Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

In dubio pro libertate: Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u…

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha v První části „Otázky ústavního soudnictví a ochrany lidských práv“ obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují konkrétní významná rozhodnutí a nálezy Ústavního soudu ČR. Příspěvky v Druhé části knihy „Úvahy inspirované osobností Elišky

Sleva 29 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem u dodavatele

Biosocial Interactions in Modernisation

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Publikace Biosociální interakce v procesu modernizace se zabývá celou škálou významných společenských otázek, plynoucích ze střetu evoluční výbavy lidstva a biosociálních požadavků moderního života. Látka je uspořádána do celků podle nejpodstatnějších zdrojů biosociální variability: individuální různost, věková různost, sexuální různost, rodinná různost, reprodukční různost, sociální různost,

Sleva 29 % z běžně ceny 1 460 Kč

Naše cena: 1 037 Kč

Skladem u dodavatele

České strany a jejich kandidáti: Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha se zaměřuje na nominační procesy v českých politických stranách pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Jednotlivé případy analyzuje pomocí vlastního teoretického modelu, kombinujícího existující teorii s novými prvky. Představuje tak nejen analýzu samotného českého případu, ale i příspěvek k teoretické debatě o možnostech studia výběru kandidátů v širším smyslu.

Sleva 29 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční ústava

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Sborník obsahuje třináct textů psaných ústavními právníky, ekonomy a specialisty na právo Evropské unie, zabývající se různými aspekty finanční ústavy, někdy prezentované jako "rozpočtová brzda" nebo "autopilot"

Sleva 29 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Ztraceny v tranzici?: Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Monografie se zabývá tradicemi stranictví ve střední a východní Evropě v době před nástupem komunismu a v době komunismu. Dále se zabývá fragmentací a polarizací stranických systémů, vztahy stran a společnosti, působení stran ve vládách. To vše na příkladu členských států EU z vlny tzv. východního rozšíření. Autoři komparují vybrané ukazatele a rovněž se zamýšlejí nad srovnáním západní a

Sleva 29 % z běžně ceny 217 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Města jako partner v procesu vládnutí: Případ českých a německých měst

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Ruku v ruce s rozvíjejícím se výzkumem evropské politiky se zdůrazňují nová, ne tolik probádaná témata. Patří mezi ně i lokální politika v kontextu evropské integrace. Od konce 80. let 20. století je město v rámci konceptů vládnutí vnímáno jako relevantní aktér, ovšem spektrum jeho pravomocí a možností při vytváření politiky EU zůstává poněkud nejasné. Kniha se tak pokouší nabídnout přehled

Sleva 29 % z běžně ceny 231 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Krajské volby 2012

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Krajské volby v roce 2012 dozajista neznamenaly takový zvrat jako volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 nebo 2013. Na druhou stranu nebyly ani nudnými, nezajímavými volbami, po nichž by vše běželo dál ve svých kolejích. Nahlíženo teorií voleb druhého řádu jsme měli možnost ověřovat, zda jsou vládní strany voliči trestány a opozice odměňována či jaká témata budou volbám dominovat – zda

Sleva 29 % z běžně ceny 322 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Eschatologie v díle Jana Husa

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména latinských kázání a korespondence. Zohledňuje však také další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto problematiku relevantních autorů – především Milíče z

Sleva 29 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Studia macedonica II

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Dvacet studií a statí vědeckých pracovníků českých a makedonských vysokých škol a akademických ústavů, které se komplexně na srovnávacím principu věnují česko-makedonským historickým, jazykovým, literárním i etnograficko-folkloristickým otázkám. Problematika česko-makedonských kulturních i politických styků nemohla být před rokem 1991 zkoumána; teprve po vzniku samostatné Makedonské republiky

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Malé státy v EU: Případ České republiky

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Monografie se věnuje fungování České republiky v Evropské unii pohledem malého státu. Skrz ekonomicko-politický model malé země v evropské integraci od Baldura Thorhallssona se dívá na fungování české administrativy v Bruselu a v Praze, zkoumá její možnosti a hodnotí limity. Kniha je postavena na rozhovorech se zaměstnanci české státní správy a českými příslušníky v řadách evropských institucí.

Sleva 29 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Financování politického života

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Politika potřebuje peníze a tento fakt nemá smysl přehlížet či podceňovat. Politici si musejí zajistit prostředky pro svoji činnost. Právní řád, ale i ostatní normativní systémy a především politická kultura, by se přitom měly starat o to, aby tyto prostředky nebyly poskytovány z důvodů, které jsou nekalé v tom nejširším slova smyslu. Aby nepocházely z trestné činnosti, anebo aby se politika

Sleva 29 % z běžně ceny 261 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem u dodavatele

Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Od roku 2007 se často opakuje informace o tom, že Rusko zvažuje uzavření ropovodu Družba. Česká a Slovenská republika to vnímají jako významnou hrozbu. Tato kniha hodnotí dostupné infrastrukturní alternativy a poskytuje jakési vodítko pro budoucí řešení problému. Cílem je analyzovat možnosti ropovodní infrastruktury s ohledem na alternativy k primární zásobovací trase, a to pro Českou a

Sleva 29 % z běžně ceny 507 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Bartoňová,Marie Vítková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace je podmíněna spoluprací celé řady vědních oborů – psychologie, lékařství i sociologie. Zajímaly nás otázky: Jaké faktory ovlivňují jednotlivé aktéry inkluzivního vzdělávání? Na jakých úrovních inkluzivního vzdělávání

Sleva 29 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního díla polského fenomelologa Romana Ingardena tak, jak je interpretována v převážně analyticky smýšlejícím prostředí, rozvíjející dědictví anglosaské filozofické

Sleva 29 % z běžně ceny 334 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha analyzuje a srovnává zahraniční politiku dvou po sobě jdoucích amerických vlád v období mezi lety 1993 a 2009, tedy během funkčního období prezidentů Williama J. Clintona a George W. Bushe. Prostřednictvím metody obsahové analýzy a zároveň pomocí analýzy diskurzu vybraných primárních zdrojů se text zaměřuje na jejich zahraniční politické cíle a zájmy v regionu západního Balkánu. Analýza

Sleva 29 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Environmentální bezpečnost v České republice

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Publikace představuje prvotní uchopení tématu vnímání environmentálních hrozeb v disciplíně bezpečnostních studií v České republice. Pro analýzu byl využit upravený a aktualizovaný sekuritizační rámec vycházející z tradičního pojetí kodaňské školy bezpečnostních studií. Tento rámec je běžně spojován s dvěma konkrétními metodami – congruence method a process-tracing – které tvoří základní

Sleva 29 % z běžně ceny 294 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Energiewende: Current state, future development and the consequences for the Czech republic

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha se věnuje tzv. německému energetickému obratu, Energiewende. V prvních kapitolách jej detailně představuje, přičemž se soustředí na komplexitu a závažnost změn, které tento obrat německé i regionální energetice přináší. V dalších částech jsou analyzovány důsledky připojování obnovitelných zdrojů pro fungování liberalizovaných trhů a dopady Energiewende na český energetický sektor, a to jak

Sleva 29 % z běžně ceny 567 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem u dodavatele

Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů. Programově je vřazena pod zastřešující slogan kvalita (ve) vzdělávání. Kvalita je zde chápána dynamicky – s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku, resp. zvažuje a zdůvodňuje alternativy. S

Sleva 29 % z běžně ceny 838 Kč

Naše cena: 595 Kč

Skladem

Po divné krajině: Charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Fantastická literatura je dnes vlivným kulturním fenoménem. Ambicí této studie je iniciovat širší diskuzi o fantastické literatuře a upozornit na problematiku její reflexe. Práce sumarizuje možné přístupy k definici fantastiky v českém a světovém kontextu, blíže vymezuje podmínky nutné k uvažování o fantastičnosti díla a navrhuje definici fantastiky vycházející z Wittgensteinova konceptu rodových

Sleva 29 % z běžně ceny 342 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Básnický rok

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Publikace Básnický rok je prvním titulem nové edice Pedagogické fakulty MU, v níž by měly vycházet populárně či esejisticky pojaté publikace malého rozsahu, reflektující problematiku jednotlivých oborů vyučovaných na uvedené fakultě. Básnický rok obsahuje kromě prologu a epilogu dvanáct kapitol, v nichž autor přibližuje reflexe jednotlivých měsíců v české poezii. Celkově vychází z tvorby

Sleva 29 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí