Registrace | Přihlášení


Islám

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Účtování s Mohamedem

Autor: Hamed Abdel-Samad

publisher: Knižní klub

4.8 / 5
20 %
Islámský svět a jeho nekritické uctívání Mohameda Islámský fundamentalismus a intolerance jsou důsledky přeceňování Koránu a Mohameda. Reforma muslimského myšlení nemůže začít, dokud se muslimové neodváží zpochybnit Mohamedovu nedotknutelnost a nedají svému prorokovi lidské rozměry. Dokud v něm nezačnou vidět složitého, rozporuplného a zřejmě také chorého člověka, jakým ve skutečnosti

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Tvůrčí imaginace v súfismu Ibń Arabího

Autor: Henry Corbin

publisher: Malvern

5 / 5
15 %
Monumentální dílo filosofa, orientalisty a religionisty Henryho Corbina (1903-1978) zásadním způsobem ovlivnilo naše poznání filosofie islámu. Díky svému vzdělání dokázal otevřít pole svých znalostí i filosofické interpretaci. Svými vydáními arabských a perských textů zpřístupnil i samotným Íráncům hlavní autory jejich mystické poezie a filosofie. Zároveň svými překlady těchto textů umožnil, aby

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Smrt, hroby a záhrobí v islámu - Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů - Poslední věci…

Autor: Bronislav Ostřanský

publisher: Academia

4 / 5
27 %
Přemítání o smrti, záhrobí i onom světě již od pradávna zaměstnává věřící všech náboženství, což platí bezezbytku rovněž pro muslimy. Přitom nikde v islámu nedoznal rozpor mezi literou islámského práva a zavedenými zvyklostmi takové hloubky jako právě v problematice funerální. Jedná se tedy o významné „kolbiště“, kde se po staletí střetávají i míjejí různé výklady islámu. Kolektivní monografie

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Mezi mýty a minarety - Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském…

Autor: Jan Rovenský

publisher: Filosofia

4.8 / 5
15 %
Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které odpovídá tato kniha, která

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Írán a kultura mučednictví - Od zbožnosti k protestu - Od zbožnosti k protestu

Autor: Libor Čech

publisher: Academia

5 / 5
27 %
Předkládaná monografie zkoumá povahu a význam kultury mučednictví (farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na delimitaci nábožensko-politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a důsledků poměrně nedávné reinterpretace, která tuto kulturu radikálně posunula ze sféry nábožensko-spirituální do politicko-ideologické. Autor se snaží předložit pádné argumenty

Sleva 27 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Výklad Koránu - Část první - Část první

Autor: Robert Spencer

publisher: Lhoťan Lukáš

3 / 5
27 %
Když zájemce o poznání toho, co to vlastně je islám, vezme do ruky Korán, záhy zjistí, že vlastně čtený text nechápe. Vychází to z prosté logiky, že text Koránu má jinou podobu než například evangelia. V jistém smyslu je paradoxní, že i mnozí muslimové uznávají, že text Koránu není tak podstatný jako jeho výklad. Dokonce jeden z čtyř nejuznávanějších znalců islámu a zakladatel islámské právní

Sleva 27 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Muhammad

Autor: Michael Cook

publisher: Argo

0 / 5
Kniha přibližuje Muhammedův život a dílo.

Sleva 10 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrická koncepce v islámském umění

Autor: Kolektiv autorů - Issam as-Sid,Ayse Parman

publisher: Argo, Půdorys

0 / 5
19 %
Tato publikace se soustřeďuje na aspekt islámského umění, který je poněkud méně známý a do jisté míry opomíjený, přesto však základní. Pravdou je, že využití geometrických schémat jako základu kompozice není jen jeho výlučnou metodou; ve větším či menším rozsahu je obsaženo v každém tradičním umění na Západě i Východě. Tento princip se objevuje jak v gotických katedrálách, tak i v mandalách, jež

Sleva 19 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem u dodavatele

České země ve stínu půlměsíce - Obraz Turka v raně novověké literatuře Českých zemí

Autor: Tomáš Rataj

publisher: Scriptorium

0 / 5
15 %
Stereotypní představy o Turku - pohanovi rezonovali ještě na počátku 20. století. Kde je původ tohoto nazírání na představitele jiného kulturního prostředí. Váže se jistě na první bližší kontakt s kulturou evropskou v 15. století, kdy se Osmanská říše začíná rozpínat směrem na západ. Od té doby se stal Turek zosobněním obecné hrozby, trestu božího, spřažencem pekla. Naše země neležely sice na

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Islám a křesťanství v Bibli

Autor: Sayed R. Ali

publisher: Ústředí muslimských obcí

0 / 5
Křesťanství a islám jsou dvě velká světová náboženství, obě s více než miliardou následovníků. Přestože mají z praktického hlediska mnoho společného, zeje mezi nimi hluboká propast. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek informací a vzájemného pochopení. Aby nám naše společné dědictví mohlo být ku prospěchu, musíme hledat možné cesty vzájemného sblížení.

Sleva 10 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané stati I. - Čína a Evropa, Mohamed

Autor: Vladimír Solovjev

publisher: NULL

0 / 5
V osobě Vladimíra Solovjova se poprvé setkáváme s vizí integrovat západní intelektualismus a východní kontemplaci do syntéze, která v sobě obsahuje vědu, filosofii a náboženství. Jeho myslitelské impulzy nás stále překvapují schopností vše zahrnout do výzvy k autenticitě, pochopení dějinné souvislosti i prorocké inspirace. Dvě předložené studie o náboženství Číny a islámu nám prozrazují mnohé o

Sleva 10 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Džihád - Islámské koncepce šíření víry

Autor: Miloš Mendel

publisher: Atlantis

0 / 5
12 %
Arabista a islamista Miloš Mendel, vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR, ve své knize provádí historickou rekonstrukci džihádu jako jednoho ze základních pojmů islámské věrouky a práva. Na základě rozboru koránu a bohaté literatury vymezuje typy a sleduje proměny džihádu od vzniku islámu až do současnosti. Poukazuje například na to, že džihád se na Západě překládá nepřesně jako "svatá

Sleva 12 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Sunna o chování proroka

Autor: neuveden

publisher: Ústředí muslimských obcí

0 / 5
15 %
Tato sbírka výroků proroka Muhammada byla v r. 2006 první podobnou knihou, která vyšla tiskem v českém překladu. Výroky jsou součástí Muhammadovy tradice (sunny), která je po Koránu druhým hlavním zdrojem islámské právní vědy. Osou knihy jsou témata ukazující příkladné chování Proroka a současně rady a vedení, jak bychom se měli chovat a jaké zásady bychom měli dodržovat v mezilidských vztazích.

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Otázka víry

Autor: Sayed R. Ali

publisher: Ústředí muslimských obcí

0 / 5
Potkáte-li člověka v hotelu a zeptáte se ho, co tam dělá, měl by vám dát odpověď. Může tam mít rezervaci, s někým schůzku nebo jen jde do hotelové restaurace. Ale kdyby vám řekl: "Cože? Nevím, co tu dělám," takový člověk pravděpodobně potřebuje pomoc. Podobné je to s námi všemi na tomto světě. Pokud člověk netuší, proč je zde na Zemi a co je smyslem jeho existence, potřebuje vedení a pomoc.

Sleva 10 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu

Autor: Libor Čech

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá rituálními performancemi na svátek ášúrá v Íránu, ktere se každoročně konaji v desátý den prvniho islamskeho lunarniho kalendaře. Ašúra je zde podrobena zkoumaníi z mnoha zorných uhlů , ať už z hlediska svých funkci pro společnost (náboženských, sociálních, psychologických, etno-nacionálnich, sociálněekonomických, kulturních, ideologických), tak z hlediska forem politických

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Zaostřeno na islám

Autor: Hammudah Abd al-‘Átí

publisher: Ústředí muslimských obcí

0 / 5
15 %
Kniha je základní příručkou pro každého, kdo hledá informace o islámské víře a způsobu života. Je napsána s hlubokou znalostí dané problematiky a informace jsou doprovázeny četnými ukázkami z překladu Koránu a výroků proroka Muhammada. Nejprve přehledným způsobem objasní islámský koncept Boha, význam islámu a základní články víry. Dále tu najdeme vysvětlení základních pojmů islámu, jako je víra,

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Islám v Brně

publisher: Lhoťan Lukáš

0 / 5
Předkládaná publikace mapuje vývoj brněnské muslimské obce a její integraci do českého kulturního prostředí. Přináší komplexní zpracování působení obce po roce 1990, jehož součástí je analýza jejího obrazu ve všech relevantních médiích a rovněž postoje samotných obyvatel města Brna. Úvodem je popsán vývoj islámu v Evropě a na našem území, právní statut muslimské náboženské obce a text se zaměřuje

Sleva 10 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Libanonské rozhovory

Autor: Monika Langrock

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Libanon je barometrem politického dění na Blízkém východě a libanonští křesťané intelektuální elitou křesťanů Středního východu. Léta po skončení občanské války (1990) však popisují jako léta deziluze a deprese z politického vývoje země. Ve čtrnácti rozhovorech se křesťané z maronitské, řeckopravoslavné, řeckokatolické, arménské a protestantské církve snaží nalézt odpověď na stěžejní otázku: jak

Sleva 27 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Čeští lvi pod Hindúkušem

Autor: Petr Blahuš

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
27 %
Tato kniha byla napsána proto, aby na rozdíl od podobných, leč vesměs oficiálně zaměřených děl pravdivě ukázala život a podrobnosti nasazení českých vojáků na dnes asi nejnebezpečnějším místě planety. Popisuji ní to, co jsem na vlastní oči viděl a na vlastní kůži zažil během celkem 21 bojových misí, které jsem s našimi i americkými vojáky absolvoval. Ukazuji v ní přípravu na boj i to, jak tráví,

Sleva 27 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem

Co je dobré vědět a arabském a islámském

Autor: René Kopecký

publisher: Dar Ibn Rushd

0 / 5
15 %
Arabský a islámský svět v minulosti i v současnosti. Jeho dějiny, filosofie, náboženství, literatura, hudba, architektura, rodinné vztahy, tradice, kuchyně, oblékání, řemesla a další rozličné lidské činnosti. Na to vše soustřeďují autoři svou pozornost. Vycházejí z přesvědčení, že je dobré vědět více o světě, jehož vztahy s křesťanskou Evropou jsou pevnou součástí dějin. Zvláštní pozornost pak

Sleva 15 % z běžně ceny 351 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí