Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě

Autor: Kolektiv autorů - Drápala Daniel,Doušek Roman

publisher: Muni Press

0 / 5
26 %
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a

Sleva 26 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem u dodavatele

Chtějí zůstat nebo odejít?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
26 %
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních

Sleva 26 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 443 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy,…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Čtrnáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá takzvanými předkolumbovskými literaturami. Cílem textu je přiblížit v základních obrysech předkolumbovské literatury amerického kontinentu, naznačit problémy spjaté s jejich studiem, upozornit na jejich historické osudy, jejich postupné objevování a transkripce a poukázat na jejich tematické rysy.

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 19 Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Devatenáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem pohřebního ritu v paleolitu a mezolitu. Předmětem studia „archeologie smrti“ je hrob jako průsečík biologických a kulturních procesů, a tím i předmět zájmu fyzické antropologie, archeologie a sociokulturní antropologie. Archeologické zkoumání paleolitu a mezolitu dokládá dva podstatné jevy: zaprvé

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Metody řešení matematických úloh II

Autor: Jiří Herman

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Text je rozdělen do tří kapitol, z nichž v první jsou vyloženy standardní kombinatorické metody. Další dvě kapitoly jsou věnovány metodám kombinatorické aritmetiky a kombinatorické geometrie. Výklad je prováděn zpravidla v řešených úlohách; pracovní charakter textu je zvýrazněn velkým počtem cvičení, jejichž řešením si čtenář může popsané metody osvojit. Jde o druhou část dvoudílného celku, jehož

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Autor: Zuzana Došlá

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základy teorie diferenciálního počtu funkcí více proměnných. Teoretické poznatky jsou ilustrovány na velké řadě řešených i neřešených příkladů různého stupně obtížnosti. Text se skládá z devíti kapitol a z grafické přílohy. Je určen pro posluchače studia odborné a učitelské matematiky a pro posluchače odborné fyziky a informatiky. Jde o druhé, přepracované vydání.

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Popisná statistika

Autor: Marie Budíková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky.

Sleva 24 % z běžně ceny 51 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Aktivní formy cestovního ruchu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Učební text sloužící zejména studentům oboru Management cestovního ruchu pro předmět Teorie a didaktika aktivních forem cestovního ruchu.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Obecná odpovědnost členů představenstva akciových společností v česko-americko-německém srovnání

Autor: Jan Petrov

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace projednává o tom, jak si mají členové představenstva, respektive správní rady, počínat při výkonu funkce. Tato téma je relevantní prakticky pro jakoukoliv (kapitálovou) obchodní společnost. Autor se nezybývá pouze českou úpravou, ale rovněž podává srovnání s právními řády Spolkové republiky Německo a Spojených států amerických (konkrétně federálního státu Delaware), které mohou

Sleva 24 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 31 Antropologie subjektivity

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa.

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 33 Kultury sexuality: Západ a ženská…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Třiatřicátý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován problematice ženské obřízky. V současné době se zmínky právě o tomto zvyku stále více a častěji objevují v různých médiích, věnují se jim organizace s lidskoprávní tématikou, o popularitě tématu je možné se přesvědčit i na internetu. Převládající emocí vážící se k tématu je rozhořčení, pobouření, znechucení

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

Autor: Marie Forbelská

publisher: Muni Press

0 / 5
Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Studie ze školní pedagogiky

Autor: Hana Fialová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace je určena studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy na PdF MU. Prezentuje souboru textů ze školní pedagogiky, které pokrývají následující témata: Škola a její funkce, Primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít?, Škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků, Výchova a vzdělávání pro 21. Století, Hodnoty ve výchově, Mravní výchova – výchova k prosociálnosti

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu

Autor: Martina Filipová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Studie si klade za cíl navrhnout ekonomicko-správní nástroje k ochraně rázovitosti české krajiny. Podrobně je zpracována oblast zemědělství a ochrany přírody a krajiny, okrajově oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Zvláštní pozornost je věnována nepřímým dopadům různých ekonomických nástrojů a jevů. Text obsahuje tabelární přehled všech významných finančních nástrojů použitelných

Sleva 24 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravotní politika z pohledu vlády – analýza implementačního deficitu

Autor: Marek Pavlík

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Předkládaná monografie, jejíž základem je dizertační práce, se snaží přispět k řešení problémů spojených s tvorbou a realizací veřejné politiky. Aby bylo možné poznat hlubší souvislosti, je záměrně vybrána jediná – zdravotní politika – která bude zkoumána. Volba zdravotní politiky je přirozená s ohledem na význam zdraví/zdravotnictví ve společnosti a na množství problémů se kterými se česká

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení rizik podle Basel II se specifickým zaměřením na interní rating v rámci úvěrového rizika

Autor: Ivana Valová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Monografie se zaměřuje na problematiku řízení rizik ve finančních institucích podle basilejských kapitálových dohod. Cílem monografie je, na základě současného nastavení řízení rizik podle Basel II, zejména úvěrového rizika, analyzovat interní rating, porovnat interní ratingové modely bank a identifikovat faktory ovlivňující výsledek interního ratingu.

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku

Autor: Ondřej Částek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Cílem této publikace je „navrhnout metodiku využití stakeholderské analýzy jako nástroje strategické analýzy“. Za tímto účelem je tedy nejprve prozkoumán vývoj a současný stav stakeholderské teorie, následně jsou na empirických datech zkoumány faktory důležitosti generických stakeholderských skupin a poté jsou tyto poznatky využity k formulaci postupu stakeholderské analýzy tak, aby byla ve

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Podnikohospodářská analýza

Autor: Petr Suchánek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace je zaměřena na teorii firmy, kterou pojímá odlišně od standardních ekonomických učebnic. Přesto vychází ze standardního neoklasického modelu firmy, který dále rozpracovává pro potřeby podnikového hospodářství. Autor tedy v této publikaci rozvádí předpoklady a závěry neoklasického modelu do podoby bližší podnikovému hospodářství.

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Základy biomechaniky tělesných cvičení

Autor: Josef Baláž

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace představuje základní biomechanické analýzy vybraných tělesných cvičení. Je určena především studentům tělovýchovných studijních směrů.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení rizik v pojišťovnictví

Autor: František Řezáč

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Cílem monografie je přispět k rozšíření teoretických znalostí čtenářů o řízení rizik v pojišťovnictví včetně zobecnění poznatků ze specifického výzkumu předmětné problematiky. Zároveň poskytnout určité poznatky z pojistné praxe. Publikace je zaměřena na pojednání o teorii řízení rizika a na řízení vybraných rizik v pojišťovně. Zvláštní pozornost je věnována vztahu rizika a oceňování majetku. V

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries: A Scenario Analysis and the EU Dimension

Autor: Filip Černoch

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Tato kniha se zaměřuje na plynovody Nord Stream, South Stream, Nabucco, soustavu interkonektorů Severo-jižního propojení a dvojici LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku. Cílem textu je nastínit možné dopady těchto projektů na toky zemního plynu skrze tranzitní region zemí Visegrádské čtyřky. Strukturu knihy tvoří tři hlavní části: SWOT analýza plynárenských sektorů zemí V4, kvantitativní analýza

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem u dodavatele

Political Parties and Nationalism in Visegrad Countries

Autor: Filip Černoch

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace se věnuje fenoménu nacionalimu politických stran v regionu střední Evropy. Snaží se odhalit společné znaky a odlišnosti vnímání národního populismu a nacionalismu v zemích Visegrádu – České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Projekt zkoumá období mezi lety 2005–2010, shromažďuje volební programy relevantních politických stran ze všech čtyř zemí ve sledovaném období. Na základě

Sleva 24 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě

Autor: Bohumil Frantál

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Prostor a čas jsou základními determinantami lidského chování; jinými slovy představují základní dimenze reality každodenního života. Publikace se zaměřuje na lidské chování, respektive jeho nejrůznější projevy v prostoru a čase, a představuje vybrané výsledky práce na projektu „Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času“. Výzkumný projekt byl inspirován

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Faktory ovlivňující CSR reportování

Autor: Kateřina Kašparová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
CSR reportování představuje v současné době jednu z nejvíce rostoucích oblastí společenské odpovědnosti podniku. Lze ho charakterizovat jako proces komunikování sociálních a environmentálních dopadů způsobených aktivitami podniku vybraným typům stakeholderů. Motivaci managerů podniků k jeho využití je možné vysvětlit pomocí několika teorií. V knize jsou blíže představeny tři nejčastěji uváděné –

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele