Registrace | Přihlášení


Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620)

Autor: Tabita Landová

publisher: Pavel Mervart

4 / 5
27 %
Kniha Tabity Landové podává ucelený přehled o podobě základních bohoslužebných forem Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě od jejích počátků kolem roku 1457 až do bitvy na Bílé hoře r. 1620. Autorka mapuje historický vývoj bratrské liturgie a základní prameny pro její zkoumání. Načrtává její teologické předpoklady, podobu církevního roku a typické znaky bohoslužebných prostor starých bratří.

Sleva 27 % z běžně ceny 479 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Mezi historií a Evangeliem - Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu -…

Autor: Kolektiv autorů - Prokop Brož, kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
27 %
II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život křesťanů žijících v církvi, i těch, kteří se s církví a jejím působením setkávají. Lidské dějiny jsou v pohledu víry dějinami spásy, a historické události se tak v teologické reflexi stávají okamžiky kontaktu s Božím tajemstvím v Kristu a jeho

Sleva 27 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Za fasádou jednoty - KSČ a SED po roce 1985 - KSČ a SED po roce 1985

Autor: Martin Štefek

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
27 %
Martin Štefek ve své komparativní studii dává nahlédnout za fasádu zdánlivé jednoty vedení Komunistické strany Československa (KSČ) a Jednotné socialistické strany Německa (SED) po roce 1985. Na základě výzkumů archivních pramenů čtenářům odkrývá logiku fungování politického procesu v režimech sovětského typu a problematizuje vžitou představu o jejich strnulosti. Kontrast mezi československým a

Sleva 27 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Blázni pro Krista - Kulturní dějiny jurodství - Kulturní dějiny jurodství

Autor: Sergej A. Ivanov

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
15 %
Kniha byzantologa Sergeje A. Ivanova představuje první monografii ve světové vědě, jež se zabývá fenoménem jurodství a jurodivého chování z hlediska kulturní antropologie. Ve třinácti kapitolách se autor věnuje jurodivým světcům byzantským a ruským (od 6. do 17. století) a zkoumá historické okolnosti a prostředí, v němž tento druh paradoxní svatosti vznikl, i výskyt obdobných jevů mimo východní

Sleva 15 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Rozmluvy s Hitlerem

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
12 %
Hermann Rauschning se narodil roku 1887 v polské Toruni. Byl synem důstojníka a velkostatkáře. Vystudoval historii v Mnichově a v Berlíně, měl vedoucí postavení v zemědělské odborové organizaci, v roce 1931 vstoupil do NSDAP. V roce 1933 byl zvolen předsedou senátu svobodného města Gdaňska, v průběhu následujících dvou let se ovšem zasazoval o ústavní politiku a nakonec se roku 1936 musel uchýlit

Sleva 12 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Koperník a české země - Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě - Soubor studií o…

Autor: Zdeněk Horský

publisher: Pavel Mervart

4.5 / 5
27 %
Publikace přináší výbor ze studií předního českého historika vědy Zdeňka Horského (1929-1988), jež jsou výsledkem jeho mnohaletého bádání soustředěného kolem problematiky formování novověké evropské vědy a vývoje kosmologie a astronomie 15. až 17. století. Soubor tematicky postupuje od vztahů filosofie a přírodních věd a kosmologie renesančního platonismu, přes dílo Mikuláše Koperníka, jeho

Sleva 27 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku? - Pohled do konkrétních základních škol

Autor: Radek Vorlíček

publisher: Pavel Mervart

4.3 / 5
27 %
Inkluze je v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších témat nejen mezi politiky, ale i mezi pedagogy a rodiči. Zároveň je to téma, u něhož postrádáme kvalitní informace získané přímo ze školního prostředí. Kniha Radka Vorlíčka tuto situaci napravuje. Umožňuje čtenáři podívat se do konkrétních škol a ukazuje, jak základní škola stimuluje začlenění žáků do dětského kolektivu, anebo jak naopak

Sleva 27 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Skály a lidé 1 - Skály

Autor: Petr Hnyk

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
27 %
Publikace Petra Hnyka vybočuje z vydavatelského standardu propagačních a průvodcovských brožurek či jiných, čistě komerčních publikací. Autor v ní prezentuje stěžejní část své mnohaleté badatelské práce. Pro tento region to je historicky první a mimořádně obsáhlé dílo, v němž autor popisuje jak vlastní historii regionu, tak i životní osudy lidí, kteří svůj život nějakým způsobem spojili se

Sleva 27 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem

Dějiny finskošvédské literatury v perspektivě bourdieuovské sociologie - v perspektivě…

Autor: Jan Dlask

publisher: Pavel Mervart

2.5 / 5
15 %
Kniha nabízí první ucelené českojazyčné dějiny literatury psané na území Finska švédsky. Tato moderní menšinová literatura vzniká od přelomu 19. a 20. století; ve studii je zaznamenán její více než stodesetiletý vývoj až do současnosti. Popisovány jsou mj. peripetie vzniku a vývoje významného literárního hnutí finskošvédského modernismu, z něhož je u nás díky básnickému výboru Země, která není

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

V hodině velké zkoušky - Církevní politika státu v severovýchodních Čechách v letech 1948–1960

publisher: Pavel Mervart

2 / 5
15 %
Kniha Jana Kafky je cennou sondou do prostředí církví v severovýchodních Čechách v období po nástupu komunistické moci a během jejího etablování. S hlubokým vhledem a značným porozuměním zachycuje nelehkou atmosféru doby 50. let 20. století. Obecně známé kroky státní politiky zasazuje do konkrétních, zalidněných situací, což ukazuje nejen jejich efektivitu, ale i limity direktivních představ.

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Tabu dějin

Autor: Marc Ferro

publisher: Pavel Mervart

1 / 5
27 %
Marc Ferro (*1924) je jedním z vedoucích redaktorů revue Annales a na Vysoké škole sociálních studií (EHESS) vede výzkumnou skupinu Kinematografie a historie. Kromě dějin filmu se ve svém díle soustředil především na dějiny Ruska, Sovětského svazu a východní Evropy, a rovněž historii kolonialismu. Jeho živý zájem vzbuzuje i zkoumání způsobů, jak o dějinách psát a jak je analyzovat. Mezi Ferrova

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Plout proti proudu… - Publicistika Záviše Kalandry - Publicistika Záviše Kalandry

Autor: Jana Papežová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Záviš Kalandra pohrdal akademickými tituly i politickými autoritami, přesto se do českých intelektuálních dějin nesmazatelně zapsal hned v několika oborech. S jeho pracemi o českém pohanství či o Parmenidovi se historici a filozofové vyrovnávají dodnes. Stejně tak jsou stále podnětné jeho články o surrealismu a psychoanalýze. Svůj život zasvětil revoluci. Přežil koncentrační tábor Ravensbrück,

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

August Anton Legis-Glückselig (1806–1867) - Das Porträt eines vergessenen deutschsprachigen Prager…

Autor: Jakub Zouhar

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Die vorliegende Abhandlung über das Leben von August Anton Legis-Glückselig (1806-1867) und sein Werk ist als Einführung gedacht. Legis-Glückselig, dieser vielseitige Forscher und Verfasser, tätig auf dem Fachgebiet der Sprachwissenschaft, Theologie, den historischen Hilfswissenschaften, der Vaterlands- und Adelskunde, der Rechts- und Kunstwissenschaft war ein typischer Repräsentant des gelehrten

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Cesty k boholidství - Spiritualita v kontextu příběhů osobností „stříbrného věku“ ruského myšlení a…

Autor: Karel Sládek

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Kniha Karla Sládka se pokouší velmi čtivým a přesto řemeslně zdatným způsobem o uchopení ruské spirituality 19. století a první poloviny 20. století. Text, který rozebírá náročné otázky, je psán velmi přesvědčivě a s patřičnou akribií. Autor se soustředí na nejznámější a nejvlivnější autory a osobnosti zvoleného období. Mezi duchovními otci ruských teologů 20. století si vybírá Dostojevského a

Sleva 27 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Parresia V/2011 - Revue pro východní křesťanství - Revue pro východní křesťanství

Autor: neuveden

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
V roce 2011 si světová kulturní veřejnost připomněla významné výročí - 1710 let od přijetí křesťanství v Arménii. Revue Parrésia se rozhodla také oslavit toto jubileum - páté číslo proto přináší celkem 8 armenologických příspěvků, mj. první část fundamentální studie H. Utidjiana o arménském Hymnáři, stať A. Sochové o historikovi Łazaru Pharpecim, překlad arménského obřadu křtu či dva eseje - o

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Libanonské rozhovory

Autor: Monika Langrock

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Libanon je barometrem politického dění na Blízkém východě a libanonští křesťané intelektuální elitou křesťanů Středního východu. Léta po skončení občanské války (1990) však popisují jako léta deziluze a deprese z politického vývoje země. Ve čtrnácti rozhovorech se křesťané z maronitské, řeckopravoslavné, řeckokatolické, arménské a protestantské církve snaží nalézt odpověď na stěžejní otázku: jak

Sleva 27 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Prolínání slovanských prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Marcel Černý, kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Kniha navazuje na sérii publikačních výstupů úspěšného projektu "Konference mladých slavistů", řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 31 dílčích studií tohoto svazku je rozděleno do pěti tematických kapitol (Národně emancipační a státoprávní ideje u slovanských etnik, Náboženská mozaika slovanského areálu, Slovanské literatury ve vzájemných reflexích a konfrontacích, Proces

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Nepohodlní mrtví (Co schází, to schází) Zapatistická detektivka - (Co schází, to schází)…

Autor: Kolektiv autorů - Subcomandante Marcos,Paco Ignacio Taibo II.

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Nepohodlní mrtví přicházejí s odkouzlením reality mexické demokracie a obnažením logiky neoliberální politiky státu a špinavé války proti politické opozici. Detektivním žánrem, založeným z principu na zapeklitosti, utajenosti, neviditelnosti a zdánlivé nerozpletitelnosti, objasňují ideologické pilíře protipovstalecké války nízké intenzity. Text čtenáře pohltí, přestože pojednává o tématech jako

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Non Angli sed Angeli - Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie - Kult svatých v…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Polehla,Helena Polehlová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V jednotlivých kapitolách pojednává o papeži Řehoři Velikém, iniciátorovi misie do Británie, irském misionáři sv. Kolumbovi, sv. Wilfridovi,

Sleva 27 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Člověk v pokorném závazku vůči světu - Studie z ekologické etiky - Studie z ekologické etiky

Autor: Zdenka Sokolíčková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Studie na téma vztahu člověka a prostředí, které obydluje, vychází z poznatků kulturologie a kulturní a sociální ekologie, ale směřuje spíše do oblasti environmentální filozofie a etiky. Je rozdělena do tří celků: první shrnuje a hodnotí dosavadní vývoj v oboru ekologické etiky (antropocentrické versus neantropocentrické koncepce) a ústí ve formulaci postoje nazvaného pokorný antropocentrismus;

Sleva 27 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 196 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí