Registrace | Přihlášení


Náboženství a sekty

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vúdú - Magie a náboženství

Autor: Veronika Šulcová

publisher: Vodnář

5 / 5
27 %
Kniha poutavě shrnuje informace o tomto synkretickém afro-karibském náboženství a je vhodnou četbou nejenom pro zájemce o teoretickou část této problematiky, ale i pro osoby se zájmem o praktickou stránku věci, kteří zde naleznou údaje o filosofických a kosmologických základech vúdú, i množství užitečných rad a návodů. Tato kniha v sobě spojuje populárně-naučný text s hloubkou

Sleva 27 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Náboženství - Občanský a společenskovědní základ

Autor: Jaromír Schön

publisher: Computer Media

2.5 / 5
27 %
Náboženství patří k tématům, která vyvolávají obzvláště silné a protikladné emoce, a je ve značné míře zatížena předsudky. První část této knihy zkoumá obecné otázky: co je náboženství, jak je můžeme studovat apod. Obsahuje však i výbušná témata - kritiku a obhajobu náboženství, problematiku religiozity a ateismu, nových náboženských hnutí a sekt i mezináboženského dialogu. Druhá část titulu je

Sleva 27 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Světová náboženství - Cesty člověka k sobě samému

Autor: Pietro Archiati

publisher: Fabula

0 / 5
15 %
Kniha vypráví příběh různých náboženství jako příběh každého člověka. Žádné náboženství není důležitější ani správnější než kterékoliv jiné. Každý člověk má za úkol uvést ve vlastním myšlení a ve vlastním srdci všechna náboženství do souladu - aniž by kterékoli chybělo. Kniha autora P. Archiatiho: Tajemství lásky, kterou vydalo nakladatelství Fabula, se setkala s velkým zájmem a je rozebraná.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Pití fetišů - Náboženství a umění vodun v Beninu - Náboženství a umění vodun v Beninu

Autor: Kateřina Mildnerová

publisher: Malvern

0 / 5
15 %
Odborná monografie pojednávající o historii a současnosti magicko-náboženského systému vodun v oblasti středního a jižního Beninu. Toto původem africké náboženství se v průběhu zámořského obchodu dostalo spolu s otroky také na Haiti, kde se pod vlivem křesťanství postupně etablovalo jako světoznámý fenomén vúdú. Práce se zaměřuje na výklad významu jednotlivých božstev z hlediska mytologie,

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Smysl bytí - Přirozená podstata lidské cesty životem - Přirozená podstata lidské cesty životem

Autor: Karel Hašpl

publisher: Unitaria

0 / 5
15 %
Tradiční náboženství odpradávna dávala člověku smysl existence. Současný převažující ateismus je však známkou, že prožíváme novou situaci, na kterou nám dřívější duchovní tradice neposkytují dostačující odpovědi. A tak člověk, oddělený od prostředí, jehož byl součástí, ale i od Boha, od něhož se sám úmyslně oddělil, hledá, kam patří, a co dává jeho životu smysl. Kniha Karla Hašpla poskytuje

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Krišna: Nejvyšší Osobnost Božství, 2. část - Nejvyšší Osobnost Božství , 2. část

Autor: Šrí Šrímad

publisher: Neuveden

0 / 5
15 %
Jedná se o druhou část souhrnné studie desátého zpěvu Šrímad-Bhágavatamu. Známe mnoho bohatých osobností, mnoho mocných osob, mnoho slavných osob, mnoho krásných osob, mnoho vzdělaných lidí a učenců a osob ve stavu odříkání, kteří nejsou poutáni k hmotnému vlastnictví, ale neviděli jsme v historii lidstva nikoho, kdo by byl nejen nekonečně bohatý, silný, slavný, moudrý, krásný a schopný si

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Slyší Bůh naše modlitby?

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
Belgický biskup nabízí nejen mladým čtenářům poctivou odpověď na otázku, kterou si klademe všichni. Jednoduchým jazykem uvádí do hluboké pravdy o prosebné modlitbě. Komentuje postoje biblických postav, které Ježíše o něco prosily, vysvětluje Boží reakce. Dotýká se otázky modlitby za zemřelé, prostřednictví svatých i Ježíšova přehánění. Upozorňuje na některá nebezpečí, odhaluje problematické

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Korejská náboženství

publisher: Togga

0 / 5
15 %
Kniha Korejská náboženství je výběrem z textů dokladujících vývoj duchovních představ obyvatel Korejského poloostrova od starověku až po současnost. Staletí importů, asimilace i perzekuce jednotlivých náboženských směrů a škol dala v Koreji vzniknout mimořádně pestrému spektru religiózního života, v němž se o přízeň států i jednotlivců ucházely lokální kulty, buddhistické školy, státem

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Ha-rav Šneur Zalman z Ljady: Likutej Amarim - Tanja

Autor: Markéta Holubová

publisher: Marek Luboš

0 / 5
15 %
Překlad vybraných kapitol (opatřený komentářem, jakož i několika religionisticko-historickými úvahami vztahujícími se zvláště k fenoménu spirituality hnutí Chabad a chasidismu obecně)

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Skrytá sláva Indie

Autor: Steven Rosen

publisher: Centrum pro védská studia

0 / 5
15 %
V několika snadno čitelných a srozumitelných kapitolkách se dozvíte o tématech jako jsou Védy - starobylé texty Indie, Krišna a Jeho inkarnace, Rádhá a Gópie, Ajurvéda, védská astrologie, význam slabiky "ÓM", síla manter, 33 miliónů polobohů, karma a reinkarnace, umění: poezie, drama, tanec, hudba, tajemství času a prostoru, svaté chrámy a posvátná místa, mystická jóga a meditace, málo známá

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Mystérium života a smrti

Autor: Jan van Rijckenborgh

publisher: Lectorium Rosicrucianum

0 / 5
15 %
Kdybychom si udělali čas a u dnešních lidí zkoumali, jak je tomu s jejich porozuměním takzvanému mystériu života a smrti, bezpochyby bychom zjistili, že u nich existují protikladné pojmy, nejasné představy, či vůbec žádné znalosti. Příčinu těchto nedostatků musíme hledat v tom, že lidstvo bylo odnepaměti zaplavováno proudem navzájem velice odlišných učení, jejichž stopy poznamenaly celou naši

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Mithra a Mithraismus

Autor: Robert Turcan

publisher: Vyšehrad

0 / 5
14 %
Studie o významném náboženském směru pozdní antiky. Práce Roberta Turcana, profesora na pařížské Sorbonně, zaplňuje bílé místo na mapě odborných publikací zabývajících se náboženstvími antiky. Mithraismus, mysterijní náboženství původem z Východu, měl v časech římské říše řadu příznivců, zejména mezi příslušníky armády. Kniha se soustředí zejména na vývoj ústřední postavy mithraismu od védského

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

České bádání o náboženství ve 20. století - Možnosti a meze - Možnosti a meze

Autor: Tomáš Bubík

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Náboženství je důležitým a trvalým fenoménem, jímž se zabývala řada významných osobností české vědy. Tato práce sleduje nejen jejich badatelský přínos v této oblasti, ale také ideologické (světonázorové) pozadí, které je ovlivňovalo. Kniha představuje první systematickou národní "archeologii" vědeckého studia náboženství, poodkrývá jeho podmíněnost osobním přesvědčením a také realitu vědeckého

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Výjimečný případ Evropa - Podoby víry v dnešním sv - Parametry víry v moderním světě

Autor: Grace Davieová

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
12 %
Anglická socioložka náboženství se zaměřuje na náboženskou situaci Evropy, a to v celosvětovém kontextu. Je zjevné, že praktické ztotožnění modernizace a sekularizace, které se v Evropě považuje za samozřejmé a předpokládá se i v ostatních částech světa, je naopak čímsi svébytným, co Evropu činí výjimečným případem. Davieová zkoumá souvislosti mezi modernizací a sekularizací (respektive její

Sleva 12 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Na pobřeží Oceánu pravdy - K principům svobodné víry - K principům svobodné víry

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Fišerová,Petr Samojský

publisher: Unitaria

0 / 5
Kniha z pera unitářských duchovních o ideových principech českého unitářství a duchovní cestě unitářů. Každému z devíti principů, které čeští unitáři společně zformulovali a přijali jako vodítka své víry, je věnována krátká úvaha. Těmi principy jsou: svoboda svědomí a přesvědčení; tolerance a porozumění druhým; používání kritického rozumu i v náboženství; harmonický rozvoj osobnosti; soucítění,

Sleva 9 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Potřebuje člověk náboženství?

Autor: Karel Hašpl

publisher: Unitaria

0 / 5
15 %
Kniha představuje výbor z článků dr. Karla Hašpla z 30. až 50. let 20. století. Objevují se v nich témata jako smysl náboženství, mystika, unitářské principy, náboženská autorita, Absolutno, Ježíš Nazaretský, Starý zákon, Nový zákon, modlitba, zázraky, svátosti, církev a posmrtný život. Ucelené, myšlenkově výborně vystavěné texty popisují unitářství ve všech možných souvislostech a úhlech pohledů

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Víme, že nejsme sami? - Tři pilíře unitářské teologie

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Fišerová,Petr Samojský

publisher: Unitaria

0 / 5
15 %
Unitářská tradice disponuje řadou možností, jak pomáhat člověku na jeho duchovní cestě a jak mu asistovat ve zkvalitňování života. V této knize (sborníku z teologického semináře) se editoři soustředí postupně na tři témata: vztah k Bohu, vztah člověka k sobě samému a vztah člověka k druhým. Tato témata jsou vlastně pomyslnými pilíři, na kterých stojí stavba českého unitářství. Kniha vznikla se

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Malé kompendium světových náboženství

Autor: Sean O´Callaghan

publisher: Knižní klub

0 / 5
20 % Prémiový titul
Malé kompendium světových náboženství je v pořadí druhá kniha ze série „malých kompendií“, která vycházejí v Knižním klubu. Dvanáct bohatě ilustrovaných kapitol, doplněných přehledy s nejdůležitějšími body, provede čtenáře dvanácti světovými náboženstvími, od křesťanství po šintoismus, seznámí ho s jejich klíčovými postavami a poskytne mu základní informace o jejich vzniku, víře a náboženských

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Země pod duhou - Vyprávění o stvoření, praotcích a vyvedení z Egypta - Vyprávění o stvoření,…

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
15 %
Biblické příběhy podle pěti knih Mojžíšových, neboli Tóry vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu příběhy o stvoření, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi a Mojžíšovi, o vyvedení z Egypta, Desateru přikázání a mnoha překážkách na cestě do zaslíbené země. Dětským posluchačům Tobiášovi a Judit je v babylonském zajetí vypráví strýček Ben, a díky jejich rozhovorům porozumíte, proč se

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Bohové starých Slovanů - První kniha, která představuje naše stará božstva a příběhy s nimi spojené

Autor: Peter Weleslav Kuzmišín

publisher: Eugenika

0 / 5
15 %
"Svarog, Perún, Veles - kdo by neznal tyto staré slovanské božství? To jsem si myslel původně i já předtím, než jsem začal pracovat na této knize. Přišel jsem však na to, že většina z nás ví o božstvích našich předků velmi málo. Známe různé starověké mýty: řecké, římské ... známe množství božstev indických či tibetských, ba i o Ódinovi nebo Thorovi toho víme víc, než o našich původních

Sleva 15 % z běžně ceny 428 Kč

Naše cena: 364 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí