Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Od omylů k nadějím

Autor: Karel Löbl

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Karel Löbl (*1925), profesor ČVUT, někdejší dlouholetý místopředseda Československé strany socialistické, v letech 1969–89 ministr české vlády a 1969–90 poslanec Federálního shromáždění, se ve své druhé memoárové knize vrací ke svým prožitkům prvních měsíců po listopadovém převratu v Československu roku 1989 a s dokumentární věcností a smyslem pro detail zachycuje postupný přerod Federálního

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Paměť-expozice-ukládání: Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

Autor: Kolektiv autorů - Dušan Kováč,Miloš Řezník

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu. Politické a společenské zvraty přitom často vedou k přetváření muzeí a muzejních expozicí, ke zřizování nových a

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Brodský,Martina Šumová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů, zejména církevních. V odborné literatuře byly doposud podchyceny nesystematicky a z tohoto důvodu byly předmětem badatelského zájmu jen nahodile. Katalog iluminovaných rukopisů v českých archivech, vytvořený v souladu s

Sleva 21 % z běžně ceny 1 450 Kč

Naše cena: 1 146 Kč

Skladem u dodavatele

Krize, válka a nový začátek Československo a Rakousko v období 1933-1948

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Kunštát,Hildegard Schmoller,Jaroslav Šebek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
2. svazek publikační řady Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví se věnuje složitému a dramatickému období let 1933-1948 z česko-rakouské perspektivy: na jeho počátku bylo zřízení autoritativního „stavovského státu“ v Rakousku, na jeho konci pak převzetí moci komunisty v Československu. Zvláštní pozornost je věnována tehdejším bilaterálním

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Sláva republice! - Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu - Oficiální svátky a…

Autor: Dagmar Hájková

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
32 %
První republika přes své poměrně krátké trvání zanechala výraznou stopu v českém i slovenském prostředí mimo jiné i díky propracovanému systému slavení. Kniha popisuje vznik a fungování československého „státního kalendáře“ a jeho recepci v mnohonárodnostním státu. Reprezentovaly ho pravidelné oslavy narozenin prezidenta, Prvního máje, bitvy u Zborova, Jana Husa, svatých Cyrila a Metoděje,

Sleva 32 % z běžně ceny 585 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Nevyvážené vztahy - Československo a Rakousko 1918-1933 - Československo a Rakousko 1918-1933

Autor: Ota Konrád

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Jaké byly vztahy mezi Československem a Rakouskem v meziválečné době? Co je ovlivňovalo a jak je vnímali aktéři těchto vztahů - politikové a diplomaté na obou stranách? Těmto otázkám se věnuje kniha Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918-1933. Ve třech hlavních kapitolách jsou zkoumány dezintegrační procesy, vedoucí k ustavení dvou suverénních států, formování vzájemných vztahů

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Josef Pfitzner (1901-1945) - Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika - Prameny…

Autor: neuveden

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika.

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Historička československé demokracie - K životnímu jubileu Evy Broklové

Autor: neuveden

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Pamětním sborníkem Historička československé demokracie si připomínáme významné životní jubileum, kterého se v letošním roce dožívá docentka Eva Broklová, DrSc., emeritní ředitelka Masarykova ústavu Akademie věd České republiky a současná předsedkyně Masarykovy společnosti. Sborník obsahuje příspěvky, vesměs původní historické studie či eseje jejích dlouholetých kolegů, přátel a spolupracovníků.

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Čechoslováci v zemích dnešního Beneluxu v meziválečném období 1918 - 1938

Autor: Sylva Sklenářová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Monografie se věnuje československým krajanům v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku v meziválečném období. Nejpočetněji byli zastoupeni krajané, kteří pracovali v hornictví , jak v Belgii tak v Nizozemsku. Krajanská kolonie ve městech byla ve srovnání s horníky nepočetná, avšak měla delší tradici. Kniha popisuje jejich příchod do Beneluxu, pracovní podmínky v dolech, život po práci, vzdělávání dětí

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Edvard Beneš, Němci a Německo I (1896–1919) - Edice dokumentů, svazek I (1896–1919)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Výběrová edice dokumentů Edvard Beneš, Německo a Němci je prvním svazkem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v českých zemích, jeho vztah k Německu, Rakousku-Uhersku, a obecně pak zachytit Benešovo pojetí národností a národa. První díl edice zahrnuje období od mládí Edvarda Beneše do jeho návratu z pařížské mírové konference. Vybrané dokumenty

Sleva 21 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem u dodavatele

Z času válek a chaosu v Evropě - Vzpomínky a úvahy - Vzpomínky a úvahy

Autor: Jaroslav Opat

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Krátce po devadesátých narozeninách českého historika docenta Jaroslava Opata (*11. dubna 1924) vycházejí jeho memoáry, v nichž se poutavým literárním stylem ohlíží za svými dramatickými životními osudy v peripetiích českých dějin 20. století. Na jejich stránkách sledujeme autorovu nelehkou cestu za vzděláním, prožitky z totálního nasazení ve Vídni za druhé světové války, ideové a politické

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Dvě století nacionalismu - Pocta prof. Janu Rychlíkovi - Pocta prof. Janu Rychlíkovi

Autor: Michal Macháček

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Významné životní jubileum profesora Jana Rychlíka je vhodnou příležitostí k připomenutí osobnosti tohoto předního českého historika se širokým tvůrčím záběrem i zajímavým životním příběhem. Výroční sborník obsahuje biografickou část, která zahrnuje příspěvky vzpomínkového charakteru, oslavencovu rozsáhlou bibliografii, rozhovory, ukázky z publicistické práce a fotografickou přílohu. Druhou část

Sleva 21 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Německé vědecké instituce v Liberci 1923-1945 - Od vlastivědy k nacistickému bádání o zemi a lidu -…

Autor: Milena Josefovičová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Od konce 19. století plnil Liberec funkci centra kulturního, hospodářského i politického života Němců v ČSR. Od počátku 20. let 20. století do roku 1945 zde působila řada vlastivědných, historických, archeologických a knihovních institucí. Vývojem, činností a významem Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung), Společnosti pro pravěké a rané dějiny

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/1. (1944)

Autor: Jan Bílek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1944. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády. Všechny publikované dokumenty byly podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány.

Sleva 21 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 411 Kč

Skladem u dodavatele

Prezident Republiky československé - Instituce a osobnost T.G. Masaryka - Instituce a osobnost T.G.…

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
16 %
Instituce a osobnost T. G. Masaryka.

Sleva 16 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Formování moderních národů ve atřední a východní Evropě

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Publikace Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století vznikla v rámci spolupráce mezi Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Ústavem pro balkanistiku Bulharské akademie věd. Sborník obsahuje příspěvky bulharských a českých autorů, zaměřené především na problematiku vzniku a upevnění národní identity a s tím spojený proces formování národních států ve střední Evropě

Sleva 21 % z běžně ceny 286 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Ivan Málek a vědní politika - aneb Jediný opravdový komunista?

Autor: Martin Franc

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Mikrobiolog Ivan Málek patřil mezi nejvýznamnější představitele ČSAV v padesátých a šedesátých letech 20. století a podílel se výrazným způsobem na formulování vědní politiky v Československu. Kniha rozebírá jeho názory na vědní politiku v Československu v letech 1952-1989 a zároveň se zabývá jeho postavením v celém systému řízení vědy. V této souvislosti se monografie dotýká mnoha dobových

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Praha - Vídeň - Lancaster

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Publikace, vydaná k významnému životnímu jubileu profesora Jaroslava Krejčího, přináší výbor z jeho prací, dokumentující více než půlstoleté vědecké úsilí na poli makrosociologicky uchopených srovnávacích dějin civilizací. Na konkrétních textech, zčásti dosud nevydaných, zčásti obsažených v kolektivních sbornících, ukazuje, jak postupně tuto problematiku rozkrýval, jak se s ní metodologicky a

Sleva 21 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Drahý pane kancléři … - Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala - I. díl…

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Brádlerová,Jan Hálek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Kniha zpřístupňuje vzájemnou korespondenci mezi historičkou Miladou Paulovou (1891-1970) a kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1867-1941) jako historicky významný a zajímavý pramen, který zaznamenává nejen osobní život první československé profesorky, ale i vývoj československé historické vědy a kultury v jejich provázanosti s politickou scénou první republiky. Korespondence je

Sleva 21 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem u dodavatele

Institucionální vývoj Československé akademie věd v letech 1960-1969 očima jednoho z přímých aktérů

Autor: Miroslav Šmidák

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Miroslav Šmidák, * 12. 11. 1931 v Praze, právník, absolvent Právnické fakulty UK v Praze, v letech 1960-1969 vedoucí sekretariátu prezidia ČSAV. Na stejné místo se po dvaceti letech strávených v Ústředním archivu ČSAV vrátil v lednu 1990. Po vzniku Akademie věd České republiky v letech 1993-2009 pracoval jako poradce předsedů AV ČR pro legislativní a vědecko-organizační otázky. Za svou práci byl

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí