Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Meditace o první filosofii / Meditationes de prima philosophia

Autor: René Descartes

publisher: Oikoymenh

5 / 5
16 %
Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzského autorizovaného překladu od původní latinské verze.

Sleva 16 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Staroegyptské náboženství I.: Bohové na zemi a v nebesích - Bohové na zemi a v nebesích

publisher: Oikoymenh

5 / 5
16 %
Publikace představuje úvod do staroegyptského náboženství, především s ohledem na problematiku pojetí božského a božských bytostí a jejich odrazu v přirozeném a lidském světě. Náboženství starého Egypta a jeho jednotlivé fenomény jsou tak nahlíženy v jejich provázanosti s místními přírodními podmínkami, přírodními jevy, lidskou existencí a uspořádáním společnosti. Všechny tyto roviny se v

Sleva 16 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do metafyziky

Autor: Heinrich Schmidinger

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Metafyzika se po dlouhodobém kritickém odmítání opět dostává do popředí zájmu. Do této situace na rozcestí podává Schmidingerova kniha pomocnou ruku především tím, že se poctivě vyrovnává s dosavadní kritikou metafyziky, aby pak odpovědně naznačila její další možnosti, včetně jejich kulturního a civilizačního dopadu. Předností knížky je nové skloubení historického a systémového výkladu, jakož i

Sleva 16 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem u dodavatele

Milost podle Theodora z Mopsuestie

Autor: Lenka Karfíková

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Theodor z Mopsuestie († 428) proslul nejen jako biblista antiochijské školy vyhýbající se metodě alegorizování, ale zároveň jako autor christologické koncepce, v níž je velký význam přičítán Kristovu lidství. Studie zkoumá význam Theodorovy exegeze i teologie pro představu milosti v celém jeho dochovaném díle.

Sleva 16 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Filebos

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Sedmý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Sleva 16 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Staroegyptské náboženství II. - Život a úděl člověka

Autor: Jiří Janák

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Kniha se věnuje egyptskému pojetí člověka a lidství. Sleduje přitom strukturu navrženou již v prvním díle tak, aby bylo jasně patrné, že Egypťané nahlíželi na všechny kategorie světových bytostí (bohy, blažené zesnulé, žijící i panovníka) shodným způsobem. V úvodu se věnuje postavení lidské bytosti v rámci egyptské kosmologie a ve vztahu k ostatním bytostem. Dále přechází od problematiky stvoření

Sleva 16 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Fenomenologie vnímání

Autor: Maurice Merleau-Ponty

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Merleau-Ponty vychází ve svém nejvýznamnějším díle z podrobné analýzy vnímání, která jej přivede k nutnosti chápat lidský subjekt jako vtělený a opustit některé teze Husserlovy fenomenologie. Merleau-Ponty domýšlí své východisko v úvahách o prostorovém, sexuálním, řečovém intersubjektivním rozměru tělesnosti, aby vyvodil důsledky pro klasická filosofická témata, jako je čas, myšlení či svoboda.

Sleva 16 % z běžně ceny 628 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem u dodavatele

Pojem politična

Autor: Carl Schmitt

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Autor vycházející z pozice právního normativismu a známý svou kritikou liberalismu a parlamentarismu se ve své práci z r. 1932 zabývá analýzou a vzájemným vztahem pojmů státního a politického, přítele a nepřítele, války a nepřátelství.

Sleva 16 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

O zvyku

Autor: Félix Ravaisson

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Francouzský filosof Félix Ravaisson patří k u nás dosud nedoceněným inspiračním zdrojům filosofie 20. století, a to především díky svému spisu O zvyku (De l’habitude, 1838). Ve své systematické úvaze vychází především z Aristotela, ale i z francouzských spiritualistů (Maine de Biran) a přírodovědců přelomu 18. a 19. století. Svou analýzu zvyku zasazuje na jedné straně do kontextu obecné filosofie

Sleva 16 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem u dodavatele

O umění

Autor: Ladislav Hejdánek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Kniha Ladislava Hejdánka O umění je složena z deseti textů, v nichž se autor zamýšlí nad uměním a jeho rolí v našem životě. Autor v umění spatřuje inspirační zdroj jak pro naše myšlení, tak pro náš postoj ke skutečnosti. Od umění se dle něj můžeme naučit vidět svět jinak, nově a nepředmětně. V tomto smyslu se jedná o pokračování jeho originální filosofie a kritiky pojmového myšlení, jak je

Sleva 16 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Erasmus

Autor: Johan Huizinga

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Významný nizozemský historik první poloviny 20. století vydal monografii o Erasmu Rotterdamském roku 1924. Tato práce o životě a díle slavného humanistického myslitele se opírá o část Erasmovy korespondence zpracovanou do roku 1524. Podkladem pro český překlad bylo nizozemské vydání z r. 1988. s přihlédnutím k poslednímu Huizingou revidovanému vydání z r. 1936. Publikace je opatřena bohatým

Sleva 16 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Jako pták v kleci - Epigrafické památky starověké Levanty - Epigrafické památky starověké Levanty

Autor: Jan Dušek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
5. svazek je obdobně jako další svazky této řady komentovanou antologií primárních písemných pramenů z prostoru starověké Syropalestiny, tentokrát tzv. “epigrafiky”. Kniha je rozdělena do čtyř chronologických částí, přičemž nejstarší zde pojednané texty pocházejí z rané doby bronzové, zatímco nejmladšími nápisy jsou ty, jež byly sepsány až v době železné a které zde tvoří většinu. Právě levantské

Sleva 16 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Poskytni králi výmluvná slova: Korespondence starověké Levanty - Korespondence starověké Levanty

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
3. svazek je komentovanou antologií primárních písemných pramenů korespondenční povahy, které se bezprostředně vztahují či vznikly v prostoru starověké Syropalestiny ve 3.-1. tisíciletí př. Kr. Kniha je členěna chronologicky a geograficky a to dle míst nálezu příslušných textů. Zatímco materiál z 3. tisíciletí př. Kr. je zastoupen pouze zlomkovitě, prostřednictvím dopisů z Ebly, tak texty ze 2. a

Sleva 16 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Antisthenica Cynica Socratica

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Příspěvky v tomto výboru rekonstruují Antisthenovo myšlení v širším rámci antické filosofie. Antisthenés zde představuje spojnici mezi klasickou sókratovskou tradicí a hellénistickými formami sokratismu. Hlavní důraz je kladen na kynismus, který přejímá sókratovský odkaz právě díky Antisthenově etické nauce.

Sleva 16 % z běžně ceny 478 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem u dodavatele

Jak je psáno - Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty - Vědecké, právní,…

Autor: Pavel Čech

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Sv. 4: Mezi písemnými prameny ze starověké Levanty tvoří nezanedbatelnou součást texty vědecké, právní, administrativní a školní povahy. Prostřednictvím komentované antologie se tak čtenář může seznámit s vývojem jednotlivých skupin textů či žánrů. Pro řazení textů má nezanedbatelnou důležitost i chronologické uspořádání, které umožňuje snadný pohled na vývoj konkrétního druhu textů. Zatímco

Sleva 16 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Problém bytí u Aristotela

Autor: Pierre Aubenque

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Interpretace celku Aristotelovy teoretické filosofie, jak ji Pierre Aubenque podává v tomto svazku, stojí na aporetičnosti řečového bytí na jedné a dokonalého bytí na druhé straně. V řeči se bytí dává jako vůbec nejobecnější slovo, a pokud má tedy řeč jakýkoli zřetelný smysl, mělo by mít – také a především – vyhraněný smysl slovo „bytí“; pokud ale nemáme skončit ve slepé uličce reprezentované

Sleva 16 % z běžně ceny 548 Kč

Naše cena: 460 Kč

Skladem u dodavatele

Život rozumění

Autor: Pavel Kouba

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Jak spolu souvisejí časo-prostorový a řečový charakter naší zkušenosti? Jakou roli hraje rozdílný „smysl“ času a prostoru při rozumění významu? Předkládané studie tematizují zkušenost smyslu z hlediska přítomnosti, jíž není míněna jen jedna časová dimenze, nýbrž přítomnost ve světě, tj. vazba mezi přítomným a spolu-přítomným (ne přítomným). Takto pojatá přítomnost je zkoumána se zřetelem k

Sleva 16 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Proti Kelsovi III-IV

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Ve spisu Proti Kelsovi reaguje Órigenés na kritiku křesťanství z pera platónského filosofa působícího v polovině 2. stol. po Kr., který v šíření nové víry rozeznal reálné ohrožení dosavadního kulturního a náboženského řádu. Ve třetí knize obhajuje Órigenés působení křesťanských učitelů, jejichž přednášky oslovují nejen filosofické vzdělance, ale také lidi žijící na okraji tehdejší společnosti. Ve

Sleva 16 % z běžně ceny 648 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem u dodavatele

Principy politiky

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Benjamin Constant de Rebecque se narodil v Lausanne v protestantské rodině. Mládí strávil na cestách se svým otcem. Pobýval střídavě v Holandsku, Belgii, Německu a Anglii, v letech 1783–1785 studoval v Edinburghu. Určující pro něj bylo roku 1794 setkání s Mme de Staël. Během císařství musel Constant opustit Francii, do země se vrátil roku 1816. V období Restaurace byl jako poslanec vůdcem

Sleva 16 % z běžně ceny 478 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem u dodavatele

O sobě samém jako o jiném

Autor: Paul Ricoeur

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Autor se v deseti studiích zabývá problematikou totožnosti. Studie propojuje trojí záměr: 1. Vyhnout se problematičnosti filosofií, které se zabývají subjektem v první osobě (já ve smyslu ego cogito), a spíše sledovat linii vyjádřenou zvratným se, která vede k různým kladením otázek po kdo: např. kdo je mluvčím nějaké rozpravy, kdo je aktérem či cílem nějaké činnosti apod. 2. Rozlišovat (věcnou)

Sleva 16 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 385 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí