojdílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o bojích rakousko-uherské armády za 1. světové války a vnímání válečné reality očima českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska. Třetí díl, který je věnován líčení válečných tažení a válčišti v Rusku, na Jadranu a v Itálii, konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská

Sleva 18 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Petrská čtvrť dům od domu

Autor: P. Novotný

publisher: Libri

4.5 / 5
18 %
Kniha popisuje vývoj a historii všech současných i zaniklých domů a objektů na území pražského Dolního Nového Města, které zatím nebylo podrobně a souhrnně zpracováno. Vedle urbanistického a architektonického vývoje si kniha všímá národnostních, politických a společenských změn v průběhu času a zmiňuje i řadu významných i méně významných osobností, které jsou s touto částí Prahy spojeny. Kniha

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

Po stopách prvních Přemyslovců II. - Léta krize a obnovy (972–1034), Od Boleslava II. po Jaromíra

Autor: Michal Lutovský

publisher: Libri

5 / 5
18 %
Druhý svazek volné trilogie mapuje léta krize a obnovy přemyslovského státu od dob panování Boleslava II. až po smrt knížete Oldřicha (972–1034). Také tentokrát nás autor zasvěceně provede po desítkách historických míst v Čechách, na Moravě, ale i za hranicemi, ať již to budou hradiště, dvorce, kláštery či bojiště spojené s postavami Přemyslovců. Popis lokality je vždy zasazen do poznatků

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Španělsko - stručná historie států

Autor: Jiří Chalupa

publisher: Libri

4.5 / 5
18 %
Náš přední hispanista a iberoamerikanista, docent Palackého univerzity v Olomouci zpracoval velice přehledně dějiny Španělska od prehistorických počátků (mj. slavné jeskynní malby), přes starověk, středověk od postupného vytlačení arabských vládců (reconquista) a s ním související spojení jednotlivých států do Španělského království, jehož moc kulminovala pod Habsbursky, nad jejichž panstvím

Sleva 18 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Švédsko

Autor: Jiří Štěpán

publisher: Libri

4.5 / 5
18 %
Publikace se zabývá dějinami Švédského království od nejstarších dob po současnost. Není opomenuto slavné vikinské období, doba kalmarské unie, nastolení "národní" vasovské dynastie, a zejména role Švédska na mezinárodní scéně za třicetileté války, neúspěšná tažení za války severní, jakož i nástup rodu Bernadottů, jejichž dynastie "kraluje" zemi dodnes. Velká pozornost je pak věnována švédskému

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Dějiny Polska v datech

Autor: Miloš Řezník

publisher: Libri

5 / 5
18 %
Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými statěmi, následuje vlastní chronologie a knihu uzavírají tabulky a jmenný rejstřík-slovníček se základními daty osobností a stručnou charakteristikou.

Sleva 18 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 648 Kč

Skladem u dodavatele

Jamajka

Autor: Markéta Křížová

publisher: Libri

4 / 5
18 %
Státní znak Jamajky je dědictvím britské kolonizace. Původní podobu nechal roku 1661 na králův příkaz vypracovat William Sancroft, canterburský arcibiskup, a figurují na něm tradiční emblémy Ameriky: nazí Indiáni, tropické ovoce, krokodýl a v centru znaku kříž a koruna jako symboly královské svrchovanosti. Změnilo se pouze motto. Původní latinský text INDVS VTERQVE SERVIET VNI (Obě Indie budou

Sleva 18 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem u dodavatele

České země v éře první republiky (1918 - 1938) III. - O přežití a o život

Autor: Zdeněk Kárník

publisher: Libri

5 / 5
15 %
Druhé vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha obsahuje závěrečnou část politických dějin první československé republiky a kulturní přehled celého období.

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 586 Kč

Skladem u dodavatele

Exodus. Jak migrace mění náš svět?

Autor: Paul Collier

publisher: Libri

5 / 5
18 %
Migrace je jednou z nejnaléhavějších a nejkontroverznějších otázek naší doby – vehementně diskutovaná, prodchnutá ideologií, hluboce rozdělující.

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Bavorsko

Autor: Lukáš Novotný

publisher: Libri

2.5 / 5
18 %
Kniha seznámí čtenáře s vývojem největší spolkové země Německa od formování Bavorů a raného středověku, kdy území patřilo nejprve do franské a poté východofranské říše, přes vznik vlastního vévodství a jeho vztahy s panovníky římskoněmecké říše, s rolí za reformace i třicetileté války, se začleněním do sjednoceného Německa a proslulým Kulturkampfem. Jedná se o první souhrnné zpracování dějin této

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Svazijsko - Stručná historie států

Autor: Linda Piknerová

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Malé absolutistické království v nitru jižní Afriky při hranicích s Mosambikem představuje svébytnou a unikátní kulturně-historickou entitu, jež zůstává českému čtenáři stále neznámá.

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Kanada - Stručná historie států

Autor: Magdalena Fiřtová

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Kanada je zemí, s níž Čechy pojí osudy tisíců emigrantů a jejíž obyvatelé se dodnes hrdě hlásí k ideálu otevřené, multikulturní společnosti. Tato kniha seznamuje čtenáře s jejími dějinami, v nichž se promítají problémy soužití několika různých národů – původních obyvatel, francouzských i anglických kolonistů a milionů přistěhovalců z nejrůznějších koutů světa – bojujících často s velmi

Sleva 18 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

Spolková republika Německo

Autor: Lukáš Novotný

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá dějinami státu od založení v roce 1949, přes sjednocení Německa v roce 1990 až do současnosti. Popisuje jak politický systém a ekonomiku země, tak vývoj společnost a kultury. Zvláštní pozornost věnuje problematice znovusjednocení Německa a vývoje na území bývalého východního Německa (NDR) a vztahům s Československem, resp. Českou republikou.

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Bonapartové

Autor: Stanislav Wintr

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Autor publikací Napoleon, jeho maršálové a ministři a Napoleon a jeho soupeři se tentokrát zaměřil na život jednotlivých členů rozvětvené rodiny Bonapartů.

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Podkarpatská Rus - Stručná historie států

Autor: Ivan Pop

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Dějiny této překrásné a zároveň v celé historii sužované země a jejího lidu, pro který bylo 20 let, kdy se stalo její území součástí ČSR, tím nejsvětlejším obdobím. Až dnes přiznáváme, že to byli vedle Volyňských Čechů především Rusíni, kteří bojovali na východní frontě za svou vlast. Zato se jim dostalo Benešova dekretu č. 60, který je zbavil našeho občanství, a zemi jsme předali Stalinovi,

Sleva 18 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století - II.díl

Autor: David Kalhous

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Zatímco první díl knihy České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století se věnoval spíše politickým dějinám, sledoval počátky přemyslovské moci a zabýval se snahou Přemyslovců získat pro svůj rod co nejprestižnější postavení v rámci říše, bude druhý díl věnován praktičtějším problémům. Viděli jsme, jak vnímali české země říšští kronikáři a jak tento obraz "Boheman" v raně středověkých

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968 - I. díl – 2. svazek, Priority, diplomatická…

Autor: Milada Polišenská

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Druhý svazek studie o diplomatických vztazích. Po popisu struktury a fungování amerického Department of State a U. S. Foreign Service na jedné straně a československého ministerstva zahraničních věcí na straně druhé, kterými se zabývala autorka v prvním svazku, pokračuje analýzou diplomatických jednání o významných mezistátních dohodách. Dále se zabývá činností československých konzulátů v USA a

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem u dodavatele

Faerské ostrovy

Autor: Juraj Červenka

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Zelené Faerské ostrovy, často zahalené mlhou a bičované větry, patří k nejméně známým oblastem Evropy. Archipelag v severním Atlantiku – dnes autonomní čast Dánského království ale na rozdíl od něj nepatří do EU a má svou vlastní vlajku i znak – se skládá z 18 hlavních a z toho 17 obydlených ostrovů (nehledě na 800 sklanatých ostrůvků). Odlehlá končina mezi Británií, Islandem a Norskem je domovem

Sleva 18 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem u dodavatele

Albánci a Makedonská republika (1991-2014)

Autor: Přemysl Rosůlek

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Publikace se primárně zaměří na komplikovaný vývoj vztahů mezi většinovým makedonským obyvatelstvem slovanského původu v Makedonské republice a početnou albánskou menšinou v zemi.

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta

Autor: Jiří Janák

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Autor, egyptolog a religionista, v úvodní přehledné stati a následujících heslech popisuje barvitý a pro nás značně exotický svět egyptských bohů a mýtů v jejich tisíciletých proměnách, v návaznosti na jednotlivé lokality i na egyptské dějiny, a ohlasy v architektuře, malířství, plastice i divadle, a to až do období helénismu. Abecedně řazený, esejisticky pojatý slovník provází mnoho vyobrazení.

Sleva 18 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Divoký západ I. - Muži zákona

Autor: Jiří Černík

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Autor, Čechoameričan, líčí na základě hodnověrných pramenů a publikací dramatické osudy známých postav šerifů, marshallů, texaských rangerů a soudců (Bill Hickock, Charles Parker, Tom Horn a další), které byly zpopularizovány, ale zároveň mnohdy i zkresleny, a to jak v románech, tak na filmovém plátně.

Sleva 18 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Postupim a Československo - Mýtus a skutečnost

Autor: Milan Churaň

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Dotisk prvního svazek nové ediční řady nakladatelství Libri. Autor, historik Milan Churaň (známý jako hlavní autor encyklopedie KDO BYL KDO ve 20. století či Encyklopedie špionáže), se touto problematikou dlouhodobě zabývá (první články psal už v 60. letech). Zde jak na základě protokolů z Postupimské konferenci, záznamů z jednání ze sovětské, britské i americké strany, ale i ze vzpomínek přímých

Sleva 18 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem

Čeští svobodní zednáři ve XX. století

Autor: Jana Čechurová

publisher: Libri

0 / 5
18 %
Knížka nastiňuje osudy svobodného zednářství v Československu v první polovině 20. století. Téma samo bývá tradičně spojováno s nejrůznějšími tajemstvími, záhadami či senzacemi. Monografie ukazuje, jaké u nás svobodné zednářství doopravdy bylo. Ambicí autorky je popsat civilní stránku svobodného zednářství a seznámit s jeho hlavními protagonisty. Další rovinou je srovnání s podobnými společnostmi

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele