Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Judaismus

Nejprodávanější v této kategorii

Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu

Autor: Blahoslav Pípal

publisher: Kalich

5 / 5
24 %
4. vydání.

Sleva 24 % z běžně ceny 292 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Židovská gnóze, mystika merkavy a talmudická tradice

Autor: Gershom Scholem

publisher: Malvern

4.5 / 5
24 %
Gershom Scholem se v knize zamýšlí nad tím, nakolik lze některé prvky židovské mystiky formativního období judaismu nazvat „gnostickými“ a nad jejich styčnými body i rozdíly ve srovnání s řeckou, křesťanskou či mandejskou gnostickou tradicí.

Sleva 24 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny židovského národa

Autor: Paul Johnson

publisher: LEDA

4.5 / 5
24 %
Dějiny Židů jsou svého druhu dějiny světa, ovšem viděné pod velmi neobvyklým úhlem, očima inteligentní a vzdělané oběti. Johnsonovi však jde ještě o víc: ukázat podstatu samé historie a křesťanské civilizace. Žádný národ netrval nikdy s větší neochvějností než Židé na tom, že dějiny mají účel a lidstvo osud. Od nepaměti se drželi této víry tváří v tvář strašnému utrpení. Jejich víra a osud daly

Sleva 24 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Exodus a exil - Malá biblická teologie I.

Autor: Deurloo Karel A.

publisher: Eman

5 / 5
24 %
V událostech exodu a exilu, tedy vyjití Izraele z otroctví v Egyptě a návratu z babylonského zajetí, nachází Deurloo ústřední poselství částí Starého zákona označovaných jako Zákon a Proroci. V několika okruzích odkrývá, jak jsou tato dvě témata navzájem provázána a jak určují víru a vyznání starozákonních i novozákonních svědků.

Sleva 24 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Diwan Abatur (Abaturův svitek) totiž Mandejská kniha mrtvých

Autor: Jaromír Kozák

publisher: Volvox Globator

4 / 5
24 %
Mandejci jsou velmi uzavřeným společenstvím. Mnozí z nich považují za zakladatele své církve Jana Křtitele. Židy, muslimy i křesťany bývají pokládáni za téměř křesťany, ač jejich nauky jsou tak podobné i odlišné zároveň. Mezi jejich církevními texty hraje výjimečnou roli "kniha mrtvých", Diwan Abatur.

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta života – Derech chajim

Autor: (Rabi Löw) Maharal

publisher: P3K

5 / 5
24 %
Kniha Derech chajim je mezi Maharalovými spisy výjimečná tím, že je souhrnným komentářem k jednomu celému traktátu Talmudu, k traktátu, který sám Maharal nazýval drahým a vznešeným, k traktátu Avot.

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Knihy tajemství a moudrosti III. - Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy

publisher: Vyšehrad

4.3 / 5
24 %
Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů. Tento díl obsahuje: Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamova, Mojžíšovo nanebevzetí, Třetí kniha Makabejská, Čtvrtá kniha Makabejská, Modlitba Menašeho, Ódy Šalamounovy, Syrské žalmy, Josef a Asenat.

Sleva 24 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Nachmanidovy polemiky

Autor: Milan Žonca

publisher: Academia

5 / 5
24 %
Katalánský rabín Moše ben Nachman z Girony (kolem 1195 – 1270), známý také jako Nachmanides, patří mezi nejvýznamnější židovské náboženské autority vrcholného středověku. Působil jako lékař, politický a náboženský představitel katalánských židovských komunit, byl také plodným autorem a učitelem. Ve svém díle zdařile snoubí filosofické a literární dědictví sefardské kultury s produkty

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Židovská ročenka 5777, 2016/2017

publisher: Židovská obec Praha

5 / 5
24 %
Letošní Židovská ročenka se skládá z jedenácti textů. První z nich představuje část disertační práce Terezy Krekulové, věnované rabi Nachmanovi z Braslavi. Autorka se životem i dílem této významné postavy chasidismu zabývá řadu let a je také autorkou prvního úplného překladu jeho Sipurej maasijot (Příběhy rabi Nachmana) do češtiny. Francouzky píšící Armand Laferrere vydal v roce 2013 knihu

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Autodafé Evropa - Židé a antisemitismus

Autor: Emanuele Ottolenghi

publisher: Academia

5 / 5
24 %
Většina lidí by řekla, že problém antisemitismu skončil s druhou světovou válkou. Autor této knihy nás však přesvědčuje o opaku. Antisemitské předsudky, existující v Evropě po staletí, trvají dodnes. Jen se inovovaly, přizpůsobily. Emanuele Ottolenghi se nezabývá staletou historií antisemitského předsudku, ale jen jeho posledními fázemi, tedy obdobím od vzniku Státu Izrael do roku 2006, s důrazem

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Bible - Kapesní průvodce

Autor: Michael Keene

publisher: Biblion

3.8 / 5
24 %
Tento titul přináší přehledné informace

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Pražské ghetto v obrazech

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
24 %
K výstavě „Pražské ghetto v obrazech“ byl vydán stejnojmenný katalog, který ukazuje zájem předních pražských umělců o motivy pražského Židovského Města od konce 18. do počátku 20. století. Najdeme zde díla Antonína a Josefa Mánesa, J. V. Hellicha, Vincence Morstadta, krajináře Bedřicha Havránka a Matyáše Wehliho, slavného figuralisty Jaroslava Čermáka, Vojtěcha Hynaise, Luďka Marolda, Jana

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Zadní vrátka do nebe

Autor: Lionel Blue

publisher: Tartaros

0 / 5
24 %
Autobiografie známého britského rabína (* 1930), spisovatele a proslulého tvůrce pořadů pro BBC. Se značnou dávkou anglického i židovského humoru líčí pokusy o obnovu zničeného světa tradičních náboženství, především židovství a křesťanství. Lehkostí stylu připomíná G. K. Chestertona a R. Fulghuma a stejně jako oni se nevyhýbá tématům jako je sexualita nebo zneužívání moci. To vše doplňuje jeho

Sleva 24 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Muž, který si nedal pokoj/ The Man Who Never Gave Up

Autor: Magda Veselská

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
24 %
Katalog věnovaný Josefu Polákovi – významnému historiku umění, muzejníkovi a organizátorovi kulturního života v předválečném Československu, osobnosti, která výrazným způsobem ovlivnila podobu Židovského muzea v Praze – byl vydán v rámci stejnojmenné výstavy v Galerii Roberta Guttmanna (2. února – 19. března 2006). Josef Polák prosazoval ideály masarykovského Československa ve funkci ředitele

Sleva 24 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Smysluplný život

Autor: Kolektiv autorů - Simon Jacobson,Rebe Menachem

publisher: Chabad

0 / 5
24 %
„Smysluplný život“ je kniha zamyšlení a úvah nad jednotlivými jevy, které nás provázejí životem od narození až po smrt. Moudrost této knihy nám nabízí nejedno řešení, jak uvést emoce do souladu s duší a myslí tak, abychom byli schopni dospět k smysluplnému životu. „Smysluplný život“ je duchovní itinerář založený na učení judaismu, návod jak žít, určený lidem jakéhokoli původu a náboženského

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Stezka Tóry

Autor: (Rabi Löw) Maharal

publisher: P3K

0 / 5
24 %
Třetí díl edice Sifrej Maharal. Obsahuje překlad nejvýznamnější a nejobsáhlejší kapitoly díla rabi Löwa – Netivot olam – Stezku Tóry. Překlad knihy je doplněn komentáři dr. J. Diveckého, stručným životopisem, bibliografií Maharala a slovníkem pojmů.Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu.

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti

Autor: Kolektiv autorů - Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek

publisher: Cesta domů

0 / 5
24 %
Předkládaný sborní obsahuje články pěti předních českých odborníků, kteří představují pojetí smrti a umírání v náboženských tradicích hinduismus, islámu, křesťanství, judaismus a buddhismu.

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Kniha Ester

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi a jeho neteři Ester, která se stane manželkou perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve třech verzích: hebrejské a dvou řeckých. Každá z dochovaných řeckých verzí (verze septuagintní i takzvaný alfa-text), jejichž paralelní překlad přinášíme v prvním svazku nové ediční řady „Septuaginta“, představuje ve srovnání s

Sleva 24 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem

Židovská ročenka 5576, 2015/2016

publisher: Židovská obec Praha

0 / 5
24 %
Už víc než sto let přináší rok co rok Židovská ročenka povídky, verše i eseje židovských spisovatelů či texty na židovská témata. V roce 5776 (neboli 2015/2016) v ní najdete práce dvanácti autorů. Česky píšící zastupují Chaim Cigan (alias Karol Sidon) pohádkami pro dospělé děti a David Jan Novotný příběhem ze života. Americký historik Michael L. Miller žijící už řadu let ve střední Evropě píše o

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Osmnáct století Izraele - Od zániku Chrámu do počátků sionismu

Autor: Michael Krupp

publisher: P3K

0 / 5
24 %
Autor, odborník na problematiku židovské historie, stručně a poutavě líčí dějiny Židů na území Izraele, od zkázy druhého (Herodova) Chrámu až po 19. století a vznik sionistického hnutí. Publikace chronologicky předchází jinému z děl M. Kruppa, v češtině již vydanému: "Sionismus a Stát Izrael".

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Králové Izraele

Autor: Jan Divecký

publisher: P3K

0 / 5
24 %
Třetí díl biblických příběhů (1. Příběhy Tóry, 2. Izrael soudců a králů) z Nakladatelství P3K. Komentované starozákonní příběhy (s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů) od krále Šalomouna po zničení prvního Chrámu a zánik království. Knížka seznamuje čtenáře s obsahem příběhů (knihy Královské), důraz je však kladen především na interpretaci významu těchto událostí.

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Jom Tov Lipmann Heller (1578-1654)

Autor: Joseph Davis

publisher: Sefer

0 / 5
24 %
Práce Josepha M. Davise se zabývá životem a dílem rabína Jom Tov Lipmana Hellera (1578-1654), významného znalce Talmudu, známého svým zájmem o židovskou filosofii, ale také hebrejskou gramatiku, matematiku a astronomii. Heller pocházel z Německa, avšak velkou část svého života strávil v Praze, kde působil jako vrchní rabín. Hellerovo pražské působení ukončilo nejasné udání, na jehož základě byl

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Tanu rabanan - Antologie rabínské literatury

Autor: Petr Sláma

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu.

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

O mystické podobě božství - Studie k základním pojmům kabaly

Autor: Gershom Scholem

publisher: Malvern

0 / 5
24 %
Mytické zárodky některých z nich sice vidí již ve starověkých představách, ty však začínají nabývat své nejznámější podoby mystických symbolů teprve s dějinnými počátky

Sleva 24 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele