Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Věrní a rozumní

Autor: Hana Librová

publisher: Masarykova univerzita Brno

4.5 / 5
26 % Doprava zdarma
Kniha navazuje na úspěšné tituly Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti a Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu. Autorka si klade otázku, proč v době pokračující devastace přírody klesá zájem o její ochranu. Jsou vinny sdělovací prostředky, nebo je naše hluchota vůči ekologickým problémům zakotvena v naší mentální výbavě, která se snaží nepříjemné skutečnosti vytěsňovat?

Sleva 26 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem

Národ ďáblů - Proč si necháváme vládnout?

Autor: Stein Ringen

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
26 %
Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento

Sleva 26 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Člověk, krajina, krajinný ráz

Autor: Pavel Klvač

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Společným předmětem humanitně a společenskovědně orientovaných studií kolektivní monografie je hledání vztahů mezi člověkem, krajinou a krajinným rázem. Čtenář zde nalezne kriticky zaměřené texty, psané z různých oborových perspektiv – antropologické, estetické, literárně-vědné, historické ad.

Sleva 26 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Přednosti a meze rodinného podnikání

Autor: Pavla Odehnalová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Cílem předložené publikace je poukázat na odlišnosti ve vývoji rodinných a nerodinných podniků v České republice. Vývoj podniků byl sledován v rámci prvních tří fází Greinerovy teorie růstu podniku – fáze kreativity, krize vedení a profesionální řízení. Práce je rozdělena do tří metodických částí. První část se zabývá analýzou výzkumů ze zahraničí. Druhá část ověřuje přenositelnost výsledků

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Monografie je založená na výstupech doktorandského studia na ESF MU a zprostředkuje odborníkům ale i širší veřejnosti studie, které jasně naznačují možnosti a limity v oblasti růstu efektívnosti veřejného sektoru. Texty se věnují třem klíčovým oblastem fungování veřejného sektoru – zdravotnictví, aktivní politice zaměstnanosti a nástrojům růstu kvality a efektivnosti na úrovni místních samospráv.

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení zpětných toků

Autor: Alena Klapalová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Monografie představuje část výsledků empirického výzkumu, kterému se autoři věnují několik let a který se zaměřuje na přístup českých podniků k řízení zpětných toků z hlediska vnímání potenciální hodnoty. Součástí monografie je kompilace stávajících poznatků o řízení zpětných toků a o tvorbě hodnoty v rámci těchto toků.

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Autor: Kateřina Kašparová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se publikace a v ní prezentovaný výzkumu zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení se také často omezují jen na vybraná

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty do Svaté země

Autor: Kšicová Danuše

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Publikace analyzuje díla dvanácti autorů cestopisů: šesti ruských a šesti českých a začleňuje je do širšího evropského kontextu. Srovnání prací zástupců obou stran církevního schizmatu poukázalo nejen na rozdíly, ale i na jejich shodné rysy a cíle.

Sleva 26 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem u dodavatele

Marienthal

Autor: kolektiv

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby

Sleva 26 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Střední paleolit v moravských jeskyních/Middle Palaeolitthic in Moravian Caves

Autor: Petr Neruda

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 % Doprava zdarma
Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů,

Sleva 26 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 370 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník evropské etnologie

Autor: Kolektiv autorů - Richard Jeřábek, kol.

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Biografický slovník evropské etnologie započal sestavovat prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. (1931-2006) jako výsledek svého celoživotního zaměření na evropskou etnologii. Pociťoval potřebu připravit zvláště studentům, ale i českým badatelům základní příručku, z níž by vyplývalo, na jakých základech obor stojí a kdo se na jeho budování podílel. Toto náročné dílo však nedokončil, a proto se jej

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Obyčeje a zpěvy lidu moravského

Autor: Josef Čapka

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Rukopisná sbírka moravského folkloru, kterou pod názvem „Obyčeje a zpěvy lidu moravského dle ústního podání nasbíral Josef Čapek Drahlovský“, vznikla u příležitosti konání národopisné výstavy v Přerově roku 1893.

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Rozvod a změny reprodukčních strategií

Autor: Petr Fučík

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních pravidel, norem, hodnot a institucí. Teoretická otázka v nejobecnější rovině stojí takto: Jak se budou odlišovat mechanismy sociální reprodukce v situaci, kdy narůstající možnost rozpadu partnerství rozšiřuje skupinu lidí, kteří jsou

Sleva 26 % z běžně ceny 276 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Poznámky ke studiím nových médií

Autor: Jakub Macek

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Hojně používaný, avšak obsahově neustálený termín nová média se více či méně překrývá s označeními média síťová, interaktivní, či snad nejpřesněji digitální. Z akademického hlediska se jedná o široké interdisciplinární metapole. Autor „Poznámek“ se studiím nových médií věnuje několik let a svojí knihou, jež vychází z jeho dizertační práce, se snaží vytvořit oboru pevnější teoretické zázemí. Jeho

Sleva 26 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Autor: Lenka Waschková Císařová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
V České republice došlo po roce 1989 ke klíčové proměně společenského i mediálního systému. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých médií jsou zatím zmapovány pouze okrajově, a to především se zaměřením na politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém lokálního a regionálního tisku je spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni dochází k silné

Sleva 26 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu

Autor: Malecká Jana

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými s narozením, svatbou a pohřbem. Regionálně se práce zaměřuje na území Sýrie, Jordánska, Izraele, Palestiny a České republiky. Zaměřuje se na tradice sunnitských muslimů žijících ve zmiňovaných zemích, na tradice Syřanů, Jordánců a Palestinců, kteří žijí v České republice, a dále i na české konvertity. Vybrané tradice těchto dvou odlišných

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Rodičovské dráhy

Autor: Petr Fučík

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Kolektiv autorů z Masarykovy univerzity zpracoval komplexní sociologickou zprávu o přístupu dnešních Češek a Čechů k rodičovství. Jak se u nás v posledních dekádách změnila úroveň plodnosti? Je skutečně tak nízká, že povede k závažným důsledkům? Jak se mění její načasování a kontext? Jak se vyvíjejí odlišnosti v chování jednotlivých vzdělanostních skupin a existují v této sféře chování regionální

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech…

Autor: Petra Vejvodová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 % Doprava zdarma
Evropské neonacistické hnutí se ze své ideologické podstaty staví negativně vůči globalizaci a mezinárodní migraci. Přesto samo těchto fenoménů využívá k sjednocování se na evropské a celosvětové úrovni ve snaze vytvořit jednotné hnutí, které bude schopné prosadit vlastní ideologii. V Evropě pozorujeme výrazné posilování mezinárodních vazeb mezi neonacisty z jednotlivých zemí, posilování

Sleva 26 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem u dodavatele

Zvol si mou cestu!

Autor: Kateřina Lojdová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Je v konzumní společnosti luxusem mít, nebo nemít? Existuje v dnešní době ještě revolta, nebo jsou její současné projevy jen mainstreamem s komerční značkou revolty? Jakou stopu zanechává člověk v přírodě? Jakou stopu zanechává v člověku kultura, zejména ta konzumní? Tyto otázky si nepokládají jen odborníci ve vzdělávacích institucích, nýbrž i ti, kteří ke vzdělávání nebyli formálně ustanoveni.

Sleva 26 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc-Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů. Některým aspektům hrobové výbavy jsou vyhrazeny speciální kapitoly. Týká se to například problematiky otisků textilií v korozních produktech, nálezů štípané industrie v hrobech nebo

Sleva 26 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka

Autor: Jana Jašková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 % Doprava zdarma
Vysokoškolští učitelé odborné angličtiny procházejí v průběhu prvních let své profese poměrně obtížným obdobím, neboť během svých studií na vysokých školách jsou zpravidla připravováni na středoškolskou výuku obecné angličtiny. Jejich předchozí vzdělání jim tedy neposkytuje potřebné znalosti, ze kterých by mohli vytvářet své didaktické znalosti obsahu. Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře se

Sleva 26 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem u dodavatele

Voice of the Locality: Local Media and Local Audience

Autor: Lenka Waschková Císařová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Publikace se zaměřuje na téma lokálních médií, které je v oboru mediálních studií často opomíjené. Hlavními úhly pohledu jsou analýza lokálních publik a charakteristika vztahu lokálních médií a lokálních publik. Mezinárodní kolektiv devatenácti autorů mapuje specifika fungování lokálních médií a obecněji lokální komunikace v různých (především evropských) státech.

Sleva 26 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Panie k deťom a na upratovanie

Autor: Zuzana Sekeráková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Monografia Panie k deťom a na upratovanie: Podoby platenej práce v domácnosti popisuje vznikajúci trh týkajúci sa platených prác v domácnosti na Slovensku. Kniha sleduje situáciu, ktorá je pri najímaní pracovníčok v domácnosti nezvyčajná – na rozdiel od väčšiny európskych krajín na Slovensku nie sú ako pracovníčky v domácnosti zamestnávané prevažne migrantky, ale takmer výlučne ženy, ktoré majú

Sleva 26 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství

Autor: Juraj Franek

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Předkládaná publikace nastiňuje dějinný vývoj dvou základních teoreticko-metodologických přístupů v oblasti studia náboženství. První, historická část práce popisuje ustavení naturalistického a protekcionistického paradigmatu u předsókratovských filozofů a v raně křesťanském myšlení a jejich další rozvinutí v dílech předních postav religionistiky 19. a 20. století. Druhá, systematická část práce

Sleva 26 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 266 Kč

SklademPřihlášení uživatele