Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Volby do Poslanecké sněmovny 2013

Autor: Vlastimil Havlík

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Kniha autorského kolektivu z Katedry politologie a Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity komplexním způsobem analyzuje volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013, které byly výjimečné z několika důvodů. Jejich vypsání bylo vyústěním politické krize spojené s pádem vlády Petra Nečase, přičemž nečekanost předčasných voleb dala politickým stranám jen

Sleva 29 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem u dodavatele

Právo na vzdělání

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Sborník obsahuje texty věnované velmi širokému spektru otázek práva na vzdělání. Čtenář se může seznámit např. s problematikou přijímání do mateřských škol, rovného přístupu ke vzdělání na základních školách, vysokoškolské samosprávy, postavení soukromých vysokých škol, akreditačního řízení, soudního přezkumu hodnocení na středních (zejména státní maturity) a vysokých školách, svobody studia v

Sleva 29 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Postlisabonské procesy v Evropské unii

Autor: Markéta Pitrová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Cílem publikace je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se z celkem devíti

Sleva 29 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: Aplikace přístupů…

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
V rámci výzkumu adaptace NATO na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí autor dospěl k závěru, že v tomto procesu byly do jisté míry uplatněny prvky konceptu kooperativní bezpečnosti. Severoatlantická aliance tím ale nepřestala být primárně organizací kolektivní obrany.

Sleva 29 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání

Autor: Tomáš Řiháček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Publikace nabízí přehled poznatků o působení zvukového prostředí města na naše každodenní prožívání. Analyzuje dva hlavní výzkumné přístupy ke studiu zvukového prostředí - tradiční "hlukový" přístup a tradici vycházející z konceptu sonosféry (soundscape). Dále uvádí dvě původní studie, zaměřené na kvalitativní analýzu prožitkových významů spojených s reálnými městskými sonosférami, a v jejich

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy: Studie z dějin klasické české sociologie -…

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Co se sociologickými klasiky na prahu nového tisíciletí? Jaká je role a význam prvorepublikového sociologa I. A. Bláhy pro konstituování sociologie v českých zemích a v čem leží těžiště jeho koncepce? Je kritika a hodnocení společenských jevů legitimní součástí vědecké aktivity nebo jde v nejlepším případě o mimovědeckou aktivitu vědců? Hledání odpovědí na tyto tři otázky je základem tří částí

Sleva 29 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Evropská otázka ve volebních kampaních

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
16 %
Sborník zachycuje pojetí evropské otázky v okamžiku, který lze přinejmenším pro kandidátské země považovat za zlomový. Představuje také základ pro výzkum dalšího vývoje postojů politických stran, až budou konfrontovány s novými požadavky voličů plynoucími z míry naplnění očekávání, které kandidátské i doposud hraniční země Evropské unie vkládaly do východního rozšíření. Rok 2002 byl v

Sleva 16 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Komunální volby v České republice v roce 2002

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
16 %
Komunální politika patří k snad nejvíce opomíjeným tématům politické vědy v českých zemích. Její významný aspekt představují volby, jakožto legitimační okamžik politické reprezentace dané obce. Při analýze voleb docházíme k zajímavým otázkám: Co znamená fenomén "nezávislosti" ovládající značnou část nejen české komunální sféry? Je to naděje do budoucna představující kýženou vizi rozhodování

Sleva 16 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-slovenské vztahy 10 let po rozpadu federace. Sborník studentských příspěvků z mezinárodní…

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
16 %
Sborník studentských příspěvků z mezinárodní konference na téma Česko-slovenské vztahy - deset let po rozdělení federace.

Sleva 16 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy

Autor: Ondřej Císař

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
16 %
Sborník zachycuje vybrané aspekty propojování domácí a zahraniční politiky v kontextu České republiky. Jednotlivé příspěvky se zaměřují na relativně širokou škálu nestátních politických aktérů prosazujících zájmy či zásadová přesvědčení, jejichž činnost překračuje státní hranice.

Sleva 16 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Transnacionální politické sítě - Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací…

Autor: Ondřej Císař

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
16 %

Sleva 16 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Výkonná moc v ústavním systému České republiky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
16 %
Publikace je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, konané dne 10. listopadu 2004. Obsahuje celkem sedmnáct příspěvků, zabývajících se postavením prezidenta, vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy a také vztahem výkonné moci k územní a profesní samosprávě. Autory příspěvků jsou přední čeští a slovenští odborníci z řad akademických pracovníků a soudců. Publikace je

Sleva 16 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Evropeizace - Nové téma politologického výzkumu

Autor: Kolektiv autorů - Břetislav Dančák,Petr Fiala

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
16 %
Publikace představuje v českém prostředí ojedinělý a vlastně i první rozsáhlejší pokus vymezit a konceptualizovat pojem evropeizace. Texty shromážděné ve sborníku jsou výstupy ze stejnojmenné konference. Konference si vytkla za cíl nejen určit základní obrysy výzkumu problematiky evropeizace v české politice, ale zároveň představovala určité sympózium, které na jednom místě shromáždilo nejen

Sleva 16 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Ozbrojená opozice: Studie k subverzívnímu terorismu

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Studie je věnována fenoménu subverzívního terorismu, který již po několik desetiletí představuje jedno z možných vyjádření vyhrocené protirežimní orientace v soudobých demokratických systémech a jež přímo ztělesňuje radikální popření procedurálního demokratického konsensu. Úvodní část je věnována obecným otázkám pojetí a typologie politického terorismu a ve druhé části je zachycen vývoj italských

Sleva 29 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Think-tanky ve visegrádských zemích: Analýza politiky a obhajoba zájmů

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Jako think-tanky se zpravidla označují organizace, které se v západních demokraciích zabývají přenosem a uplatňováním idejí a znalostí při utváření různých sektorů politiky. Publikace J. Schneidera vnáší do problematiky výzkumu think-tanků ve Visegrádských zemích zásadní vklad. Především se mu podařila vyvážená analýza společenského klimatu, ve kterém nezávislá expertní pracoviště ve čtyřech

Sleva 29 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Vratký vzlet Fénixe: Československá strana lidová 1988–1990

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Publikace zachycuje transformaci Československé strany lidové v letech 1988–1990. Jednalo se o období, ve kterém se tato strana dokázala relativně rychle přeměnit z loajálního aktéra Národní fronty na státotvorného představitele křesťanské demokracie v novém politickém systému. Hlavním metodologickým nástrojem je analýza primárních pramenů obohacená o rozhovory s tehdejšími významnými politickými

Sleva 29 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem u dodavatele

Rakousko v evropské a středoevropské politice

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Publikace se zabývá rakouskou politikou vůči zemím Visegrádské skupiny, Pobaltským státům, Slovinsku a Chorvatsku. Středoevropská politika Rakouska je prezentována v kontextu rakouského členství v Evropské unii a dlouhodobé perspektivě vývoje postojů Rakouska ke středoevropskému regionu. Rakousko představuje pro řadu českých čtenářů jistě poněkud kontroverzního aktéra středoevropských vztahů.

Sleva 29 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice: Peripetie transformace…

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
V rámci výzkumu vojensko-civilních vztahů v České republice bylo zjištěno, že existují určité odchylky od stavu žádoucího z hlediska západního modelu civilního řízení a demokratické kontroly armády. Většina principů západního modelu je ale využívána. Nejzávažnější odchylkou od západního modelu je příležitostné pronikání vojenských osob do politických částí MO.

Sleva 29 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v…

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Sborník nabízí analýzu zahraniční a bezpečnostní politiky Slovinska, Chorvatska a Rumunska a podává ucelený vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině od konce studené války až po současnost. Publikace logicky navazuje na předchozí sborník obou editorů, který analyzoval bezpečnostní politiku Albánie, Makedonie, Bulharska, Řecka a Srbska a Černé Hory. Největší důraz kladou autoři na rozbor

Sleva 29 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Šest let regionální politiky v ČR: Šance a limity

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
29 %
Regionální politika se v souvislosti se strukturálními fondy EU stala, více než kdy jindy, významným nástrojem pro řešení regionálních problémů. Přesto proces nastavení efektivního a pokud možno jednoduchého systému, který by byl primárně zaměřen na strukturálně postižené oblasti, je stále ještě v počátcích. Cílem publikace je nastínit základní aspekty fungování regionální politiky v ČR, a to jak

Sleva 29 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí