Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Soukromá korespondence jako lingvistický pramen

Autor: Zdeňka Hladká

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Na analýzách korespondence významných osob české kultury jsou prezentovány možnosti metodických postupů z oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.

Sleva 29 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Chtějí zůstat nebo odejít?: Začínající učitelé v českých základních školách

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních

Sleva 29 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy,…

publisher: Muni Press

0 / 5
Čtrnáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá takzvanými předkolumbovskými literaturami. Cílem textu je přiblížit v základních obrysech předkolumbovské literatury amerického kontinentu, naznačit problémy spjaté s jejich studiem, upozornit na jejich historické osudy, jejich postupné objevování a transkripce a poukázat na jejich tematické rysy. Autorem

Sleva 6 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 19 Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

publisher: Muni Press

0 / 5
Devatenáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem pohřebního ritu v paleolitu a mezolitu. Předmětem studia „archeologie smrti“ je hrob jako průsečík biologických a kulturních procesů, a tím i předmět zájmu fyzické antropologie, archeologie a sociokulturní antropologie. Archeologické zkoumání paleolitu a mezolitu dokládá dva podstatné jevy: zaprvé

Sleva 6 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Diferenciální počet funkcí více proměnných

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základy teorie diferenciálního počtu funkcí více proměnných. Teoretické poznatky jsou ilustrovány na velké řadě řešených i neřešených příkladů různého stupně obtížnosti. Text se skládá z devíti kapitol a z grafické přílohy. Je určen pro posluchače studia odborné a učitelské matematiky a pro posluchače odborné fyziky a informatiky. Jde o druhé, přepracované vydání.

Sleva 6 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Popisná statistika

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky.

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Aktivní formy cestovního ruchu

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Učební text sloužící zejména studentům oboru Management cestovního ruchu pro předmět Teorie a didaktika aktivních forem cestovního ruchu.

Sleva 29 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Obecná odpovědnost členů představenstva akciových společností v česko-americko-německém srovnání

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace projednává o tom, jak si mají členové představenstva, respektive správní rady, počínat při výkonu funkce. Tato téma je relevantní prakticky pro jakoukoliv (kapitálovou) obchodní společnost. Autor se nezybývá pouze českou úpravou, ale rovněž podává srovnání s právními řády Spolkové republiky Německo a Spojených států amerických (konkrétně federálního státu Delaware), které mohou

Sleva 29 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 31 Antropologie subjektivity

publisher: Muni Press

0 / 5
Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa.

Sleva 6 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 33 Kultury sexuality: Západ a ženská…

publisher: Muni Press

0 / 5
Třiatřicátý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován problematice ženské obřízky. V současné době se zmínky právě o tomto zvyku stále více a častěji objevují v různých médiích, věnují se jim organizace s lidskoprávní tématikou, o popularitě tématu je možné se přesvědčit i na internetu. Převládající emocí vážící se k tématu je rozhořčení, pobouření, znechucení

Sleva 6 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

publisher: Muni Press

0 / 5
Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s

Sleva 6 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Studie ze školní pedagogiky

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace je určena studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy na PdF MU. Prezentuje souboru textů ze školní pedagogiky, které pokrývají následující témata: Škola a její funkce, Primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít?, Škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků, Výchova a vzdělávání pro 21. Století, Hodnoty ve výchově, Mravní výchova – výchova k prosociálnosti

Sleva 29 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Studie si klade za cíl navrhnout ekonomicko-správní nástroje k ochraně rázovitosti české krajiny. Podrobně je zpracována oblast zemědělství a ochrany přírody a krajiny, okrajově oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Zvláštní pozornost je věnována nepřímým dopadům různých ekonomických nástrojů a jevů. Text obsahuje tabelární přehled všech významných finančních nástrojů použitelných

Sleva 29 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravotní politika z pohledu vlády – analýza implementačního deficitu

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Předkládaná monografie, jejíž základem je dizertační práce, se snaží přispět k řešení problémů spojených s tvorbou a realizací veřejné politiky. Aby bylo možné poznat hlubší souvislosti, je záměrně vybrána jediná – zdravotní politika – která bude zkoumána. Volba zdravotní politiky je přirozená s ohledem na význam zdraví/zdravotnictví ve společnosti a na množství problémů se kterými se česká

Sleva 29 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení rizik podle Basel II se specifickým zaměřením na interní rating v rámci úvěrového rizika

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Monografie se zaměřuje na problematiku řízení rizik ve finančních institucích podle basilejských kapitálových dohod. Cílem monografie je, na základě současného nastavení řízení rizik podle Basel II, zejména úvěrového rizika, analyzovat interní rating, porovnat interní ratingové modely bank a identifikovat faktory ovlivňující výsledek interního ratingu.

Sleva 29 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Cílem této publikace je „navrhnout metodiku využití stakeholderské analýzy jako nástroje strategické analýzy“. Za tímto účelem je tedy nejprve prozkoumán vývoj a současný stav stakeholderské teorie, následně jsou na empirických datech zkoumány faktory důležitosti generických stakeholderských skupin a poté jsou tyto poznatky využity k formulaci postupu stakeholderské analýzy tak, aby byla ve

Sleva 29 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Podnikohospodářská analýza

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace je zaměřena na teorii firmy, kterou pojímá odlišně od standardních ekonomických učebnic. Přesto vychází ze standardního neoklasického modelu firmy, který dále rozpracovává pro potřeby podnikového hospodářství. Autor tedy v této publikaci rozvádí předpoklady a závěry neoklasického modelu do podoby bližší podnikovému hospodářství.

Sleva 29 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries: A Scenario Analysis and the EU Dimension

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Tato kniha se zaměřuje na plynovody Nord Stream, South Stream, Nabucco, soustavu interkonektorů Severo-jižního propojení a dvojici LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku. Cílem textu je nastínit možné dopady těchto projektů na toky zemního plynu skrze tranzitní region zemí Visegrádské čtyřky. Strukturu knihy tvoří tři hlavní části: SWOT analýza plynárenských sektorů zemí V4, kvantitativní analýza

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Political Parties and Nationalism in Visegrad Countries

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace se věnuje fenoménu nacionalimu politických stran v regionu střední Evropy. Snaží se odhalit společné znaky a odlišnosti vnímání národního populismu a nacionalismu v zemích Visegrádu – České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Projekt zkoumá období mezi lety 2005–2010, shromažďuje volební programy relevantních politických stran ze všech čtyř zemí ve sledovaném období. Na základě

Sleva 29 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Prostor a čas jsou základními determinantami lidského chování; jinými slovy představují základní dimenze reality každodenního života. Publikace se zaměřuje na lidské chování, respektive jeho nejrůznější projevy v prostoru a čase, a představuje vybrané výsledky práce na projektu „Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času“. Výzkumný projekt byl inspirován

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí