Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti

Autor: Hana Librová

publisher: Masarykova univerzita Brno

4.5 / 5
29 %
Kniha navazuje na úspěšné tituly Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti a Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu. Autorka si klade otázku, proč v době pokračující devastace přírody klesá zájem o její ochranu. Jsou vinny sdělovací prostředky, nebo je naše hluchota vůči ekologickým problémům zakotvena v naší mentální výbavě, která se snaží nepříjemné skutečnosti vytěsňovat?

Sleva 29 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 373 Kč

Skladem

Národ ďáblů: Proč si necháváme vládnout?

Autor: Stein Ringen

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
29 %
Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento

Sleva 29 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Cesty do Svaté země XII.–XX. století: Mýty a realita v ruských a českých cestopisech

Autor: Danuše Kšicová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Publikace analyzuje díla dvanácti autorů cestopisů: šesti ruských a šesti českých a začleňuje je do širšího evropského kontextu. Srovnání prací zástupců obou stran církevního schizmatu poukázalo nejen na rozdíly, ale i na jejich shodné rysy a cíle.

Sleva 29 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Humor ve škole

Autor: Klára Šeďová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
18 %
Kniha je věnována fenoménu humoru ve školním prostředí. Přináší výsledky původního empirického výzkumu, v němž jako datový zdroj slouží písemná vyprávění žáků a učitelů popisující jejich humorné zážitky ze školy. Prostřednictvím narativní analýzy těchto textů jsou zkoumány jednak typické podoby školního humoru, jednak funkce, které humor plní v sociálním životě a vzájemných vztazích žáků a

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Marienthal: Sociografie komunity nezaměstnaných

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby

Sleva 29 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Šedivějící hodnoty?: Aktivita jako dominantní způsob stárnutí

Autor: Marcela Petrová Kafková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Práce se věnuje současným podobám stárnutí v české společnosti a analýze vlivu věku na participaci. Výsledky kvantitativních analýz jsou rozčleněny do čtyř kapitol, které se věnují participaci na různých oblastech společnosti.

Sleva 29 % z běžně ceny 276 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku

Autor: Kolektiv autorů - Manfred Kern,Sylvie Stanovská

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
18 %
Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená a pozměněná – až po současnost. Autoři v knize představují všechny dosud známé texty staročeské milostné lyriky od počátků tohoto žánru na přelomu 13. a 14. století až do 15.

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Obyčeje a zpěvy lidu moravského

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Rukopisná sbírka moravského folkloru, kterou pod názvem „Obyčeje a zpěvy lidu moravského dle ústního podání nasbíral Josef Čapek Drahlovský“, vznikla u příležitosti konání národopisné výstavy v Přerově roku 1893.

Sleva 29 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Rozvod a změny reprodukčních strategií

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních pravidel, norem, hodnot a institucí. Teoretická otázka v nejobecnější rovině stojí takto: Jak se budou odlišovat mechanismy sociální reprodukce v situaci, kdy narůstající možnost rozpadu partnerství rozšiřuje skupinu lidí, kteří jsou

Sleva 29 % z běžně ceny 276 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Poznámky ke studiím nových médií

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Hojně používaný, avšak obsahově neustálený termín nová média se více či méně překrývá s označeními média síťová, interaktivní, či snad nejpřesněji digitální. Z akademického hlediska se jedná o široké interdisciplinární metapole. Autor „Poznámek“ se studiím nových médií věnuje několik let a svojí knihou, jež vychází z jeho dizertační práce, se snaží vytvořit oboru pevnější teoretické zázemí. Jeho

Sleva 29 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
V České republice došlo po roce 1989 ke klíčové proměně společenského i mediálního systému. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých médií jsou zatím zmapovány pouze okrajově, a to především se zaměřením na politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém lokálního a regionálního tisku je spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni dochází k silné

Sleva 29 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Bez léčby to jde - Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci - Proces přestávání s…

Autor: Pavel Nepustil

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Práce se prostřednictvím vztahové perspektivy zaměřuje na proces, kterým procházejí osoby ukončující své užívání pervitinu bez podpory odborných zařízení. Je zmíněna řada zahraničních studií, která prokazuje, že tzv. přirozené zotavení je hlavní únikovou cestou z pravidelného užívání drog. Ústřední částí knihy jsou příběhy sedmi lidí, kteří se přirozeně zotavili z pravidelného užívání pervitinu a

Sleva 29 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu

Autor: Jana Malecká

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými s narozením, svatbou a pohřbem. Regionálně se práce zaměřuje na území Sýrie, Jordánska, Izraele, Palestiny a České republiky. Zaměřuje se na tradice sunnitských muslimů žijících ve zmiňovaných zemích, na tradice Syřanů, Jordánců a Palestinců, kteří žijí v České republice, a dále i na české konvertity. Vybrané tradice těchto dvou odlišných

Sleva 29 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Rodičovské dráhy: Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Kolektiv autorů z Masarykovy univerzity zpracoval komplexní sociologickou zprávu o přístupu dnešních Češek a Čechů k rodičovství. Jak se u nás v posledních dekádách změnila úroveň plodnosti? Je skutečně tak nízká, že povede k závažným důsledkům? Jak se mění její načasování a kontext? Jak se vyvíjejí odlišnosti v chování jednotlivých vzdělanostních skupin a existují v této sféře chování regionální

Sleva 29 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech…

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Evropské neonacistické hnutí se ze své ideologické podstaty staví negativně vůči globalizaci a mezinárodní migraci. Přesto samo těchto fenoménů využívá k sjednocování se na evropské a celosvětové úrovni ve snaze vytvořit jednotné hnutí, které bude schopné prosadit vlastní ideologii. V Evropě pozorujeme výrazné posilování mezinárodních vazeb mezi neonacisty z jednotlivých zemí, posilování

Sleva 29 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Zvol si mou cestu!: Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Je v konzumní společnosti luxusem mít, nebo nemít? Existuje v dnešní době ještě revolta, nebo jsou její současné projevy jen mainstreamem s komerční značkou revolty? Jakou stopu zanechává člověk v přírodě? Jakou stopu zanechává v člověku kultura, zejména ta konzumní? Tyto otázky si nepokládají jen odborníci ve vzdělávacích institucích, nýbrž i ti, kteří ke vzdělávání nebyli formálně ustanoveni.

Sleva 29 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá tematikou využívání lokálních projektů zaměstnanosti financovaných Evropským sociálním fondem v českém prostředí a jejich potenciálem zvýšit zaměstnanost u vybraných rizikových skupin uchazečů o zaměstnání. Na příkladu lokálního projektu zaměstnanosti autor ukazuje, jakým způsobem mohou být podobné projekty hodnoceny, jaké mohou být jejich silné a slabé stránky a jakou měrou mohou

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Krása, která hřeje

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
21 %
Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska.

Sleva 21 % z běžně ceny 674 Kč

Naše cena: 532 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání ztracené jednoty - Průniky nových náboženství a ekologie

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
21 %
Publikace se soustřeďuje na některé moderní verze náboženství a enviromentalismu, tj. na vybraná nová náboženství a na některé proudy v současném enviromentálním myšlení, které z náboženství čerpají a nacházejí v něm vhodný nástroj k výkladu světa.

Sleva 21 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Střední paleolit v moravských jeskyních. Middle Palaeolithic in Moravian Caves

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
29 %
Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů,

Sleva 29 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 355 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí