Registrace | Přihlášení


Média a komunikace

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Česky psané časopisy pro děti (1850-1989)

Autor: Švec Štefan

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 % Sleva
Jako předmět zkoumání zvolil autor knihy česky psané časopisy pro děti. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes již téměř zapomenuty. Titul tvoří dvě samostatné části: První z nich je zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989.

Sleva 21 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem

Zpravodajství a zpravodajské služby

publisher: Čeněk Aleš

4.5 / 5
Zpravodajství ve smyslu nejpoužívanějšího anglického pojmu intelligence znamená znalost (knowledge) neboli zpravodajskou informaci, zpravodajskou činnost (activity) anebo zpravodajskou organizaci (organization). Podobně lze rozčlenit i akademickou disciplínu zabývající se teorií a praxí zpravodajství – zpravodajská studia (intelligence studies). První část publikace je zaměřena na teorii

Sleva 3 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Masová média

Autor: Jirák Jan

publisher: Portál

1 / 5
15 %
2., přepracované vydání

Sleva 15 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Počátky novinového zpravodajství (Do devadesátých let 18. století)

Autor: Šimeček Zdeněk

publisher: Matice Moravská Brno

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá strukturou médií, organizací novinového zpravodajství a jeho funkcí ve společnosti. Psané a tištěné noviny, pravidelně rozšiřované v českých zemích, byly součástí zpravodajského systému, který měl celoevropský charakter. Tyto souvislosti jsou sledovány ve sféře produkce i recepce, přičemž proces šíření novinového zpravodajství a vznik pravidelně vydávaných týdenních novin byl

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Transparentní společnost

publisher: RUBATO

0 / 5
15 %
Plně informovaný pohled na svět (média v něm jsou určující, v negativním i positivním slova smyslu) mění společnost a sociální scénář - mění se pojmy demokracie, pravdy. Místo individuální zkušenosti nastupuje zkušenost mediální a člověk nalézá své kořeny a identitu jen tehdy, hledí-li na sebe ze stránek novin, z televize či internetu; jinak bloumá světem vykořeněn a bez osobnosti. Jak mění

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny českých médií - Od počátku do současnosti

Autor: Kolektiv autorů - Bednařík Petr,kolektiv autorů

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty. Noviny, časopisy, agenturní žurnalistika, filmy, rozhlasové

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918–1938

Autor: Charvát Martin

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Cílem předložené kolektivní monografie je nabídnout sondy do českého myšlení o (masových) médiích mezi lety 1918 až 1938. Jednotlivé kapitoly jsou v převážné většině neseny formou „případových“ studií, kdy se jejich autoři zaměřují na specifický fenomén v rámci toho kterého masového média (tisk, filmové médium, rozhlas) a následná analýza si klade nárok na ukotvení daného jevu v kontextu tendencí

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Technologizace slova

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Ačkoliv poprvé vyšla v roce 1982, tato kniha dodnes neztratila nic ze své originality a intelektuální pronikavosti. Jejím ústředním tématem je zásadní rozdílnost mezi kulturou založenou na mluveném slově a kulturou psanou,mezi písemným vyjadřováním a oralitou. Ong analyzuje především způsoby, jakými literárnost a oralita ovlivňují naše užívání jazyka i vnímání světa. Vedle "primární orality"

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Svět postmoderních her

Autor: Vágner Ivan

publisher: H+H

0 / 5
16 %
Autor se zabývá elektronickým boomem, charakterizuje obrovský rozmach masmediálních prostředků (TV, video, počítačové hry atd.), který trvá od 70. let. 60. léta se svou krizí a zpochybněním dosavadních etických i uměleckých hodnot byla podle autora spouštěcím momentem jevu, jejž nazýváme postmodernismem. Zábavným způsobem popisuje "virtuální realitu" - fiktivní světy, vytvářené pomocí

Sleva 16 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem

Autor: Nutil Petr

publisher: Grada

0 / 5
15 %
- Jak jsme manipulováni a nevíme o tom? - Co jsou to hoaxy? - Ukazují média svět takový, jaký skutečně je? - Proč nám politici lžou? - Co je to mediální gramotnost? - Proč je potřeba kritické myšlení? - A jak si s námi zahrává mozek? To jsou jen některé z aktuálních otázek, na které najdete odpovědi v této knize. Jejím autorem je spoluzakladatel webu manipulatori.cz, který se snaží

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Černá kniha České televize - Výběr z glos a úvah o České televizi z Parlamentních listů 2012-2016

Autor: Kolektiv autorů - Žantovský Petr,Hroník Jiří

publisher: Olympia

0 / 5
18 %
Černá kniha České televize autorů Petra Žantovského a Jiřího Hroníka je ohlédnutím za jejich zhruba pětiletou spoluprací na rubrice Týden v médiích, která vychází na portálu Parlamentní Listy.cz. Týden co týden tu společně glosují mediální události uplynulých dní a kladou si otázku, zda způsob, jakým sdělovací prostředky zobrazují skutečnost, je odpovídající a reálný, nebo zda je zkreslující a

Sleva 18 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Media Institutionalism

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Mediálny inštitucionalizmus by sa mal uskutočňovať z perspektívy teórie konania a teórie inštitúcií. Z pohľadu jednotlivca preto ide vždy o to, vytvoriť súlad medzi hľadiskami prospechov a spravodlivosti, t. j. konať tak, aby pri sledovaní vlastných cieľov nevznikali konflikty s postulátmi spravodlivosti. V spoločenskom pohľade sa treba usilovať o sociálnu spravodlivosť s funkcionalitou spôsobov

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií v ČR

Autor: Moravec Václav

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Nová média, interaktivita, virtualita, digitalizace, participace, uživatelská tvorba, globalizace v současnosti jedny z nejčastěji používaných slov, módních výrazů, pod něž můžeme v souvislosti s proměnami audiovizuálních médií skrýt ledacos. Publikace Média v tekutých časech se snaží zasadit nejen tyto pojmy do českého kontextu, zabývá se digitální mediamorfózou, resp. jejími vybranými důsledky

Sleva 24 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Media life - Život v médiích

Autor: Deuze Mark

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace předkládá ucelenou a originální koncepci „života v médiích“. Přestože člověk obvykle trvá na pojetí technologie jako něčeho, co je vůči životu vnější, média nejen reprodukují, ale i utvářejí svět, v němž žijeme. Přítomnost médií v lidském životě obvykle vnímáme, jen pokud jde o jejich technologickou infrastrukturu, je ale třeba si uvědomit, že intuitivnost a samozřejmost jejich

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Žurnalistika a společnost

Autor: McQuail Denis

publisher: Karolinum

0 / 5
19 %
Žurnalistika dnes čelí jedné z největších výzev ve své historii. Nové komunikační možnosti mění způsob šíření informací, do něhož se stále častěji zapojují lidé mimo redakce velkých mediálních domů. Profesionální novináři ztrácejí své postavení dominantního zprostředkovatele dění kolem nás a zároveň sílí tábor zastánců názoru, že novináři vůbec nejsou potřeba. Denis McQuail se v úvahách o

Sleva 19 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Co je bulvár, co je bulvarizace

Autor: Osvaldová Barbora

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Kolektivní monografie Co je bulvár, co je bulvarizace navazuje na publikace již Nakladatelstvím Karolinum vydané, jako byly texty O fejetonu, s fejetonem nebo O reportáži, o reportérech, Pokusy a dobrodružství – poznámky k eseji, Rozhovory o interview, O komentáři, o komentátorech, Žurnalistika v informační společnosti a podobně. Vždy se jedná o obecný úvod a poté jsou zařazeny relevantní

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o ČTK: Transformace na půli cesty

Autor: Trunečková Ludmila

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Monografie zachycuje, jak se v 90. letech vyvíjely vztahy mezi politickou a mediální sférou v Česku, jak politická sféra ovlivnila transformaci ČTK. První tři kapitoly se týkají procesu tvorby institucionální legislativy (zákony č. 123/1965 Sb., č. 310/1991 Sb. a č. 517/1992 Sb.), další dvě pak aplikace právních norem: na příkladu volby první Rady ČTK (1993) a pokusu vlády vrátit do zákona

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

How to ask a professor: Politeness in Czech academic culture

Autor: Chejnová Pavla

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Publikace se věnuje zdvořilostním strategiím, které volí čeští univerzitní studenti při kontaktu s fakultou. Kniha se věnuje i zdvořilosti v České republice, např. diglosii (kontextům, v nichž je užívána spisovná či obecná čeština), jmennému a zájmennému oslovování v české společnosti a české akademické sféře, formulování žádostí v češtině v kontrastu k angličtině a dalším jazykům. Kniha zahrnuje

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Jak zábavné je informovat - Infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu

Autor: Klimeš David

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
„Jedno mužstvo tvrdě bránilo, aby si vymohlo prodloužení. Druhé cítilo naději na rychlé vítězství a bylo v útoku.“ Popis sportovního utkání? Nikoliv. Takto noviny psaly v roce 2008 o prezidentské volbě. Je to špatně, protože chtějí být příliš zábavné? Nebo dobře, protože tak zpřítomňují čtenáři složité politické postupy? Publikace shrnuje teoretické uvažování o pronikání zábavy do zpravodajství

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Rhetoric in European Culture and Beyond

Autor: Kraus Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž důsledku byly rétorice (redukované na soustavu řečnických triků) přisuzovány negativní konotace, a vysvětluje, proč si rétorika ve 20. století dokázala své pozice znovu

Sleva 21 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele