Registrace | Přihlášení


Společenské vědy - Petr Fiala

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ulicemi Brna proti proudu času

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Jota

4.1 / 5
34 %
Vydejme se na cestu historickou tramvají, teda šalinou, po brněnských městských částech. Ulicemi Brna proti proudu času není kniha odborná, je to vlastně návod. Nebo motivace. Protože jak chcete jinak poznat město, než se jím projít? Ovšem různých bedekrů, průvodců a jiných procházkových pomocníků má Brno až nadbytek, proto vznikla tato kniha. My totiž Brnem jen tak neprojdeme. My jej

Sleva 34 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Vraťme politice smysl! - Rozhovory s Jiřím Hanušem

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Barrister & Principal

5 / 5
38 %
„Chci vrátit politice smysl!“ S tímto heslem vstoupil do české politiky profesor Petr Fiala. Jeho cílem není jen obnova Občanské demokratické strany a její návrat mezi rozhodující politické síly v naší zemi. Jde mu o vytrvalý zápas o zachovaní našich svobod, o kvalitu demokracie, o dobré podmínky pro podnikání a volný trh, o omezení byrokracie, která ubijí všechny aktivní lidi. Usiluje o

Sleva 38 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Dynamické dodavatelské sítě

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Management dodavatelských řetězců je celosvětově považován za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a je bouřlivě vyvíjející se disciplínou. V současnosti je zvláště věnována pozornost síťovým vazbám, propojujícím všechny účastníky od počátečních dodavatelů surovin až po prodej koncovým zákazníkům. Kniha je určena manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům ekonomických a technických

Sleva 12 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Operační výzkum - nové trendy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
V knize, určené především manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům, jsou shrnuty nové trendy v operačním výzkumu, zahrnující vybrané nové aplikace, přístupy a metody (Management dodavatelských řetězců a sítí; Okružní a rozvozní problémy; Modely hodnocení efektivnosti; Optimalizace ekonomických vztahů; Lenstrův algoritmus; Simulační metody).

Sleva 12 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Modelování dodavatelských řetězců

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Dodavatelský řetězec je definován jako vícestupňový systém dodavatelů, výrobců, distributorů, prodejců a zákazníků. Mezi stupni dodavatelského řetězce v obou směrech proudí materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky. Materiálové toky zahrnují toky nových produktů směrem od dodavatelů k zákazníkům a opačné toky vracení, servisu, recyklace a likvidace produktů. Finanční toky zahrnují

Sleva 5 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Síťová ekonomika

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
19 %
Síťová ekonomika je označení pro dnešní globální vazby mezi ekonomickými subjekty, charakteristické výrazným propojením. Hlavní roli zde hraje spojení čehokoliv s čímkoliv do obrovské pavučiny sítí různých úrovní vztahů, kde se sdílejí zdroje a aktivity, rozšiřují trhy a snižují rizikové náklady. Síťová ekonomika je sama urychlována dramatickou akcelerací v technologických inovacích, zejména v

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Evropeizace

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Dančák Břetislav

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
Publikace představuje v českém prostředí ojedinělý a vlastně i první rozsáhlejší pokus vymezit a konceptualizovat pojem evropeizace. Texty shromážděné ve sborníku jsou výstupy ze stejnojmenné konference. Konference si vytkla za cíl nejen určit základní obrysy výzkumu problematiky evropeizace v české politice, ale zároveň představovala určité sympózium, které na jednom místě shromáždilo nejen

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Úvahy o české politické krizi

Autor: Kolektiv autorů - Mikš František,Fiala Petr

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
Kniha vychází z textů publikovaných k otázkám české politiky v revui Proglas od června 1997 do ledna 1998, tj. v období vládní krize, jež vedla k demisi vlády Václava Klause, k rozpadu vládní koalice a k výrazné proměně české pravice.

Sleva 9 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Muni Press

0 / 5
30 %
Evropeizace, tedy proměna domácích politických systémů členských států Evropské unie pod „tlakem“ prohlubující se integrace, je pro české prostředí bezesporu zcela dominantní formou internacionalizace. Publikace Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice je v tomto ohledu jedinečnou monografií, jež bez výhrady odpovídá na potřebu analyzovat tuto proměnu v českém

Sleva 30 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Laboratoř sekularizace

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
15 %
Proč je religiozita české společnosti nejnižší v Evropě? Jaký společenský a politický vliv má v České republice katolická církev? Ztratila církev roli morální autority, nebo byla její respektovaná pozice po listopadu 1989 jen historickou výjimkou? Proč jsme svědky dlouho­letých diskusí o restitucích církevního majetku nebo sporů o katedrálu sv. Víta? Má náboženství nějaký vliv na mentalitu české

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Aukce - teorie a praxe

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Aukce jsou důležitým tržním mechanismem, vyrovnávajícím poptávku a nabídku po zboží a službách. Dobrá aukční teorie umožňuje nalézt rozdíl mezi úspěšnými a katastrofálními aukcemi, popularita aukcí a požadavky elektronického obchodu vedou ke zvýšenému zájmu o vývoj komplexních modelů obchodování. Kniha obsahuje shrnutí teoretických poznatků a praktických zkušeností o jednoobjektových aukcích,

Sleva 12 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Na konci beztarostnosti - Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
37 %
Významný český politolog reaguje souborem originálních esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a výzvy, před kterými stojí naše evropská společnost. Přehledně popisuje také problémy naší zahraniční politiky, které svými vnitřními spory a nekoncepčností způsobuje stávající vláda. Bohužel se tak děje v době, kdy je Evropa, a s ní i Česká republika, ohrožena novým nebezpečím radikálního islámu a

Sleva 37 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Občané, demokraté a straníci

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
15 %
Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany. Renomovaný profesor politologie chce dostát tomu, co napsal, a proto vstupuje na podzim 2013 do politiky a stává se předsedou Občanské demokratické strany. Věří totiž, že jedině vlastní aktivitou je možné měnit věci kolem nás a pečovat o demokracii. V knize najdete nejvýznamnější promluvy a texty, které dokumentují obnovu ODS a zápas

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Revenue management - Modely a analýzy

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
19 %
Revenue management je procesem pochopení, odhadování a ovlivňování chování spotřebitele s cílem maximalizace příjmů (prodat správný produkt správnému zákazníkovi ve správném čase za správnou cenu pomocí správného prodejního kanálu). Je to umění i věda predikce zákaznické poptávky v reálném čase a optimalizace ceny a dostupnosti produktů vzhledem k poptávce. Kniha, určená především systémovým

Sleva 19 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Podstatným rysem dynamického charakteru ekonomického prostředí je stále rostoucí síťovost vztahů mezi ekonomickými subjekty, přičemž ne vždy jsou k dispozici dostatečné informace o různých hodnotách a vztazích. Kniha je věnována modelování a analýze dynamických procesů v síťových systémech, přináší zcela nové přístupy pro síťové prostředí, vyvinuté s využitím modelů a metod operačního výzkumu

Sleva 20 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Rozum a odvaha - Jak čelit současným výzvám a krizím Evropy

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
37 %
„V této knize navrhuji, co a jak máme dělat. Hlavně v ní ale popisuji realitu. Svět kolem nás tak, jak je. Nabízím pohled osvobozený od postmoderních ideologií multikulturalismu, korektnosti, evropského integracionalismu, globalismu a všech podobných zcestných věr a pověr. Pohled distancující se od děsivé sebedestruktivní ideje prostupující myšlení i politiku Západu, že vše kolem je dobré a

Sleva 37 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

Profesor na frontové linii - Rozhovor Miroslava Balaštíka

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Balaštík Miroslav

publisher: Host

0 / 5
37 %
Rozhovor Miroslava Balaštíka s Petrem Fialou. O dětství, kde se vzpomínalo na první republiku a obědvalo přesně v poledne. O tom, kdy člověk dospěje a za jakou cenu. O zakázaném studentském časopise a univerzitě povrchní i podzemní. O tom, proč na komunismu a normalizaci není vůbec nic dobrého, ale Husák je zajímavější než Dubček. O svobodě v listopadu 1989 získané a postupně ztrácené a co

Sleva 37 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem

Manifest čtyř - Program pro přátele svobody

Autor: Kolektiv autorů - Mikš František,Fiala Petr,Balík Stanislav,Hanuš Jiří

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
36 %
Kniha vychází z tvůrčí dílny čtyř dlouholetých přátel, kteří již téměř čtvrt století vytvářejí konzervativně-liberální centrum a spojuje je i redakční práce v revue Kontexty. Společenství čtyř autorů, z nichž dnes působí jeden ve vysoké politice, dva na univerzitní půdě a jeden v občanském sektoru, popisuje problematické tendence naší a evropské politiky od „roku zázraků“ 1989 a analyzuje příčiny

Sleva 36 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Jak uvařit demokracii - Od vládní agonie k polokomunistické vládě

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Fiala Petr,Fiala Petr

publisher: Books & Pipes

0 / 5
36 %
Říká se, že když hodíte žábu do vařící vody, pokusí se vyskočit. Pokud vodu postupně zahříváte, žába si toho nevšimne a nakonec se uvaří. Něco podobného se děje v české politice. Veřejnost si má postupně zvyknout na to, že se ohýbá ústava, odpovědné vládnutí se nahrazuje populistickými sny a sliby, nenormální se stává normálním a komunisté jsou zpátky u moci. Nová kniha Petr Fialy komentuje

Sleva 36 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Konzervatismus dnes - Politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu

Autor: Kolektiv autorů - Mikš František,Fiala Petr

publisher: Books & Pipes

0 / 5
37 %
Je konzervatismus stále nosný ideový proud, nebo už své hlavní „bitvy“ v globalizované společnosti dávno prohrál? Může nás dnes ještě nějak inspirovat? Autoři v přehledné publikaci shrnují své politicko-filosofické úvahy, které již dlouhou dobu publikují v revui Kontexty a v dalších časopisech a publikacích. Zamýšlejí se nad tím, jak v dnešním světě uchopit konzervativní myšlenkovou tradici,

Sleva 37 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 155 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí