Registrace | Přihlášení


Křesťanství

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Bible

Autor: neuveden

publisher: EUROMEDIA

4.2 / 5
20 % Doprava zdarma
Unikátní projekt velkoformátové ilustrované bible, která vychází u příležitosti výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Skvěle graficky zpracovaná publikace obsahuje 110 celostránkových ilustrací od 11 českých a slovenských malířů a grafiků, které doprovázejí text moderního biblického překladu, tzv. Jeruzalémské bible. Ilustrace představují různé umělecké pohledy a přístupy a osobité

Sleva 20 % z běžně ceny 2 990 Kč

Naše cena: 2 392 Kč

Skladem

Já, neposlušné dítě

Autor: Karol Lovaš

publisher: Cesta

4.9 / 5
Ve třech desítkách krátkých zamyšlení, inspirovaných děním církevním i společenským, uměním i politikou, osobními zkušenostmi i teologickými texty, nám Karol Lovaš předkládá své chápání evangelia a demaskuje plytkost našeho křesťanství. Ježíš nás osvobodil od bezduchých náboženských pravidel a vrátil nám svobodu Božích dětí. Když se však neotevřeme Duchu svatému, který zmocňuje k naplnění této

Sleva 10 % z běžně ceny 78 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Parabible: Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic

Autor: Alexandr Flek

publisher: Biblion

4 / 5
21 %
Parabible: Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic je aktuální, místy až provokativní biblickou parafrází. Dávný příběh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis současného Česka, především ale staví dnešního čtenáře před nově obnažené pointy dávných evangelijních příběhů a výroků. Jak v předmluvě uvádí prof. Martin C. Putna, v Parabibli jde o rozlousknutí jádra biblických textů ze

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Božský tanec - Trojice a vaše proměna - Trojice a vaše proměna

Autor: Kolektiv autorů - Mike Morrell,Richard Rohr

publisher: Barrister & Principal

5 / 5
27 %
„Boha“ kdysi západní civilizace považovala za jistotu, nyní jde o jednu z našich nejkontroverznějších myšlenek. Vedly se spory a bojovaly války a lámala se srdce, když se lidé snažili přivlastnit si, definovat nebo se dokonce jen vztáhnout k této bytosti – nebo vyložit její (ne)existenci. Cesta ven z této kulturní slepé uličky snad spočívá v tomto: Co se děje uvnitř Boha? Jak se jeho život sám

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Touha věků - Příběh Ježiše z Nazareta - Příběh Ježiše z Nazareta

Autor: Helen Gould Whiteová

publisher: Občanské sdružení Maranatha

5 / 5
17 %
Třetí díl série „Drama věků“, který je právem považován za vrcholný literární projev spisovatelky E. G. Whiteové, nabízí jedinečný pohled na život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva – Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes vliv na naše myšlení, historii, kulturu i umění, ale především na naši morálku a etické postoje.

Sleva 17 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

O kontemplaci - Kamínky v mozaice spirituality - Kamínky v mozaice spirituality

Autor: Jan Šedivý

publisher: Cesta

4.3 / 5
15 %
Kontemplace je pro autora zkušeností Života, který se projevuje jako jednota a láska. Přináší zároveň zkušenost Boží přítomnosti ve vlastním nitru. Vede každého člověka nejprve k sobě samému, probouzí ho a pomáhá mu najít vlastní místo v životě. Dává sílu změnit, co má být změněno, zanechat, čeho má být zanecháno, a mít odvahu do toho, co má začít. Cílem nejsou mimořádné duchovní zážitky nebo

Sleva 15 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Pavel z Tarsu a jeho svět

Autor: Mireia Ryšková

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě nejhorlivějším hlasatelem evangelia a právě díky jeho nasazení a schopnostem se nová víra úspěšně prosadila v pohanském prostředí. Kniha na pozadí reálií

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Aramejský otčenáš

Autor: neuveden

publisher: DharmaGaia

4.8 / 5
15 %
Duchovní tradice Blízkého východu poukazují na to, že na každou větu svatých učení je třeba nahlížet alespoň ze tří hledisek: intelektuálního, metaforického a universálního (nebo mystického). Z prvního zvažujeme vnější, doslovný význam, z druhého zkoumáme, jakým způsobem se nám příběh může stát podobenstvím pro náš život nebo život společnosti. Z třetího dospíváme k prožití pravdy, na niž

Sleva 15 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620)

Autor: Tabita Landová

publisher: Pavel Mervart

4 / 5
27 %
Kniha Tabity Landové podává ucelený přehled o podobě základních bohoslužebných forem Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě od jejích počátků kolem roku 1457 až do bitvy na Bílé hoře r. 1620. Autorka mapuje historický vývoj bratrské liturgie a základní prameny pro její zkoumání. Načrtává její teologické předpoklady, podobu církevního roku a typické znaky bohoslužebných prostor starých bratří.

Sleva 27 % z běžně ceny 479 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Mezi historií a Evangeliem - Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu -…

Autor: Kolektiv autorů - Prokop Brož, kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
27 %
II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život křesťanů žijících v církvi, i těch, kteří se s církví a jejím působením setkávají. Lidské dějiny jsou v pohledu víry dějinami spásy, a historické události se tak v teologické reflexi stávají okamžiky kontaktu s Božím tajemstvím v Kristu a jeho

Sleva 27 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Bible kralická šestidílná

Autor: neuveden

publisher: Česká biblická společnost

4.1 / 5
BIBLE KRALICKÁ je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání (1579–1594) byla i mimořádným dílem knihtiskařským. Teologové jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk. Při své práci vycházeli z původních textů a podařilo se jim nově přetlumočit biblickou zvěst do

Sleva 3 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 445 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanství a jóga

Autor: Kolektiv autorů - Marie Mihulová,Milan Svoboda

publisher: Santal

5 / 5
27 %
Kniha přibližuje základní křesťanské principy s použitím biblických i mimobiblických textů a srovnává je s učením jógy.

Sleva 27 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Dotkni se ran

Autor: Tomáš Halík

publisher: NLN s.r.o.

5 / 5
17 %
Ve čtrnácti esejích autor vychází z evangelijního příběhu o „nevěřícím Tomášovi“. Představy o Bohu, církvi a víře „bez zranění“ autor považuje za iluze. Ke křesťanské víře patří odvaha vidět rány našeho světa a dotýkat se jich vírou, která sama je jimi zasažena, zraněna. Tváří v tvář „zraněnému Bohu“ člověk může odložit „brnění, masky a šminky“, jimiž před druhými a někdy sám před sebou zakrývá

Sleva 17 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

365 dní s Benediktem XVI.

Autor: Benedikt XVI.

publisher: Karmelitánské nakladatelství

4 / 5
21 %
Výběr nejpůsobivějších textů z homilií, rozhovorů, setkání, dopisů, pozdravů, modliteb a také encyklik Svatého otce. Jeho myšlenky nás tak mohou provázet po všechny dny roku, povzbuzovat na naší duchovní cestě, dodávat nám sílu a odvahu, ukazovat směr.

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Malá duše a Slunce - Hovory s Bohem pro děti

Autor: Neale Donald Walsch

publisher: Synergie

4.7 / 5
21 %
Kniha Hovory s Bohem pro děti s barevnými ilustracemi.

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Dárek z pouti - pouťové a poutní umění - poutní a pouťové umění

Autor: Luboš Kafka

publisher: LIKA KLUB

5 / 5
27 %
Naposledy před sty léty vyšla v českých zemích publikace, která se zabývala tradicí náboženských poutí a druhy lidového či zlidovělého umění, které s ní byly spojeny. Mnohé se od té doby změnilo, základ ale zůstal: fascinace nad nepřeberným množstvím „dárků z pouti“, tedy předmětů, které si lidé ze svého putování přinášeli a dodnes ještě přinášejí. Obdiv nad tím, kolik umu, práce a talentu je

Sleva 27 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem

Klíč k Chíramovi

Autor: Christopher Knight

publisher: Argo

5 / 5
19 %
Při rozboru symboliky zednářských obřadů dochází autoři k důkazu přímé spojitosti mezi moderními zednáři a středověkými templáři. Když se členové zednářské lóže Ch. Knight a R. Lomas rozhodli nalézt původ svobodného zednářství, netušili, že tím začnou odhalovat skutečný příběh Ježíše Krista a původní jeruzalémské církve. Pečlivým analyzováním a srovnáváním staroegyptských dokumentů, Starého a

Sleva 19 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Abeceda Vánoc

Autor: Valburga Vavřinová

publisher: Krásná paní

4 / 5
27 % Akce
Víte, co je I.N.R.I.? Víte, co je liturgický rok? Víte, co jsou roráty? Víte, co je Urbi et orbi? Víte, co je Yule? Valburga Vavřinová vás seznámí ve svém nenápadném „breviáři“ faktů s vývojem a jednotlivostmi církevního roku a osvětlí vám, proč Vánoce nejsou od toho, aby se lidé na sebe snažili být pár dní hodní, přecpali se dobrotami a soutěžili, kdo dá komu dražší dárek. Abeceda Vánoc je

Sleva 27 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Jeruzalémská bible malá

Autor: neuveden

publisher: Karmelitánské nakladatelství

4.1 / 5
21 %
Nová zmenšená verze Jeruzalémské Bible.

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury

Autor: Kolektiv autorů - Věra Frolcová,Eva Večerková

publisher: Vyšehrad

5 / 5
21 %
Kniha líčí kulturní tradice spojené s oslavou Vánoc národů evropského Západu a Východu. Mnohé se dochovaly do současnosti a mají křesťanské i mimokřesťanské kořeny. Kapitoly odhalují pozůstatky pohanských slavností spojených se slunovratem, s novoroční magií a hostinami uprostřed zimy; patří k nim obřadní spalování vánočního polena, pečení velkých kulatých chlebů nebo koledování. Zvláštní

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí