Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Jako bychom dnes zemřít měli - Drama života, kněžství a mučedniké smrti číhošťského faráře P.…

Autor: Miloš Doležal

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

4.8 / 5
21 %
Noc z 23. na 24. února 1950. Černý tudor projíždí zasněženou Vysočinou. Vpředu řidič se spolujezdcem, který popíjí čaj z termosky. Na zadním sedadle zhrouceně leží osmačtyřicetiletý kněz s oteklou tváří, který má na nohou narvané bačkory, na nártu rozstřihnuté, aby se do nich jeho opuchlé nohy vůbec vešly. Dva rozsvícené světlomety metají žluté kužely po sněhu. Je po půlnoci a pražští příslušníci

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Na všech frontách boj - Životní osudy letce RAF Ladislava Říhy, Válečný deník letce RAF Františka…

Autor: Ladislav Říha

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

5 / 5
21 %
Kniha přibližuje osudy dvou důstojníků předválečné československé armády, pplk. (in memoriam) Ladislava Říhy (1916–1942) a plk. (in memoriam) Františka Vocetky (1913–1941), kteří po okupaci českých zemí tak jako řada dalších nesložili ruce do klína, ale rozhodli se pro útěk z Protektorátu a vstup do československého zahraničního vojska. Po dlouhé cestě přes jihovýchodní Evropu a Středomoří

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Život a dílo Metoděje Jahna

Autor: Oldřich Rafaj

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Monografie plasticky a čtivě přibližuje dnešnímu čtenáři významnou osobnost, která byla celým svým životem a dílem spjata s rodným Valašskem a pro poznání jedinečně krásného kraje, kdysi chudého a odlehlého, vykonala úctyhodně mnoho a doposud zůstává inspirativním příkladem. Dílo, které mimoděk podává také příklad, jak tvůrčím a účinným způsobem pěstovat a rozvíjet bohaté kulturní tradice

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Čas zdravého ducha v zdravém těle - Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století -…

Autor: Petr Kubát

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Kniha přichází s historickou reflexí "věčně" aktuální problematiky oscilující mezi klíčovými pojmy lidské existence, zdravím a nemocí. Je to jedno z mála kulturněhistorických témat, které žije v lidském světě - tedy i v historikově světě - zcela nezávisle na vědeckém uchopení. Snad právě pro tuto vnitřní spojitost, respektive a priori danou zkušenost, se téma těší značnému čtenářskému, ale i

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Migrace městského a vesnického obyvatelstva - Farnost České Budějovice 1750-1824 - Farnost České…

Autor: Josef Grulich

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Předložená práce se na základě analýzy matričních zápisů zabývá problematiku přirozeného pohybu a především prostorové mobility městského i vesnického obyvatelstva na jihu Čech v letech 1750-1824. Jako reprezentativní mikroregion umožňující co nejkomplexnější výzkum dané problematiky byla zvolena farnost České Budějovice, jež zahrnovala lidnaté královské město, rozsáhlá předměstí a okolní vesnice.

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Historik na přelomu dvou staletí - Co jsem prožil a na co si pamatuji - Co jsem prožil a na co si…

Autor: Vratislav Čapek

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Čapkovy obsáhlé paměti jsou cenným svědectvím o rozporuplném českém 20. století. Zachycují prostředí a hodnotový svět pražské středostavovské rodiny, přibližují nelehká rozhodování, která “Velké dějiny” vnášely do života “Malých lidí”. U humanitně vzdělaných intelektuálů to platí snad dvojnásob. Vratislav Čapek nalezl těžit svého praktického i teoretického působení především v oblasti didaktiky

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Paměti Pavla Korky z Korkyně - Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku - Zápisky…

Autor: Zdeněk Vybíral

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Čtvrtý svazek edice pramenů k českým raně novověkým dějinám zpřístupňuje poprvé v úplnosti zápisky Pavla Korky z Korkyně, tradičně označované jako paměti. Rukopis je uložen v Roudnické Lobkowické knihovně na zámku Nelahozeves. Již počátkem 19. století si jej povšiml František Palacký, který vydal ukázky v tehdejším Časopise muzea Království českého. Paměti pokrývají léta 1522-1593 s dovětkem z

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686–1688 und 1696–1697 - Prameny k českým…

Autor: Rostislav Smíšek

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Edice francouzsko-německého deníku Ferdinanda ze Schwarzenberku (1652–1703) z let 1686–1688 a 1696–1697 nabízí unikátní písemné svědectví o každodenním životě u císařského dvora v poslední třetině 17. století, které pochází z pera jednoho nejvyšších dvorských úředníků. V jednotlivých poznámkách se rovněž objevují pasáže, jež dokreslují zákulisní atmosféru vzájemných vztahů mezi dvořany. Současně

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

O pojmu cosmona - Jsoucno, které je nadějí lidstva, Existence which is Hope for Mankind

Autor: Rudolf Polách

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Rozjímání v bodech nad vlastním osudem i budoucností života na Zemi. Vesmír byl a bude ve všech kulturách ústředním tématem uvažování každého člověka. Zde popisované jsoucno cosmova (jehož částí je vesmír), které není celek a není založeno na předpokladech, dává naději na trvalou existenci lidstva.

Sleva 21 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Čas moderny: Studie a materiály z vědeckého sympozia Čas moderny konaného ve dnech 28.-29. května…

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Východiskem vhledu do českých kulturních dějin přelomu 19. a 20. století je tentokrát pojem moderna. Jednotlivé příspěvky se věnují jak pojmům moderna a modernost ve společnosti, kultuře a politice, tak jednotlivým osobnostem, které s modernou souvisely. Česká moderna je rovněž konfrontována se zahraničními analogiemi, připomínají se rovněž její kořeny a dozvuky ve 20. století. Přílohy tvoří

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic II. díl - II. díl

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Knižní publikace představuje druhý díl kritické edice písňových sbírek vlasteneckého šlechtice Jan Jeníka z Bratřic, vysloužilého vojáka, sběratele a glosátora českých starožitných památek. V úvodním pojednání autor vymezuje a charakterizuje Jeníkovy písňové sbírky, seznamuje zájemce s problematikou transkripce těchto svérázných rukopisů a ve stručnosti popisuje specifické vydavatelské zásady.

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Papír a ruční papírny v Jihlavě a kraji Vysočina - v Jihlavě a kraji Vysočina

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Historie výroby papíru u nás není sice až tak dlouhá, ale přesto je velmi důležitá, zajímavá a podmětná. Kniha pojednává o vzniku papíren od 16. století až po počátek minulého století v Jihlavě a v kraji Vysočina.

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Zánik Země působením ducha

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Filozofické dílo Theodora Lessiga. Theodor Lessig (1872-1933). Německý filosof, publicista a literát židovského původu, ovlivněný Ludwigem Klagesem, Theodorem Lippsem a zvláště kulturním kriticismem Friedricha Nietzscheho. Představitel filosofie života, ostrý kritik německého nacionálního socialismu. Narodil se v Hannoveru. V emigraci patřil k výrazným politickým a ideovým odpůrcům fašismu.

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Čas skautů

Autor: Otto Janka

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Publicista a spisovatel, autor známých knih o skautech ( Tábor nad vodopády, Černá je řeka legionářů a další), v tomto sborníku vzdal hold dvaceti význačným postavám prvního století skautského hnutí - od R.Baden-Powella a E.T. Setona i A.B. Svojsíka či J. Roslera-Ořovského až po dnešek, a začátkům vodáctví u nás.

Sleva 21 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavatele

Teskný historik Ladislav Hofman

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Životopisná monografie o předčasně zesnulém historikovi L. K. Hofmanovi (1876-1903), vrstevníky považovaném za největší talent historické vědy své generace. Autorka, kulturní historička, se pokouší vysvětlit jeho osobnost z indicií českého fin de siecle, zformulovat jeho traumatizující svár mezi vědou a uměním i zahlcující ideál soudobé literatury, který mu bránil přijmout pravidla reálného

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Parerga a paralipomena 2. svazek - Malé filozofické spisy

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Kniha je českým překladem druhého svazku Schopenhauerových Parerg a paralipomen, čili krátkých filozofických esejů.

Sleva 21 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

O pojmu vesmír - Společník na cestách staletími se známými mysliteli

Autor: Rudolf Polách

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Nelze se vyhnout rozjímání nad vlastním osudem i budoucností života na Zemi. Vesmír byl a bude ve všech kulturách ústředním tématem uvažování každičkého člověka. Kniha O pojmu vesmír čtenáři nabízí názory na vesmír řady moudrých lidí světa od starověku po dnešek, o kterých často slýcháváme, avšak málokdy je necháváme široce promlouvat vlastními slovy.

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Výklad snů

Autor: Sigmund Freud

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Základní práce vědeckého výzkumu snů. Co všechno sen umí a co všechno lze z něj vyčíst. Freud na základě snů, často na první pohled nesmyslných či zmatených, odhaluje lidskou psychiku, zvláště oblast nevědomí.

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Toulky Vrchovinou - Stručná historie měst, obcí a významných míst Vrchoviny

Autor: František Pleva

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů

Autor: Kolektiv autorů - Kristýna Blechová,Pavel Holub

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
21 %
Edice odpovědí na národopisné dotazníky z Pelhřimovska z let 1914 a 1919 Unikátní vhled do každodenního života lidí na vesnicích a venkovských městech Pelhřimovska, Humpolecka, Pacovska i části Táborska přináší knižní novinka archiváře Pavla Holuba a etnoložky Kristýny Blechové. Základ populárně-vědeckého díla s titulem Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů vytvořily

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí