Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Volby do Poslanecké sněmovny 2013

Autor: Vlastimil Havlík

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Kniha autorského kolektivu z Katedry politologie a Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity komplexním způsobem analyzuje volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013, které byly výjimečné z několika důvodů. Jejich vypsání bylo vyústěním politické krize spojené s pádem vlády Petra Nečase, přičemž nečekanost předčasných voleb dala politickým stranám jen

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Právo na vzdělání

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Sborník obsahuje texty věnované velmi širokému spektru otázek práva na vzdělání. Čtenář se může seznámit např. s problematikou přijímání do mateřských škol, rovného přístupu ke vzdělání na základních školách, vysokoškolské samosprávy, postavení soukromých vysokých škol, akreditačního řízení, soudního přezkumu hodnocení na středních (zejména státní maturity) a vysokých školách, svobody studia v

Sleva 26 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

Postlisabonské procesy v Evropské unii

Autor: Markéta Pitrová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Cílem publikace je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se

Sleva 26 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí

Autor: Zdeněk Kříž

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
V rámci výzkumu adaptace NATO na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí autor dospěl k závěru, že v tomto procesu byly do jisté míry uplatněny prvky konceptu kooperativní bezpečnosti. Severoatlantická aliance tím ale nepřestala být primárně organizací kolektivní obrany.

Sleva 26 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání

Autor: Tomáš Řiháček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Publikace nabízí přehled poznatků o působení zvukového prostředí města na naše každodenní prožívání. Analyzuje dva hlavní výzkumné přístupy ke studiu zvukového prostředí - tradiční "hlukový" přístup a tradici vycházející z konceptu sonosféry (soundscape). Dále uvádí dvě původní studie, zaměřené na kvalitativní analýzu prožitkových významů spojených s reálnými městskými sonosférami, a v jejich

Sleva 26 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem u dodavatele

Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy - Studie z dějin klasické české sociologie

Autor: Dušan Janák

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Co se sociologickými klasiky na prahu nového tisíciletí?

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Výkonná moc v ústavním systému České republiky

Autor: Kolektiv autorů - Vít Hloušek,Vojtěch Šimíček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, konané dne 10. listopadu 2004. Obsahuje celkem sedmnáct příspěvků, zabývajících se postavením prezidenta, vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy a také vztahem výkonné moci k územní a profesní samosprávě. Autory příspěvků jsou přední čeští a slovenští odborníci z řad akademických pracovníků a soudců. Publikace je

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Evropeizace - Nové téma politologického výzkumu

Autor: Kolektiv autorů - Břetislav Dančák,Petr Fiala,Vít Hloušek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace představuje v českém prostředí ojedinělý a vlastně i první rozsáhlejší pokus vymezit a konceptualizovat pojem evropeizace.

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Ozbrojená opozice - studie k subverzivnímu terorismu

Autor: Maxmilián Strmiska

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Studie je věnována fenoménu subverzívního terorismu, který již po několik desetiletí představuje jedno z možných vyjádření vyhrocené protirežimní orientace v soudobých demokratických systémech a jež přímo ztělesňuje radikální popření procedurálního demokratického konsensu.

Sleva 26 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Think-tanky ve visegrádských zemích

Autor: Jiří Schneider

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Jako think-tanky se zpravidla označují organizace, které se v západních demokraciích zabývají přenosem a uplatňováním idejí a znalostí při utváření různých sektorů politiky. Publikace J. Schneidera vnáší do problematiky výzkumu think-tanků ve Visegrádských zemích zásadní vklad. Především se mu podařila vyvážená analýza společenského klimatu, ve kterém nezávislá expertní pracoviště ve čtyřech

Sleva 26 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem u dodavatele

Vratký vzlet Fénixe

Autor: Vít Dočkal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Publikace zachycuje transformaci Československé strany lidové v letech 1988–1990. Jednalo se o období, ve kterém se tato strana dokázala relativně rychle přeměnit z loajálního aktéra Národní fronty na státotvorného představitele křesťanské demokracie v novém politickém systému. Hlavním metodologickým nástrojem je analýza primárních pramenů obohacená o rozhovory s tehdejšími významnými politickými

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Rakousko v evropské a středoevropské politice

Autor: Vít Hloušek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Publikace se zabývá rakouskou politikou vůči zemím Visegrádské skupiny, Pobaltským státům, Slovinsku a Chorvatsku. Středoevropská politika Rakouska je prezentována v kontextu rakouského členství v Evropské unii a dlouhodobé perspektivě vývoje postojů Rakouska ke středoevropskému regionu. Rakousko představuje pro řadu českých čtenářů jistě poněkud kontroverzního aktéra středoevropských vztahů.

Sleva 26 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice

Autor: Zdeněk Kříž

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
V rámci výzkumu vojensko-civilních vztahů v České republice bylo zjištěno, že existují určité odchylky od stavu žádoucího z hlediska západního modelu civilního řízení a demokratické kontroly armády. Většina principů západního modelu je ale využívána. Nejzávažnější odchylkou od západního modelu je příležitostné pronikání vojenských osob do politických částí MO.

Sleva 26 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem u dodavatele

Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v…

Autor: Hubert Smekal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Sborník nabízí analýzu zahraniční a bezpečnostní politiky Slovinska, Chorvatska a Rumunska a podává ucelený vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině od konce studené války až po současnost. Publikace logicky navazuje na předchozí sborník obou editorů, který analyzoval bezpečnostní politiku Albánie, Makedonie, Bulharska, Řecka a Srbska a Černé Hory. Největší důraz kladou autoři na rozbor

Sleva 26 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská unie pro střední školy

Autor: Vít Dočkal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Pro moderního člověka se Evropská unie stává rok od roku důležitější záležitostí. Dnes již existuje řada publikací, které se jí věnují. Tato publikace se ji snaží přiblížit především mladým lidem neotřelým způsobem. Kromě toho, že obsahuje základní tematické bloky (dějiny, instituce a politiky), se čtenáři dozví i o příležitostech a možnostech, jež EU nabízí pro studenty a pedagogy.

Sleva 26 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Šest let regionální politiky v ČR. Šance a limity

Autor: Vít Dočkal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Regionální politika se v souvislosti se strukturálními fondy EU stala, více než kdy jindy, významným nástrojem pro řešení regionálních problémů. Přesto proces nastavení efektivního a pokud možno jednoduchého systému, který by byl primárně zaměřen na strukturálně postižené oblasti, je stále ještě v počátcích. Cílem publikace je nastínit základní aspekty fungování regionální politiky v ČR, a to jak

Sleva 26 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii

Autor: Břetislav Dančák

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Korupce a korupční jednání dnes patří k nejzhoubnějším negativním jevům fungování rozvinutých liberálních demokracií. Tento fenomén zasahuje různé oblasti lidské činnosti a vystupuje v mnoha podobách a variantách. Přitom bývají projevy korupce natolik odlišné, že nalezení jednoduchého a účinného řešení není snadné. Moderní demokratické společnosti jsou založeny na principu svobody a otevřenosti,

Sleva 26 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

USA a znovusjednocení Německa

Autor: Tomáš Ehler

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Problém rozdělení Německa po druhé světové válce a jeho znovusjednocení po konci bipolárního rozdělení světa patří k významným tématům světových dějin 2. poloviny 20. století. Publikace se zabývá řešením německé otázky a zejména podílem americké diplomacie na tomto komplikovaném procesu. Cílem autora bylo analyzovat americkou zahraniční politiku ve vztahu k německé otázce v období od nástupu nové

Sleva 26 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi demokracií a totalitarismem

Autor: Miroslav Novák

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Raymond Aron je příkladným svědkem, analytikem a teoretikem „krátkého 20. století“, i když se jeho konce už nedožil. Jak to výstižně formuloval francouzsko-bulharský historik idejí a literární teoretik Tzvetan Todorov, lze toto krátké 20. století charakterizovat – zejména pohlížíme-li na něj z Evropy – jako epochu boje demokracie s totalitarismem. Aronův intelektuální vývoj začal na prahu

Sleva 26 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze

Autor: Ondřej Hofírek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Publikace je výběrem příspěvků, které byly předneseny na konferenci „Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze“ pořádané Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v listopadu 2006. Vybrané příspěvky byly rozděleny do pěti tématických oddílů věnovaných problematice sociální mobility a stratifikace, měnící se podoby rodiny a nových

Sleva 26 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Energetická bezpečnost a zájmy České republiky

Autor: Břetislav Dančák

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Kniha Energetická bezpečnost a zájmy České republiky představuje souhrn názorů čelných představitelů akademické, diplomatické i veřejné sféry na klíčové téma současného světa. V dnešní době zrychlujících se toků informací je tato publikace cenným vstupem a dobrým základem či inspirací pro úvahy o energetické bezpečnosti a energetické politice. Čtenáři nabízí pohled na energetickou bezpečnost z

Sleva 26 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem u dodavatele

Konflikt versus konsensus

Autor: Vít Hloušek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Předkládaná publikace se zabývá vznikem a vývojem stranického systému v Rakousku. Danou problematiku zachycuje v historické perspektivě od jeho samotného vzniku v 60. letech 19. století až po současnost. Kniha je pokusem o komplexní aplikaci politologických přístupů, zejména konceptu konfliktních linií a sartoriánské analýzy formátů a typů stranických systémů. Cenný je fakt, že autor současně

Sleva 26 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Islám ve Spojených státech amerických

Autor: Simona Hlaváčová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Publikace je v českém prostředí ojedinělým dílem mapujícím přítomnost islámu v USA, a to od jejího počátku, který je spojen s transatlantickým obchodem s otroky, až po současnost. Mimořádnost publikace spočívá v unikátním souhrnu informací o „americké ummě“ – světově nejrůznorodější muslimské populaci žijící v rámci jednoho státu. Autorka zmiňuje významné osobnosti amerického islámu, jako byl

Sleva 26 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Poválečná obnova a budování míru

Autor: Šárka Waisová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Publikace je cennou exkurzí do problematiky působení a možností mezinárodních nevládních organizací při rekonstrukci postkonfliktních států. Autorka detailně popisuje stav v poválečných zemích a možnosti znovuobnovení fungujících struktur. V případových studiích Angoly, Afghánistánu a Bosny a Hercegoviny aplikuje naznačené teoretické přístupy, jež dává do kontextu se socioekonomickými podmínkami

Sleva 26 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele