Registrace | Přihlášení


Média a komunikace

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mediální krysy aneb jak novináři manipulují

Autor: Lubomír Hudo

publisher: Česká citadela

4 / 5
14 % Výprodej
Zkušený slovenský novinář s dlouholetou praxí ve veřejnoprávním rozhlase i televizi odešel ze světa mainstreamových médií, neboť odmítal dál snášet cenzuru, jíž v nich byl kvůli svým názorům vystavován. Dnes působí na alternativní mediální scéně a píše knihy o vztahu politiky, společnosti a médií. Po publikacích Presstitúti verzus konspirátori (2014), a Držte hubu a krok! (2015) jsou Mediální

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Svobodná nesvoboda

Autor: Vladimír Bystrov

publisher: Vyšší odborná škola publicisti

5 / 5
12 %
Publikace současného českého žurnalisty Vladimíra Bystrova přináší příklady z dosud málo známé historie komunizace a sovětizace československé společnosti hned po skončení druhé světové války ještě před uchvácením moci komunistickým režimem v roce 1948. Autor představuje téměř tři desítky dokumentů uložených v archivních fondech tehdejšího ministerstva vnitra a vypovídajících o snaze umlčet

Sleva 12 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Předpoklady gnozeologické analýzy obrazové stránky…

Autor: Jaroslav Vančát

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Cílem práce je prozkoumat vizuálněobrazné prostředky s představou o jejich neustálém strukturním prohlubování od jejich prapočátků v úsvitu vizuálního vyjadřování lidstva až k vlivu nových médií. K tomu autor navrhuje model, v jehož začlenění je možné chápat vizuální představivost, obrazivost jako zásadní faktor vizuálního vnímání, podmíněný na sociální strukturní úrovni vizuálněobraznými

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Zpravodajství a zpravodajské služby

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Zpravodajství ve smyslu nejpoužívanějšího anglického pojmu intelligence znamená znalost (knowledge) neboli zpravodajskou informaci, zpravodajskou činnost (activity) anebo zpravodajskou organizaci (organization). Podobně lze rozčlenit i akademickou disciplínu zabývající se teorií a praxí zpravodajství – zpravodajská studia (intelligence studies). První část publikace je zaměřena na teorii

Sleva 3 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Láska a manipulace

Autor: Isabelle Nazare-Aga

publisher: Portál

5 / 5
15 %
Tématem nové knihy autorky, jejíž kniha Nenechte sebou manipulovat zaujala i české čtenáře, je opět manipulace, tentokrát v partnerských vztazích. Autorka opět vychází ze své terapeutické praxe a na mnoha konkrétních příbězích partnerských dvojic ukazuje různé způsoby systematické manipulace i to, jak se vyvíjí v různých fázích partnerského vztahu a jaké jsou její psychické, fyzické i sociální

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Sensační podívaná! - Dějiny kladenských biografů - Dějiny kladenských biografů

Autor: Zdeněk Pospíšil

publisher: Halda

4.5 / 5
15 %
Báječné! Sensační! Světová novinka!!!! Poprvé zde! KOSMOGRAF, div mechaniky a optiky. Těmito slovy oznamoval dobový tisk s největší pravděpodobností první kinematografické představení v Kladně, které proběhlo prvního října 1899 v hotelu U bílého beránka. Od té doby se začala psát pozoruhodná historie kladenských kinematografů, od těch prvních, kočovných, až po rozmach stálých kin v druhé a třetí

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Základy teorie krizového managementu

Autor: Kolektiv autorů - Emil Antušák,Josef Vilášek

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Publikace je určena především studentům dvouoborového studia studijního oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Pro aktuálnost problematiky krizového řízení může být vhodným studijním materiálem také pro učitele základních a středních škol. Zvládnutí potřebných teoretických východisek základů krizového managementu je

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Česky psané časopisy pro děti (1850-1989)

Autor: Štefan Švec

publisher: Karolinum

4.5 / 5
20 %
Jako předmět zkoumání zvolil autor knihy česky psané časopisy pro děti. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes již téměř zapomenuty. Titul tvoří dvě samostatné části: První z nich je zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989.

Sleva 20 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem u dodavatele

Systémy médií v postmoderním světě - Tři modely médii a politiky

Autor: Daniel C. Hallin

publisher: Portál

3 / 5
15 %
Tři modely médií a politiky. Kniha, která představuje základní přehled národních mediálních systémů euro-amerického prostoru, je přelomovou studií z oblasti systémového pohledu na média. Autoři rozlišují tři základní typy mediálních systémů – polarizovaně pluralitní, demokraticko-korporativní a liberální – přičemž srovnávají fungování politických a mediálních systémů ve třech geograficky a

Sleva 15 % z běžně ceny 575 Kč

Naše cena: 489 Kč

Skladem

Masová média

Autor: Jan Jirák

publisher: Portál

1 / 5
15 %
2., přepracované vydání

Sleva 15 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Jak (pře)žít s médii - Příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky.

Autor: Uwe Buermann

publisher: Poznání

0 / 5
15 %
Televize, internet, mobilní telefony a další média vtrhla do našich životů a není pochyb o tom, že ovlivňují nejen naše komunikační chování. Velmi mnoho otázek se také vynořuje v souvislosti s jejich vlivem na naše děti. Jak můžeme jako rodiče a pedagogové čelit všudypřítomnosti médií v dětském životě? A jestliže na děti působíme svým vzorem, jak se my sami můžeme vymanit z přílišného vlivu

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Média, kultura a náboženství

Autor: kolektiv autorů

publisher: Neuveden

0 / 5
12 %
Sborník Kultura, média a náboženství je druhým vydavatelským počinem Vyšší odborné školy publicistiky, navazujícím v ediční řadě Studie na předchozí titul Vladimíra Bystrova Svobodná nesvoboda. Do svého obsahu soustředil příspěvky erudovaných odborníků z kulturní, mediálně – společenské i náboženské sféry, ale i historiků či ekonoma (Martin C. Putna, Aleš Opatrný, Jiří Zajíc, Jiří Hanuš, Tomáš

Sleva 12 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Kdo řídí internet? - Iluze o světě bez hranic

Autor: Kolektiv autorů - Jack Goldsmith,Tim Wu

publisher: Argo; Dokořán

0 / 5
19 %
V 90. letech 20. století akademici i ředitelé velkých firem považovali Internet za hnací motor nové globalizace, která podkope autoritu a význam klasického státu. Zdálo se, že příchod Internetu je předzvěstí nového způsobu uspořádání lidských záležitostí, který nás navždy vysvobodí z tyranie teritoriálních vládců. Tato kniha vypráví příběh o Internetu, který v 90. letech 20. století začal

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

V hlavních zprávách: Televize - Fakta, která před vámi zatajili - Fakta, která před vámi zatajili

Autor: Pecina Tomáš, Čulík Jan,

publisher: ISV

0 / 5
15 %
Výbor z textů publikovaných v Britských listech k situaci v České televizi. Tato kniha přináší exkluzivní informace, které širší veřejnost nezná, a ukazuje, že kořeny vánoční televizní krize sahají až do doby nejméně před třemi lety. Autory této knihy jsou reportéři internetového deníku Britské listy, který se systematicky zabývá situací v České televizi už několik let.

Sleva 15 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice - v Československu a v…

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Metodologie a historie výzkumu českého rozhlasu jsou hlavní témata práce Veroniky Hankusové. Autorka nejprve osvětluje vztah médium – publikum a představuje posluchače jako objekt výzkumu, poté srovnává jednotlivé metody a zmiňuje se také o výzkumu v zahraničí. Druhá část knihy je věnována vývoji výzkumu, dopadu a aplikaci výsledků a rozhlasové propagaci v Československu a České republice.

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Informace, komunikace a myšlení - Úvod do informační vědy - Úvod do informační vědy

Autor: Jiří Cejpek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Druhé, přepracované vydání úvodu do informační vědy.

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

A ta černá kronika!

Autor: Jiří Homoláč

publisher: Doplněk

0 / 5
Zprávy z Černé kroniky autor používá jako materiál pro zkoumání úlohy jazyka při opakování a vytváření nejrůznějších stereotypů a předsudků.

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioart

Autor: Michal Rataj

publisher: Akademie múzických umění, KANT

0 / 5
15 %
Každé médium v tom nejobecnějším slova smyslu si v prostředí současného evropského umění po staletí buduje své vyjadřovací prostředky, své kódy, tvůrčí způsoby sdělování, i svou žánrovou, estetickou a sociokulturní orientaci. Za několik desítek let existence soustavné umělecké tvorby pro rozhlas se vyvinula celá řada více či méně ustálených, standardizovaných a tradici konstitujících forem, ať už

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Svět postmoderních her

Autor: Ivan Vágner

publisher: H+H

0 / 5
15 %
Autor se zabývá elektronickým boomem, charakterizuje obrovský rozmach masmediálních prostředků (TV, video, počítačové hry atd.), který trvá od 70. let. 60. léta se svou krizí a zpochybněním dosavadních etických i uměleckých hodnot byla podle autora spouštěcím momentem jevu, jejž nazýváme postmodernismem. Zábavným způsobem popisuje "virtuální realitu" - fiktivní světy, vytvářené pomocí

Sleva 15 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Technologizace slova

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Ačkoliv poprvé vyšla v roce 1982, tato kniha dodnes neztratila nic ze své originality a intelektuální pronikavosti. Jejím ústředním tématem je zásadní rozdílnost mezi kulturou založenou na mluveném slově a kulturou psanou,mezi písemným vyjadřováním a oralitou. Ong analyzuje především způsoby, jakými literárnost a oralita ovlivňují naše užívání jazyka i vnímání světa. Vedle "primární orality"

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí