Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy - Lucie Hlavatá

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Hlavou zeď 2011 - Úvahy nad civilizací a její budoucností - Úvahy nad civilizací a její budoucností

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Dybbuk

5 / 5
27 %
Jaká je budoucnost naší civilizace? Nastává opravdu „konec dějin“? Jaká je budoucnost peněz, mají ještě nějakou hodnotu a smysl? Měly by dokumenty o lidských právech obsahovat „právo na smrt“? Co čeká v Singularitě nás, jednotlivé lidské bytosti? Může být svrchovanost státu zpochybněna pod záminkou boje proti terorismu a za ochranu lidských práv? Zastoupení autoři: Ivan M. Havel Jozef

Sleva 27 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Ještě jsme ve válce - Příběhy 20. století - Příběhy 20. století

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Argo, Post Bellum

5 / 5
20 %
Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí a jsou pestré jako život sám - přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi. Jedním z komiksových hrdinů je například Jiřina Tvrdíková, v jejímž příběhu se dozvíte, jaké to je "česat bílého medvěda" a že v sovětských gulazích bylo vězněno i mnoho československých občanů. Rudolf

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Velký regres - Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška - Mezinárodní rozprava o duchovní…

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Rybka Publishers

5 / 5
32 %
V knize Velký regres, vycházející souběžně ve třinácti jazycích, sedmnáct intelektuálů, renomovaných sociologů, politologů a filozofů, z nichž mnozí jsou české veřejnosti známi (například nedávno zesnulý Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek nebo Václav Bělohradský), pátrá po příčinách a souvislostech znepokojivého stavu, v němž jsme se ocitli. Mnohé nasvědčuje tomu, že svět, především ten západní,

Sleva 32 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Hradec Králové - Historie, kultura, lidé

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: NLN s.r.o.

3.5 / 5
27 %
Území města ležícího na soutoku Labe a Orlice bylo osídleno už v prehistorických dobách. Na konci 10. století se Hradec stal knížecím sídlem, roku 1225 svobodným královským městem, pak věnným městem českých královen. Za husitské revoluce se postavil na stranu Jana Žižky, k dalšímu rozvoji došlo v době poděbradské. Do 16. století spadá renesanční rozkvět města, zato z pohrom třicetileté války se

Sleva 27 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem

Základy závazkového práva. 2. díl.

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Učebnice představuje stěžejní instituty závazkového práva včetně některých procesních aspektů. Text je bohatě doplněn judikaturou a mnoha příklady. Druhý díl obsahuje zvláštní část závazkového práva, nejdůležitější smluvní typy a závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Sleva 24 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 2. díl

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Sokrates

0 / 5
32 %
Publikace vychází již v 9. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Magie dnes

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Malvern

0 / 5
21 %
V letním semestru 2007 byl uspořádán na půdě Přírodovědecké fakultě UK přednáškový cyklus s názvem Magie dnes. Základní myšlenkou tohoto cyklu bylo představit magii, jak je v současnosti opravdu provozována, akademické veřejnosti a ukázat, pokud to je možné, že magie jako obor existuje a není tak temná a iracionální, jak se může na první pohled zdát. Autoři: Jakub Achrer (Wicca), Zuzana Antares

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 - 1938

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Dvojice autorů, vojenských historiků, přináší na základě dlouhodobé archivní práce podrobné zmapování prvorepublikové armády od jednotlivých posádek, přes pevnosti, významné osobnosti, jednotlivé druhy zbraní, organizaci armády v historickém vývoji až po celkové zázemí včetně zbrojovek, administrativy a dalších náležitostí. Přehledně psaný a proodkazovaný text je doprovázen bohatým ilustračním

Sleva 21 % z běžně ceny 639 Kč

Naše cena: 505 Kč

Skladem u dodavatele

Křehké vítězství - 28. říjen v paměti Hradu - 28. říjen v paměti Hradu

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Publikace, která vychází souběžně se stejnojmennou výstavou na Pražském hradě, sleduje osudové okamžiky ve vývoji Československa ode dne, kdy 28. října 1918 proběhl v Praze nenásilný státní převrat, přes osudné dny na podzim roku 1938 až po komunistický převrat v únoru 1948. Jednotlivých období se zasvěceně ujali přední čeští historici Pavel Zeman, Vratislav Doubek, Michal Pehr a Jiří Kovtun.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 151-200 - 2CD/mp3

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Cesta do Francie - Smrt Karla IV. - Soukromá podobizna císaře římského a krále českého Karla IV. – Dědictví - Líný král - Good Queen Ann - Kterak se pan král s arcibiskupem pral - Podivné milostivé léto v Českém království Léta Páně 1393. - Kariéra doktora Johánka z Pomuka - Causa doktora Jana z Pomuka - Byli nebyli dva Janové - Soukromá podobizna Jana z Pomuka alias Jana Nepomuckého - Od

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 201-250 - 2CD/mp3

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Dalších 50 dílů oblíbeného rozhlasového cyklu, tentokrát věnovaných husitskému období. CD 1: A rozevře se doba pomsty a odplaty v ohni a meči... - Praha, defenestrace, pořadové číslo 1. - Soukromá podobizna českého krále Václava IV. - Proto nechoďtež s holemi, ale se zbraní! - Založení Tábora - Útržky ze ztraceného životopisu - Od lapky k čeledínovi českého krále - Vzat od lidu na slovo - 25.

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 251-300 - 2CD/mp3

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nadace Prague Biennale

0 / 5
23 %
CD 1: Jiříkova cesta k moci - První muž království - Zemský správce - Za krále Holce - A. D. C. I. P. - Soukromá podobizna krále Ladislava, řečeného Pohrobek - Živ buď Jiří, král Čechů! - O tom, jak se králi Jiřímu, nač sáhl, všecko dařilo - Sedlák filosof - Král dvojího lidu - Ctěný Albík, královský dvorní lékař, věrný a milovaný - Král měst, kníže pokoje - Bratr Jan Paleček - O českém projektu

Sleva 23 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 301-350 - 2CD/mp3

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Radioservis

0 / 5
23 %
Škůdce zemský Jiří Kopidlanský - Báseň zakletá do kamene - Katastrofa u Moháče - Habsburský start - Žádný nemůže uražen býti od jiného než sám od sebe... - Předměstí Evropy - Habsburk na českém trůně - Ferdinand a Anna - Ins Thal, ins Thal! - Konec polského hospodaření - Kterak král Ferdinand ne a nenašel s Čechy společnou řeč - Pravda versus fantazie - Podtrhniž mu nohy, ať sám upadne! - O tom

Sleva 23 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Etika pro evropské psychology

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Autory knihy Etika pro evropské psychology jsou čtyři význační evropští psychologové, členové Evropské federace psychologických asociací (EFPA) a její etické komise. Stejně jako jejich kolegové si uvědomují, jak často je v praxi nutné řešit etická dilemata, a to bez ohledu na to, ve které části Evropy se nacházíme nebo na jakou oblast psychologie se zaměřujeme (uvedeny jsou příklady z výzkumu,

Sleva 32 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

České korunovační klenoty - Praha esoterická

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Eminent

0 / 5
26 %
Korunovační klenoty Království českého jsou výjimečné a neopakovatelné a Svatováclavská koruna není jen panovnickým odznakem, ale symbolem celé země. Skrývá v sobě tajemství jedinečnosti. Její kouzlo není ve stáří ani v množství použitých drahých kamenů. Má v sobě posvátnost a tajemství, které svým zadáním určil už Karel IV. Její existence je poprvé zmíněna o pět let později v ochranném dokumentu

Sleva 26 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Katolická sociální nauka a současná věda - Interdisciplinární analýza sociálních encyklik Jana…

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
27 %
Katolická církev, zvláště v dokumentech druhého vatikánského koncilu, zdůraznila autonomii vědy a důležitost vědeckého poznání. Ozývají se však výtky, že tuto tezi vztáhla v praxi především na přírodní vědy, zatímco její akceptace poznatků společenských věd přichází jen velmi pomalu a s mnoha obtížemi. Právě toto tvrzení může být považováno za výchozí výzkumnou otázku této publikace. Jejím

Sleva 27 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 51-100 - 2CDmp3

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Radioservis

0 / 5
23 %
obsah: CD 1: Český Achilles • Velké polské tažení • Břetislav I. - český Achilles • Břetislav a Spytihněv • Svatý Prokop a Sázava • Vratislav a Jaromír • Břetislav II. • Vratislav II. - 1.český král • Kosmas - autor číslo 1 • Doba knížete Břetislava II. • Neklidné časy v českém státě • Bořivoj II. • Svatopluk • Vladislav I. • Soběslav I. - bitva u Chlumce • Od Soběslava k Vladislavovi • Král a

Sleva 23 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 1-50 - 2 CDmp3

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Radioservis

0 / 5
23 %
Toulky českou minulostí 1-50 ve formátu mp3 na 2 CD. obsahují: CD1 : O nejstarších obyvatelích českých zemí / člověk vzpřímený - Svět kamene / člověk neandrtálský - Člověk cromagnonský - Od lovců k nejstarším zemědělcům - Nejstarší zemědělci / první revoluce dějin - Člověk doby bronzové - Člověk doby železné - Keltové na jevišti dějin - Keltská města / o obyvatelích keltských oppid - Keltové mezi

Sleva 23 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí 351-400 - 2CD/mp3

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Host

0 / 5
23 %
Příhody Václava Vratislava z Mitrovic - Předposlední z rodu Růže - Syn čarodějnice - Drobty na stole doby aneb Faustiáda - Turistický průvodce Prahou rudolfinskou - O té turecké vojně - Nechť je tvůj dům pro každého otevřen... - Neodsuzuj druhého člověka, dokud nejsi na jeho místě - Jehuda Liva ben Becalel, zvaný vysoký rabín Löw – Golem - Zlatá Praha - Krvavý masopust na krumlovském zámku - Petr

Sleva 23 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Toulky českou minulostí - komplet 201-400 - 8CD/mp3

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Radioservis

0 / 5
23 %
Komplet 4x2CD mp3 za výhodnou cenu! - Toulky českou minulostí 201-250 - Toulky českou minulostí 251-300 - Toulky českou minulostí 301-350 - Toulky českou minulostí 351-400

Sleva 23 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 692 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí