Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Základní práva

publisher: Nakladatelství Leges

4.8 / 5
24 %
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a

Sleva 24 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 570 Kč

Skladem

Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové - Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku

Autor: Jakub Razim

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
24 %
Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše, které se v našich končinách těší letité akademické tradici a jehož potenciál nebyl dosud ani zdaleka vyčerpán. Výklad se snaží ukázat, že stávající diskuse o soužití obou sousedních národů málo reaguje na posun, kterým prošly společenské vědy na Západě ve druhé polovině 20. století a který se

Sleva 24 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Ústavní právo a státověda II. díl

Autor: Václav Pavlíček

publisher: Nakladatelství Leges

3.5 / 5
24 %
Učebnice ústavního práva obsahuje zevrubný výklad vývoje československé státnosti, základních ústavních institutů i lidských práv a svobod. Věnuje se též recentní změně právní úpravy volby a postavení prezidenta republiky.

Sleva 24 % z běžně ceny 1 250 Kč

Naše cena: 950 Kč

Skladem

Ústava mezi právem a politikou - Úvod do ústavní teorie - Úvod do ústavní teorie

Autor: Jan Kysela

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
"Čtenáři se tak do rukou dostává pohled na diskutované otázky naší ústavy především v rovině nejen stručných mediálních komentářů, nýbrž v podobě důkladné odborné studie na pozadí zvládnutých teoretických proudů konstitucionalistiky, státovědy a politologie. Rozsah práce se mi jeví sice jako velmi uměřený, nicméně to souvisí i se schopností autora stručně vystihnout základní problémy a popsat

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem u dodavatele

Základy závazkového práva. 2. díl.

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Učebnice představuje stěžejní instituty závazkového práva včetně některých procesních aspektů. Text je bohatě doplněn judikaturou a mnoha příklady. Druhý díl obsahuje zvláštní část závazkového práva, nejdůležitější smluvní typy a závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Sleva 24 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost

Autor: Vladimír Zbořil

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace je čtivým nástinem zahraniční politiky našeho státu od vzniku samostatné Československé republiky v říjnu 1918 až do současnosti. V úvodní kapitole jsou uvedeny a vysvětleny základní pojmy zahraniční politiky, mezinárodních vztahů a diplomacie. Následuje výklad vývoje zahraniční politiky, který je rozdělen do kapitol podle jednotlivých dějinných období našeho státu. Autor přibližuje

Sleva 24 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 380 Kč

Skladem

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa

Autor: Michaela Moravčíková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie si kladie za cieľ reflektovať zásadné problémy a najnovší vývoj v oblasti práva na náboženskú slobodu a slobodu svedomia v konotáciách s náboženským vyznaním rodičov a najlepším záujmom dieťaťa. Formácia detí a mládeže bola a aj je v každom spoločenskom zriadení kľúčovou a je zásadnou otázkou aj pre náboženské komunity. Obsahy

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Církve a náboženské společnosti - správněprávní aspekty jejich vzniku a činnosti

Autor: Lucia Madleňáková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Přesto, že je Česká republika dávána za příklad jedné z nejateističtějších zemí Evropy, církve zde mají své místo. Jejich fungování upravuje samostatný zákon o církvích a náboženských společnostech. Je proto postavení církví výsadní? Zachází s nimi právní řád jinak než s „obyčejnými“ spolky (dříve občanskými sdruženími)? Mají církve jiné druhy a rozsah oprávnění, než je tomu u spolků? Jakým

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve

Autor: Vojtech Vladár

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie představuje ucelené historicko-právní dílo, zaměřené na analýzu dvou významných právních prostředků středověkého kanonického práva exceptio spolii a actio spolii, známých také jako "Remedia spolii", a jejich další vliv na vývoj církevního i světského práva. Kromě toho zeširoka poukazuje na to, jakým způsobem docházelo k přejímání jednotlivých kanonicko-právních institutů právem

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015 - Podle stavu k 1. 8. 2015

Autor: Kolektiv autorů - M.E. Grossová,L. Matyášová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Daňový řád od vydání prvního komentáře v roce 2011 prošel několika zásadními změnami. Cílem publikace je předložit aktuální právní úpravu daňového řádu, doplněnou komentovanými změnami, a to v souvislostech s rekodifikací soukromého práva (občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích), jakož i se změnami v jednotlivých daňových zákonech s dopady do správy daní. Od doby prvního vydání

Sleva 24 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 132 Kč

Skladem

Církve a právo Miscellanea

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího Rajmunda Tretery, vydaných u příležitosti jeho 75. životního jubilea. Jde o výběr drobných článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících. Mezi články lze nalézt dokumenty, na jejichž koncipování se autor podílel a které jsou dnes již nepřístupné nebo obtížně

Sleva 24 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 524 Kč

Skladem

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě

Autor: Jiří Krofta

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Praktikum civilního procesu - 2. část

Autor: Klára Hamuľáková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu od nápravy vadných rozhodnutí, přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční řízení, řízení insolvenční a

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Legal English (2nd edition)

Autor: Kolektiv autorů - Eva Přidalová,Kamila Tozzi

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Učebnice právnické angličtiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studentům základy právnické angličtiny potřebné pro jejich budoucí profesní rozvoj, zároveň se snaží rozvíjet znalosti obecného jazyka.

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Kompetenční výluky ve správním soudnictví

Autor: Martina Küchlerová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie zachycuje reprezentativní obraz vývoje správního soudnictví na našem území až do současnosti, do něhož jsou zasazeny kompetenční výluky. Monografie je prací teoreticko-praktickou. V úvodu je vysvětlen pojem kompetenční výluky na pozadí definice správního soudnictví. Dále je vymezena působnost správních soudů v jednotlivých obdobích vývoje správního soudnictví na našem území, včetně

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana (2. akt a dopl. vyd. podle právního stavu k 1.…

Autor: Roman Kočí

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových komunikací výrazně dotýká, a na nový občanský zákoník, který má pro pozemní komunikace rovněž velký význam. Po definování účelových komunikací a otázce jejich vzniku se autor věnuje

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami podnikatelské praxe. Typové i nepojmenované smlouvy řeší řadu otázek nad rámec podstatných náležitostí. Praktické

Sleva 24 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 524 Kč

Skladem

Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

Autor: Michal Králík

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie věnovaná právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy je zpracována v komparativním celosvětovém rámci autorem, jenž se dlouhodobě otázkám vzájemných vztahů sportu a práva věnuje. Kniha podrobně mapuje doktrinální a judikaturní vývoj jak v evropské, tak i mimoevropské oblasti a svým rozsahem a hloubkou je v tuzemských poměrech zcela ojedinělým zpracováním dosud opomíjeného

Sleva 24 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 502 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí