Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Bytí a čas

Autor: Martin Heidegger

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. Výklad lidského bytí ve světě, k němuž v tomto díle dospěl, představuje přelom, jímž se filosofii otevřely nové, dodnes nevyčerpané možnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 578 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Co s Carlem Schmittem?

Autor: J.-F. Kervégan

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Od smrti Carla Schmitta v roce 1985 se rozeběhla vlna zájmu o jeho dílo: jeho texty vycházejí v nových edicích i překladech, vrší se komentáře a interpretace. Schmitt je – řečeno slovy, která ještě nedávno působila jako provokace – nejmladším klasikem politického myšlení. V důsledku toho ale též nabývá na naléhavosti problém jeho prominentního nacistického angažmá.

Sleva 20 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Metafyzika A

Autor: Aristotelés

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na pozadí své vlastní nauky o příčinách podává přehled názorů svých předchůdců od Thaléta přes pythagorejce až po Platóna a podrobuje je kritice. Nový český překlad F. Karfíka.

Sleva 20 % z běžně ceny 118 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Kritika soudnosti

Autor: Immanuel Kant

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Klasický spis moderního myšlení. Kant zde navazuje na svá zkoumání v oblasti teoretické a praktické filosofie a završuje svůj kritický projekt. Již vzhledem k tomu, že soudnost je Kantem chápána jako svorník mezi teoretickým a praktickým uplatněním rozumu, není Kritika soudnosti redukovatelná na pouhý příspěvek k filosofii umění či na pouhou meditaci o kráse a vznešenosti. Kant v souvislosti s

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie a věda - filosofické pojednání o skutečnosti

Autor: Pavel Hobza

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Věda se dnes stala nedílnou součástí našeho světa i našich životů. Tato mimořádná role vědy však nebyla dosud uspokojivě reflektována, pokud filosofie vědu vůbec brala v potaz, buď ji kritizovala (např. fenomenologie), anebo se její pomocí jen snažila řešit tradiční epistemologické či ontologické problémy (např. naturalismus). Jestliže však filosofie není schopna vědu přiměřeně reflektovat,

Sleva 20 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky

Autor: Miroslav Hanke

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum původních textů, jejich rekonstrukce prostředky moderní sémantiky a historická analýza jejich zdrojů. Korpus zkoumaných textů obsahuje texty Pavla z Benátek, Pavla z Perguly, Kajetána z Thiene, Alexandra Sermonety, Frachantiana Vicentina a Mengha Blanchella. Italská logika

Sleva 20 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Proti Kelsovi I-II

Autor: z Alexandrie Órigenés

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Křesťanský theolog a biblický exegeta, který působil v Alexandrii jako představitel tamější katechetické školy. Vedle spisu O počátcích, v němž pojednal o základech křesťanské theologie, výkladu O modlitbě a Výzvy k mučednictví napsal celou řadu homilií a komentářů k biblickým knihám, v nichž uplatňoval techniku alegorického výkladu. Některé z jeho textů se dochovaly v kappadocké antologii

Sleva 20 % z běžně ceny 648 Kč

Naše cena: 518 Kč

Skladem u dodavatele

O Světle mysli a jeho obraze

Autor: Valerianus Magnus

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Filosofická prvotina Valeriána Magniho (1642) vychází ze středověké a renesanční metafyziky světla. Zároveň jeho přístup vykazuje určité subjektivistické rysy, neboť východisko filosofie spatřuje v analýze poznávacích aktivit filosofovy vlastní mysli (egoitas). Magni zde zdůrazňuje epistemologický význam světla jako podmínky smyslového i rozumového poznání a připisuje světlu i klíčový význam

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanství rozumu a jiné eseje

Autor: Gotthold Ephraim Lessing

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Lessing je typickým představitelem osvícenské, neorthodoxní protestantské theologie i liberálních úvah o původu a podstatě křesťanství. Jeho práce byly důležitým impulsem nejen k diskusím o náboženské toleranci (to je známo), ale také – a možná především – k velké debatě o vymezování hranic mezi náboženskou a sekulární oblastí. Znalost Lessingova díla je důležitá pro všechny, kdo se zajímají

Sleva 20 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Jak je psáno - Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty

Autor: P. Čech , Jana Mynářová , Dalibor Antalík , Jan Dušek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Sv. 4: Mezi písemnými prameny ze starověké Levanty tvoří nezanedbatelnou součást texty vědecké, právní, administrativní a školní povahy. Prostřednictvím komentované antologie se tak čtenář může seznámit s vývojem jednotlivých skupin textů či žánrů. Pro řazení textů má nezanedbatelnou důležitost i chronologické uspořádání, které umožňuje snadný pohled na vývoj konkrétního druhu textů. Zatímco

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Problém bytí u Aristotela

Autor: Pierre Aubenque

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Interpretace celku Aristotelovy teoretické filosofie, jak ji Pierre Aubenque podává v tomto svazku, stojí na aporetičnosti řečového bytí na jedné a dokonalého bytí na druhé straně.

Sleva 20 % z běžně ceny 548 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Život rozumění

Autor: Pavel Kouba

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Jak spolu souvisejí časo-prostorový a řečový charakter naší zkušenosti? Jakou roli hraje rozdílný „smysl“ času a prostoru při rozumění významu? Předkládané studie tematizují zkušenost smyslu z hlediska přítomnosti, jíž není míněna jen jedna časová dimenze, nýbrž přítomnost ve světě, tj. vazba mezi přítomným a spolu-přítomným (ne přítomným). Takto pojatá přítomnost je zkoumána se zřetelem k

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Proti Kelsovi III-IV

Autor: Órigenés z Alexandrie

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Ve spisu Proti Kelsovi reaguje Órigenés na kritiku křesťanství z pera platónského filosofa působícího v polovině 2. stol. po Kr., který v šíření nové víry rozeznal reálné ohrožení dosavadního kulturního a náboženského řádu. Ve třetí knize obhajuje Órigenés působení křesťanských učitelů, jejichž přednášky oslovují nejen filosofické vzdělance, ale také lidi žijící na okraji tehdejší společnosti. Ve

Sleva 20 % z běžně ceny 648 Kč

Naše cena: 518 Kč

Skladem u dodavatele

Německá klasická filosofie I

Autor: Wolfgang Röd

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
První svazek nesoucí název Kanta k Schopenhauerovi představuje Kantovo přelomové dílo ve všech jeho aspektech. Další část knihy je věnována bohatému působení Kantovy filosofie. Nejvýznamnější z myslitelů, které se kriticky vyrovnávají s Kantem, je Schopenhauer, jehož dílo Svět jako vůle a představa bezprostředně vyrůstá z kritického zhodnocení Kantovy filosofie. Přeložil J. Karásek.

Sleva 20 % z běžně ceny 428 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Machiavelliho Vladař - Nové umění politiky

Autor: Kolektiv autorů - Thierry Ménissier, Yves Charles Zarka (eds.)

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Podrobnými, avšak přehledně podanými interpretacemi osmi vybraných kapitol Vladaře svazek umožňuje seznámení s Machiavelliho svébytným politickým myšlením i se současným stavem bádání. Rozbory se věnují ústředním motivům spisu, jako je moc, politická inovace, republikánství, sláva, role rádce, dějiny, fortuna a virtu.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Stromata VIII

Autor: Klement Alexandrijský

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Tzv. osmá kniha Stromat je sbírka Klementových výpisků z filosofického zdroje, jehož ústředním tématem je teorie vědeckého důkazu, rozpracovaná na aristotelském základě a na pozadí protiskeptické polemiky. Kromě vlastní teorie důkazu zahrnuje též diskusi o metodě zkoumání, diairesi, definici a kategoriích a pojednání o příčinách.

Sleva 20 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané spisy II

Autor: Hippokratés

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Publikace navazuje na první svazek nových českých komentovaných překladů základních děl korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Tento druhý svazek obsahuje spisy věnované lékařské terapii a prognóze (Prognostikon, Epidemie, I) a dále několik spisů, které sehrály v dějinách evropského myšlení mimořádnou roli: spis O svaté nemoci (pojednává o

Sleva 20 % z běžně ceny 628 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem u dodavatele

Masaryk – Patočka – Havel

Autor: Daniel Kroupa

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Kniha zahrnuje texty z let 1978 až 2017 věnované filo-sofii českých myslitelů: Tomáši Garriguu Masarykovi, Janu Patočkovi a Václavu Havlovi.

Sleva 24 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Timaios, Kritias

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Nový český překlad F. Karfíka v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami.

Sleva 24 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Sny křesťanských proroků

Autor: Miroslav Šedina

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Studie předkládané v této publikaci vycházejí z dosavadní práce autora nad Órigenovými texty. Zabývají se dvěma klíčovými tématy jeho myšlení: otázkou, jakou míru svobody zakouší lidská vůle ve světě ovládaném Boží prozřetelností, a na ni úzce navazujícími úvahami o povaze náboženské vnímavosti, která křesťanům umožňuje vystihnout Boží záměry mnohem lépe, než to dokázali pohanští básníci a

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Bytí a nicota

Autor: Jean Paul Sartre

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Základní dílo francouzského existencialismu, v němž se autor pokusil navázat na Heideggerův filosofický výklad lidské konečnosti, kterou chápe jako možnost být tím, čím nejsem, a nebýt tím, čím jsem. Jean-Paul Sartre v tomto rámci vykládá lidskou svobodu, situovanost všech ”projektů” a v rámci analýzy konkrétních vztahů k druhému člověku podává i svůj slavný výklad, v němž se lidská otevřenost

Sleva 24 % z běžně ceny 738 Kč

Naše cena: 561 Kč

Skladem u dodavatele

Kratylos

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Formou rozhovoru, jehož vůdčí osobností je Sókrates, uvažuje Platón o vztahu věci, pojmu a pojmenování. První svazek řecko-českých vydání Platónových dialogů.

Sleva 20 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Tractatus logico-philosophicus

Autor: Ludwig Wittgenstein

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Kniha je napsána formou krátkých, přehledně číslovaných odstavců a vyznačuje se krajní stručností a elegancí. Po svém vydání ovlivnila nejprve hnutí logického pozitivismu a posléze řadu filosofů, nejen analytických. Na prvním místě ovšem ovlivnila autora samého, jehož pozdější filosofování lze velmi dobře chápat právě jako snahu vyrovnat se s tímto svým dílem.

Sleva 20 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Nietzsche pro začátečníky: Tak pravil Zarathustra - Úvod do četby

Autor: Rüdiger Schmidt , Cord Spreckelsen

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Tak pravil Zarathustra je nejslavnější, ale možná i nejobtížnější knihouFriedricha Nietzscheho. Ve stejné míře se v ní totiž setkáváme s básnícím filosofem, jakož i s filosofujícím básníkem, který se zdánlivě uzavřel jakékoli systematice. K tomu přistupuje i problematika neobvyklé historie textu, v níž mají své místo i podvrhy a zneužití ve službách ideologie. Kdo však heslům typu "nadčlověka" a

Sleva 20 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele